Socializma nikar!

245
Foto: Flickr.
Foto: Flickr.

Ko prebiram in poslušam vesti in mnenja po zadnjih volitvah: o veselju zmagovalcev, razočaranjih poražencev, nepristranskih, pa tudi pristranskih mnenjih novinarjev in drugih spremljevalcev tega dogajanja, mi misel uhaja stran od tega prerivanja, pritakne se mi želja, prošnja, ki jo je zapisal naš goriški slavček v pesmi Človeka nikar. Družboslovci bi to misel lahko razvili v globlji premislek o človeku, tudi o današnjem volivcu, njegovih hotenjih, njegovih vrednotah in smeri razvoja slovenske države, ki jo lahko pričakujemo od njegovih, naših odločitev. Sam tega ne zmorem, zato sem pesnikovo širino zožil v obvladljiv okvir, v svarilo: socializma nikar!

To svarilo, ki sem ga izbral tudi za naslov tega prispevka, je po mojem prepričanju upravičeno, še posebej v tem trenutku, saj smo se znašli na robu prepada, pred gospodarskim zlomom, ko moramo najti pravo pot, stran od brezna, ki nas lahko pogoltne in poiskati za naš nadaljnji razvoj ter blaginjo pravo rešitev, ki nas bo uvrstila med uspešne evropske narode, kar seveda zmoremo in si tudi zaslužimo.

V ta blodnjak so nas zapeljali samooklicani krivi preroki že davnega leta 1941 s svojimi neuresničljivimi zamislimi, ki so nam jih vsilili z »ognjem in mečem«, od osamosvojitve naprej, ko smo se odločili za demokracijo in tržno gospodarstvo, pa se sami ne zmoremo sporazumeti za smer iz brezpotja, za naš skupni cilj, ki bi vsem državljankam in državljanom te dežele, še posebej mladim, zagotovil spodobno življenje. Še vedno se ne moremo otresti delitve na enakopravne in bolj enakopravne, ki jim mnoga javna občila pripisujejo veljavo, ki je v resnici prazna malha, taka je tudi vedno bila, navkljub temu pa jo uspešno izkoriščajo, delijo državljanke in državljane in ohranjajo večjo enakopravnost še naprej. Najbrž si tudi sam Orwell ni zmogel zamisliti podobnih sprememb na svoji farmi!

Sam predvidevam, da sta del vzroka človek, državljan in neuresničljiva zamisel, ki nam jo je vsilila revolucija, to je socializem, ki je zmogel mnoge preslepiti, da je umetnost države deliti in prerazdeljevati, ne pa ustvarjati. Socializem je v Evropi neslavno propadel, zahteval je številne nedolžne žrtve, čeprav je bil »demokratičen«, kot ta, ki ga danes ponujajo novi zagovorniki, mladi zagovorniki, ki ga niso doživljali, se z njim večina njih niti ni srečala, zato smejo še verjeti nekdanjim bolj enakopravnim, ki bi svojo predpravico hoteli obdržati še naprej. Vam mladim navdušencem za demokratični socializem bom v tem sestavku predstavil nekaj svojih izkušenj in spoznanj, ki sem si jih pridobil v dolgih letih od njegovega začetka do konca.

Preden pa jih predstavim, sem dolžan, da se vam mladim opravičim, to sem že storil v nekem drugem prispevku, vendar bom ponovil tudi na tem mestu, ker sodi še posebej v ta okvir. Hudo mi je, da postaja domovina vaša krušna mati, ki vam ne zmore ponuditi dela, zato se najboljši odločate za tujino, podobno kot v socializmu, demokratičnem socializmu. Sram me je, da se je to zgodilo. Bil sem priča, ko se je ta »svetla« prihodnost ustvarjala. Vložil sem veliko truda, da bi socializem le uspel. To se ni zgodilo, kar je razumljivo, saj je bila zamisel neuresničljiva. Uničili so ga bolj enakopravni, sami komunisti, saj enakopravni za tak podvig nismo imeli nobenih možnosti!

Prepričan sem, da je nova stranka Združena levica dobrodošla, hkrati tudi poučna in koristna ponudba! Njeni predstavniki so se namreč za razliko od ostalih, tako imenovanih levičarjev, jasno opredelili za svoj program: za demokratični socializem. Ne strinjam se z njimi, strah me je njihove zamisli, vendar spoštujem njihovo odkritost in tudi pravico uporabe vseh demokratičnih sredstev, ki jih nudi veljavna zakonodaja. Druge stranke na tako imenovani levici te odkritosti ne zmorejo, čeprav svoje naklonjenosti vrednotam socializma ne morejo prikriti, še več, s pridom izkoriščajo prednosti, ki so si jih pridobile na osnovi predpravic, ki jim jih je zagotovilo nasledstvo edine stranke v socializmu. Le te stranke bi nas lahko nekega dne presenetile, da z ustavno večino spremenijo ustavo in uzakonijo demokratični socializem! Take odkritosti tudi ni zmogla nikoli komunistična partija, ki je izvedbo revolucije prikrila z osvobodilnim bojem, socializem pa predstavila, ko je imela oblast že trdno v rokah. To je bila grda prevara!

Delitev na levico in desnico pri nas ni skladna s tisto, ki velja v Evropski zvezi. Za nas bi bila primerna delitev na zagovornike revolucije in socializma ter njihove nasprotnike. Nesprejemljivo je dejstvo, da naša socialna demokracija in naš liberalizem zagovarjata revolucijo in socializem, ki nikakor nista evropski vrednoti. Ni mi znano, da bi se stranke na levici kdaj izkazale, da nasprotujejo revoluciji in socializmu, čeprav bi bilo tako očiščenje spodobno dejanje in spodbuda za spravo med zagovorniki in nasprotniki revolucije in socializma. Združena levica je tem strankam odvzela pomemben del volivk in volivcev in jih prisilila, da bodo izbirale in ponudile programe, ki bodo ustrezali osrednjemu delu levo usmerjenih volivk in volivcev, v teh programih pa gotovo ne more biti revolucije in socializma. Dobrodošla Združena levica!

Moja dobrodošlica velja dokler bo stranka spoštovala veljavno zakonodajo, še posebej pa človekove pravice, ki z njenim programom, po mojih izkušnjah, niso združljive. O teh izkušnjah bom v nadaljevanju predstavil nekaj poudarkov, ki predstavljajo bistvo razrednega boja in socializma, vsakega, tudi novega in demokratičnega.

Prehod v socializem in njegov konec

Prehod v socializem so izvedli naši revolucionarji prikrito, pod plaščem osvobodilne vojne. Za socializem se slovenski narod ni nikoli odločil, še manj za revolucijo, ki je v usodnih dneh vojne razdelila slovenski narod in povzročila številne nedolžne žrtve, že med samo vojno, še več pa po končani vojni. Slovenskega naroda ni razdelil osvobodilni boj, razdelila ga je revolucija. Ta delitev je bila v teh prelomnih trenutkih nesprejemljiva, sama izvedba revolucije pa zločin nad slovenskim narodom.

Socializem je v Evropi, tudi v Sloveniji, neslavno propadel, njegovo razgradnjo so vodili komunisti. Bil sem priča tem dogodkom. Noben dobronamerni nasvet jih ni mogel prepričati, da je treba tudi ustvarjati in ne le deliti, vztrajali so pri zaukazani zaslepljenosti in neuresničljivosti svojih rešitev do bridkega konca z izplenom velike gmotne škode. Zanjo ni nikoli nihče odgovarjal, podobno tudi niso nikoli nikogar obsodili za nedolžne žrtve revolucije. Zgovoren je vrednostni preobrat: po revoluciji so bili izbranci le revolucionarji, po osamosvojitvi so se prelevili v osvoboditelje in revolucijo zatajili.

Enakost

Enakost je bila ena od ukazanih vrednot, vendar z bolj enakimi in bolj enakopravnimi. Sam ne potrebujem neke vseobsegajoče enakosti, pravzaprav jo ne maram, pričakujem pa enakopravnost pred zakonom, ki pa jo omogoča le demokracija, prava demokracija.

Enakost je ena od pomembnih zablod komunizma, saj je ustvarjala mrtvilo, ki ga nazorno predstavi izgovor: »Ne morem biti tako malo plačan, kot naredim!« Bil je pravilo, ki je preprečevalo podjetnost, pridnost in prizadevanje za uspešnejše gospodarjenje. Naj navedem enega od številnih primerov, kam pripelje takšna neodgovornost. Bil sem tehniški direktor in cela izvajalska veja: vodja vzdrževanja, mojster in skupinovodja so mi predstavili, da bo poseg trajal tri dni. Obvladal sem tehnologijo, poznal načrte, seznanil sem se s stanjem na mestu okvare in ugotovil, da delo lahko opravijo v enem dnevu. Ker tega niso zmogli, sem izbral sam skupino sposobnih in pridnih ključavničarjev, jim predstavil nalogo in poseg smo opravili v osmih urah. Poduk: odpovedala je cela veja odločanja; kar je naše ni vrednota; moje posredovanje je bilo tehnokratsko, vendar mi ga je partija milostno spregledala.

Narava nam ponuja le neenakost, kdo pa si ji želi vendar odpovedati? Najbrž ne tisti, ki so boljši od drugih, gotovo tisti, ki so slabši. Vendar le zakaj? Več bomo imeli boljših, bolj bomo lahko tudi mi slabši napredovali in uspešno tekmovali na svetovnem trgu. Ne se prizadevati za enakost, ceniti in spoštovati moramo različnost in boljše od nas primerno nagrajevati za ustvarjalno delo, ki nam lahko zagotovi napredek in blaginjo. Tega socializem ne zmore, to je do danes uspelo le tržnemu gospodarstvu, ki ga vodijo sposobni, razumni in pošteni lastniki. Tem uspeva zagotoviti tudi človekove pravice, ki so socializmu tuje.

Delu čast in oblast!

Oblast v socializmu je na vsakem koraku poudarjala to geslo, ni pa nagrajevala učinkovitega in uspešnejšega dela, delavk in delavcev tudi praviloma ni nikoli pustila do vzvodov oblasti. Če pa je komu to le uspelo, je bil gotovo eden od »naših«, ki je vedel, »kaj je prav«. To reklo je bilo v resnici slepilo, sprenevedanje in opravičilo za strahovlado, ki je zagotavljala njen pravi cilj: delu čast, njej pa večno oblast.

Notranji sovražnik

Ta seveda ni bil vrednota, je pa za oblast pomenil več kot le vrednoto, opravičeval je razredni boj in prevzemal odgovornost za njene spodrsljaje in zablode. Partijska oblast kot celota ni mogla biti nikoli kriva, vedno so za krivca našli notranjega sovražnika. Ta razvada se je pri naslednikih starih oblastnikov ohranila do današnjih dni.

Geslo »Kdor ni z nami, je proti nam!« je grožnja, ki odseva podobo nasilja in strahu, ki je veljalo za vse, ki so mislili drugače, po potrebi pa tudi za tiste, ki bi si to lahko privoščili. Spomin na ta strah me spremlja še danes, pa podobno kot večina nisem imel nobenih prevratniških nagnjenj.

Veliki vodja

Velikemu vodji, ki je imel neomejene pravice, njegovih dolžnosti in odgovornosti pa nismo nikoli prepoznali, so po lestvici sledili mali vodje, ti so od zgoraj sprejemali ukaze in izpolnjevali dolžnosti, navzdol pa uveljavljali svoje pravice. Nam ostalim, ki smo bili na tleh pa so ostale le dolžnosti, namenili so nam hlapčevsko vlogo. Ta piramida vodenja je jedro socializma, vse ostale ustanove, ki naj bi zagotavljale ljudsko oblast pa so le slepilo. Uvrstitev v to piramido je pomenila vrednoto, ki je sprožila razredni boj, revolucijo.

Svoboda in resnica

Svoboda in resnica sta nerazdružljivi vrednoti. Če človeku vzameš pravico do resnice, mu omejiš tudi svobodo. Merilo za oceno pa je svoboda tistih, ki mislijo drugače, kot zahteva oblast. Te svobode pa socializem ne omogoča, saj bi resnica lahko ogrozila oblast. Ostati zgoraj in si prisvojiti večno oblast pa je edini cilj revolucionarjev, ki nam spodaj ponudijo lahko le enakost v revščini, naša izkušnja to dokazuje.

Oblast je v socializmu resnico ustvarjala sama! Bila je to le navidezna resnica, ki pa jo je večina privzela, saj so tiste, ki tega niso zmogli, preganjali z vsemi sredstvi. Živeti z navidezno resnico in skrivati svojo, sprejeti enoumje za zapoved, je pomenilo pohabljenje duha, to je bilo duhovno nasilje. Za nas, ki smo to enoumje doživljali, je resnica razkošje, ki nas osrečuje!

To so nekatere značilnosti, ki niso odlike, še manj vrednote, so nas pa spremljale dolgih 45 let, mnogi so se jim odpovedali, si poiskali delo v tujini, drugi pa smo jo le obiskovali in se prepričali, da delavci v kapitalizmu bolje živijo, in da tam zunaj ni sovražnika, ki bi nas lahko ogrožal. Nobenih vrednot socializem pravzaprav ni ustvaril, pospešeno je le razgrajeval slovenske stare in zgodovinske vrednote, ki danes skoraj ne najdejo več mesta v javnih sporočilih, mladi pa jih v šoli le redko lahko spoznajo. Ta razgradnja se nadaljuje še danes.

Vrednote ustvarjajo zgledi, ne besede, resnica in ne utvara ali laž, zgledov in resnice pa revolucija in socializem nista premogla. Človeško življenje je namreč najvišja vrednota, ko ta nima cene, tudi drugih vrednot ni!

Kakšno nesrečo je za slovenski narod pomenila revolucija je z bolečino predstavil pesnik Oton Zupančič v naslednjih presunljivih stihih:

Svobode naše jabolko se zlato
nam zakotalilo je v kri in blato,
in preden spet zasije v čisti slavi,
vsi bomo blatni, ah, in vsi krvavi.

S temi stihi nas je nagovoril naš dramski igralec Tone Kuntner na shodu pred sodiščem v podporo Janezu Janši in Tonetu Krkoviču.

Slovenska izkušnja opravičuje svarilo v naslovu: socializma nikar!

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


245 KOMENTARJI

 1. Restavriranje pekla na zemlji?
  Socializem vsekakor, hierarhično praktično peklenska iznajdba ali inačica pekla na Zemlji. Hec? Nikakor! Izkustvena resničnost polpretekle zgodovine. Edini izhod iz tega pekla je spreobrnenje srca od laži k Resnici, od krivičnosti k pravičnosti, odstop od komunistične enakosti, ki je nikoli ni bilo in je tudi ne bo h krščanskemu bratstvu. In nilč drugega

  • Vidim, da se mnogi komentarji vračajo na čas po drugi svetovni vojni. Ob tem se jim cedijo sline po nekakšnem zveličavnem kapitalizmu, ki nas bo odrešil kumunistično-socialistične okupacije!?
   Vsem bi privoščil, da se vrnejo malo v predvojni “raj na naši slovenski zemlji” pred letom 1941! Takrat ni bilo ne beračev in ne revežev, vsi ljudje so imeli zagotovljeno zdravstveno varstvo, šole so bile za vse in brezplačne, lahko si javno povedal, da si kristjan (priznati, da si ateist je bilo, precej bolj pogumno dejanje). Mediji so bili uravnoteženi, volitve so bile povsem demokratične….
   Le zakaj se je takrat toliko Slovencev izselilo?
   Žal je tedanja oblast (ne samo v Sloveniji) storila vse, da je preko kapitalizma in industrijske revolucije izzivala in izzvala socialno revolucijo z vsemi hudimi posledicami.

   • Vidiš ti to,

    kako tipičen komentar tipičnega socialističnega “desničarja”.

    Na vse pretege brani socializem. Morda bi samo od korita odstavil rdeče fašiste in nastavil svoje. To je poglavitni greh in impotentnost vseh “desnih” strank od Demosa naprej. Sami socialisti.

    Kapitalizem nas ne bo odrešil. Bo pa pomagal ustvarjalnim ljudem, da se rešijo totalne bede socializma.

    Kapitalizem je tako kot ekonomija ali matematika ali pravo. Je mehanizem, ki nima vloge Mesije. Saj nikomur nič ne obljublja, kar obljublja Socializem ( vsem obljublja preživetje).

    Liberalni kapitalizem je enostavni mehanizem menjave ustvarjenih dobrin z mnimumom parazitskih birokratov in posrednikov vmes.

    • Kapitalizem res nikomur nič ne obljublja! Rad pa jemlje (kupuje ali prevzema ali dokapitalizira…). Zato je danes v rokah 2% bogatašev 80% vsega bogastva na svetu. Zato je vsaka kriza za nekoga priložnost!? Kapitalizem, ki se napaja iz čistega Darvinizma, kjer je prostor samo za zdrave, najsposobnejše in najiznajdljivejše? Ali si tega želimo? Jaz zagotovo ne in zaradi tega nisem “socialist”.

     • Mirko, zadeva je v resnici veliko bolj preprosta. Dejstvo: tej deželici zmanjkuje denarja. Matematika vplivnih elit, ki želijo obdržati status quo? Vzeti množici še tisto, kar ima in ji omogoča, da nekaj ima, in jih narediti za enake reveže. Rezultat: v enaki revščini potolažen socialistični zlovenski nevoščljivec in zadržan odličen status quo »uglednih« izbrancev. Vse drugo je megla za bedake.

     • Vedno je bilo večine bogastva v rokah sužnjelastnikov ali fevdalcev ali kapitalistov ali komunistične elite. Z edino razliko, da so preprosti delavci in obrtniki, kmetje – najboljši standard in svobodo živeli samo v kapitalizmu.

      Kje si tole z Darwinizmom pobral? V socialističnih medijih? Na FDV? Ali v kakšni cerkveni skupini?
      Večina ljudi je sposobnih delati. Vsak se lahko kaj nauči. Vsak ima kakšno prednost, s katero se preživi. Če 1,2 milijardi kitajcev danes VELIKO bolje živi, bi tudi Evropejci lahko.

      Socialist si, ker se izdajaš z vedno istimi tipičnimi vprašanji, ki jih že 40 let poslušam po celi Sloveniji.

      Kdo naj v Sloveniji še učinkovito dela? Albanci? Ostalim pa bo država dajala plače za bluzenje o darvinizmu na delovnem mestu.

     • Še to: se strinjam, da je v kapitalizmu (kot tudi v vseh sistemih)kraja večna skušnjava. Vendar v kombinaciji z demokracijo, svobodo govora, spoštovanjem človekovih pravic in delujočo pravno državo omogoča korektiv in večanje transparentnosti. Socializem je v temelju represivni sistem (diktatura “proletariata”) in je na tem že popolnoma pogrnil: te možnosti ne bo dopuščal, saj bi ogrozil “družbeno nadstavbo”, ki nikoli ni in ne bo igrala poštene igre. Da o sposobnosti stimulacije ustvarjalnih in podjetnih niti ne govorim. Evo, en dober članek: http://www.finance.si/8351025/Demokrati%C4%8Dni-socializem—ne-hvala

     • @Mirko:
      kapitalizem rad jemlje ( kupuje)?

      A ti ko kupuješ kruhu komu kradeš, jemlješ?
      Kupovanje in prodaja je dogovor med dvema pri katerem oba zmagata.

      V socializmu pa izgleda da reveži ( bolj je treba reči: paraziti, subvencioniranci) pridobijajo in tisti, ki ustvarjajo ( dealvci, obrtniki, podjetniki) pa izgubljajo.
      V resnici pa vsi izgubljamo v socializmu.

      Tudi birokrati in mafijci na dolgi rok. Zato bi bil zelo vesel, da bi tudi pametni birokrati podpirali liberalno ekonomijo, ker bi le ta legalno nagrajevala dobre uradnike. Danes uradnike nelegalno in legalno podkupuje socializem.

     • Pa kje kdo vidi, da Mirko zagovarja socializem.

      Mislim, da je edini problem različno razumevanje pojma “kapitalizem”. Pravijo, da je to samo gospodarski sistem. Osebno tega ne verjamem.
      Kapitalizem se obnaša kot ideologija, ki pravi, da je kapital edino, kar je pomembno. Zahteva, da mu je vse podrejeno.

      Tržno gospodarstvo “v kombinaciji z demokracijo, svobodo govora, spoštovanjem človekovih pravic in delujočo pravno državo”. Pa še kaj manjka.

      Tržno gospodarstvo nam samo daje kruh.
      “.. človek ne živi samo od kruha, kajti človek živi od vsega, kar prihaja iz GOSPODOVIH ust.”
      (5 Mz 8)

     • Mirko, če ne razumeš kapitalizma, potem se raje uči od Adama Smitha, Miltona Friedmana…

      Ne pa, da kvasiš neumnosti.

   • Tudi komunizem je definitivno temeljil na industrijski revoluciji.

    Čečeš beri : Milovan Džilas : Novi razred in boš izvedu še marsikaj o čemur piše spošt. g.Urankar.

    “da te boli glava!”

   • Tipično komunajzerski izgovori. Kot, da bi naciste poslušal govoriti o Judih in njihovi kulturi.

  • Tako je. In lahko bi bil v Sloveniji veliko krajši ta prehod, če nas ne bi vodili socialisti v raznih demokratskih preoblekah.

 2. “Najbrž si tudi sam Orwell ni zmogel zamisliti podobnih sprememb na svoji farmi!”
  ====

  Boris Furlan je bil zaradi prevoda Orwellove Živalske farme leta 1947 obsojen na smrt.

  • Boris Furlan je bil profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ki je imela izvrstne strokovnjake pred revolucijo in WW2 in nekaj teh strokovnjakov je še par let delovalo zelo previdno do penzije.

   Danes pa je Pravna fakulteta postala poden nabit s samimi komunističnimi birokrati, ki poneumljajo množice.

   Imamo kar nekaj fakultet, ki so monopolno komunistične in industrijsko proizvajajo klone, škart robe, komunističen kader:

   Pravna fakulteta
   na prvem mestu je FDV
   potem FOV
   FF
   iz fakultet umetnosti prihajajo najbolj skrajni pripadniki iz ZL

   Morda še na tehničnih fakultetah dobite kakega normalnega profesorja, ki ni socialist, ker socialisti se bojijo napora.

   Fakulteta za organizacije je bila ustanovljena z namenom, da sinovi nesposobnih socialističnih birokratov, ki so komaj spacali OŠ in SŠ lahko dobijo diplome in postanejo direktorji v javni sferi, v državnih podjetjih, javni upravi, javnem sektorju.

   Ko sva s Tomažem Štihom pred 10 leti obiskala g. Mlakarja na Škofijski Gimnaziji, da smo se pogovarjali o evropskih izkušnjah privatizacije šol in uvedbi vaučerja ( saj je 95% staršev v Sloveniji tako revnih zaradi socializma, da otroku ne morejo niti eno mesec plačevati šolanja), se je g. Mlakar ( biolog) po izobrazbi strinjal z menoj, da je največ skorumpiranega in etično pokvarjenega kadra ( brezhrbteničneži, hinavci) prav med diplomanti družboslovnih fakultet in da med diplomanti tehničnih fakultet lahko najdeš bolj poštene ljudi, ki ne manipulirajo s stroko.

   • Ja, v Radovljici ga je socialistična, komunistična drhal vrgla v samokolnico in so ga zvrnili 60 letnika v ledeno mrzlo Savo. Par tednov kasneje je umrl zaradi bolezni.

     • Poišči te resnične zgodbe (iz pričevanj: otrok, bližnjih, očividcev, arhivov, ovaduhov, zasliševalcev, pobijalcev) pri Novi slovenski zavezi nsz.si
      ali pa si prebiraj twite Miran77.

      To je bilo okoli leta 1950 – ne vem na pamet, ker nisem profesionalni zgodovinar.

   • Zdravko: ” Menda ne?!”
    ======

    Ja! Smrtno kazen so potem sicer “omilili”. Ubila pa ga je “Mao cetungova” mladina:
    Glavna obtožba pa se je nanašala na njegov prevod Orwellove Živalske farme in njegovih prijateljskih povezav z uradnikom ameriškega Rdečega križa Jackom Hoptnerjem. Avgusta 1947 je bil obsojen na smrt. Kazen so kasneje spremenili v 20 let prisilnega dela. Po štirih letih in pol je bil pogojno izpuščen zaradi bolezni. Leta 1952 se je preselil v Radovljico, da bi se izognil vsakodnevnemu zastraševanju kateremu je bil izpostavljen v slovenski prestolnici. Novembra 1953 je bil žrtev javnega linča, ki so ga uprizorili MLADINSKI AKTIVISTI, agentje Jugoslovanske tajne politične policije, pri čemer je utrpel resne, skoraj fatalne poškodbe. Umrl je štiri leta kasneje za srčno slabostjo, med sprehodom po parku v Radovljici, pokopali so ga v Ljubljani na pokopališču Vič. (Vir: Wikipedija)

 3. Slovenija dežela Ojdipovih kompleksov:

  1. par: Violeta Tomič & Luka Mesec
  2. par: Ljudmila Novak & Matej Tonin

  • Najbolj očiten Ojdipov kompleks je pri Cerarju. Tu lahko vidimo, kaj hladna birokratka (komunistična) mama povzroči svojemu sinu. V takih primerih pa bi CSD moral ukrepati. Potem lahko podoben problem zelo očitno vidimo pri Mitju Gaspariju, katerega mama je bila vplivna komunistka.

   Sicer pa se Ojdipov kompleks vidi v tem, da sin sovraži očeta – ker je tako globoko in bolestno navezan na mamo ( čustveno). Sodobne mame se zaljubljajo v svoje otroke – kar je norost, saj popolnoma izgubija zdravo pamet in razsodnost- k je na žalost zelo očitna pri mladih mamicah v katoliškem okolju. Če pa se mama zaljubi v otroka in ne popusti po enem letu to zlitje z otrokom, pa otrok postane narcisistično motena osebnost ( vedno prvi, vse ima prav, najlepši, najmočnejši – in tu vidimo, da jih je malo v slovenski politiki, ki niso patološki narcisisti, psihopati)

   A si se že kaj vprašal na katero partijsko tovarišico in mentorico je bil JJ navezan: Na Vido Tomšič ali Lidijo Šentjurc ali celo na serijsko morilko Zdenko Kidrič – ki je vodila VOS ( glede na to, da je JJ izvrsten v zbiranju tajnih informacij)? Katera je bila njegova mentorica v partiji, ker JJ ni bil neka mala riba, niti ne nek politkomisar na Policijski šoli, ampak je bil v samem vrhu partijskih mladincev ZSMS.

   Kaj pa Kučan? Katera tovarišica iz CK ZKS pa je bila njegova mentorica.

   • Pave, Pavel! Kakšen kompleks pa daje vas? Očitno vas nihče nima rad? Ali pa ne znete odpuščati, če vam je kdo kaj žalega storil. Dobrohotni zagotovo niste in Bog nas obvaruj, če bi takšni imeli politično moč.

    • Bog me ima rad.
     Kompleksov pa me veliko skuša zvezati, a se bojujem zoper njih.

     Dobrohotno razkrinkavam manipulacije vas socialistov (= ZLO-cialistov) in se borim za osvoboditev SLovencev izpod okupacije socialistov vseh vrst, ne samo rdečih socialistov.

     Na to pisanje mi očitajo sovraštvo do Kučana, Janše, Peterleta, SDS, Cerarja, Bratuške, Cerkve.

     In sedaj mi še ti očitaš pomanjkanje dobronamernosti.

     Še kak Aladar mi bo očital pomanjkanje solidarnosti in socialnega čuta.

 4. Socializem ljudje prevečkrat dajejo kot nasprotje kapitalizmu. Kar ni res. Socializem je centralno planski kapitalizem.

  Primerjava mora biti

  ČLOVEK ( kapitalizem, ustvarjlanost, podjetnost, življenje, demokracija, pozitivna -zdrava rast)

  RAK ( socializem, parazitstvo, igra ničelne vsote, mafija, veliki vodja, spirala propada).

  Zgoraj avtor nakaže lastnosti socializma.

  Poglejmo si sedaj srbskega premierja in kako on vodi politiko in katere bistvene probleme naslavlja. Pa je prišel od skrajno desnega socialističnega krila, ki je sodeloval s pohodi po Bosni, a je fant učljiv in zna voditi moderno politiko, ki za sabo pušča ves čas rezultate, ne pa požganih polj in praznih hiš.

  Medtem naj socialistični SDSovci še naprej branijo na vse pretege svojega firerja in iščejo notranjega sovražnika v NSI ( SLS so sedaj pustili pri miru). Skrajna levica pa naj jim pomaga tako, da vsak teden kakšen komunističen klon-kadaver v medijih napade JJ s kakšnim konstruktom ( Veber, Peinkircher, …).

  http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Ubrzaj-Srbijo.lt.html

 5. Preveč Slovencev še živi v utvari, da se bomo rešili problemov, če jih bomo ignorirali, odmislili. Mnogi kakor noj tiščijo glavo v pesek in si mislijo, ko bo problem mimo, bom elegantno dvignil glavo in bo vse mimo. Okrog se potikajo razne teorije, ki so še bolj strupene kot sama politična situacija, v kateri smo se znašli. Neki znanec mi je razlagal teorijo, po kateri zlo uspeva, čeprav je večina proti.(teorija, po kateri nekdo uspeva, čeprav je negativec, ker ga ima v zavesti veliko ljudi in kot primer mi je navedel Janeza Janšo. Grozljivo, kakšne nesmisle spravljajo na svetlo tisti, ki se ga bojijo; bolje rečeno, ker so sami negativci ali pa preveč strahopetni, da bi bili sploh še sposobni reči bobu bob.

  Če bi bili Janez J. in vsi, ki so bili z njim preganjani leta 1988 in vsi, ki so z njim sodelovali v procesu osamosvojitve, strahopetci in skrivači, potem danes nebi imeli svoje države, komunisti pa bi nas danes vedno bolj stiskali. A ravno to se dogaja, ker je zatajil pogum pri mnogih sonarodnjakih… celo do te mere, da so postali izdajalci. Jasno je, že po samem poteku sodnega procesa o Patrii da tu ničvredni sodniki po zgledu kozlovske sodbe v Višnji Gori sodijo zaslužnim ljudem, ki so izpostavili svoja življenja, da bi nam bilo vsem bolje, a se sedaj ravno njim dogajajo najhujše krivice, kar se jih je zgodilo po osamosvojitvi. Predvsem pa: še vedno trpijo predvsem tisti, ki so bili preganjani od prednikov istih oblastnikov, po katerih je nad nami resnična grožnja da nam povsem ohromijo demokracijo in uničijo to, za kar so se pogumni Slovenci borili skozi vso zgodovino. Pa se bomo še naprej. Delali bomo, kar nam veleva od Boga dana vest in klic domovine, ki nas poziva k plemenitim dejanjem, da opozarjamo na dolžnost, ki jo mora izpolniti vsak državljan ne glede na nacionalno pripadnost; da po svojih močeh prispeva k zmagi prava in pravičnosti nad barbarstvom sedanje sodne in politične oblasti v državi, ki se je odločila, da se v svojih postopkih odreče vsaki zavezanosti poštenju in pravici in se še naprej naslaja z argumentom moči, ki pa na svoji strani nikakor ne more imeti moči argumenta, ki se mu vedno bolj očitno že na daleč izogiba. To pa je v resnici zaskrbljujoče. Vendar pogum, ljudstvo v deželi. Zadnje nagrade ne bodo dodeljevala tuzemska sodišča, ki jih bo itak slej ko prej pobralo. Za spoznanje vrednosti vztrajanja na strani preganjanih NUJNO berite SV. PISMO: Predvsem Evangelije;
  prim: Mt 5, 1-13 o blagrih in Dan 12, 1-12.
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Mt+5%2C+1-13&id13=1&pos=0&set=2&l=sl in
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Dan+12%2C+1-4&id13=1&pos=0&set=2&l=sl
  Ta odlomek je jasen in modri ga razumejo, najbolj nespametni pa tega ne bodo mogli razumeti, in se bodo iz tega norčevali celo do popolne “omračitve” uma. Glej Dan 12,10 – v naslednjem pričujočem odlomku s Sv. Pisma s spleta:
  http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Dan+12%2C+1-4&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

  • ali ti veruješ v Boga Vsemogočnega, Jezusa Kristusa in v Svetega Duha – ali v Janeza Janša.

   Sveto pismo na večih mestih opozarja, da je preveliko zaupanje ( verovanje) v človeka VARLJIVO.

   Če bi imel kakšen trajnejši odnos, bi znal razločevati, da človeka nikdar do konca ne spoznaš in si vedno lahko “presenečen”.

   Si za socializem ali za kapitalizem : brez ČE-jev prosim?

   • Ne morem, da te ne prašam, dragi Brat :

    A veš, da mešaš jabke in hruške?

    A si že slišal za slovenski rek v zvezi s konjskimi
    plašnicami?

    Več širine, veselja in prešernosti-Vse dobro!

    • “Ne morem, da te ne prašam, dragi Brat :

     A veš, da mešaš jabke in hruške?”

     ne vem kaj hočeš povedati. ne razumem kaj mešam.

     “A si že slišal za slovenski rek v zvezi s konjskimi plašnicami?”

     ne.

     “Več širine, veselja in prešernosti-Vse dobro!”

     Hvala.
     Tudi tebi vse dobro.

 6. Desni volivci smo ZELO razočarani. Kaj pa desni socialisti? A kdo ni razočaran?

  Smo razočarani, ker smo bili O-ČAR-ni oz. začarani.
  Magija in manpulacija pa z zdravo vero nimata ni skupnega, ampak s slepo in prazno vero veliko skupnega.

  Podobno je stanju zaljubljenosti, ko v eorično privlačno žensko psihološko prenesem svoje projekcije v njeno osebo, da me še bolj potegne. Toda zaljubljam se v svojo fikcijo in ne v njeno resnično osebo. Zato ljubezni ne more biti. Ker ljubezen je prijateljevanje z resnično osebo, sprejemanje njenih plusov in minusov in sobivanje, občasno žrtvovanje zanjo in vzajemno njeno žrtvovanje zame.

  Zaljubljenost je tehnično gledano psihoza. Ima elemente O-čaranja, ZA-čaranja in obvezno tudi zelo bolečega RAZ-očaranja ( nesmiselno trpljenje, ki pa je za zaljubljence zelo koristno, da se naučijo, da zaljubljenost ni zdrava in koristna in modus vivendi).

 7. Že volitve so prikaz, da je več kot 75% volivcev za trdi socializem.

  Na “desnici” pa ocenjujem, da če bi v času Demosa delali pri politikih in članih demosovih strank ankete in vprašanja, da je bilo 95% vseh orto socialistov.

  Tudi SKD, SLS in SDS so po funkcionarjih, članih in volivcih večinsko socialistične stranke.

  Vsak najmanjši ukrep normalnosti imajo kot ogrožanje: takoj potegnejo ven nek socialno-tržni sistem, pa nemško CDU, pa nočemo tako kot v ZDA.

  Socializma NIKAR, se že dolgo pridružujem avtorju tega zapisa. Hočem, da vse “desne” stranke najprej spremenijo programe in izločijo socializem. Potem pa naj tudi zamenjajo funkcionarje, naj ven pomečejo partijske kadre, socialistične kadre. Začeti je treba pri sebi.

  Glavno bi morali biti merljivi programi in koliko je kakšna ekipa naredila v 4 letih na tem. Ne pa neko stalno prepiranje za oslovo senco v socialističnih Butalah, nazadnje pa polje preraste plevel in lakota užge po Butalcih z vso silo.

  Sprašujem se, zakaj nihče iz Demosa ni poslušal (kaj šele ukrepal) dr. Marka Kremžarja. Glede na intervju v Pričevalcih ima tako kot Justin Stanovnik filozofsko tudi on ekonomsko zelo prečitan socializem v nulo.

  Škoda da Jože Možina ni vprašal Kremžarja kaj si misli o nesposobnosti “desnih ” politikov v Sloveniji in kako slabo je z njimi sodeloval.

  • Prebral sem vse tvoje izjave, gor in dol. Samo to bi te prijazno prosil, da gospoda J. Stanovnika, gospoda Kremžaja in sploh Novo slovensko zavezo pustiš pri miru, saj si od vsega tega oddaljen svetlobna leta, čeprav si drzneš pisariti neke naučene antiudbovske stavke. Koliko je bila že številka tvojega dosjeja SDV?

   • kakšne PRIJAZNE diskvalifikacije! Gotovo si poln ljubezni in nič nimaš sovraštva.

    Nisem UDBOVEC, preziram UDBO! Tudi formalno sem premlad, da bi bil v UDBI. Preziram komunizem, kaj šele njihovo politično policijo. Preziram celo vse socializme – kar očitno nisi bil sposoben dojeti, pa čeprav pravih da si vse prebral – očitno nisi ali pa ne zmoreš razumeti.

    NSZ rad berem in spoštujem dr.JS, dr.MK. Še celo sorodnika, ki je bil v Teharjih, sem v parih letih le uspel prepričati, da je naredil za NSZ pričevanje, ker ga nihče v sorodstvu ni nikoli hotel poslušati in so ga po parih stavkih socialno osamili, sami pa se trudijo janičarsko biti vedno bolj “pravični” rdečkarji.

 8. Dober članek. Ni ga stavka, s katerim se ne bi strinjal.

  Pa vendar je omejen. Oz. znotraj nekih mej. Socializem opiše pošteno. Še zelo premilo za moje pojme. Pa vendar je omejen. Tako kot mentaliteta velikega števila desničarjev (se opravičujem za grob stavek).

  Prva meja je redukcija iz “Človeka nikar” v “Socializma nikar”. Socializem namreč ni edino zlo, ki ga povzroča človek na tem svetu.

  Druga meja je “1941”. Svet je namreč obstajal že prej.

  Kot kristjan se sprašujem, zakaj je Bog sploh dopustil, da se je krvava revolucija (in z njo socializem) sploh zgodil. Kot vemo, ima Bog oblast nad Hudičem, zakaj ga je torej spustil z verige? Bog je dober, on nam je kot oče. Torej je moral imeti zelo utemeljen razlog, da je v nekem zgodovinskem trenutku dopustil tak drastičen vzgojni ukrep. Po mojem mnenju ni druge razlage, kot da je bilo človeštvo že pred prihodom vsega hudega močno bolno.

  Torej nas postavljanje znotraj udobno obvladljivih mej ne bo pripeljalo k rešitvi problema. Kvečjemu bo pripomoglo k njegovi razcepljenosti.

  • Spoštovani J ! Zakaj je Bog dopustil…..?! Treba je vero pravilno razumeti. Bog je Ljubezen in je zagotovil človeku svobodo z odgovornostjo, da se rešuje po vzgledu in napotilih Jezusa po Dekadi. V tem je tudi oblast nad Hudičem, ki je zli angel (socialist-komunist-boljševik) in upornik proti Bogu, ki ljudi, ki spoštujejo Dekado ljubi in jim pomaga, da se rešujejo trpljenja (bolezni) in zla (človeške hudobije). Iz Slomškovega časa je pesnitev: “O komunist, poberi se! Tvoj nauk slepar iz pekla je, Ljubezni Bog od nas želi, ne pa oropati ljudi” Zato Slomškova pot naj bo pot slovenskega naroda in izšli bomo iz krize in relativizma.

    • Spoštovani J ! V lastnem vprašanju je nerazumevanje vere, za moje pripombe pa nimate razumevanja ! Žal ? Zato citiram Slomškovo misel: “Bodi v svoji besedi resničen, v dejanju pravičen, skrbi več dobrega storiti, kakor govoriti!” Nevednost lahko več vprašuje, kot lahko pametni odgovori !

     • “Zakaj je Bog dopustil…” je res moje vprašanje. V naslednjih stavkih pa poskušam nanj odgovoriti. Kaj je torej narobe z mojimi odgovori?

     • @j – nič ni narobe. Jaz delim s teboj tvoje misli, zelo razumljivo napišeš. Tudi sam ne vem zakaj bi včasih nazaj kakšnim pisal, ki pljunejo in nič ne vprašajo, še manj pa svoj pljunek obrazložijo.

      Zakaj Bog dopušča socializem, sem se tudi sam neštetokrat spraševal. Meni osebno je najljubši del svetega pisma prav JOBOVA knjiga.

      Socializem in socialisti kršijo številne Božje zapovedi, predvsem pa

      Ne spoštujejo Boga in si delajo svojega malika Socialno Državo ( “Država pomagaj!”)

      Kradejo ( vedno višji davki so samo dokaz pohlepnosti socialistov, ki kradejo denar s pomočjo demokratične večine preko državne in davkov tistim, ki ga resnično na trgu zaslužijo z ustvarjalnim delom, ki je plačan na trgu

      Lažejo

      Ubijajo

     • Hvala pavel. Enako mnenje imam o tebi. Ne dvomim v tvojo resnicoljubnost. Pravzaprav si zelo verodostojen, ker kritično pišeš o svojih prednikih. Jaz sebe tukaj nerad razkrivam preveč. Glede na to, kar si povedal o sebi, bi rekel, da imam sam zrcalno podobno življenjsko zgodbo.

      Glede socializma se strinjam s tabo. Ni mi pa ta noben (niti socializem niti kapitalizem) storil toliko hudega, da ne bi zmogel tistega naročila: “Ljubite svoje sovražnike”. To omogoča pogled s čisto druge perspektive.

 9. Spoštovani gospod Urankar.
  “socializem, ki je zmogel mnoge preslepiti, da je umetnost države deliti in prerazdeljevati, ne pa ustvarjati”

  Verjamem, da je umetnost države zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, zbiranje, delitev in prerazdeljevanje ustvarjenih dobrin!
  Zato bi vašemu vzkliku dodal: “Sicializma in kapitalizma nikar!” Sploh nobenega -izma!
  Slovenija od osamosvojitve ne živi več v samoupravnem socializmu, ampak v sprevrženem tovarišijskem kapitalizmu, ki nima nobene ideološke podlage. Njegov edini motiv je grabežljivost in lastninjenje vsega kar je bilo nekoč “družbeno”. Vzrok za današnje stanje naše države ni ne sprejemanje tržnega gospodarstva, ampak etična in moralna sprevrženost ljudi, ki v tem sistemu odločajo.
  Strašenje ljudi z revolucionarnim socializmom in letom 1941, je bežanje od bistvenih problemov naše družbe, ki jih lahko rešujejo samo skupno “levi” in “desni”, ki jim ni vseeno za prihodnje rodove. Osebno sem prepričan, da je cilj vseh strank, ki so prišle v parlament, isti: blagostanje vseh državljanov in zagotavljanje sredstev za vse javne funkcije države ob upoštevanju zaščite in pomoči tistim, ki jim jo država mora nuditi. Pogledi na poti po katerih lahko to dosežemo pa so različni. Zato imamo politiko in demokratično izbiranje predstavnikov, ki nas k temu cilju vodijo. V minulih desetletjih po osamosvojitvi očitno po stranpoteh!

  • “Socializma in kapitalizma nikar!”

   V redu, gospod Mirko. Ampak to še ni dovolj, če vemo, česa NE. Bistvo je, čemu rečemo JA. Kaj torej predlagate?

   • Če sta socializem in kapitalizem dve skrajnosti – nekaj je razcepljeno – diabolizirano.

    Je odgovor je čisto enostaven…

   • Življenje po evangeljskih blagrih! Po Jezusovih besedah: “Lačen sem bil in ste mi dali jesti…” “Delavec je vreden svojega plačila…” “Kdor ima deset talentov…” “Ljubite svoje sovražnike…”

    Vem, da trenutno političnega sistema, ki bi to zagotavljal ni in ga tudi nikoli ne bo! Vem pa tudi, da bi v vsakem sistemu te besede lahko uresničevali. Ljudje so od Adama in Eve dalje skozi zgodovinska obdobja živeli v različnih družbenih ureditvah. V Jezusovem času so poznali celo suženjstvo? Pa je v tretjem tisočletju kaj drugače? Zato se mi zdi samo obračanje na našo polpreteklo zgodovino pretirano.

    • Sloveniji se dogaja katastrofa kot v Jezusovi priliki o talentih, ki je tipična prilika, kjer Jezus nagradi podjetne, delovne, marljive, sposobne. Kaznuje pe lene, prestrašene, ki stavijo na brezmejno VARNOST in so prezaščiteni in razvajeni.

     Sloveniji se že 25 let Socializma 2.0. zaradi VEČINE PREBIVALCEV (ki so socialistični kloni) dogaja Jezusova prerokba: [b]” Tistemu, ki pa nič ne naredi, pa se bo vzelo še tisto kar ima!” [/b]

    • Ma tista je še najboljša: Kdor ima, se mu bo dalo, in kdor nima, se mu bo vzelo še tisto, kar ima. 🙂

     • v razumevanju prilike je moj pravilen, prevodno pa Martin. Bistvo je, da so služabniki z različno velikim kapitalom različno gospodarili ( delali). Le eden pa ga je zakopal, ker ga je bilo strah, da bi ga zgubil.

      Strah pri socialistih je zelo močen. Oni hočejo narediti nebeško VARNOST na Zemlji.
      Na sploh so socialisti veliki sužnji čustev ( zavist, sovraštvo, strah, pohlep) in težko postavijo razum na prvo mesto.

    • Mirko, saj ni treba imeti političnega sistema, ki bi ljudi silil v nekaj.

     Sami lahko pomagajo drugim.

     In veš kje je bilo največ društev, ki so pomagala drugim – v kapitalistični ZDA, ne pa v socialističnih državah.

  • Mirko,
   že iz tvojega pisanja se vidi, da si socialist.
   V 40 letih branja in sledenja medijev sem se naučil razločevati kaj kdo pove.

   Zakaj napadaš kapitalizem, če pa je amoralen kot matematika ali ekonomija. Se pravi ni apriori slab in ni apriori dober. Mafijski je slab, ustvarjalnost majhnega podjetnika električnih inštalacij pa je dobra.

   Bistvo socialistov je, da ne znajo ustvarjati in želijo jemati drugim, ki ustvarjajo.

   Država mora samo priskrbeti pogoje za življenje:
   zunanja varnost -vojska, diplomacija
   notranja varnost – policija, sodstvo
   spoštovanje pogodb – sodstvo

   Dr. Marko Kremžar v intervjuju jasno pove: pri nas se država vtika v gospodarstvo in zato gospodarstvo propada. PRav tako pa ta država zaradi vsemogočnosti ne obvlada svojega primarnega dela, tako da tudi na ostalih področjih propada.

   Eden večjih stavkov – ki ga nisem poznal – iz intervjuja s Kremžarjem je:

   SFRJ je živela ( parazitsko)
   * prvih 15 let ( od 45 do 60) od nemških reparacij ( ki jih oškodovani ljudje niso dobili, temveč partija v večini)

   * naslednjih 15 let od ameriške pomoči, milijardne pomoči, nepovratnih milijard ( boj proti SSSR). Malo ljudi ve, da je JLA bila postavljena z ameriškim denarjem, da je dobivala ameriško orožje

   * zadnjih 15 let pa od pufov na zahodnih trgih. Ko je berlinski zid padel – so dvignili roke nad zločesto
   parazitsko tvorbo Yugo-socialistov.

   Slovenija še vedno živi v socializmu. Socializem 2.0.
   Še vedno je 70% gospodarstva v državni lasti ( beri mafijski, tajkunski, birokratski, rdečefašistični). PRav tako pa je v nulo že desetletja sprivatizirana tudi javna sfera: zdravstvo, univerze, šolstvo, birokracija.

   Malo se ozri po okolici in poglej kako otroci raznih socialističnih funkcionarjev (močnejših političnih strank) edini dobivajo službe na določenih državnih pozicijah, občinah, šolah, ZD, bolnicah. Tam kjer so javni razpisi v resnici farsa, krinka.

   • Poglej Pavel, polovičarski si.

    Da se je socializem sploh lahko manifestiral v vsej svoji krvoločnosti, je moralo biti prej nekaj močno narobe. Šele ko se boš sposoben vživeti v razmišljanje socialista – ko boš razumel, česa ga je tako strah, se ti bo mogoče začelo svitati. Dokler boš sovražen, se to ne bo zgodilo.

    • Ne razumem te v čem sem polovičarski?

     Česa se sodobni socialist boji? Da bi se moral s svojim delom na prostem trgu preživljati, ker nihče ne bi plačal njegove slabega dela. Boji se izgube ugodja, vatke, razvajenosti.

     Seveda je bilo veliko stvari narobe. Komunizem se je najbolje prijel v najbolj ZAOSTALIH področjih sveta, kjer je vladal še fevdalizem:

     Kitajska, Rusija, Indija, Španija, Albanija, Srbija, Arabski svet, Afrika, Argentina, Brazilija, večina Južne Amerike in Slovenija kot najbolj ZAOSTALI DEL AO. Nosilci normalnega sveta so bili v Sloveniji močni kmetje, trgovci in podjetniki. Vse ostalo pa so bile socialistične Butale, pravi prostor za avtohtono rast socializma. Tistih 100 komunistov je samo pobilo prave desničarje in danes imajo socialistični raj, kjer janičarji ( številni otroci domobrancev) kar tekmujejo kdo bo bolj socialističen.

     Drugo kar pa govorimo pa je korporativni kapitalizem, ko podjetja požirajo manjša podjetja in si monopolizirajo trg, podkupujejo državne birokrate za malo malico ( zato je njihova regulacija nesmiselna), ker neka multinacionalka lahko podkupi vseh 100.000 birokratov ( dovolj pa je, če podkupi par 100 njihovih šefov).

     Korupcije je največ v socializmu. Ker je največ birokracije tam. Socializem je v osnovi koruptivni sistem.

     • Tale debata danes je bila res divja.

      Torej, zakaj mislim, da si polovičarski.
      Mirka si obtožil, da je socialist. Jaz iz njegovih komentarjev tega ne vidim.

      Sam sem že večkrat napisal, da se mi zdita socializem in kapitalizem kot zrcalna brata dvojčka. Vsak predstavlja odklon od normalnosti v svojo smer. Vsak goji svojo utopično idejo. Pri socializmu je že precej očitna, pri kapitalizmu pa še ne tako zelo.

      Videti samo zlo v socialistu, hkrati pa ignorirati njegove strahove je zame polovičarstvo. Pri socialistih jaz nimam v mislih psihopatov. Ti se namreč dobro znajdejo v vsakem utopičnem sistemu. (V kapitalizmu so recimo zelo učinkoviti in brezobzirni v ustvarjanju dobička.)

      Še tole iz sosednjega članka zelo paše zraven:
      “V tem boju proti levim naprednjakom pa imajo konzervativci tudi zaveznike: to so desni naprednjaki oz. libertarci. Vendar moramo biti pozorni: libertarci in konzervativci ne zagovarjamo iste družbene filozofije, le isto kritiko trenutnega stanja. Tako kot levi naprednjak ne razume privatne pobude, desni naprednjak ne razume javnega dobrega. Prvi uživa v pogledu na konzervo, drugi v samotnem ribolovu. Mi pa uživamo v večerji s prijatelji in sorodniki, kjer pijemo malvazijo in si na debelo po sveže pečenem kruhu mažemo polenovko na belo.”

    • Predragi fantom, g.J!

     Ni vprašanje ali se g.pavel lahko in sploh, zmore vživeti v socialista in podobno.

     Človek ki faktualno našteva gola golcata dejstva in argumente.

     In, ker je tak, profesionalen, argumentiran in sploh jasno čist, ga oblatiš, da sovraži…HALO?
     —————–
     Seveda je in bo aktualno in življensko, to kaj je socializem, ali lahko pomaga…MAMLJIVO.

     Vendar Zgodovina terja neponavljanje napak!
     Člouk & Narod & Država delajo napake, to je človeško – Nečloveško pa jih je ponavljati!

     Poglej Chaveza in njegove.
     Fantastičen primer.
     Super darilni, poklonjeni socializem na fundamentu nafte!

     IN KAJ – splošna beda, kaos, niti skret papirja ni za riti brisat !?

     Te filme smo že videli,tovariš!

     A boste živeli od Brozkardeljanskih de-ja-vujev?

     A si bral Draga Bajta Bermanov dosje?

     vrhunski, štev.1, institucionalni, režimski Brozov ekonomist in sploh in oh – je spisal resnico o tistem, kar malo zgoraj opisuje Boštjan, pa Pavel…

     Za lahko noč pa si naštej dvajset najlepših, bogatih, demokratičnih držav Evrope, ki kapitalistično živijo svoja ljudstva, jih držijo v blaginji in zdraven preživljajo tudi 10-20% priseljencev, beguncev in odpisanih ljudi z vseh koncev sveta!!!?

     Začneš lahko s Švedsko, Finsko, Dansko , ki so.zame, po svoji socialnosti, strpnosti, kulturnosti, multikulturnosti in bogastvu skrbi za človeka delavca, kmeta ali uradnika
     pojem in vzor za ideale vseh vrst.

     Vi, vi, ne vem kdo ste se pa naučili NIČ !

     Torej puhloglavost in življenje na tuj račun pošljite na pašo in aktivirat trud & mislit + delat, ne pa afne bruhat!

     ČIČIPAČAKI.Bluzite kolikor vas je volja in si preberi še članek te dni na teh straneh, kako zelo kmalu je lahko Slovenka kurba v Wroclawu-
     ali pa v Zagrebu, če boste srali še naprej.

     • A fantom? A zato ker v tej internetni divjini povem samo eno črko mojega imena? A zate se pa ve, kdo si? A sem stopil na žulj? Ker se živi v balončku?
      Zakaj mi podtikaš socializem. Nič nimam z njim, niti od njega. Vse kar sem predlagal je, da se skoplje še malo naprej, v njegove korenine. Odkod naenkrat tak nepopisen strah. Kaj neki se skriva tam spodaj?

     • Verjetno ti “fantom” očita zato, ker ti meni stalno očitaš, da sovražim socialiste, ker zgolj naštevam njihove ideje, razkrinkujem neskladnost njihovih idej z normalnostjo ter naštevam dejstva delovanj vseh socialistov v zadnjih skoraj 200 letih, kajti izbruh socializma pa svetu se je začel po letu 1929, zametki pa v francoski revoluciji in nato s Bismarckom v 19.stl.

      Postavljaš vprašanja – kar je dobro. Poskusi še odgovoriti nanja – da se mi bolje zasvita o čem ti gre.

      Glede Silva in večine forumašev ( razen alojza2, pa deloma lucijana in rikija in malce tudi tebe: si ti avtor pisanja razlike med konzervativcem in klasičnem liberalcem?) tukaj gor pa je sploh jasno, da so socialisti. Pa jaz govorim samo o ekonomskem liberalizmu in ne o soc (ialnem)- liberalizmu, ki skuša že delovati religiozno in je zame kot katolika nesprejemljiv.

   • Če mislite, da se to dogaja samo v socializmu, se krepko motite. Lahko za primerjavo vzamete npr. samo Brazilijo in Argentino.
    Kapitalizem in tržno gospodarstvo je lahko v redu. Kaj pa ko monopolisti izsiljujejo in uničujejo malo gospodarstvo? Ko veliki trgovec zatre vse male? Države oz. mednarodna skupnost mora vsaki težnji po izkoriščanju po kapitalu nadeti uzde! Države morajo do neke razumne meje trg regulirati zaradi zaščite socialne države. Ta pa s socializmom nima nujne povezave.

    • Brazilija in Argenitna sta zelo socialistični državi. Trenutno imasta že dolgo orto socialistične vlade in sta na robu gospodarskega brezna.

     Kar opisuješ je korporativni kapitalizem, ki je tako kot centralno planski kapitalizem in Mussolinijev fašizem izkrivljanje kapitalizma. Reče se mu tudi CRONY kapitalizem. Tu so pomembni pravi zakoni in pravna država ter pogumni sodniki in aktivni državljani.

     Kapitalizem je star že več kot 500 let in se je razvijal v malih državah Italije, Nizozemska, Anglija, po Nemčiji. Izhaja iz katoliških korenin. V tem času se je počasi razvijal z raznimi odstopanji in upori. Tam je bilo povsod veliko blagostanje, kjer se je ustvarjalno delalo in je imel trg glavno vlogo ob tem pa pravna država.

     ZDA pa so sploh naredile učinkoviti kapitalizem in boom tehnološkega, znanstvenega in vsestranskega blagostanja v zadnjih 200 let ne samo v ZDA, temveč po vsem svetu. in glavni tvorci ZDA in liberalnega kapitalizma so bili predvsem katoliki, nekaj protestantov in nekaj Židov.

     Danes je ZDA pod udarom socialistov ( OBAMA). Civilna družba, ki se jim upira se imenuje TEE PARTY – Čajankarji, ki jih tudi sam podpiram, občudujem in se od njih učim.

   • Imaš se za katoličana, pa ti zapisi in mistificiranje kakega Smitha, Hayeka in Friedmana očitno več pomenijo kot vse papeške socialne okrožnice, od Leona XIII preko Wojtylle in Ratzingerja do Bergoglija.

    Vsi ti papeži, vse cerkveno učiteljstvo in njen družbeni nauk je medtem ko zavrača totalitarizme ( torej tudi socializem) kritičen, celo zelo kritčen do liberalnega kapitalizma.

    Razen slepcu so več kot očitne strahovite socialne razlike, beda vseh vrst in posledična trenja, ki jih jih nebrzdani kapitalizem v svetu povzroča, vojne, selitve narodov, nebrzdano izkoriščanje naravnih bogastev in uničevanje narave ter zdrave prihodnosti človeštva. V spodbujanju pohlepa kvari človeško naravo in značaj, v potrošniški mrzlici, ki je sina qua non njegove rasti, duhovno izprazni in poplitvi generacije in dela iz njih razvajene hedoniste, nezmožne osebne odgovornosti.

    Evo, temu aspektu kapitalizma naša Cerkev za razliko od tebe zna reči- stop, a si to želimo? In išče neko sprejemljivo, a še gospodarsko učinkovito tretjo, srednjo pot. Ki so jo krščanske demokracije 20 stoletja, ne le nemška CDU, poimenovale (eko)socialno tržno gospodarstvo. Ni idealna, a je boljša od obeh skrajnosti.

    Tako je to. Zaradi mene bodi liberalec, saj je dobro, da se tudi ta opcija v parlamentarni mavrici izrazi, samo: lepo prosim, zakaj si je treba prisvojiti pojem krščanska demokracija, če ga s Toninom na čelu ne razumete in ne sprejemate?

    Dokler boste to zadnje počeli, se ne čudite napadom z moje strani! 🙂

    • Naša slovenska cerkev je na žalost zelo socialistična.

     Nisem še srečal duhovnika v Sloveniji, ki bi kritično pretresel socializem ( OK, Cestnik). Kar tudi številni verniki na Časniku pišejo ( ker imajo drugje berlinski zid), je bila slovenska cerkev zlizana s komunisti, ne samo zaradi UDBE, predvsem intimno podpirajo kot večina družbe socialno državo, privilegije, subvencije, financiranje iz davkov.

     Kaj šele, da bi molili k Bogu, da nam da modrost, da razlikujemo in prepoznamo socializem in ga prepodimo iz svojih glav in iz Slovenije, da molimo za izganjanje tega hudiča.

     Premalo poznam Friedmana, Hayeka, Misesa, Spencerja, A.Smitha ( menda je bil katoliški duhovnik). V zadnje sem bral knjigo Roberta Siriza, ki je katoliški duhovnik in zagovarja kapitalizem s pomočjo papeževih enciklik.
     Tudi premalo poznam papeževe enciklike.
     Dejstvo pa je, da so papeži predvsem politiki, ki branijo Cerkveno ustanovo in ne pogumni svetniki, ki dajejo življenje za Božjo voljo.

     Komunizem se je prvenstveno razvijal iz srednjeveških herezij, predvsem pri frančiškanih.

     If, socialist si. Zato ti gre najbolj na živce, da v osnovi kaj spremenimo v Sloveniji, tudi sociološko ti je SDS blizu, ker so tam avtoritarni Nadučitelji in ubogljivi sledljivci – ne pa kritični misleci in ljudje, ki resnično želijo Slovenijo spremeniti na bolje. Zakaj bi odkrivali toplo vodo, če pa imamo toliko kvalitetnih in pogumnih mož, večino vernih – ki so zadnja stoletja utirali pot svobodnemu trgu in pravni državi in toliko kvalitetnih podjetnikov, ki so dali take nebeške razmere življenja številnim generacijam z njimi.

     Komunisti in socialisti nikoli niso nič dajali. Oni so VEDNO jemali (kradli) vedno in še vedno jemljejo.

     • Povej mi, kako ti shajaš tam v Radolci ( saj imam prav, kajne?) z doktorji iz lokalnega N.Si? Dr. Resmanom, dr. Mencingerjem, dr. Jovanom? A niso to sami socialisti, fej jih bodi?!

      Mislim, da morate pod nujno v Radolco uvozit par gajstnih Kitajčkov, da se boš ti imel s kom strinjat. 😉

     • Druga možnost, da si iz Domžal oz. okolice. Dr. Vasle in druščina. Vsebina ostanka teksta ostane ista kot zgoraj.

     • Jaz izhajam iz 3 največjega slovenskega mesta in sem se pred kratkim preselil v majhno vasico, kjer na žalost večina slovenske populacije ljubi bosanksi turbofolk.

      If, a me nisi ti zelo veliko napadal glede opravljanja in obrekovanja? A zgoraj našteti so tvoji strankarski tovariši ali imaš to UDBOVSKE evidence, da ti tako hitro ven vrže imena doktorjev v Sloveniji?

      Če bi bili socialisti, bi verjetno prestopili k SDS, če ne prej pa sedaj, ko so mladi v NSI vpeljali “darvinistični” gospodarski program, fuj in fej – še vsakemu socialistu se ob tem zatakne slina v sapniku.

     • Udbovske evidence bojo to, von Paulus, udbovske evidence. Medtem ko so tvoji mladi darwinisti zaprli arhive, so se na meni bližnjem Arhivu RS odločili, da nekaj gradiva dajo kar meni v hrambo. Glede na to, da ničesar ne mislijo več prepuščati v javnost brez prehodne anonimizacije, so si rekli, ko bomo pustili Omerzo in Leljaka čakat in sivet, pa naj bo to kar doma pri IF teh nekaj let, saj je vendar zanesljiv socialist. 🙂

     • Oni, ki jih zgoraj omenjam, pa so sami fejst fantje iz časa, ko se je iz entuziazma vstopalo v politiko in delalo demokracijo in državo.

     • Zanimivo, g.Pavel!

      Prosim, kam je šla “tretja pot”?

      A jo je prehitel kitajski turboimperializem?

      Ali bo Brazilija vzdržala ali bo počila?
      Hvala vnaprej.

     • Frančišek, ne vem!

      Velike države so vse nagnjene k imperializmu. Ter seveda socializem, ki rabi vedno več gostiteljev, kajti zajedalskih celic je tudi vedno več. Podobno kot rak.

    • Gospod Nadučitelj,

     a sem dobil nezadostno?
     A sosedov Francelj, ki pa je komunist pa je dobil zadostno, Janšetov Janez, ki pa je pravi desni socialist pa odlično?

  • Človek, ki reče, kapitalizma nikar, pač pove, da pojma nima o političnih in ekonomskih sistemih.

   • “Človek, ki reče, kapitalizma nikar, pač pove, da pojma nima o političnih in ekonomskih sistemih.”

    Tak človek je ekonomski idiot ali socialist.
    Tako kot so Grki rekli idiot vsakemu, ki se ni zanimal za politiko ( skupno dobro).

 10. Tu moram dati neko opombo h komentarju predhodnika.
  Namreč, v Sloveniji ne moremo govoriti o nekih desnih in levih, ki jim gre za blaginjo. Levice in desnice pri nas pravzaprav ni, ker tudi ni normalne družbe. Je samo postkomunistična in demokratična stran. Podobno bi bilo v Nemčiji, če se ne bi očistila nacizma in (v vzhodnem delu) komunizma. Torej asimetrija. Miselnost postkomunistične strani pa dejansko temelji prav na dogodkih iz leta 1945. S tako politiko pa ni mogoče graditi skupne prihodnosti.

   • Odgovor je v pesnitvi iz Slomškovega časa in nadaljevanju po njegovi duhovni in kulturni poti. Slomšek zasluži, da postane naš zavetnik in vodnik, po Rebuli naš Pastir !

   • A ti veš, koliko je bilo komunistov pred vojno v Sloveniji? Nekaj 100. Na demokratičnih volitvah ne bi dosegli odstotka, kaj šele parlamentarnega praga. Če so kje bili relativno vplivni, so bili med delom ljubljanske študentarije.

    99% verjetnosti je, da komunisti nikoli ne bi dosegli oblasti med slovenskim narodom ( saj so redko kje v Evropi bili tako številčno šibki, nekaj je svoje naredila ruralnost in majhna industrializiranost tedanje Slovenije, nekaj uspešno delo krščanskih socialcev in socialdemokratov med delavstvom), če ne bi vmes na njim zelo srečen način vskočila druga svetovna vojna.

    Če bi nemška invazija Sovjetske zveze zastala še za par mesecev, bi jim slovensko odporniško gibanje izpred nosa prav verjetno prevzel kdo drug, demokratičnega pedigreja. Žal se ni tako izteklo. Zato smo dobili pol stoletja diktature na bazi uvožene aziatske ideologije in uvoženih brutalnih metod.

     • Spoštovani J ! IF vam je lepo odgovoril zakaj je komunizem pri nas prevladal in se zakoreninil. Sam dodajam k temu jasne besede, da z nasiljem in poboji med vojno in po vojni. S tem je bil narod prestrašen in se vdal, da je komunizem oz. boljševizem zavladal z terorjem do danes. Totalitarna sodna farsa ! ? Sapienti sat !

     • @Buky:

      tudi če v Sloveniji DANES izženeš vse postkomuniste, rdeče fašiste ali jih pobiješ s kakšnim vojaškim pučem, bo v srcih večine preostalih Slovencev še vedno trdna slepa vera v “nek” socializem: “DRŽAVA DAJ MI!”, “DRŽAVA REŠI ME!”

      Zakaj nas Bog skuša kot Joba s tem socialističnim hudičem? Ker smo prepojeni kot Sodoma in Gomora s socialističnim ugodjem in parazitsvtom in nas lahko samo totalno uničenje, samotepihovanje, pripelje, da bodo morda naši otroci manj socialistilistično sprevrženi in pokvarjeni kot mi , ki nas Fritzl posiljuje že nekaj desetletij in nam daje edino ugodje v vatki njegove VARNE fritzlove rdeče kleti.

   • Kaj je bilo prej? Isto kot to kar je sedaj. Vedno so bile tudi krivice in preganjanja, kot so sedaj. Razlika je nastala ko so preganjani in ponižani vzeli orožje v roke, pa nad kralja in cesarja. To je razlika.
    In mi? Mi smo pa po 70 letih ob pamet in ne vemo več kam. Molitev in post je vse kar imamo. Vse so nas spremenili v luzerje. Zakaj je Bog to dopustil? Ne se prepirat z Bogom!

     • Sem se kar bal da boš kaj takega rekel. Beri Joba, tam lepo piše zakaj se ne prepirat z Bogom. Meni je tudi najljubša knjiga.

     • Pa je očitno še nisi prebral. Ker Bog se je večinoma z Bogom prepiral.

      Do konca je trdil, da v ničemer ni grešil. Da ne ve zakaj je ta kazen prišla. Celo žena mu je rekla, da j prekolni Boga. Prijatelji, najboljši, so mu rekli, Bog ima zagotovo prav, ker si dobil take hude kazni, skesaj se. A Job je bil res iskren in pravičen mož. Do zadnjega se je z Bogom pogovarjal.

     • Ga je treba velikokrat prebrat. Pa še ni dovolj.”
      Se strinjam. Že nekaj let ga nisem.

      “Naj bo Bog krivičen, da bi ti imel prav?”
      Ah, kje, to je že grandioznost. Večina ljudi ima danes tak odnos do Boga, da jih naj bi jih Bog samo še potrjeval.
      Imeti prav: premalo vem. Še vedno se čudim in učim. Kar sem tukaj na Časniku objavil ( ne v komentarjih), me je bilo kar strah, da ni dovolj dobro in res je bilo kar precej kritizirano.
      Po drugi strani pa se ves čas zavedam svoje grešnosti in šibkosti, da bi določene grehe zmanjšal ali odpravil. Najbrž ne boš zahteval, da jih javno objavljam, kot so jih prvi kristjani, ki so pred skupnostjo izpovedovali in naštevali svoje osebne grehe.

     • Nikakor! Pravim @j, ki sprašuje Boga, zakaj je to dopustil…
      Zakaj pa ne? Morda smo si zaslužili ali kako. Skratka, kot nekje pravi Habakuku, al komu že, iščite pravičnost, iščite ponižnost, da se boste lahko kam skrili, ko pridejo hudi dnevi.

    • Hojla,Gospot!
     sprašuješ, lep Izziv-poiskušam, kar vem:

     Bog dopušča,še več- dovoljuje, omogoča absolutno čisto vse, kar izira On.
     Z vso polno Ljubeznijo.
     Navkljub izgonu iz Raja.
     Daje vse.
     Daje v naročje človeku, ki ga ima neskončno rad, saj je sam ena sama Ljubezen.
     Ne more delati sam sebi v nasprotje, a ne?
     ———–

     In tisto: “hudo, smrti, trpljenje, groza, vojne…” so preiskušanja, so neskončno šolanje, so posledice in so vzvodi, da se
     po “vulkanskem izbruhu” naseli novo Življenje v nadaljevanju istega v popolnejšem sprejetju,
     sozvočju in predvsem v “približku” obljubljenemu onostranstvu, obljubljenemu “reinkarniranju v večnosti”!

     Tadruga je pa , itak, hudo enostavna, dragi moji.kakorkoli komuniciraš z Bogom, se, zaprmej, tudi kregaš lahko.
     Če se ne, obstaneš pred zidom.
     Tega pa Bog gotovo noče!
     Ni prostora, da bi o visoki kulturi, ponižnosti v izgorevanju v želji, da bi človeški črviček prišel vsaj milimeter naprej v Spoznanju Zavedanja…veliko je vsega.

     Lepo se imejte se radi in vse dobro.
     Resnica vedno zmaguje.

     in

   • @j:

    zakaj sklepaš po logiki, da se velika nesreča in krutost pojavi samo, če je bila prej še večja nesreča.

    Po psihologiji in vzgojnih teorijah je znano, da razvajeni ljudje v malce večji frustraciji postanejo izrazito agresivni, kruti. Tipičen primer je polje SFRJ ali SSSR. NA FB sem včeraj videl, kako se mlada ruska dama hvali z vrhunsko kozmetiko iz Nizozemske, ki ji jo je njen fant – separatist – prinesel kot darilo iz plenjenja trupel. Američani so rekli, da je to tipično za komunistično (plenilsko, brezvestno, razvajeno, prezaščiteno, pokvarjeno, psihopatsko) družbo.

    Kakšne so bile vojne po letu 1991: izredno krute, plenilske, krvoločne, posiljevalske, roparski mafijski pohodi, rezanje organov za prodaja pri ujetnikih…totalna sprijenost. To v Sloveniji po mojih videnjih in logičnem sklepanju še lahko pričakujemo. Če se vsaj malo čist kot sv. Jožef, ki je opozorilo angela vzel tako zares, da se je takoj zbudil sredi noči in z Marijo pobegnil v Egipt, ker so zjutraj že prišli vojaki klati novorojenčke v Betlehem.

    Vojne so vedno bile, vedno so bili bogati in revni, vedno je bilo socialno zlo in Jezus ni bil nikoli nek zelot ali voditelj osvoboditeljev od rimskega okupatorja, niti revolucionar proti skorumpirani judovski kraljevi oblast in še manj revolucionar, ki bi poklal pokvarjeno judovsko duhovščino. Toliko o enačenju komunizma in krščanstva iz še enega vidika polizobraženemu FDV (ali TF) aktivistu AB.

    • Saj ne pravim, da je bila prej še večja nesreča. Saj ni bila.

     Pravim, da je Bog zlo dopustil. Zakaj? Kot vzgojni ukrep? Ker je človeštvo drvelo nekam, kjer ga je bilo edino tako mogoče ustaviti? Ker je zavračalo Boga, pa se je on samo malo umaknil? Da vidimo, kako je, če ga ni?

     Zame so to še vedno vprašanja. Ampak s svetom je moralo biti nekaj močno narobe, da je to zlo padlo na tako plodna tla. Edino, pri čemer pravzaprav vztrajam je, da se vse skupaj ni začelo šele s prihodom socializma. Pač pa bo za rešitev problema treba videti in analizirati celoto.

  • Dokler bodo pri nas nekateri živeli v prepričanju, da med “levimi” ni dobrih in poštenih ljudi, tudi politikov, tako dolgo bo vse njihovo govorjenje o spravi in odpravi posledic komunistične ureditve v nekdanji skupni državi brezplodno.

  • Ali mi lahko prosim razložite, kdo spada v postkomunistično in kdo na demokratično stran?

   Jasno mi je, da gotovo obe strani obstajata, zanima pa me, na podlagi česa gre delitev?

   • zelo težko vprašanje si postavil. Večino komentatorjev in SDSovcev ga bo ignoriralo. Jaz ti pa povem, da na tej podlagi ne znam razlikovati.

    Morda edino v tem, da postkomunistična stran na vse kriplje brani privilegije revolucije in ropanja, fevde in partizanske, komunistične – NOB pravljice.

    V plus štejem, da veliko članov SDS odpira arhive zgodovine in jih vedno bolj poznavajo. Kar pa je NSI članom že od nekdaj znano.

    • vseeno upam, da bo še kak komentar…

     Večina mojih bližnjih, od prijateljev, sorodnikov, znancev, pa do sodelavcev ima od postkomunističnih privilegijev sila malo. Vsaj jaz ne vem, kaj bi ti priviligiji lahko bili. No kakšen med njimi je zaposlen v javni službi, ampak je dobil službo na normalnem razpisu, tako da ne vem, če to šteje. Pa morda ima kak njihov praded borčevsko penzijo, kdo bi vedel, za veliko večino vem da jih nima. Jih je pa precej tee mojih znancev brez službe, eni so jo ravno zgubili, eni so pridno doštudirali in sedaj iščejo karkoli za delo. Noben ni preveč politično aktiven, s partizansko-domobranskimi temami se ne ukvarjajo, marsikdo sploh nima mnenja o tem, eni so še tok mladi, da o tem niti kaj dosti ne vedo. Eni so verni eni ne, eni športniki eni ne. Pač normalni mladi in srednje mladi.

     Če so šli na volitve, so v glavnem volili SMC. Večinoma zato, ker so v vsej izbiri strank pri njih (njemu) videli največ upanja za svoj boljši jutri. Da bodo lahko dobili službo, da se bodo lahko preživeli.

     Ali so vsi ti moji znanci demokrati ali ne, g.Blažič?

     • Opisal si zmedene ljudi, ki nimajo pojma kako svet deluje in bi radi samo mirno živeli.
      To je, kako že, oksimoron? Nekaj takega.

     • Ne, opisal je čisto normalne mlade ljudi, ki živijo v zmedenem svetu. Kdo je že pustil tak svet za sabo?

     • Če pa res hočeš povedat da so normalni v zmedenem svetu, pa vedi, da je svet bil tukaj prvi.

     • Zdravko, zakaj misliš, da so zmedeni? Ker se niso ali nočejo jasno opredeliti za ali proti revoluciji?

      Povej, so demokrati ali ne?

     • Ker mislijo da lahko živijo, samo zato ker nikomur nič nočejo in nič nimajo. Ker mislijo da jim ni treba imeti svojega mnenja. Pravim, opisal si zmedene ljudi.
      Niso demokrati, verjetno nimajo mnenja, torej so le številka v imeniku volicev. Zato še niso demokrati.
      Če pa je nekomu revolucija nekaj tako majhnega, da se mu ni treba do nje opredeliti, potem pa nimam kaj s takim človekom.

     • j: “Ne, opisal je čisto normalne mlade ljudi, ki živijo v zmedenem svetu.”
      ====

      Svet ni zmeden. Zmedeni so ljudje v svetu. Še posebej tisti t.i. “normalni mladi ljudje”, ki sploh nimajo mnenja, niti kaj dosti ne vedo.

    • pavel: “… veliko članov SDS odpira arhive zgodovine in jih vedno bolj poznavajo. Kar pa je NSI članom že od nekdaj znano…
     =====

     … in so se zato potrudili, da jih bolj zaprejo.

 11. G. Urankar, ko sem prebral vaš članek sem se kar malo zdrznil ob misli, pa saj to se je dogajalo tudi meni v firmi kjer sem bil zaposlen, kot vodja vzdrževanja. Kako je to sploh mogoče, jaz vas nisem poznal dogajalo pa se mi je povsem enako kot vam.
  Sklepam, da se je to lahko dogajalo samo zaradi sistema, ki smo ga imeli pred letom 1991 torej komunistične strahovlade "demokratičnega socializma". Tudi mene je strah, da se nam to povrne.

  • Ne bo se povrnilo,

   ker komunisti nimajo nikomur več vzeti. Nobena ZDA jim ne bo dajala nepovratnih milijard, nobena Nemčija jim ne bo dajala miljard vojne odškodnine in tudi tuji finančni trg bodo zaprli pipe.

   Naši komunisti nimajo več brutalno revnega in zaostalega vzhodnega bloka, ker se je Kitajska pobrala iz revščine s Friedmanovim modelom, ki ga deloma uresničujejo, prav tako vzhodna evropa. Tudi Srbiji ne moremo več pod monopolnimi pogoji prodajati tretjerazredne robe, ker nima več carin pred svetom.
   Prej je model državljanska vojna tipa Ruanda in to v Sloveniji in Putinovi Rusiji.

   Naši komunisti se bodo še kar parazitirali na socialistično federatvino Evropo dokler se bo dalo, ker Evropa že dolgo časa zgublja proti ZDA, Kitajski, Indiji.

   • Ja, ja, kitajski komunistični aparatčiki so za tebe zgledni primerki, ker upoštevajo Friedmanove modele in se grejo liberalni kapitalizem. Obenem smo ti tisti Slovenci, ki nikoli nismo imeli nič s komunizmom in ki še prisegamo, da Krek ali Gosar nista za odmet, niti socialno učiteljstvo Cerkve, niti najboljše izkušnje povojne Evrope- ne, mi smo pa ničvredni socialisti, kajne? 🙁

    No, glavno da si ti svoj lonček pristavil h Kitajčkom, ki obsedeno kopičijo ameriške zelence. ( mogoče te zavoljo slavospevov oni še rešijo, če bo šel naš svet v maloro) 🙂

    • Komunistični apartčiki so zagotovo zgledni komunistični apartčiki nasproti slovenskim komunističnim apartčikom in ruskim, ker so na nižjih nivojih odprli davčno dušenje delavcev in podjetij in se je ljudem standard dvignil cca 500x v 25 letih.

     Sem rekel, a so ga deloma sprejeli. Saj Kitajska nima pravne države, čeprav sodišča v psorih proti podetjem in delavcem zgledno hitro in pravično delujejo, drugače bi šlo tisoče miljard $ tujih investicij hitro kam drugam.

     Funkcionarji KP Kitajske so milijarderji, ker so obogateli na fevdalni način, s podkupninami.

     Krek je pozitiven, ker je malim kmetom pomagal se združevati v zadruge proti močnim trgovcem, ki so hudo zbijali ceno kmetijskih pridelkov, ker so zlorabljali trg. Ostalo pa Kreka in Gosarja ne poznam. A že to, da spadata v socializem -je odurno in še bolj, da njihovi zagovorniki še kar ponujajo te ideje. Si ti Peršin ali Peterle?

     • Ups, kar krem bele barve. Originalna izvedba. Enkrat me je zaneslo v neko stranko, ni bila ta, ki mi jo stalno podtikaš. Sicer sem že objavil, ampak pri tebi je kot v mlinu ( torej bila je SKD, povem zadnjič in bilo je kar davno tega).

     • Ej, von Paulus, a ono od zgoraj, ko te sprašujem o tvojem razumevanje z lokalnimi zdravniki in o tem, kako prenašajo tvoje zmerljivke s: socialisti gor, socialisti dol, ti pa ni vredno odgovarjat, kajne? 🙂

     • Tam sodišča nimajo nič. Tam vse partija reši še preden do sodišča pride. Tam je vrhunec partijske korupcije in zahodnega kapitala, ki to hrani i prišteje k stroškom delovne sile.
      Kitajski komunisti so navadni gonjači sužnjev. In celo milijardo jih imajo. Tako kot se arabija hrani z nafto, tako se kitajska hrani z lastnim narodom. Tako se bod kitajci sami požrli.

 12. soclializem v evropi vlada že skoraj 2000 let in sovpada z sprejetjem krščasnke vere. 🙂 treba ga je zgolj realno umestiti v družbeno kompleksnost na način, ki bo koristil tistim, ki so pomoči potrebni in ne pretirano oviral tistih, ki so zase sposobni skrbeti sami. 🙂

  • Da ne bo enkrat v prihodnosti Aladar Berglez III ugotovil, da individualizem v evropi vlada že skoraj 2000 let in sovpada z sprejetjem krščasnke vere. 🙂

   • kje pa. individualizem vlada že od začetka človeštva, krščasntvo je njegovo zanikanje. 🙂

    ironija človeške družbe je v tem, da npr. kot temelj družbe izpostavljajo pojem družine. družina je pa tipičen primer socialistično komunističnih odnosov. 🙂 in potem se postavi zanimivo vprašanje, zakaj ljudje nismo sposobni ta temeljni princip družine razširiti na družbo kot tako, torej, da bi si človeštvo predtavljali kot eno veliko srečno družino. 🙂

    • kakšen ceneni FDV agitprop. Samo v Sloveniji se dobi tako strašansko polizobražene družboslovce!

     Daj zaupaj nam kaj si študiral? Na FDV, na TF ali na FF, morda si socialistični pravnik?

     • zanimivo, da o izobraženosti govori nekdo, ki ni sposoben drugega kot stresti nek popolnoma brezvsebinski, neargumentiran, očitno ideološko indoktrinirani in skrajno primitivni osebni napad. 🙂

      ko boš imel kakšno vsebinsko vprašanje ali pa vsebinski pomislek na zapisano, se pa lahko pogovarjava dalje. 🙂

     • soclializem v evropi vlada že skoraj 2000 let in sovpada z sprejetjem krščasnke vere.
      ========================
      Napišeš totalno neumnost in potem bi rad intelektualno debato? Pavel ti je napisal natanko to kar lahko dobiš v odogovor. Tvoja izobrazba je očitno izredno sumljiva.

     • nobene neumnosti ni v tem. krščanstvo je v osnovi popolnoma socialistično. kaj je potem iz njega v praksi nastalo je pa druga zgodba. 🙂

      “Ko je Jezus to slišal, se je v čolnu umaknil od tam v samoten kraj, sam zase. Množice pa so to izvedele in šle iz mest peš za njim. Ko se je izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu in ozdravil je njihove bolnike. Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: »Samoten je ta kraj in ura je že pozna; odpústi množice, da gredo v vasi in si kupijo hrano.« Jezus pa jim je rekel: »Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!« Rekli so mu: »Tukaj imamo samo pet hlebov in dve ribi.« Dejal jim je: »Prinesite mi jih sem!« In velel je ljudem, naj sedejo po travi, vzel tistih pet hlebov in dve ribi, se ozrl v nebo, blagoslovil, razlomil hlebe in jih dal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili ter pobrali koščke, ki so ostali, dvanajst polnih košar. Teh pa, ki so jedli, je bilo okrog pet tisoč mož, brez žená in otrok.”

      bog kot socialna, socialistična država. 🙂 za vse bo poskrbel. 🙂

     • Če si tako pameten, potem ne vem kaj bi rad debatiral? Povej kako in kaj je, da bomo vedeli. Seveda, če ti noben ne bo verjel, se ne pritožuj!
      Govoriš neumnosti, pa bi rad diskutiral.

     • ja, poglej. dal sem ti primer teksta iz biblije in svojo interpretacijo, zakaj v tem tekstu prepoznavam socializem. tako da na to pač lahko komentiraš, poveš, kje sem se zmotil in zakaj itd. 🙂

     • Povedal sem ti že na začetku. Zdaj pa diskutiraj sam s sabo naprej.
      Stokrat doslej si pa slišal da krščanstva ne rzaumeš niti malo. Niti majčkeno.
      Pametnemu dovolj.

     • Poglej, poglej, AB je našel v Evangeliju stavek s pomočjo katerega zapoveduje, da naj kristjani dajemo večini slovenskim državljanom jesti. Še hiše prodamo in bančne račune spraznimo, da vas nahranimo in potem skupaj z vami crknemo od lakote.

     • Aladar, spet imaš skoraj prav!
      Ne citiraj samo tega, kar ti trenutno pride prav. To je bila enkratna pomoč in ne socializem.
      Nadaljevanje:
      “Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti in ga s silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro.”

     • @zdravko,

      jaz pa mislim, da krščanstva ne razumeš ti. 🙂

      @pavel,

      tega, kar si napisal, ne zapoveduje noben socializem, tako da ne vem, v čem je tvoja poanta. 🙂

     • @albert,

      da bi bila enkratna, je pač tvoja interpretacija. ker težko si pedstavljam jezusa, ki bi ob nekem drugem času, ampak v isti situaciji in z istimi ljudi rekel. ok, fantje, zadnjič sem vas nahranil, bonus ste izkoristili, znajdite se, kot veste in znate. 🙂

      poanta citata je seveda zelo preprosta. ljudje imamo določene potrebe, nekatere od teh potreb so bistvene za preživetje. in ko je nekdo soočen s tako potrebo in si sam ne more ali zna pomagati, potem mu je treba pomagati. in to je koncept, na katerem temelji tudi socializem. 🙂

      to seveda ne pomeni, da sedaj pa ni treba nobenemu nič delat in bo pač bog delil hrano in pijačo, ampak pomeni ravno to, da ko je človek v stiski, potem mu morajo ostali ljudje, ki to lahko naredijo, pomagati, da bo prišel iz te stiske. to je vsa poanta.

      skratka, jezus v tem primeru zgolj uči pravičnosti, uči tega, kar je prav in kar ni. ker poglej, rekel je:”vi jim dajte jesti”. 🙂 čeprav seveda sami niso imeli dovolj hrane. zakaj ni preprosto “začaral” vse tiste hrane? ja, zato, ker v tem primeru to ni bilo bistveno, bistveno je bil vzbuditi v ljudeh občutek solidarnosti, ko tisti, ki ima, deli s tistim, ki nima. 🙂 skratka, biti krisjan pomeni prispevati po svojih močeh in zmožnostih tudi v korist drugega. 🙂

      in jezus je tu ideal socialista. 🙂 zase zadrži le tisto, kar nujno potrebuje, vse ostalo razdeli med ostale ljudi, glede na njihove potrebe. 🙂 socializem par exellence. 🙂 in seveda je utopično pričakovati, da bi vsi ljudje dejansko živeli kot kristus, ampak on je tisti ideal, ki naj bi se mu vsak kristjan, kolikor se le da, približal. 🙂 in če bi se to uresničilo, potem bi imeli kaj? socializem. 🙂 in to brez nobene prisile. ampak ljudje smo v osnovi šibka in sebična bitja in bežimo v nek kvazi individualizem.

      na koncu koncev, zakaj pa je jezus na križu “umrl”? zaradi samega sebe? 🙂 če bi se šel individualizem, potem bi naredil ravno to. 🙂

     • Ladko, prosim, razloži, zakaj pa je Jezus na križu “umrl” – v navednicah?

      Ali morda ni zares umrl? In če ni zares umrl, zakaj ni zares umrl? Ljudje smo umrljivi, ali Jezus morda ni bil samo človek? Če ni bil samo človek, kaj je bil Jezus?

      Sprašujem namreč tebe, ki si še pred kratkim zapisal, da Boga ni.

     • @človek,

      ker je kasneje “vsal od mrtvih”. 🙂

      štos je pa v tem, da ko razlagam svetopisemsko poanto kristjanu, potem mu jo moram razlagat v skladu s tem, kar on verjame. 🙂

     • Aladar ne razume krščanstva, ampak ga le zlorablja za propagiranje komunizma.

      Krščanstvo ni socialistično. To, da pomagaš pomoči potrebnim ni socializem.

      Socializem je, da ti država diktira kako živeti.

     • Aladar laže, da socializem temelji na pomoči drugih.

      Socializem temelji na tem, da država nasilno izenačuje – torej naredi vse revne, s tem, da jemlje tistim, ki nekaj ustvarijo – in daje svojim državnim priviligirancem.

  • Spet aladar nekaj naklada.

   Krščanstvo in socializem nimata nič skupnega. Krščanstvo je najbolje uspevalo v kapitalizmu – in obratno.

   Dobrodelnost pa ni isto kot državna prisila.

 13. Odličen spis, dobri primeri, g.Urankar!

  V eni stvari pa pripomba na slepo naivnost:

  Ko pohvalite ZL se ne morem strinjati z hvalo.
  Samo z tistim delom, kjer menite, da so ostale “leve” stranke, pač kar so.Levaki so prilagodili zadevem se skrižali z kapitalizmom in pobrali, kar se je pobrati dalo in zgradili sistem korupcije in privilegijev.

  ZL se z njimi, nekje ne strinja in “prihaja na čistino”.
  OK, Tako je prinesel čas.
  So produkt negativnega časa in so blagoslovljeni in maziljeni v Murgelskem štabu rdeče hunte.

  Skrajšano:

  Oboji, liberalni levaki SD,PS,SDS,Desus,LDS,Zares in zdaj SMC so rdeči, ravnotoliko kot najnovejši klon z imenom ZL.

  Nobeden si ne upa dati (še) v naziv “komunističen, niti socialističen”

  Če se okličejo za nov sistem dem. socializma, bodo čez noč uradno rdeči ko hudič in nazive bodo imeli sijoče komunajzarske.

  Oboji so istega rodu.

  • Ne morem se povsem strinjati, da je odličen članek. Ne poznam g. Urankarja, po članku sodeč je gospod, direktor. Mene ni prepričal s tem, da se je dalo nekaj narest v enem dnevu namesto treh. S tem se lahko namreč pohvali vsak gonjač sužnjev. Zato naj gospod reče raje kaj bolj temeljnega o tem, kaj narest s komunisti. Ker to ni dovolj. Bil je pa del tega, bil je direktor. Ni bil neki “luzer”.

   • Mene pa je prepričal, če ga berem v primerjavi z g. Bertoncljem, ki se samo hvali – hkrati pa piše nabuhlo polno socialistične sivine.

    Urankar je očitno bil človek, ki je nekajkrat več znal na težkih področjih. Tam komunistov ni bilo, ker so bili slabi v inženirstvu, matematiki, računovodstvu, poznavanju financ.

    Zdravko, kaj pa praviš na intervju z g. Kremžarjem, ki je tudi katoliški klasični liberalec – od tebe je vsaj nekaj upanja za razliko od IF in Mirkota?

    • 🙂 Ne vem kateri intervju je to? Imaš link, da se spomnim.
     Za Urankarja, kot pravim, hočem nekaj več. To lahko napiše vsak gonjač sužnjev. In teh pri nas kar mrgoli.

     • obrekuješ Zdravko, zaničuješ ga – a ga poznaš – članek je odličen napisal. Tudi ni videti, da bi se ven metal.

      Zaničevanje pomeni, da nekoga, ki je v nečem dober izničuješ. Če pač nekdo ni sposoben voditelj, lahko rečeš, da je zanič voditelj.

      intervju s Markom Kremžarjem, dr. ekonomije iz Argentine ( njegov brat je v Grahovem padel z Balantičem), ki ima zelo veliko klasično-liberalnih misli, verjamem pa da bolje od kogarkoli pozna papeževe enciklike o ekonomiji, ko pri nas nimamo enega duhovnika ali škofa – so prej raje marksizem študirali v Parizu.
      http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarna-oddaja-kulturno-umetniski-program/174287966

      Še o Čajankarjih
      https://www.facebook.com/TheTeaParty.net

     • Za božjo voljo, Pavel, kakšno obrekovanje? Kakšno zaničevanje?! Ti si pa nervozen. Pravim, da rabim več od g. Urankarja. To če je nekaj v enem dnevu naredil namesto treh, zato socializem še ni slab. Bo treba kaj več povedati. To lahko govori nekdo za šankom.
      Gospod je bil direktor, zato upravičeno pričakujem več.
      V tem bi lahko videl spoštovanje, ne pa obrekovanje in zaničevanje!

     • ne razumem te kaj s temi primerjavami misliš, ko praviš da prehitro pišem in da imam možgane na prevelikih obratih? Da se v prazno vrtim?

     • Ja.
      Ne sledim ti več. Toliko različnim misli, pa si niti nisem (nisva) na jasnem, kaj sploh pomeni kapitalizem, liberalnost, libertarnost. Parkrat sem že izpostavil nekaj “težav” kapitalizma, pa sem najbrž izpadel kot en navaden socialist.
      Vem, kaj pomenijo možgani na visokih obratih, ne igraj se z njimi.

   • Spet predlagam branje

    Drago Bajt Bermanov dosje

    Ljubo Sirc cela rajda naslovov

    in M.Džilas NOVI RAZRED
    ———————————–
    Potem lahko sestaviš odgovor na “kaj narediti”.

  • Zelo nerodno je, da nekdo, ki na tak način, sodeluje v debati, nosi ime (ali vzdevek) Frančišek!

 14. V Švici imajo revno državo in bogate državljane.
  V Sloveniji imamo bogato državo in revne državljane.

  • V Švici imajo revno državo in bogate državljane.
   Državljani so podjetni, davki majhni.

   V Sloveniji imamo bogato državo in revne državljane.
   Državljani so skoraj vsi zaposleni v javnem sektorju ( strašen birokratski aparat MAME Države, ki je hkrati bog socialistov) in dobijo posrane hlače, če jim kdo omeni svobodni trg in privatizacijo.

  • Švicarji si med sabo ne pljuvajo v čelo!
   Če jaz pravim, da so mi tablice žalitev, kako ti temu lahko vrneš zaničljivo v stilu, ker bom ob zaslužek z zvezki.
   Začenjam verjeti Pavlu, da ste SDS eni nacionalni naduteži, nič drugega.

   • Veliko imam prijateljev, ki so pri SDS, tudi par jih je zelo visoko.

    Problem pa je njihovo javno predstavljanje, njihovi napadi in predvsem njihova drhal na forumih. Samo poskusi kdaj kakšno stvar, ki jo rečejo postaviti pod vprašaj, pa bodo znoreli.

    Sami lahko celo leto pljuvajo Novakovo, ki jim je res 10 let suženjsko služila pri koalicijah in v opoziciji. Ko pa nekdo reče, da je JJ socialist – pa znorijo.

    10 let sem jih podpiral. Zadnje leto sem se tiho odmikal od njih. Šele po volitvah pa sem začel nanje stresati kritike.

    Sploh mi ni treba verjeti, enostavno opazuj in kdaj probaj kaj kritizirati, saj vsak kakšno napako naredi. Drugo pa je, ko imajo zlo dejanja in dejanja pripeta na socialistično ideologijo.

    Probaj kaj kritizirati, pa boš videl kakšne hudiče dobiš na hrbet. Mi je prijatelj rekel ( KL, veliko se ukvarja z mediji), da so samo v anonimnosti hudiči, ko pa se privat z njimi dobi pa so prestrašene in paranoične ovčke.

    • pavel: ” Šele po volitvah pa sem začel nanje stresati kritike.”
     =====

     To niso kritike pač pa nesramno pljuvanje, ki je značilno za levičarsko forumsko drhal pod npr. kakšnim članki na MMC ali 24ur, Mladini, ..

     • Da me primerjaš s to NE- in POL-izobraženo primitivno lumpenproletarsko drhaljo ( kar so komunisti , nacisti, fašisti in socialisti vedno bili), hkrati pa pa pripadaš skupini, ki uporablja ista orodja kot vsi socialisti ali če hočeš kot fašisti in komunisti- kar je ena od temeljnih kritik, ki kaže na socialističnost SDS ter popolna pripravljenost ne videti nič slabega ( ne govorim o napakah, govorim o zlu) pri JJ in SDS je čisto zgrešeno, ter slepo in popolnoma nekritično sledenje moralno zelo vprašljivemu človeku. Ne iščem idealov pri politikih. Mi je pa dovolj, da se ni nikoli opravičil svojim volilcem za svoje napake in svoje prenapete zle poteze v 25 letih. Vprašanje, če je vojak dober v politiki – če ni ravno vojaška diktatura. Hkrati pa – a res ne morejo politike voditi v Sloveniji tudi ljudje, ki nimajo FDV ( Janša, Tonin, cel SMC razen Cerarja) in ostalih politkomisarskih komunističnih faksov?

      Sam sem zelo kritičen do nekaterih Toninovih in Milkinih potez. NSI lahko v nekaterih dejanjih pohvalim, v nekaterih kritiziram. Ti jih pohvaliti ne znaš, ampak jih dobesedno samo pljuvaš in zmerjaš z zločinci ( udbovci), medtem, ko jaz znam pohvaliti dejanja nekaterih SDSovcev, z SDS delim skoraj večino vrednot ( razen socialističnih).

   • Zdravko: ” Če jaz pravim, da so mi tablice žalitev, kako ti temu lahko vrneš zaničljivo v stilu, ker bom ob zaslužek z zvezki.”
    ====

    Tablice imajo svoj smisel (svojo pozitivno stran), ker bi zmanjšale (in to zelo) stroške staršem, ki morajo tako vsako leto kupovati drage delovne zvezke. In jasno je, da bodo delovne zvezke kmalu zamenjale digitalne vsebine vseh sort. Delovni zvezki so vir zaslužka priviligiranih cehov.
    Tablice imajo tudi svojo negativno stran, potrebno jih je kupiti.

    Sem že večkrat napisal, da nisem v nobeni stranki, in še dodal, da pa nisem politično neopredeljen. Pri Pavlu pa je videti, da so trenutno največji naduteži krščanarji pri NSi.

    • To ti misliš, da imajo smisel. Meni so bile žalitev. Žalitev državljana.
     Stroški in zaslužki pri tem so posebna tema. Zaradi stroškov ali zaslužkov še nobena stvar ne more imeti smisel. Najprej mora imeti smisel v čem drugem, potem pa se lahko pogovarjamo o stroških in zaslužkih.
     Da tistih 50€ sploh ne omenjam.

     • Zdravko: “To ti misliš, da imajo smisel. Meni so bile žalitev. Žalitev državljana.”
      =====

      So what?
      In zakaj bi moral misliti enako kot vi.
      Delovni zvezki bodo izginili, samo še vprašanje časa, za vas so verjetno tudi računalniki in njihova uporaba v šolstvu žalitev. Lahko se vrnete k konjski vpregi.

     • Zdravko : “Pa kdo vas v kaj sili? Kaj pa mislite, da ste?”
      =====

      Sam sem seveda argumentiral pluse (in en minus) za uvedbo tablic, v nasprotju z vami, ki svoje užaljenosti niste bili sposobni obrazložiti. Užaljenost in sedanji osebni napad na mene samo kaže, da ne premorete drugega kot to, da ste užaljeni.

     • Nisem hotel o tem. Vi ne spoštujete, če koga užalite. To je res bedno.
      Pa vam povem naravnost, da gre za poskus podkupnine volilcev. Za podkupovanje, natančno to zaradi česar Janša sedi v zaporu. Podkupnino je ponudil, da bi glasovali zanj. To je žaljivo.
      Janša vsa čast kot dizidentu, kot umetniku pisatelju, če hočete, toda o politiki ve samo to, da je kurba. In nič drugega.

     • Tablice, nezmanjšanje pokojnin, manjše davčne obremenitve samo za tiste delavce za trakom – to so ciljane tipične socialistične podkupnine! Da ne rečem, da predlaga obvezne srednje šole – kar je spet primer: otroke v vatke do 60.-leta.

      Včeraj je ga. Ulrich Dobovišek v Pričevalcih rekla izjavo svojega moža, ki je bil visok skrivni agent Slovenske Legije in zaveznikov ( osebni prijatelj Vladimirja Vauhnika in nadškofa Rožmana) ob osamosvojitvi Slovenije 1991: ” Marksisti so se potuhnili, prej ali slej bodo udarili nazaj!”

      Kateri politik je v Sloveniji najbolj priljubljen zadnjih 25 let: in ne govoriti o plavih očeh, ker je to žaljenje Slovencev, ki so veliko bolj pragmatični, oportuni in skorumpirani kot si mislite? Drnovšek: on je začel vedno bolj dvigati plače v javnem sektorju in ga množiti z LDS, pro-komunističnimi kadri. S tem si je zagotovil volilno bazo. Vsakič je pred volitvami “popustil ” sindikatom in vedno je gromozansko zmagal.

      JJ pa je nazadnje z varčevalnimi zakoni jemal ljudem in s tem izgubil vse pragmatične desne “socialiste”, obdržal pa je večino volilcev NSI, ki so načelni.
      Škoda, ker ni bank in večine podjetij takoj prodal in ukinil cca 20 agencij in sinekur. Če bi naredil to, bi ljudje razumeli.

      Ampak vsi socialisti korumpirajo s TUJIM, ukradenim, davkoplačevalskim denarjem. Ne s svojim! Na koncu je rezultat ta, da je veliko več denarja UKRADENEGA kot ga pride do revežev.

      “Omenili ste rusko mafijo. Kdo najbolj izčrpava davkoplačevalski denar in kapital Slovenije: mafija ali birokracija ali politika, da do revežev pridejo samo drobtinice?

      Največ škode v milijardah evrov je zaradi neučinkovitega javnega sektorja. Preveč je neumnih, slabih in neodgovornih odločitev, slabega dela, napačnih smeri, velikega razmetavanja denarja, dobrih plač neodgovornih in sinekur; skratka, sistemskih rezerv.”
      https://www.casnik.si/index.php/2014/07/17/boris-meglic-nisem-socialist-pri-meni-razum-prevladuje-ugodje/

     • Pavel, kar se tiče obveznega srednjega šolanja – če se v to štejejo vse poklicne šole itd., je le potrditev realnega stanja.

      Ostalo je pa zelo socialistični program in me je v tem trenutku kar razočaral.

      Pa tudi 300 eur ljudi ne bo prepričal, da gredo v tujino, saj tja bežijo in ostanejo sposobni – torej tisti, ki jih davki tukaj dušijo, ne pa taki, ki rabijo 300 eur od države.

  • V Švici imajo bogato državo in bogate državljane. Imajo Zaprte meje in imajo na bankah umazan denar.

   • Ne skrbi, Silvo!

    Saj gredo tvoji ( Naši) v smer Albanije, Belorusije in Severne Koreje. Tam nimajo umazanega denarja. Niti hrane.

 15. Dr. Marko Kremžar v intervjuju o socialistični mentaliteti ljudi v Sloveniji:

  Kučan in njegova elita nikdar ni marala Slovenije.
  .. Slovenija bi zacvetela, če bi ljudem omogočili, da bi začeli ustvarjalno delati, svoja podjetja….

  Funkcije države so slabo izvajane. Imamo neuspešno državo in neuspešno gospodarstvo. Ker je mentaliteta ljudi ostala socialistična.

  http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarna-oddaja-kulturno-umetniski-program/174287966

  od 1:29:15 naprej

  • Intervju je samo v smeri kako je bežal.

   Veliko premalo pa je o njegovi stroki dr. ekonomije in o rešitvah kako kaj rešiti. O tem bi lahko kdo Argentini naredil z njim 10 intervjujev.

 16. Sram me je, da se je to zgodilo. Bil sem priča, ko se je ta »svetla« prihodnost ustvarjala. Vložil sem veliko truda, da bi socializem le uspel.
  ========================
  No, v tem grmu tiči zajec, gospod Urankar. Vsaj sram vas je, to je že nekaj. Da ne boste kot teli upokojenci okrog mene, ki vsako soboto popoldne žurajo v bifeju, na govejo muziko, po tem ko so fentali državo.

 17. Uf, vroča debata se je razvila.

  Nekdo je gor napisal, da so bile revolucije in nasilje 20. stoletja posledica prej slabih pogojev in kako so ljudje prijeli orožje v roke.

  Vse nedvomno ni bilo idealno a na koncu so te revolucije zahodni svet duhovno in metafizično potisnile nekaj stoletij ali celo 1000 let nazaj. V krvavem 20 stoletju.
  Recimo sigurno ni bilo vse idealno na Slovenskem v času Kraljevine a ko so ljudje na koncu podprli komuniste so na koncu s tem iztrebili cvet in elito naroda in današnja situacija je samo posledica. Pobili (ali izgnali) so nam bogate kmete, cvet ljubljanskega meščanstva, obrtnike, industrialce in sedaj trpi celotna država, ker polpismeni ljudje pač ne morajo furati male države v globalnem svetu.

  Ključno je to, da so ob začetku 20. stoletja ob še vedno trdem življenju vseeno ljudje na Zahodu bili opremljeni za spopad s takratnim življenjem. Znali so potrpeti in se boriti. Tudi Cerkev je tu dajala ogromno duhovno spodbudo. Danes pa pogosto ljudje želijo samo UŽITEK. Ljudje pogosto pravijo da sovražijo krščanstvo, ker zahteva od ljudi trpljenje. Tega moderni človek, ki verjame v scientifizem, ne prenese. Nekomu se morda Jezus zdi simpatičen ampak glede Cerkve se potem vse konča že pri 10ih zapovedih 🙂

  Po mojem mnenju bo pot nazaj dolga in mučna. Še posebej zato, ker so druge svetovne civilizacije duhovno močne in celo agresivne. Na enem tujem katoliškem portalu sem bral, da sekularni Zahod zato nič ne govori o genocidu nad kristjani v Iraku, ker se BOJI. Sekularna družba, ki je poteptala krščanstvo se boji ideje islama, ki je močna in agresivna (v nasprotju s krščanstvom). boji se tudi agresivne in močne kolektivne ideologije konfucionalizma in Kitajske. Zato se Zahod utaplja v relativizmu in samozadovoljnosti, ko si prizadeva za človekove pravice, ki pa ne temeljijo več na Božji volji….

  • Katolištvo je po vsej verjetnosti duhovno mrtev.

   Islam je verjetno edina rešitev.

   Ali pa pravoslavje.

 18. Ljudje imajo večinoma še vedno socialistično predstavo tako o kapitalizmu kot socializmu – oboje je napačno.

  Solidarnost je lahko le prostovoljna, ne pa prisilna. Socializem sproža več egoizma in ne manj.

  Nedavna raziskava je pokazala, da ljudje vzgojeni v socializmu bolj goljufajo kot v kapitalizmu.

  Socializem ni pomoč – pomoči potrebnim, ampak je to le propaganda za državno prisilo – kjer daje pomoč zato, da se nekaj vidi, večino pa pobere za lastno bogatenje.

  V ZDA je in je bilo bistveno več društev, ki pomagajo pomoči potrebnim – in to boljše in učinkoviteje – kot pa to počnejo socialne države.

  Tega se je treba zavedati. Kapitalizem ne diktira sebičnosti, ampak pomeni svobodo. Ti lahko, če želiš, vse daš za reveže, lahko pa obdržiš zase.

  Socializem ti nasilno vzame in da “baje revnim”, v resnici pa sebi in te preko tega nadzira.

  • “Ti lahko, če želiš, vse daš za reveže, lahko pa obdržiš zase.”

   Če bi bilo v kapitalizmu res tako, potem sloh ne bi poznali davkov.

   • Še en socialist, ki pojma nima.

    Preden pišeš neumnosti, ti svetujem, da se kaj poučiš o osnovah klasičnega liberalnega kapitalizma.

    Država potrebuje davke za to, da lahko deluje infrastruktura, torej oblast, policija, vojska, sodstvo itd…

    V dobrodelnost pa ljudi ni treba siliti, saj so sami dobrodelni.

    Socializem pa povečuje egoizem.

    • Hvala, Alojz. Včasih se počutim tako osamljenega v tem Fritzl lagerju kot kak Don Kihot.

     Noben razumski argument ne zaleže. Celo kristjani so v 90% fanatično zadrogirani na zločinski in protikrščanski, protiBožji socializem in to od plitkih vernikov, do “pravih” – konzervativnih vernikov, pa do klerikov skoraj v celoti.

     Dovolj je, da socializem ni rdeči, pa je že sprejemljiv.

     “Dobiček je treba gledati, koliko kdo prispeva dobrega za reveže, za socialo. Kdor ima več dobička in je dober podjetnik, ta je več vreden za celo družbo, saj ji prispeva več denarja. In ne le to.”
     https://www.casnik.si/index.php/2014/07/17/boris-meglic-nisem-socialist-pri-meni-razum-prevladuje-ugodje/

     Že Churchil je rekel, da kdor ni bil v mladih letih socialist, ta nima srca. ( socialist beri v tem primeru sanjač, čutnež, strastnež, reševalec sveta, borec za revne). Kdor pa je po 30 letih starosti še vedno socialist, pa nima pameti.

     • Očitno je zelo težko narediti preskok v razmišljanju.

      Ljudje pač ne razumejo svobode in se jo zato bojijo.

   • silvo ima v bistvo prav. tu se pozablja na dejstvo, da ljudje strmimo k uresničevanju določenih vrednot. bistvo pomoči revežev ni v sami pomoči revežem, ampak v vrednoti, ki se za tam skriva.

    in takoj, ko pač začnemo relativizirati, vrednote, se postavi vprašanje legitimnosti katerihkoli davkov in s tem obstoj države kot take. 🙂

    zakaj bi npr. jaz plačeval davke za policijo, vojsko, sodstvo, infrastrukturo itd., če recimo ne čutim potrebe po tem? 🙂 to bi bil enako poseg v mojo svobodo. nihče mi torej ne sme vsiljevati nečesa, ker se mu zdi, da je to prav.

    recimo da sem dovolj bogat, da ne rabim policije, da bi me varovala, ampak si lahko privoščim zasebno varovanje. zakja bi npr. plačeval davke za vojsko, če smatram, da vojske sploh ne rabim? 🙂 sktakta, na tak način se da zagovarjati ukinitev vseh davkov ter države kot take, kar nekatere struje znotraj libertarnih idej tudi zagovarjajo. po njihovem mnenju bi morali celoten državni sistem biti dejansko privatiziran. 🙂

    in tisti, ki zagovarjajo absoluten primat osebne svobode, bi morali tak sistem tudi sprejeti. 🙂 torej preprosto, če nimaš denarja, da neki privatni firmi plačuješ za vzdrževanje cest, potem se po njih ne bi smel več vozit. če nima denarja, da plačuješ neki zasebni policijski firmi, potem ne boš bil deležen nobene zaščite. 🙂 če nimaš denarja, da plačuješ neki zasebni sodniški firmi, potem pri njih ne boš mogel iskati pravice. 🙂 itd., itd. 🙂

    če se pa odločimo, da obsajajo vrednote, ki so pomembnekše od osebne svobode, potem pa je mogoče zagovarjat kakršenkoli davek, ki bi take vrednote podpiral. 🙂 skratak, se vprašamo, ali ima človek pravico do varstva svojega življenja in lastnine? če ja, potem pač moramo zagotoviti takšno varovanje, ki bo dostopno vsem ljudem. in to je potem bistvo davkov in države. 🙂 če se gremo absolutni primat osebne svobode, potem državo ne potrebujem sploh in s tem tudi ne davkov. 🙂

    • Aladar Bergles: “… in tisti, ki zagovarjajo absoluten primat osebne svobode, bi morali tak sistem tudi sprejeti. torej preprosto, če nimaš denarja, da neki privatni firmi plačuješ za vzdrževanje cest, potem se po njih ne bi smel več vozit. če nima denarja, da plačuješ neki zasebni policijski firmi, potem ne boš bil deležen nobene zaščite. če nimaš denarja, da plačuješ neki zasebni sodniški firmi, potem pri njih ne boš mogel iskati pravice. itd., itd. ”
     ====

     Aha zdaj razumem, slovenski komunisti, ki so pred letom 1945 ljudem obljubljali, da po vojni ne bo davkov so bili (brezobzirni) neoliberalci!, brez posluha za malega človeka 😉

     • Riki, za konstruktivno debato, morata obe strani poznati temo, o kateri razpravljata.

      Problem Aladarja je, da temeljev klasičnega liberalizma ne pozna in niti noče poznati.

      Ima socialistično sliko o tem, zagovarja komunizem/socializem in pri tem ga noben argument ne bo premaknil.

      Ves čas išče le izgovore, da to zagovarja, ter izkrivlja to, kar napišeš, da bi na koncu lahko prikazal socializem kot najboljše.

     • Alojz2: “Problem Aladarja je, da temeljev klasičnega liberalizma ne pozna in niti noče poznati.”
      =====

      Ja, kdor bere Aladarja Berglesa in njegovo zagovarjanje socializma in kritiko liberalizma, lahko dobi vtis, da liberalci mečejo stare ljudi v kante za smeti (če parafraziram Rodeta).

     • če so obljubljali, da ne bo davkov, potem so obljubljali, da ne bo države. 🙂 lahko so se pa samo lagali. 🙂

     • @riki,

      “Ja, kdor bere Aladarja Berglesa in njegovo zagovarjanje socializma in kritiko liberalizma, lahko dobi vtis, da liberalci mečejo stare ljudi v kante za smeti (če parafraziram Rodeta).”

      slabo bereš aladarja. moja poanta je v tem, da so liberalci dejansko sami s sabo v kontradikciji. 🙂

     • Riki, točno to je res.

      In Aladar je v kontradikciji – protislovju sam s sabo, ne pa liberalci.

      Klasični liberalci imamo vse jasno definirano in utemeljeno – na realnosti.

      Jasno je, zakaj rabiš osnovne zadeve, kot so država, represivni organi itd… In posledično davke.

      Po drugi strani je praksa pokazala, da pomoč drugim deluje mnogo boljše, če je prostovoljno, kot pa, če je prisilno.

    • Ne. silvo nima prav.

     Vrednot ne relativiziram in v osnovah klasičnega liberalizma je čisto vse jasno razloženo in definirano – predvsem pa temelji na realnosti.

     Aladar, ti seveda ne razumeš ali pa se delaš, da ne razumeš, realnosti in osnov, na katerih temelji klasični liberalizem.

     Načrtno anarhijo mešaš v liberalizem, kar pa liberalizem zavrača.

     Liberalizem je ovrgel anarhijo iz čisto praktičnih razlogov in iz čiste realnosti. V anarhiji ne bi imeli nič svobode. Saj bi ves čas porabili za pridobivanje osnovnih dobrin in obrambo naše zasebne lastnine pred drugimi.

     Zato potrebujemo državo s policijo, vojsko, sodstvom, ter seveda tistim, ki vlada, da prevzame te osnovne zadeve na svoje rame in se tako lahko ukvarjamo z drugimi stvarmi.

     Država torej ščiti zasebno lastnino, država skrbi, da se dogovorov držimo in da za svoja dejanja sprejemamo odgovornost.

     Že stari Grki so vedeli – da za svobodo rabiš tudi pravila in omejitve. Seveda pa mora biti teh omejitev čim manj.

     Aladar, niso ti jasne osnove.

     • povej mi v dveh stavkih bistvo klasičnega liberalizma. 🙂 pa da vidimo, koliko pojma imaš. 🙂

     • Aladar Bergles: “povej mi v dveh stavkih bistvo klasičnega liberalizma. pa da vidimo, koliko pojma imaš.”
      ====

      V zvezi s tem v bistvu ni važno koliko ima on pojma, ker je jasno to, da ste vi že pokazali, da pojma nimate.

     • in ko mi bosta enkrat odgovorila, če bosta, vama bom pojasnil, zakaj o tem nimata pojma. 🙂

     • Aladar, sam pišeš dolge flance, od mene pa zahtevaš, naj ti povem v dveh stavkih.

      Spet tvoja pokvarjena manipulacija. Bistvo sem ti razložil, ampak nočeš videti – ker potem bi moral priznati, da je tvoj socializem res zanič.

      Ti Aladar ne boš mogel pojasniti, zakaj o tem nimava pojma, ker ga imava, ti ga pa nimaš.

     • Pa še to.

      Vedno se potuhneš ob dejstvih, ki ti niso všeč.

      Komentiraš le tam, kjer ti paše.

      Dejstvo je, da je v ZDA dosti več in dosti bolje organizirana pomoč ljudem, ker je prostovoljna, kot pa v socialnih državah.

      Seveda se tukaj potuhneš, kajti realnost in dejstva govorijo proti tebi.

     • alojz je priznal, da pametuje o nečem, česar v dveh stavkih ni sposoben pojasniti, kar jaz lahko storim kadarkoli. 🙂 s tem priznava, da flanca o stvareh, o katerih v osnovi nima pojma. 🙂

     • Aladar se hvali, da lahko nekaj pojasni v dveh stavkih. Ampak, če bi to lahko naredil, bi to že naredil.

      Ampak on je znan po tem, da piše dolge flance – ne pa, da bi znal objasnjevati stvari v dveh stavkih.

      S tem je priznal, da flanca o stvareh, o katerih nima pojma. Boli pa ga, ker sem mu vse blodnje sesul.

     • In seveda se je spet potuhnil ob dejstvu, da je v ZDA več prostovoljne dobrodelnosti kot v socialnih državah.

     • alojz, če jasno priznaš, da bistva klasičnega liberalizma nisi sposoben opisati v dveh stavkih, sem ti takoj pripravljen pomagat. torej, takoj, ko boš jasno priznal, da nisi sposoben bistva klasičnega liberalizma pojasnit v dveh stavkih, bom to storil jaz. velja? 🙂

     • BISTVO KLASIČNEGA LIBERALIZMA v dveh stavkih:

      Spodbujati delo in ustvarjalnost vseh ljudi in menjavo dobrin med njimi pustiti čim bolj svobodno, brez raznih vmesnih členov na trgu in birokracije, ki menjavo samo ovirajo, ZLORABLJAJO in jo parazitirajo.

     • @pavel,

      sedi, cvek! 🙂 to, kar opisuješ oz. naštevaš so le posledice oz. učinki. 🙂 skratka, opisati moraš temelj, iz katerega potem lahko vse to izhaja. 🙂

     • @pavel,

      ne vem, kaj ti priznavaš ali ne. očitno pa je, da rad pametuješ o stvareh, o katerih nimaš pojma. 🙂

      bistvo klasičnega liberalizma je v dveh temeljnih vrednotah oz. pravicah in sicer pravici do osebne svobode (pravica, da se v tvoje življenje nihče ne vmešava oz. pravica do odsotnosti prisile) ter pravici do zasebne lastnine. pomen države pa naj bi bil zgolj v zagotavljanju oz. uveljavljanju teh dveh pravic. 🙂

      dva stavka. 🙂

      in iz tega je mogoče izpeljati vse, o katerem si ti govoril, pa še veliko več od tega. 🙂

      zakaj je to pomembno? zato, ker lahko potem z lahkoto ugotovimo, da so v večini primerov samozvani podporniki klasičnega liberalizma dejansko v kontradikciji s samimi seboj, to pa ravno zato, ker bistva klasičnega liberalizma, torej njenega temelja, sploh ne razumejo, kar se je tudi v tvojem primeru lepo pokazalo. 🙂

      prvi problem je že vprašanje, ali je za zagotavljanje omenjenih dveh pravic država sploh nujna. 🙂 odgovor je seveda ne. 🙂 že iz tega naslova, da država ni tista, ki te dve pravici ustvarja (gre namreč za t.i. naravni pravici). zakaj je to pomembno? zato, ker takoj ko vpeljemo državo, seveda vpeljemo tudi davek. 🙂 davek je pa že v osnovi v nasprotju s prvo od dveh omenjenih pravic, saj pomeni poseg v pravico do odsotnosti prisile. davek je prisilen. 🙂 in tu se pravljica klasičnega liberalizma tako sesuje. 🙂 zakaj?

      preprosto, ko enkrat prekršimo temeljno pravilo, potem se postavi vprašanje, zakaj ga ne smemo prekršitiv tudi v ostalih primerih? skratka, ko enkrat pravilo prekršimo, ga ne moremo več zagovarjati kot pravila, ki se ga ne sme kršit. logično. 🙂 in od tu dalje je mogoče kot argument uporabiti le argument učinka. npr. ali je bolj učinkovito, da prisilno plačujemo davke državi in nam npr. država potem zagotavlja varnost, infrastrukturo, takšne in drugačne servise, ali je bolj učinkovito oz. moralno, pravično itd., da se vse to ureja na osnovi svobodne izbire ljudi, torej, da to ureja prosti trg? 🙂

      skratka, v praksi potem klasični liberalizem dejansko ne izključuje državne prisile, jo le omejuje, tako da v končni fazi je vprašanje le v tem, v kakšnem obsegu naj država izvaja prisilo, da bojo od tega človek kot posameznik in družba imeli največko korist oz. da se bojo vrednote, ki jih priznavamo, uresničevale v največji meri. 🙂

      in tu so pač mnenja različna. nekateri pač menijo, da je npr. dostojno življenje pravica vsakega posameznik, zato pač od države pričakujejo, da bo to pravico tudi prisilno zagotavljala, preko davkov. 🙂 nekateri menijo, da je pravica do izobrazbe pravica vsakega posameznika in potem to pravico mora države spet zagotavljat s prisilo, torej davki. 🙂 itd. in ne moreš temu kategorično nasprotovat, če po drugi strani džavo in davke tudi sam zagovarjaš. 🙂 lahko dokazuješ le to, da bi bilo dostojno življenje vsakega posameznika bolj učinkovito zagotavljati na nek drug način. 🙂

     • Aladar Bergles: “ne vem, kaj ti priznavaš ali ne. očitno pa je, da rad pametuješ o stvareh, o katerih nimaš pojma.”
      ======

      Kot prvo_ pavel ni navedel dva stavka ampak samo enega.
      Kot drugo Aladar Bergles ni navedel dva stavka ampak cel bluzatorski spis in pokazal, da nima pojma, ker ne loči med anarhizmom in liberalizmom.

     • @riki,

      “bistvo klasičnega liberalizma je v dveh temeljnih vrednotah oz. pravicah in sicer pravici do osebne svobode (pravica, da se v tvoje življenje nihče ne vmešava oz. pravica do odsotnosti prisile) ter pravici do zasebne lastnine. pomen države pa naj bi bil zgolj v zagotavljanju oz. uveljavljanju teh dveh pravic.”

      namig: preštej pike zgoraj, ki ne pomenijo okrajšave besed. če boš naštel dve piki, potem gre za dva stavka. 🙂

      vse ostalo je bila zgolj razlaga kontradiktornosti pojmovanja klasičnega liberalizma.

      in če bi ti kaj od tega bluzatorskega spisa uspel razumeti, ti bi bilo verjetno jasno, da ni bilo govora o razlikah med anarhizmom in klasičnim liberalizmom, ampak o konsistentnosti slednjega. 🙂 anarhizem je v osnovi ravno kritika na nekonsistentnost klasičnega liberalizma. 🙂 klasičen liberalizem je dejansko v kontradikciji s samim seboj in to kontradikcijo lahko presežemo le z anarhizmom, torej stanjem družbe, ki temelji na prostovoljnem sodelovanju posameznikov. takoj, ko tako stanje ukinemo, imamo prosto in legitimno pot tudi do socializma. 🙂 to je bila poanta, ne pa to, da bi zamenjeval pojma anarhizem in liberalizem. 🙂

   • Silvo: “Če bi bilo v kapitalizmu res tako, potem sloh ne bi poznali davkov.”
    ====

    Hahaha … ena izmed najbolj znanih parol slovenskih komunistov pred letom 1945 je bila, da po vojni ne bo davkov.

  • saj ravno v tem je problem. ker se koristi stranke vedno postavlja pred korist državljanov in države. 🙂 skratka, kaj naj storijo v NSi? ali naj npr. vsaj poskušajo v državi nekaj spremeniti na bolje, ali pa naj raje razmišljajo, da jih lahko to stane 10% glasov in ne naredijo nič? 🙂

   to je problem mentalitete pri nas. vsak glede na svojo korist, hkrati pa benti nad državo, ki baje nič ne naredi. ja, država sama od sebe ne more narediti nič, če se zanjo nihče ne briga. 🙂 in namesto da bi volivci stranke ocenjevali na osnovi tega, kaj vsaj poskušajo dobrega za državo in državljanje narediti, je bolj pomembno to, kdo je s kom v kateri koaliciji. 🙂 skratka, forma, ideologija prevlada nad razumom in vsebino. 🙂

   • Aladar Bergles: “…, kaj naj storijo v NSi? ali naj npr. vsaj poskušajo v državi nekaj spremeniti na bolje, ali pa naj raje razmišljajo, da jih lahko to stane 10% glasov in ne naredijo nič?

    …to je problem mentalitete pri nas. vsak glede na svojo korist, ”
    =====

    Aja, s 5 poslanci bi lahko spreminjali, le kaj neki?
    Cerar si želi v koalicijo NSi samo zaradi zunanje forme, češ poglejte me kako sem povezovalen in oh in sploh. Pri tem jim navijaško pomagajo tisti dominantni levi mediji, ki so še pred kratkim pluvali čez t.i. neoliberalizem. A sedaj jim je pa naenkrat t.i. neoliberalizem postal odličen program??? Tako hinavščino lahko vidi vsak, ki ima nekaj … V bistvu jim je pa samo do tega, da bi na desni osamili SDS, upajo, da jo bodo končno uničili, ker v njej vidijo še edinega nasprotnika.

    Problem pri nas je, da je da takih tepcev kot so Aladar Bergles preveč.

    • Jasno je nekaj. Cerar si želi pridobiti legitimnost in ugled s tem, da vzame NSi v koalicijo.

     To je Bučar rekel za SLS že zdavnaj pri Pahorjevi vladi, ko so kritike letele tudi iz EU – torej, da vlado sestavljajo komunisti.

     In če NSi ne gre v koalicijo, bo Cerar v EU v večjih težavah, saj nima nobene verodostojnosti.

    • ja, nekateri res nimate pojma. 🙂 zakaj pa se ti zdi, da obstaja koalicijska pogodba? 🙂 NSi tako lahko preprosto postavi pogoje, v koalicijo gremo, če bo vlada uresničevala to in to. 🙂 in če se tega ne drži, se pač iz koalicije izstopi. 🙂 tako da tu se nihče ne more iti neke forme, ker to na dolgi rok pomeni padec vlade. 🙂

     pa tudi to ti bi bilo lahko počasi jasno, da ima cerar neko svojo idejo in tu sploh ne gre za tipično levo smer. saj ravno zaradi tega se tudi ZL nagiba k temu, da v vlado ne gre, ker je jasno, da vidi cerar zadevo malo širše od branjenja “socialne države” za vsako ceno. 🙂

     SDS se je pa osamila sama s svojo patološko in psihopatsko politiko. 🙂 pri tebi pa gre še za to, da si tako indoktriniran in zaveden, da ti človek še tepec ne more več reči. 🙂

     • aladar pač noče razumeti, da Nsi v trenutni situaciji nima take moči, da bi lahko izsilila spoštovanje koalicijske pogodbe.

      Pri Cerarju pa ne gre za nič drugega kot za formo – nima programa, koalicijska pogodba je pa tudi nekaj podobnega – ohranjenje statusa quo.

      Aladarja pa jezi to, da Nsi ne bi dala legitimnosti Cerarju, ki bistvenega ne bo spremenil.

     • Aladar Bergles: “… zakaj pa se ti zdi, da obstaja koalicijska pogodba? NSi tako lahko preprosto postavi pogoje, v koalicijo gremo, če bo vlada uresničevala to in to. in če se tega ne drži, se pač iz koalicije izstopi. tako da tu se nihče ne more iti neke forme, ker to na dolgi rok pomeni padec vlade.
      =====

      Na to sem odgovoril že včeraj, glej spodaj (30.7.2014, 12:59).
      Tu bi samo še dodal z vprašanjem: kako so se v preteklosti spoštovale koalicijske pogodbe? NSi nima kaj hoditi v koalicijo, če ne bo vsaj jeziček na tehtnici.

      Aladar Bergles: “pa tudi to ti bi bilo lahko počasi jasno, da ima cerar neko svojo idejo in tu sploh ne gre za tipično levo smer.
      =====

      “Neko svojo idejo”??? za katero pa še sam ni vedel kakšna je hahaha …

      Ne počasi ampak hitro nam je postalo jasno, da Cerar ni imel nikakršne svoje ideje in da je v prvem krogu koalicijskih pogajanj samo zbiral ideje drugih in na koncu prišel ven z nekim osnutkom. Že to, da je na pogovore vabil stranke ne da bi sam imel osnutek koalicijske pogodbe je sramota, ki govori o tem, da je nesposoben preračunljiv cincar, ki računa na to, da bodo vse zanj naredili drugi. Taka je usoda komunističnih sinčkov, ki so se rodili z zlato (rdečo) žlico v ustih. (podobno kot Gaspari npr.)

      Aladar Bergles: “…, ker je jasno, da vidi cerar zadevo malo širše od branjenja “socialne države” za vsako ceno.”
      =====

      Zaenkrat napoveduje nove davke in zviševanje obstoječih, torej nadaljuje z branjenjem “socialne države”, beri branjenjem javnega sektorja. “Širina” kakršno je poznala že vlada AB. Napoveduje se tudi več ministerstev, torej več službic za svoje, “širina neke svoje poti” hahaha …

     • @riki,

      “NSi nima kaj hoditi v koalicijo, če ne bo vsaj jeziček na tehtnici.”

      s to izjavo si prišel v kontradikcijo s samim seboj. 🙂 saj ravno za to gre. če se v koalicijsko pogodbo npr. zapiše, da se bojo določeni davki znižali za toliko in toliko, pač po programo NSi, potem je to ravno jeziček na tehtnici. 🙂 to seveda ne pomeni, da se bo potem to res nujno zgodilo, ker pač koalicijsko pogodbo lahko večina vedno krši, ampak obstaja pa tudi možnost, da se bo to uresničilo, kar bi pomenilo, da bi s tem slovenija pridobila veliko več, kot če bi NSi ostala v opoziciji, vlada pa zaradi tega ne bi imela nekega interesa, da davke niža. 🙂 NSi pa lahko, v kolikor se s politiko vlade ne strinja, iz koalicije kadarkoli izstopi, pri tem je pa pomembno tudi to, da v kolikor je v koaliciji, potem lahko da svoje predloge in pripombe na vsak predlog vlade, saj bi nastopala kot koalicijska partner in na tak način prispeva tudi k temu, da je celotno delovanje vlade veliko bolj v smeri njenega programa, kot če bi nastopala v opoziciji.

      je pa tu še ena stvar. na veliko se sedaj straši o ustavni večini. če v vladi ne bo nobene desne stranke, potem je ta ustavna večina dejstvo. če bi v vladi bila tudi katera od desnih strank, bi pa spet lahko vplivala na to, da se recimo ne sprejemajo zakonske ali celo ustavne spremembe, s katerimi se NSi kategorično ne strinja. skratka, znotraj vlade lahko NSi vedno izvaja določen pritisk, zunaj nje pač ne. 🙂

      ob tem nekateri sanjajo o neki legitimnosti cerarjeve vlade, ki naj bi jo zagotavljala NSi, kar je otročje smešno. kot da bi za legitimnost katerekoli vlade bilo bistveno to, da so v njej tako leve kot desne stranke. 🙂

      jaz cerarja tu razumem, zakaj si želi NSi. jasno je, da bo treba določene reforme izpeljati, katerim marsikatera leva stranka nasprotuje. za cerarja je tako pomembno, da ima v vladi vsaj eno stranko, ki bo take reforme podpirala, s čimer se pač potem lahko izvaja pritisk na drugo stran in s tem doseže vsak neko kompromisno rešitev, če drugega ne. 🙂

      skratka, gre za to, da je v danih razmerah NSi za državo lahko koristna. in ne vem, zakaj bi se tega otepala, če pač hoče biti neke državnotvorna stranka. če ne, potem je pa res bolje, da so v opoziciji, vlečejo plačo in pač pljuvajo po vladi. kakšno korist bo to za slovenijo imelo, pa mi res ni jasno. 🙂

      zanimivo je pa še nekaj. ravno z desne strani s npr. prihajali komentarji na odločitev ZL, da ne gre v vlado in to v smislu, ah, kakšni revolucionarji so to. najprej pridejo v parlament, potem pa niti v vlado nočejo, ampak jim očitno gre le za dobro plačane službe. 🙂 zakaj pa isto logiko ne uporabijo tudi za NSi? 🙂 tipične ideološke floskule. 🙂

      “Ne počasi ampak hitro nam je postalo jasno, da Cerar ni imel nikakršne svoje ideje in da je v prvem krogu koalicijskih pogajanj samo zbiral ideje drugih in na koncu prišel ven z nekim osnutkom.”

      če se človeku nič ne sanja, potem mu je kmalu vse jasno. 🙂

      “Že to, da je na pogovore vabil stranke ne da bi sam imel osnutek koalicijske pogodbe je sramota, ki govori o tem, da je nesposoben preračunljiv cincar, ki računa na to, da bodo vse zanj naredili drugi.”

      ha ha ha ha… a ti sploh veš, kaj je pogodba. mislim, na splošno in kako se do pogodbe sploh pride? 🙂 no, ti bom razložil. pogodba je v osnovi ujemanje volj dveh strank ali več strank glede nečesa. do pogodbe se pa pride tako, da imata dve ali več strani neke interese, ki jih je mogoče medsebojno kombinirati v neko skupno korist vseh strani. in potem se začnejo pogajanja. 🙂 na osnovi teh pogajanj, se potem naredi osnutek pogodbe, ki se potem dopolnjuje do točke, ko so z samo vsebino pogodbe vse strani zadovoljne. 🙂 tako da če bi cerar tja prišel z nekim osnutkom ali čemerkoli, potem bi to kvečjemu bil nek ultimat. 🙂 skratka, tu imate, podpišite, ali pa ne. 🙂 to se je šel janković, pa vemo, kako je izpadlo. 🙂

     • Res je. Cerar se sooča z realnostjo – na eni strani nujno potrebne reforme, na drugi strani levica, ki ji je vseeno za državo, glavna ji je ideologija.

      Seveda je pa tu vprašanje, ali ne bi bilo bolje, da se pod levico država sesuje, potem pa na tem vznikne desnica.

   • Aladarja je že strah. Tomaž je čisto dobro razložil. Stranka lahko več dobrega – na dolgi rok – naredi, če ostane v opoziciji – in, kot pravi Aladar, “ne naredi nič”, torej ne daje legitimnosti vladi, ki itak ne bo naredila nič dobrega.

    • To kar je Tomaž napisal, sem sam na zelo kratko napisal že včeraj tukajle:

     https://www.casnik.si/index.php/2014/07/28/prejeli-smo-odprto-pismo-novi-sloveniji/

     Riki (29.7.2014 17:47):
     “V NSI bi bili neumni, če bi vstopili v tako koalicijo kjer ne bi bili “jeziček na tehtnici”, to je, da bi njihovih 5 poslancev prispevalo k večini v parlamentu.

     Saj drugače ne bi imeli nikakršne moči, tudi izsiljevati ne bi mogli, ker bi jih lahko koalicija vedno izločila in kljub temu obdržala večino v parlamentu.

     Pa še to ne bi bila nobena garancija, da bi se SMC držal koalicijske pogodbe saj bi NSi lahko vedno zamenjala katera druga leva stranka.”
     ====

     • Tomaž ima prav. Treba je gledati dolgoročno.

      Prvo vprašanje je, koliko časa bi Cerjarjeva vlada zdržala, če bi bila samo leva.

      Cerar ima namreč težavo. Nujno potrebne ukrepe lahko izvede le, če bi imel desno koalicijo, tega pa brez SDS ni mogoče. Ravno to koalicijo pa zavrača.

      Če pride NSi v koalicijo, bo morda v tem mandatu preprečila kakšno večjo neumnost – bo pa prisiljena vztrajati v statusu quo in bo nosila soodgovornost za slabo vlado – kar ta vlada bo.

  • problem ni pohlep, pohlep ima lahko celo pozitivne učinke na družbo, problem je pomankanje sočutja do soljudi. 🙂

   • In tega sočutja do soljudi je bistveno manj v socialističnih državah kot pa v kapitalističnih.

    Dokazujejo raziskave.

    • Sočutja je v socializmu manj, saj tam država monopolizira vse sočutne dejavnosti človeka, skupin, cerkev. Iz ljudi pa dela samozadostne, prezaščitene, narcisoidne čustvene robote.

     V socialističnih družbah se več krade in laže ( zadnja raziskava Muenchenskega inštituta, ki je doakzala da so Ostiji bolj prirejali rezutate iger kot westiji), več pa je t.i. antisocialnih čustev: kot so zavist, ljubosumje, sovraštvo, pohlep, prezir.

     • Točno to. Po drugi strani pa pobere davke in ti manj ostane za dobrodelnost, pa še slabo razporedi med reveže (in lenuhe).

    • socialističnih držav dejansko ni več (razen dveh, treh izjem). obstajajo pa socialne države, v katerih je to “sočutje” vgrajeno v sam sistem socialnih pravic in je potem nesmisel govoriti o tem, da je v takih državah sočutja manj kot v državah, kjer je sistem socialnih pravic zelo okrnjen oz. sploh ne obstaja, saj se to “sočutje” zagotavlja avtomatično preko države kot take. 🙂 z drugimi besedami, ravno nabor socialni pravic izkazuje stopnjo “sočutja”, ki vlada v neki državi. 🙂

     druga zadeva pa je to, da je prisotnost sočutja bistvena in ključna med populacijo oz. skupino ljudi, ki obvladuje svet, tako s političnega ter ekonomsko finančnega vidika. 🙂

     pri 1% ali pa še manj svetovne populacije je nakopičeno več bogastva kot pri vseh ostalih 99%. 🙂 to je problem. 🙂 in razlog za to, je ravno pomanjkanje sočutja. 🙂 torej v tem, da nekomu več pomeni to, da ima nekje naložen nek denar, ki ga nikoli v življenju ne bo porabil ali uporabil, medtem ko 3/4 svetovne populacije dejansko živi v revščini. 🙂

     • Aladar, spet imaš skoraj prav. (Naj ti povem, da “skoraj” ni nikoli dohitel zajca.)

      Slovenija je lep primer tega, kaj se zgodi, ko se nakopičeno bogastvo “pravično” razdeli(certifikatska privatizacija).
      Prejemniki so ga neproduktivno potrošili. Ti je potrebno to dodatno pojasniti?

      V nasprotju z socialističnim leporečenjem je globalizacija delež revščine zmanjšala in ne povečala. Brez koncentracije kapitala pa globalizacija ne bi bila možna.
      Tako lepo po domače imaš prikaz na http://www.siol.net/novice/svet/2014/01/revscina_kapitalizem.aspx

      Močno gospodarstvo(z dovolj kapitala) zmanjšuje potrebo po sočutju ob revščini in omogoča socialo.
      Pomanjkanje kapitala slabi gospodarstvo, s čimer zmanjšuje možnosti sociale ob hkratnem povečanju potrebe po njej.

     • @albert,

      vedno ti uspe zgrešiti poanto. 🙂

      jaz ne govorim o sloveniji, niti katerikoli drugi državi specifično, ampak gre za teoretski diskurz. pogovarjamo se o konceptih. 🙂

      to, da bi globalizacija brez koncentracije kapitala, kot ga opisujem, ne bila možna je seveda absurd. očitno ti ni jasno, da tu ne gre za kritiko kapitalizma, ampak kritiko neizkoriščenega kapitala, ki ne služi družbi, ampak posameznikom. 🙂 tu torej ne gre za to, da se revščina ni zmanjšala, ampak za to, da bi se revščina zmanjšala še veliko bolj, če se kapital ne bi kopičil, ampak porabljal, torej vlagal v razvoj družbe, v zmanjšanje revščine itd.

      preprosto primer: npr. da imam jaz podjetje. delavcem plačujem minimalno plačo, svoj izdelek prodajam veliko nad stroškovno vrednostjo in posledično ustvarjam ogromne dobičke. ta dobiček potem preprosto obdržim zase in ga zgolj še povečujem. skratka, ustvarjam ogromno premoženje, ki ga niti ne morem izkoriščat, hkrati pa od tega premoženja družba nič nima. kaj bi lahko tu storil? lahko bi seveda zvišal delavcem plače, lahko bi znižal svojim izdelkom ceno, lahko bi vlagal denar v socialne projekte, ki bi dejansko omogočali neki širši skupnosti boljše življenje. od vsega tega bi imela družba korist, jaz bi pa še vedno ostajal bogataš, vendar ne toliko bogat, da mi to bogastvo sploh ne bi več koristilo. gre se torej za moralni premislek, ali je res pravično, da nekomu omogočamo tako bogatenje, ko na drugi strani ogromno ljudi živi na robu preživetja. mislim, da je lahko vsakemu jasno, da je treba te zadeve do neke mere uravnovesiti, ker v nasprotnem primeru, je nesmiselno govoriti o človeku kot vrednoti.

     • Aladar pod težo argumentov in dejstev, ki ne kažejo njemu v prid, spet igra tisto igrico z besedami.

      DEjstvo je, da so ljudje manj sočutni in bolj egoistični v bolj socialnih/socialističnih državah.

      Seveda so vse ostalo, kar piše neumnost, saj država ni človek, da bi lahko bila sočutna. Sočutni so ljudje.

      In socialna država ljudi naredi bolj egoistične, kot ne socialna. To je pač dejstvo.

      Seveda pa Aladar ponavlja pravljico o 1% in 99% in podobnih neumnostih.

      Če že govorimo o porazdelitvi bogastva. Človek, ki ima mesečno plačo cca. 1850 EUR (kar ni tako zelo veliko), pade med 1% najbolj bogatih po dohodku (na svetovni ravni).

     • Človek s 600 eur mesečne plače pade med 17% najbogatejših Zemljanov.

      Razlika je med razvitimi in nerazvitimi. In ko upoštevaš to, pravljica o nekih domnevnih krivicah in krivični porazdelitvi pade.

     • Aladar je ravno pokazal, kako o ničemer nima pojma.

      Prvo je to, da so druge metode odpravljanja revščine bile preizkušene in niso delovale.

      Deluje pa edino to, čez kar se pritožuje – to, da so reveži začeli delati kot nizkocenovna delovna sila.

      Drugače tudi ne razume podjetništva in trgovine. Govori o kopičenju kapitala. Saj še ve ne, kaj je to kapital – kapital je proizvodno sredstvo.

      Seveda ne ve, da podjetnik z večjim dobičkom tudi več troši in ustvarja povpraševanje, torej rast drugih podjetij in s tem večji pritisk na višanje plač. Tudi investira.

      Na prostem trgu pa take zgodbice sploh ne more biti. Saj se vedno pojavi konkurenca inzniža cene. Po drugi strani pa lahko dobiček kuješ le, če imajo ljudje dovolj denarja, da tvoje produkte kupijo. Tukaj pa vedno prevlada več povprečnih ljudi – kot malo bogatih.

     • Aladar, vse bolj sem prepričan, da si bil ti svetovalec Huga Chaveza. Moram vama čestitati. Uspela sta.
      Vajina ideologija ima tudi v Sloveniji čedalje več privržencev in bomo Venezuelo kmalu dohiteli.

     • @albert,

      s politiko huga chaveza nisem seznanjen, tako da njegov svetovalec ali karkoli že ne morem biti itak že zato, ker je mrtev. 🙂

      sem pa zagovornik tega, da predstavlja človek vrednoto, zaradi česar je pač treba do zadev v družbi pristopati na način, da se bo ta vrednota spoštovala. to je vsa poanta. 🙂 tako da če ima v družbi nekdo veliko preveč, drugi pa veliko premalo (in to ne po svoji lastni krivdi ali izbiri), potem je treba v taka razmerja poseči in jih ustrezno urediti. 🙂 saj na koncu koncev je to bistvo civilizacija, drugače se pač lahko spet vrnemo v džunglo in se gremo zakon močnejšega, tako kot opice ali volkovi. 🙂

     • Albert, Slovenija bo hitro prehitela Venezuelo – nimamo namreč nafte, ki je zavirala pot v pogubo.

      Sicer pa, kot vidiš, se je Aladar potuhnil ob pomembnih dejstvih, ki mu niso všeč.

      In te pravljice o velikih razlikah… Ugotovil je, da je to tema, ki pri ljudeh v Sloveniji deluje in zato manipulira večno v tej smeri.

 19. Evo, berem članek na PortalPlus, ki razkriva tajni dokument ministra za Kulturo, glavnega akterja Arhivskega zakona, ki je tako obljubljal, da novi zakon prinaša več in se delal nedolžno ovčko.

  Tukaj nazaj uvaja cenzuro medijev, tako kot je bila v najbolj trdem komunizmu pred letom 1991. Uničil bo privatne medije, ostajajo samo še državni komunistični kolhozi. Hkrati bo uničil spletne medije in komentiranje.
  Pa to ne moreš verjeti, Belorusija, here we come. Venezuela here we are. Soon we will see us, North Corea!

  Očitno je imela SDS res prav glede Arhivov in je bilo vodstvo NSI naivno?
  http://www.portalplus.si/301/minister-za-kulturo-v-odstopu-grilc-neza/

 20. Poleg uničenja svobodnega gospodarstva ( centralno plansko, kolhozi, prepoved privatne lastnine)
  poleg uničenja svobodni medijev ( cenzura, kolhozi)
  je temeljna značilnost socializmov:

  INDUSTRIJA MNOŽIČNEGA POBIJANJA ljudi, civilistov, ki jim socializem na čelo pred umori nabije nalepko (“sovražnik”) in jih pobija kot piščance na farmi koncentracijskih taborišč:

  od komunistiov Lenina in Stalina, do nacional socialistov Mussolinija in Hitlerja, Tita
  in sedaj arabskega socialista ( vodenega iz Moskve) ASADA ( socialistična stranka BAAS, kateri je pripadal tudi Sadam Husein.

  http://www.thedailybeast.com/articles/2014/07/31/syrian-defector-assad-poised-to-torture-and-murder-150-000-more.html#sthash.llWXs7hQ.dpu

  • Aladarji bi rekli, da je teoretična osnova brez napak, le v praksi se jim zgodi kaka nepomembna napakica.

 21. V razodetju je dobro opisana enekost in njena prispodoba 666. Je enakost vseh treh številk?
  (Rez 13, 11 – 18.)

 22. Bravo Boštjan! Res je! Danes s(m)o največji državni (beri nasprotniki)sovražniki ljudje, ki so osamossvojili Slovenijo. Kdo se še spomni tistih poslank in poslancev, ki so dneve in noči priždeli v parlamentarnih kabinetih in za svoje delo prejemali “mizerno” plačo.
  naj mi kdo pove za en sklic Državnega zbora in vladne koalicije, ki bi bila sposobna to kar je bila Demosova!

  Danes, po 24 letih so nanje pozabili mediji in ljudstvo. S ponosom pa se3 piše in go vori o tistih ki so prišli do špolnega korita in si izbira<jo velikost žžlice s kateo bi zajemlli to kar delovno ljudstvo ustvari.

  So pa, žal, (poslanci Demosa) v očeh in "izrazoslovju" vsega krivi. Tisti, ki so politiko in oblast prevzeli aprila 1992, pa blagrovan in popravljajo "napake", ki so jih storili "Demisovci" je velikokrat slišati iz polnih ust posameznikov in tistih, ki so pozabili, da je socialistični-komunizem propadel po lastni krivdi, in to po vsem svetu.

  Danes ima komunistična Kitajska največ miljarderjev in največ siromakov na svetu. V Severni koreji vlada "taboriščni" režim komunističnih aligarhov. Skratka, tisti, ki si želite sistema, ala komunistični socializem imate dovolj dežel, da se greste tja in preizkusite njegovo življenje. Nas, ki smo z njim živeli in ga preživeli pustite, da zaključni del svojega življenja živimo v svobodi demokratični deželi.

  Domovina ni nikoli mačeha, mačeha do nas je lahko samo politična oblast, ki jo sami postavimo. Demokracija je sistem, ki ga je potrebno vsako jutro začeti utrjewvati in spoštovati, in to najprej pri sebi.

  Fery

 23. Ponoven pojav socializma, lahko prepreči le vrednotni liberalizem in vrednotni kapitalizem, ki bo zagotavljal pravično državo in zagotavljal duhovno in materialno blaginjo.

Comments are closed.