Sodni svet je izgubil legitimnost

23
Foto: demokracija.si.
Foto: demokracija.si.

Objavljamo izjavo Društva Evropska Slovenija z naslovom Sodni svet izgubil legitimnost – javni protest ob stališču Sodnega sveta.

V Društvu Evropska Slovenija izražamo ogorčenje in javni protest nad nevzdržnim ravnanjem Sodnega sveta Republike Slovenije. Le-ta se je na pojavljanje predsednice okrajnega sodišča v Ljubljani s titovko na glavi, vihteč zastavo nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, sicer na zasebni zabavi, odzval z golim opominom, utemeljenim s povsem razvodenelo in brezvsebinsko obrazložitvijo: »da mora sodnik upoštevati, kako javnost doživlja okoliščine, ki bi lahko vzbujale dvom o njegovi objektivni nepristranskosti.«

V primeru pojavljanja predsednice okrajnega sodišča prestolnice slovenske države odete v simbole nekdanje jugoslovanske države, pa čeprav na zasebni zabavi, prvenstveno ne gre za kršitev videza sodnikove objektivne nepristranskosti niti za majanje neodvisnosti sodstva. Gre za ravnanje, ki je popolnoma nevredno institucionalnega akterja, ki predseduje nekemu sodišču; ki je popolnoma v nasprotju s standardi Evropske unije, Sveta Evrope in ki primarno nasprotuje duhu slovenske ustave ter načelom pravne in demokratične države. Še posebej v slovenskem kontekstu pa tako ravnanje krši tudi človekovo dostojanstvo vseh tistih, ki so bili brezpravno pobiti in trpinčeni s strani režima, ki se je kitil z istimi simboli kot predsednica sodišča.

Spomnimo, da po besedah slovenskega Ustavnega sodišča »s sprejetjem osamosvojitvenih dokumentov ni prišlo samo do prekinitve državnopravne povezave med Republiko Slovenijo in SFRJ, temveč je šlo za prelom s temeljnim vrednostnim konceptom ustavne ureditve.« Samostojna slovenska država je nastala »ob dejstvu, da SFRJ ne deluje kot pravno urejena država in se v njej hudo kršijo človekove pravice, nacionalne pravice in pravice republik in avtonomnih pokrajin.«

To, da se dve desetletji kasneje vodilni predstavniki slovenska sodstva odevajo v simbole države pravkar opisane kakovosti, četudi le »za hec«, je povsem nezdružljivo z zahtevo in utemeljenim pričakovanjem, da bodo institucionalni akterji, zlasti pa sodniki, in še toliko bolj predsedniki sodišč, ponotranjili vrednote pravne države, jih živeli, javno in zasebno, ter s svojim zgledom prispevali k resnični ustavni demokraciji. Sodni svet, ki takega ravnanja najostreje ne obsodi, tako kot sodnica, prispeva k razgradnji slovenske pravne države, ki stoji ali pade prav na ravnanju svojih institucionalnih akterjev. S svojim nedopustnim ravnanjem je Sodni svet popolnoma izgubil svojo legitimnost.

V Evropski Sloveniji se zato v celoti distanciramo od stališča Sodnega sveta in se v imenu pravniške stroke, zastopane v društvu, opravičujemo vsem, ki jih je ravnanje sodnice in Sodnega sveta prizadelo. To niso naši standardi ravnanja, to niso standardi, ki jih vsebuje slovenska Ustava, to niso standardi evropskega civilizacijskega konteksta. To ni Evropska Slovenija.

Društvo Evropska Slovenija

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


23 KOMENTARJI

 1. Popolnoma upravičen protest!

  Neverjetno je, da Sodni svet popolnoma prezre določbe Ustave Republike Slovenije, ki določa, da Slovenija ni totalitarna država, ampak demokratična država, ki varuje človekove pravice in druge civilizacijske vrednote.

  Sodnik, ki poveličuje totalitarne simbole istočasno izničuje demokratične človekoljubne vrednote. Torej zavestno krši civilizacijski pravni red naše države.

  Kako naj bo takšen človek sodnik?

  Kakšne vrednote gojijo člani sodnega sveta, ki prezrejo ustavo, mednarodne akte o človekovih pravicah, odnos do civilizacijskih človekoljubnih vrednot in se le izgovarjajo na mnenje nekaterih ljudi?!!!

  Tudi ta primer je razgalil mizerno stanje v pravosodju, zlasti tistih, ki so na vodstvenih položajih in ki odločajo o tem ali se bodo uveljavljale civilizacijske vrednote ali ne.

 2. Kako naj takšni sodniki, ki zavestno kršijo najvišji pravni akt v državi, to je ustavo, sodijo drugim, ki kršijo znatno nižje pravne akte?!

 3. ja, s tem je tako. najprej se je treba vprašati, ali je predsednica okrajnega sodišča storila kaj kaznivega oz. protipravnega. če ja, potem se posledice tu jasne. če ne, potem je pač treba ugotavljati, ali obstaja kakšna druga osnova, na temelju katere bi to njeno ravnanje bilo nezdružljivo s funkcijo, ki jo opravlja. v članku se omenja, da gre za nasprotovanje duhu slovenske ustave ter načelom pravne in demokratične države. tu gre spet za vprašanje, ali sta bila ta duh ustave ter nečelo pravne države kršeni zato, ker gre za predsednico nekega sodišča, ali to velja na splošno, torej tudi v primeru vseh ostalih udeležencev, ki so to počeli, pa nimajo nekih primerljivo pomembni funkcij znotraj državne uprave. če velja to prvo, potem je pogled evropske slovenije napačen in gre res bolj za nekaj v smeri kršitve objektivne nepristranskosti, torej je nesprejemljivost takega početja vezana na funkcijo, ki jo nekdo opravlja, torej v tem primeru fukcijo predsednice sodišča. če velja pa tisto drugo, potem se je pač treba vprašati, zakaj zakon in tudi ustava očitno taka početja dovoljuje? torej, zakaj lahko nekdo v sloveniji nosi pionirsko kapo in ruto bivše SFRJ ter maha z njeno zastavo brez pravnih posledic? če je to dovoljeno, potem nikakor ne more biti v nasprotju z duhom ustave ali načelom pravne države, saj pod duh ustave in načelom pravne države spadata npr. tudi svoboda govora in izražanja, kvečjemu gre za nekaj moralno spornega. 🙂

  tako da glede na vse se sam strinjam z odločitvijo sodnega sveta glede opredelitve spornosti dejanja, ne strinjam pa se, da je ustrezna sankcija v tem primeru le nek opomin, ampak bi moralo dejansko priti do razrešitve s funkcije, ker če gre za očitek glede dvoma v njeno objektivno nepristranskost, potem je ta očitek glede na funkcijo, ki jo ta oseba zaseda, tako pomemben in ključen, da taka oseba take funkcije ne more več legitimno opravljati. ker na tak način se res dejansko ustvarja videz, da slovensko sodstvo vodijo neki jugonostalgiki, ki se jim nekako toži po “starih časih” in to za kredibilnost sodstva zagotovo ni dobro.

  vsak javni funkcionar pač mora prevzeti ta riziko, da je glede na funkcijo, ki jo opravlja, podvržen še posebej strogim pravilom ali moralnim zahtevam in to tudi v zasebnem življenu. 🙂

  • Sodniski kodeks v Nemčiji

   Integriteta

   Osebna integriteta pomeni ravnanje in govorjenje, ki temelji na vrednotah in nacelih, ki izvirajo iz humanističnih osnov. Takšen človek živi v zavesti, da se v njegovem celotnem obnašanju izražajo njegova lastna prepričanja, merila in vrednostne predstave.

   Tudi pravna država temelji na vrednotah in načelih. Sodniki in državni tožilci na poseben način predstavljajo pravno državo in so za to dolžni ne le v okviru svojega poklica, marveč tudi s svojim siceršnjim obnašanjem zagotavljati to osebno integriteto.

   Integriteta sodnikov in državnih tožilcev se odraža v ravnanju, ki se zaveda pomembnosti in ki je primerno tej službi. V veliki meri ga določa serioznost, olika in vljudnost.
   Zaupanje v sodstvo zahteva verodostojnost sodnikov in državnih tožilcev. Le-to temelji na osnovah poštenja in pokončnosti, zanesljivosti, molčečnosti in diskrecije.
   Naslednja predpostavka integritete je verodostojnost. Le-ta zahteva od sodnikov in državnih tožilcev avtentičnost, pa tudi hrbtenico. Kljub tem lastnostim pa morajo biti pripravljeni prepoznati lastne napake, jih priznati in popraviti.

   http://www.drb.de/cms/fileadmin/docs/120121_DRB-Diskussionspapier_Richterethik_in_Deutschland.pdf

    • Gre za potrditev Vase teze, da ne gre v prvi vrsti za krsenje ustave, marvec pomanjkanje lastnosti, ki ji omenjena predsednica okrajnega sodisca ocitno nima.

 4. lol..

  ..pravosodje, ki v 24 letih ni uspelo procesuirati ali to vsaj resno poiskusilo, tega torej , da imamo v Sloveniji največji evidentiran masovni zločin na tleh Evrope po ww2…se nesankcionirano zabavno oblači v simboliko, ki je stala za temi zločini..???

  ..in si ob vsem tem želi upoštevanja in spoštovanja..???

 5. Ravnanje predsednice okrajnega sodišča in odziv sodnega sveta ni nič drugega kot nadaljevanje neskončnega niza provokacij, ki mu ne vidimo konca. Izzivanja postkomunistov prestopajo tudi najvišje bregove potrpljenja. Temu se je potrebno upreti. Denimo tako, da jih “potolčemo” na referendumu proti zapiranju arhivov. Pozivam Ljudmilo Novak (v Bogoviča nisem nikoli verjel), da zamenja ploščo, in začne promovirati odprte arhive. Samo s takšnimi “etapnimi” zmagami kot je referendum lahko počasi preidemo iz totalitarnega v demokratični sistem. Mislim, da pravilno predpostavljam, da smo ob takem obnašanju sodnice in sprevrženem odzivu sodnega sveta (da ne govorim o tem, kako se otroci v šolah učijo izmišljeno zgodovino …), globinsko še vedno v totalitarnem sistemu.

 6. Hm, samo potem se bojim, da sodniki ne bi smeli niti k maši. Naša Cerkev je bila aktiven Hitlerjev propagandist in pomagač, je pa tudi del organizacije, ki je še po 9. maju, po kapitulaciji nacizma, pomagala resnim zločincem bežati iz Evrope.

  Za kar sicer nikoli ni formalno odgovarjala, ampak ko gre za moralo in integriteto, to niti ni pomembno. Partija tudi ni bila nikjer obsojena.

  • Dare Hriberšek: “Naša Cerkev je bila aktiven Hitlerjev propagandist in pomagač, …”
   =========

   To je laž!

   • Dare Hriberšek, bojiš se, da odniki ne bi smeli k maši.

    Mislim, da si preveč strašljiva oseba.

  • kako je Cerkev na Slovenskem pomagala Hitlerju v npr. mariborski škofiji..kot komplet izseljena ali na Primorskem…že prej preganjana od fašostov..??

  • To je velika laž.

   Cerkev je bila samo institucija, ki se je pod okupacijo trudila preživeti in delati vsaj do polovice normalno, tako kot domače oblasti, ki so prevzele funkcijo izvrševanja raznih gospodarskih in birokratskih nalog pod okupacijo. Trditi, da vsak, ki vodi kmetijo, firmo, obrt, trgovino, cerkev pod okupactorjem, da sodeluje z okupatorjem je deloma pravilna: Da sodeluje, ni pa njegov privrženec in izvajalec. V Sloveniji ni bilo človeka, ki bi podširal nemški nacizem in italijanski fašizem. So pa bili socialisti, ki so se navduševali nad večino idej nacional-socializma. Cela KPJ je podprla Hitlerjev vdor v Kraljevino Jugoslavije. Ploskali so, sodelovali so z nacisti. Nacisti so zapirali narodno zavedne ljudi in jih izseljevali, komuniste pa ne, ker niso bili narodno zavedni, temveč proti-narodni.

   Komunisti so do nacistov obrnili ploščo šele po Hitlerjevem napadu na SZ. Pa še to je bil samo frakcijski boj, tako kot je Tito pobil cca 80 tekmecev komunistov, ki so bili hierarhično višji od njega v KPJ od leta 1930 do 1941 – ko je prevzel oblast KPJ.

   Hitler je pobijal duhovnike RKC po celi Evropi, jih zapiral v koncentracijska taborišča.
   Hitler je na Gorenjskem, Koroškem, Štajerskem izselil najprej narodno zavedne ljudi ( te je po ljubljanski pokrajini konec leta 1941 zahrbtno streljala KPS, VOS, OF), ekonomsko svobodne ljudi in izobražence ( duhovščino).

   Komunisti so bili
   1. PROTI narodno zavedni
   2. PROTI intelektualni ( noben idiot z IQ višjim od 50 ni pripadnik socializma)
   3. niso ekonomsko svobodni ( ne znajo ustvarjati, gospodariti, delati)

 7. Spet ena zloraba Slovenščine

  Slovenščina je zelo star in razvit jezik, ki je izjemno natančen in vsak pojem v slovenskem jeziku ima določen pomen, ki ni približek ampak pomeni le eno.
  Pojem sodnik pomeni nepristransko osebo, ki dobro pozna pravo in ima izjemno visoke moralne in etične norme razčiščene do potankosti.
  In taka oseba je lahko nepristranska, ne potrebuje nobenih podpor od strani, da je njena sodba lahko po pravu in pravična.
  Na drugi strani pa je zagovornik, ki je domač v pravu vendar deluje po željah in zahtevah naročnika.

  v zgornjem tekstu je lahko le govora o zagovornikih o sodikih pa nikakor ne in pravilno ime za t.i. Sodni svet je lahko le Svet zagovornikov.
  Iz simbolov, ki so vidni na zgornji fotografiji pa je razvidno, da gre v tem primeru za zagovornike nadaljevanja okupacije Sovenije.

 8. Iskrenost, resnicoljubnost, pravičnost, poštenost, vera, domoljubje, … Volil bom za SDS, ki ima edina ljudi, ki lahko Slovenijo popeljejo po poti do teh vrednot in blagostanja (Janša, Gorenak, Tanko, Irgl, Časar, Grims, Šircelj, Breznik in še veliko drugih). Vsi tisti, ki enako dobro v srcih mislijo, bodo glasovali tako kot jaz in če nas bo dovolj, so za Slovenijo nebeška vrata na široko odprta.

 9. Hvala Bogu, da so se predramili pravniki, ki imajo čut za temeljne civilizacijske vrednote, na katerih se lahko razvija Slovenija in ki jamčijo duhovno in materialno blaginjo slovenske skupnosti.

 10. Ta punca je bila moja sošolka, sicer je mlajša od mene. Na šoli je bil rdeči kader – ravnatelj – oče njenega moža.

  To, da se udeležuje satanističnih obredov ali komunističnih SFRJ obredov ali nacistično-fašističnih obredov – je zame isti šmorn. To ni na nivoju intelektualcu , človeku zdrave pameti, demokratu in zagovorniku pravne države. To ni prekršek – ampak je alarm in raku v pravnem sistemu.

  Ker ta ženska dela v pravosodju. Ne samo to, celo sodnica je. In ne samo to, celo šefica sodišča je. Sedaj vemo, kako je tako mlada dobila tako visoko službo: ne zaradi pameti in sposobnosti, temveč zaradi suženjske podrejenosti zločinskemu sistemu.

  Če sodni svet taka kriminalna dejanja opraviči s prekrškom, je zelo moten: socialistično-konusitično -fašističen Sodni SVET – kar eksplicitno kaže, da Slovenija NI PRAVNA drržava, temveč še vedno država s komunističnim totalitarnim KRIVOSODOJEM.
  Zahtevam, da odgovorni razrešijo sodni svet in to sodnico.

 11. Ali še kdo dvomi, da je šlo za kršitev najvišjega pravnega akta Slovenije, to je slovenske ustave, ki v 1. členu določa, da je Slovenija demokratična država in v nadaljevanju našteva človekove pravice , ki so pravno varovane?! Prav tako gre za kršitev zakona o slovenski zastavi.

  Tisti, ki povzdiguje totalitarne simbole in s tem totalitarni sistem, istočasno izničuje demokracijo in človekove pravice.

  Totalitarni sistem v bivši državi še tega ni zmogel, da bi preprečil nasilje na delovnem mestu. Šele s slovensko državo smo sprejeli zakon o prepovedi nasilja na delovnem mestu.

 12. Upravičeno smo zaskrbljeni, da nam sodijo tisti, ki obožujejo totalitarni sistem, ki je najbolj grobo kršil človekove pravice. Totalitarni sistem, ki je na stotisoče ljudi umoril, poslal v taborišča ali jih zaprl.

 13. Predpostavljam, da je Slo pravosodje največji krivec za klavrno stanje države. V kolikor se pravosodje v četrt stoletja samostojne Slovenije ni uspelo normalizirati in delovati tako kot bi naj delovalo pošteno sodišče Evropske države predpostavljam, da jim to ne bo uspelo nikoli z obstoječim kadrom. Pravosodje očitno ni sposobno pošteno ocenit niti odklonov v svojih vrstah, s tem pa postavlja zelo slabe standarde novim generacijam, saj če so bedarije dovoljene sodnikom so tudi nam. Žal pa so posledice takšnega delovanja pravosodja lahko v bodočnosti neobvladljiva.
  Moje mnenje je, da je pravosodje potrebno temeljite prenove in temeljitega kadrovskega očiščenja temelječega na podlagi res poštene strokovne ocene.
  Veliko vprašanje pa je, a imamo koga v državi, ki bi bil kos tej zahtevni nalogi??? Predvsem nekoga ki bi znal in si upal poseči v sistem ki niti ne zna, da ne zna.

 14. Kakšno pravično pravo in država in morala!?
  Janez Janša sodstva ne spoštuje!
  Jaz tudi NE!
  Povsod po normalnem svetu je red in se obsojeni podredijo sodbam. Povsod v normalnem odgovornem svetu, kjer dejansko poznajo in spoštujejo človekove pravice, tudi pravico do svobode mišljenja oz. javnega govora, sme vsak obsojenec, celo in tudi v zaporu, povedati, da sodbo ne spoštuje, ker se mu zdi krivična in se za to lahko pritoži na višje instance, tudi Janez Janša menda!? Samo v Sloveniji naj bi bili ljudje hinavski, potem ko so obsojeni, čeprav po krivici, naj bi hvalili sodišče in bili tiho, in v zaporu tudi nedolžni gnili. Kakšno pravično pravo in država!? Kakšna dvojna merila, pravosodje je povsem nezmotljivo, Ustavno sodišče pa to ruši?! Take javna zavajanja so možna samo s totalitarnem sistemu, ko je bilo vse podrejeno partiji, najbolj pa sodstvo. Na to je nedavno javno opozoril član in do nedavnega predsednik US RS, dr. Ernest Petrič.
  Mnoge je lahko že enkrat sram, tudi še mnoge servilne novinarje bivšega enoumja.

Comments are closed.