12. Socialni teden bo posvečen premisleku o domovinski in državljanski vzgoji

2
Foto: B. Štefanič

Med 24. septembrom in 3. oktobrom 2020 bo v Sloveniji pod naslovom Slovenija – naš skupni dom potekal 12. Socialni teden. Posvečen bo premisleku o domovinski in državljanski vzgoji.

Vas mika, da bi v tem času v svojem lokalnem okolju izvedli dogodek v živo ali preko spleta?

Edini pogoj za to je, da se poistovetite s poslanico. Pri tem ni pomembno, ali ste društvo, skupina posameznikov, zavod župnija ali pa tudi zgolj zainteresiran posameznik. Socialni teden je enotedensko dogajanje, v katerem vsak poprime za delo s svojim dogodkom, ob tem pa verjamemo, da lahko skupaj slovenski voz potisnemo korak naprej.

Tule pa je letošnja poslanica.

Slovenija – naš skupni dom

Poslanica Socialnega tedna 2020

Tudi ti sanjaš pravičnejšo Slovenijo? Slovenijo, v kateri bo vsaka oseba ohranjala svoje dostojanstvo, skupaj pa bomo živeli v miru, povezanosti in solidarnosti?

Ali pa tudi tebe takšni ideali ne zanimajo več, saj veš, da se ne bodo nikoli v celoti uresničili?

Sodiš med tiste, ki si dejavno prizadevajo za boljši svet ali pa je tvoje delovanje omejeno le na družino, prijatelje in na kvadratne metre tvojega bivališča?

Pripadamo

Pripadamo različnim skupnostim. V naši naravi je, da v njih med seboj sodelujemo, drug drugemu pomagamo in si prizadevamo, da bi nam šlo skupaj bolje. Pripadnost najožjim skupnostim – družini in prijateljem, je bila večini položena že v zibelko. Z njo pa tudi potreba, da za te skupnosti poskrbimo.

Skozi razvoj civilizacije pa so naše skupnosti postajale vse večje. Tako pripadamo občini, društvu, župniji, narodu, Sloveniji, Evropi, celotnemu planetu. Pripadnost širšim skupnostim pa, za razliko od ožjih, ni prirojena. Potrebno se je je vedno znova učiti.

Slovenija je najprej skupnost

Ena ključnih pripadnosti, ki se jih je potrebno vedno znova učiti, je pripadnost narodu, domovini. Slovenija kot domovina je najprej skupnost, v kateri bivamo. Je prostor naše povezanosti, skupne zgodovine, kulture, jezika, narave. Prisotna je znotraj meja države, v zamejstvu in po svetu. Je eden temeljnih stebrov naše identitete. Spomin iz preteklosti, pa tudi navdih za prihodnost.

Domovinska vzgoja je oblikovanje pripadnosti tej skupnosti. Dogaja se skozi udejstvovanje v skupnih zgodbah: skozi skupne dosežke, rast v preizkušnjah, učenje zgodovine, izpostavljanje simbolov, kulturne prireditve, praznovanja, izlete v naravo. Domovinska vzgoja je osnova za gradnjo boljšega skupnega doma, saj brez nje ni občutka za skupnost.

Slovenija pa je tudi država

Pred tremi desetletji je pripadnost domovini prerasla tudi v gradnjo države. Razvili smo lasten državni aparat, s katerim naš narod, skupaj z drugimi, na podlagi demokratične ustave ureja medsebojne odnose in uresničuje interese.

Ta ustroj ni vedno pravičen. A le če ga poznamo in razumemo, ga lahko spreminjamo na bolje.

Učenje o državi je učenje o tem, kako naše skupnosti narediti boljše. Je učenje o vrednotah, načelih, institucijah in postopkih, ki v državi potekajo. Je skupno tehtanje, kaj je za naše skupnosti bolj in kaj manj prav. Odkrivanje, kaj deluje in kaj ne. Razmišljanje, kako to uresničiti.

Za boljši skupni dom

Ozri se na prehojeno življenjsko pot. Kako se je razvijala tvoja pripadnost domovini? Katere so bile ključne točke na tvoji poti družbene udejstvovanja?

Znaš dovolj, da lahko prispevaš k boljšemu skupnemu domu? Naredi v tem Socialnem tednu korak naprej pri spoznavanju domovine in države!

2 KOMENTARJI

 1. Spoštovani deležniki razprave !
  Spodaj podpisani Franc Zabukošek, član civilne pobude, Teharje muzej genocida in katarze, prosim in vabim k razpravi v spomin na žrtve treh totalitarizmov, 23. avg. 2009, dan, ki ga je predlagal EU parlament.

  Naša suverena država še ni ratificirala tega dogovora, čeprav bi ga morala z ozirom na dejstvo, da smo Slovenci živeli v vseh treh totalitarizmih in še čutimo posledice tega zla.

  Mislim, da mi ni potrebno utemeljevati pobude ob dejstvu odkritih morišč po Sloveniji in spravnih pobudah, ki ne dosežejo namena.

  Sprava je možna in potrebna v duhu resnice in človečnosti (kesanja in odpuščanja), ki sta sredstvi za pomiritev in sožitje različnosti.

  Razprava v okviru SAZU pred tednom ni prinesla spodbude za ureditev te za narod potrebne zadeve, ki pa jo že dejansko sprejema, ne more pa je živeti, kot ne more živeti prave demokracije.

  Za dokaz prave suverenosti države in državljanov je potrebno izreči obsodbo komunizmu,ki je povzročil ogromno gorja ljudem in zasužnjil narod z ideologijo zla.

  Da to ni samo moje mnenje prilagam separat iz Časnika, kjer so članki in komentarji, ki potrjujejo večinsko mnenje suverenih državljanov .
  Po mnenju predsednika države “skupaj zmoremo vse”, zato prosim, da stopimo skupaj in zahtevamo resnico, poštenje in odrešitev od zla. S spoštovanjem, Franc Zabukošek
  Za dopolnitev komentarja sem priložil pobudo za razpravo deležnikom tega procesa in predlagam, da začnemo pogovore z 23. avgustom, ki je dan žrtev vseh treh totalitarizmov, kar smo Slovenci bili. Ker država ni sprejela te pobude EU, smo še kar žrtve “kolesarjev”, ki ne vedo kaj počnejo !!!

Comments are closed.