Slovenski standardni prevod Svetega pisma: Nekaj dejstev ob dvajsetletnici izida

14

www-cover

Slovenski standardni prevod (SSP) je pripravila skupina vrhunskih katoliških strokovnjakov. Izšel je s potrditvijo (imprimatur) Slovenske škofovske konference pod vodstvom nadškofa Alojzija Šuštarja in ob podpori svetovne zveze Združenih svetopisemskih družb. Besedilo velja za standard med vsemi slovenskimi kristjani. Obstaja v dveh glavnih izdajah: študijska, s strokovnimi uvodi, opombami in referencami, ter osnovna, ki prinaša samo svetopisemsko besedilo. SSP je izšel jeseni leta 1996.

Pobudnik

 • Slovenska pokrajinska škofovska konferenca (od 1991 Slovenska škofovska konferenca); delo je vseskozi spremljal škof Jože Smej, ki je napisal tudi Spremno besedo v izdaji iz leta 1996. Ob izidu je Slovenska škofovska konferenca Slovenskemu standardnemu prevodu podelila cerkveno dovoljenje (imprimatur), ki so ga podpisali nadškof Šuštar ter škofa Kramberger in Pirih.
 • Združene svetopisemske družbe (ZSD, angleško United Bible Societies), ki so delo spremljale prek svojih svetovalcev za prevod in s tem poskrbele, da je delo potekalo po najvišjih strokovnih standardih tudi v mednarodnem merilu.

Predzgodovina

 • ZSD so od leta 1974 oskrbovale slovenske katoličane in protestante z Ekumensko izdajo Svetega pisma. Gre za revizijo katoliške Mariborske izdaje iz let 1959–1961.
 • V poznih 70-ih letih je France Rozman v sodelovanju z ZSD začel s prevajanjem Nove zaveze. Leta 1979 so izšli štirje evangeliji.
 • Celotna Nova zaveza, pri kateri so kot prevajalci sodelovali še Kajetan Gantar, Alojz Rebula in Otmar Črnilogar, je izšla leta 1984 kot »Jubilejna izdaja«.
 • Sledilo prevajanje Stare zaveze. Poskusno so izšli prevodi naslednjih posameznih svetopisemskih knjig: Job (1989), Psalmi (1989), Visoka pesem (1992), Knjiga modrosti in Sirah (1995).
 • Leta 1988 je bil sklenjen dogovor med ZSD in nadškofom Alojzijem Šuštarjem, da bodo celotno Sveto pismo založile in izdale ZSD v korist Katoliške Cerkve in vseh slovenskih kristjanov.
 • V ta namen je bila leta 1993 ustanovljena Svetopisemska družba Slovenije.

Prevajalci

Prevajalci SSP (brez Krašovca)Vodja koordinacijskega odbora in s tem vsega projekta je bil od leta 1984 do zaključka akad. prof. dr. Jože Krašovec. Ker se v zadnjem času zastavljajo vprašanja, ali je SSP res katoliški prevod v pravem smislu, je v naslednjem abecednem seznamu označena cerkvena pripadnost prevajalcev:

 • Akad. prof. dr. Jože KrašovecJurij Bizjak (katoliški duhovnik, zdaj škof)
 • Otmar Črnilogar † (katoliški duhovnik)
 • Kajetan Gantar (katoliški laik)
 • Milan Holc (katoliški duhovnik in redovnik)
 • Gorazd Kocijančič (katoliški laik)
 • Jože Krašovec (katoliški duhovnik)
 • Marijan Peklaj (katoliški duhovnik)
 • Alojz Rebula (katoliški laik)
 • France Rozman † (katoliški duhovnik)
 • Snežna Terezija Večko (katoliška redovnica)
 • Janez Zupet † (katoliški duhovnik)

Sodelovanje drugih Cerkvá

 • V sklepni fazi so prevod pregledali predstavniki Evangeličanske, Binkoštne, Baptistične in Adventistične cerkve ter Kristusove cerkve bratov. Šlo je za prvo tako široko sodelovanje v slovenski zgodovini.
 • Predstavniki Cerkvá so pregledali besedilo in svoje pripombe posredovali prevajalcem.
 • Večina pripomb ni bila konfesionalne narave, ampak je šlo za izboljšave besedila.
 • Za merilo sprejemljivosti je bila uporabljena angleška splošno sprejeta izdaja New Revised Standard Version.
 • Zadnjo besedo pri spreminjanju besedila so imeli vedno prevajalci; če je bilo potrebno, se je o težjih vprašanjih razpravljalo tudi na sestanku koordinacijskega odbora.
 • Z izjemo Adventistične so vse omenjene Cerkve tudi sprejele SSP za svoj uradni prevod (gl. seznam pod Spremno besedo).
 • Prispevek drugih Cerkvá pomeni dodatno kontrolo kvalitete, ki je omogočila, da se je besedilo uveljavilo kot splošno sprejeti slovenski standard.

Izid

 • Interpretation of the BibleSSP je izšel jeseni 1996, javnosti je bil predstavljen na tiskovni konferenci 20. septembra, dobava knjig pa je stekla šele nekaj tednov pozneje zaradi težav pri vezavi.
 • Založila in izdala ga je Svetopisemska družba Slovenije, kot lokalna podružnica oziroma članica ZSD.
 • Akad. Jože Krašovec je ob tem organiziral »Mednarodni simpozij o interpretaciji Svetega pisma ob izidu novega slovenskega prevoda Svetega pisma«.
  • Simpozij je potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani, od 17. do 19. septembra.
  • Njegovi častni pokrovitelji so bili: Janez Drnovšek (predsednik vlade RS), Alojzij Šuštar (predsednik SŠK) in France Bernik (predsednik SAZU).
  • Na simpoziju je sodelovalo več kot 80 najuglednejših biblicistov iz vsega sveta.
  • Prispevki iz simpozija so bili objavljeni v knjigi International Syposium on the Interpretation of the Bible, ki sta jo leta 1998 izdali SAZU in Sheffield Academic Press.

Študijska in osnovna izdaja

SSP obstaja v dveh glavnih izdajah, študijski in osnovni, ki se vsebinsko razlikujeta.

Študijska izdaja vsebuje:

 1. svetopisemsko besedilo,
 2. osnovna navodila za branje s seznamom znanih svetopisemskih imen,
 3. prevajalske in razlagalne opombe pod črto,
 4. reference ob strani,
 5. navedbe vzporednih odlomkov pod vmesnimi naslovi,
 6. uvode v vse svetopisemske knjige,
 7. podrobno predstavitev SSP,
 8. splošni uvod v Sveto pismo, ki vsebuje tudi kratko zgodovino slovenskega prevajanja,
 9. slovar svetopisemskih pojmov,
 10. obsežno kazalo mest, kjer najdemo pomembnejše svetopisemske pojme (podobno konkordanci),
 11. preglednice mer, denarnih enot, denarja in praznikov v Svetem pismu,
 12. časovno preglednico svetopisemske zgodovine vzporedno s svetovno zgodovino,
 13. zemljepisni položaj svetopisemske dežele,
 14. 8 oziroma 4 barvne zemljevide (odvisno od natisa).
 • Spremna besedila v študijski izdaji so bila delno prirejena po različnih tujih izdajah, delno pa napisana na novo.
 • Za predlogo uvodov in opomb k besedilu je služila francoska ekumenska izdaja Svetega pisma Traduction œcuménique de la Bible, vendar le kot izhodišče, saj so prevajalci besedilo predelovali in dopolnjevali po svoje.
 • Opombe k Novi zavezi so večinoma izvirno avtorsko delo prevajalca Gorazda Kocijančiča.
 • Razvrstitev starozaveznih knjig v študijski izdaji sledi judovskemu vrstnemu redu (TaNaK), v katerem so trije sklopi: Postava, Preroki in Spisi. Očitna razlika je npr. v tem, da sta Kroniški knjigi razvrščeni konec seznama. Pri tej razvrstitvi je teološki poudarek na napredujočem Božjem razodetju.
 • SSP je leta 1996 izšel v študijski izdaji, kar pomeni, da je bilo treba pripraviti ne le prevod svetopisemskega besedila, temveč tudi vsa spremna besedila, kar je bil znaten uredniški in založniški izziv.
 • Študijska izdaja ima 1952 strani.
 • Na voljo je samo v različici z devterokanoničnimi knjigami.
 • Knjiga je najprej izšla v večjem formatu (17 × 24 cm) v navadni trdi vezavi in v različnih luksuznih vezavah.
 • Od leta 2015 je na voljo tudi v pomanjšanem formatu (15 × 20 cm) v mehki vezavi, tako da jo je mogoče držati v roki.

Osnovna izdaja vsebuje:

 1. SSP OI z DCsvetopisemsko besedilo,
 2. zgolj osnovne prevodne opombe, brez vsebinskih razlag ipd. (le nekaj na stran),
 3. navedbe vzporednih odlomkov pod vmesnimi naslovi,
 4. krajši slovar svetopisemskih pojmov,
 5. krajše preglednice mer, denarnih enot, denarja in praznikov v Svetem pismu,
 6. 5 črno-belih in 4 barvne zemljevide.
 • Prevodne opombe so bile prevzete iz opomb študijske izdaje, vendar na novo pregledane in dopolnjene, tudi po zgledu različnih tujih izdaj.
 • Osnovna izdaja SSP je prvič izšla leta 2000.
 • Na voljo je v dveh različicah:
  • z devterokanoničnimi knjigami za katoličane (1632 strani),
  • brez devterokanoničnih knjig za protestante (1400 strani).
 • Trenutno je na voljo v treh različnih formatih: žepni (10 × 15 cm), srednji (12 × 18 cm) in povečani (17 × 21 cm).
 • Na voljo so različne vezave, od najcenejše, broširane (14 €), do luksuzne (48 €).
 • Na voljo sta tudi dve izdaji z dodatki:
  • »Vstopi v Sveto pismo«, ki ima dodanih 96 barvnih strani za tiste, ki se šele spoznavajo s Svetim pismom. To je ena izmed najbolj priljubljenih izdaj SSP.
  • »Jubilejna izdaj ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja«, v kateri je 32 dodatnih strani o Primožu Trubarju in o prvi svetopisemski družbi na svetu, ki jo je ustanovil.

Zanimivosti

 • Leta 1997 je izšla druga, pregledana izdaja SSP, v kateri je bilo odpravljenih nekaj napak, na nekaterih mestih pa je bil popravljen tudi prevod. Največ sprememb je v knjigah »malih prerokov«.
 • Logotip za SSP je narejen neposredno po mozaiku iz zgodnjekrščanske krstilnice v Emoni.

SSP logo Emona krstilnica

14 KOMENTARJI

  • DEJANSKO

   1. 2 Mkb 3,8

   Heliódor se je nemudoma odpravil na pot, in sicer na videz zato, da bi pregledal mesta v Kojlosiriji in Fenikiji, dejansko pa zato, da bi izpeljal kraljeve namere.

   2. 2 Mkb 3,38

   »Če imaš koga, ki ti je sovražen ali kuje zaroto proti tebi, ga kar pošlji tja! Nazaj ga boš dobil prebičanega, če jo bo sploh odnesel. Zakaj na tistem kraju je dejansko navzoča neka božanska sila.

   3. 2 Mkb 12,12

   Juda je menil, da bi mu dejansko mogli v marsičem koristiti, zato je privolil, da sklene z njimi mir. Segli so si v roke, in nato so se umaknili v svoje šotore.

   4. Gal 2,19

   Dejansko sem po postavi odmrl postavi, da bi živel Bogu. Skupaj s Kristusom sem križan;

   5. Gal 3,21

   Je torej postava zoper Božje obljube? Nikakor ne! Kajti opravičenje bi dejansko izviralo iz postave, ko bi bila dana postava, ki bi mogla dati življenje.

   6. Flp 2,27

   Dejansko je zbolel na smrt. Toda Bog se ga je usmilil, pa ne samo njega, ampak tudi mene, da se ne bi zgrinjala name bolečina na bolečino.

   7. Kol 2,23

   S svojo umišljeno pobožnostjo, ponižnostjo in strogostjo do telesa dajejo te reči sicer vtis modrosti, a dejansko niso za drugo, kot da gódijo mesu.

   DEFINITIVNO = DOKONČNO

   definitíven -vna -o prid. (ȋ) ki se ne da spremeniti; dokončen: definitivna odločitev, rešitev; ocene so že definitivne; definitivno besedilo zakona
   VIR: Slovar slovenskega knjižnega jezika

   1. Iz 28,22

   In zdaj se nikar ne posmehujte, da se vam vezi ne bodo še zategnile. Kajti slišal sem od Gospoda, BOGA nad vojskami: odločeno je, da bo dokončno uničena vsa zemlja.

   2. Ezk 21,30

   Tebi pa, izprijeni krivičnik, Izraelov knez, čigar dan je prišel, v času, ko bo krivda dokončno poravnana,

   3. Ezk 21,34

   Medtem ko ti ponujajo varljiva videnja in ti vedežujejo laži, da ga denejo na vrat izprijenim krivičnikom, ker je prišel njihov dan, v času, ko bo krivda dokončno poravnana.

   4. Ezk 35,5

   Ker si gojilo večno sovraštvo in izročalo Izraelove sinove oblasti meča ob času nesreče, ob času, ko je bila njihova krivda dokončno poravnana,

   5. Heb 7,25

   Dokončno lahko odreši tiste, ki po njem prihajajo k Bogu, ker vedno živi, da posreduje zanje.

   ABSOLUTNO = POPOLNO; BREZPOGOJNO; in podobno

   absolúten -tna -o prid. (ȗ) 1. popoln, vsestranski: absoluten mir; absolutna tišina / absolutna večina glasov nadpolovična 2. brezpogojen, nesporen: absoluten prvak; absolutna premoč 3. neomejen, absolutističen: absolutni vladar; absolutna državna oblast ◊ filoz. absolutni duh po Heglu zadnja, dokončna stopnja razvoja duha iz njega samega; absolutna resnica resnica, o kateri ni mogoče razumsko dvomiti; fiz. absolutna ničla najnižja možna temperatura; geogr. absolutna višina višina določenega kraja nad morsko gladino; gozd. absolutna gozdna tla tla, kjer uspeva samo gozd; mat. absolutna vrednost vrednost števila neglede na predznak; meteor. absolutna vlaga množina vodne pare na 1 m3 zraka; muz. absolutni posluh zmožnost ugotavljati tone brez pripomočkov; absolutna glasba instrumentalna glasba s čisto glasbeno vsebino, brez določenega programa ali naslova absolútno prislov od absoluten: absolutno veljavna sodba // ekspr. poudarja trditev: to je absolutno potrebno; ima absolutno prav; absolutno ne! nikakor ne, sploh ne; sam.: povzpeti se v svet absolutnega ♪
   VIR: Slovar slovenskega knjižnega jezika

   samo za: POPOLNO

   1. 5 Mz 32,4

   Skala je, popolno je njegovo delo, zakaj vsa njegova pota so prava; zvest Bog je in v njem ni krivice, pravičen je in iskren.

   2. Rut 2,12

   GOSPOD naj ti poplača tvoje dejanje! Popolno plačilo naj ti pride od GOSPODA, Izraelovega Boga, pod čigar peruti si prišla iskat zavetje!«

   3. 1 Sam 7,9

   Samuel je vzel jagnje, ki je še sesalo, in ga daroval GOSPODU v popolno žgalno daritev. Samuel je klical h GOSPODU za Izraela in GOSPOD mu je odgovoril.

   4. Job 4,6

   Mar ni tvoj strah Božji tvoja opora, tvoje popolno življenje tvoje upanje?

   5. Ps 39,3

   Onemel sem v popolno tišino, molčati moram o dobrem, moja bolečina je neznosna.

   6. Ps 119,80

   Moje srce naj bo popolno v tvojih zakonih, da ne doživim sramote.

   7. Ps 119,138

   Razglasil si svoja pričevanja v pravičnosti, in popolno zvestobo.

   8. Prg 28,18

   Kdor živi popolno, bo rešen, kdor pa je na krivih poteh, bo v hipu propadel.

   9. 1 Mkb 3,42

   Juda in njegovi bratje so videli, da je postal položaj skrajno nevaren in da sovražne sile že taborijo na njihovem ozemlju. Izvedeli so tudi za ukaz, ki ga je dal kralj, za popolno uničenje ljudstva.

   10. Mdr 6,15

   Če se kdo zanjo navduši, doseže popolno preudarnost, kdor bo zaradi nje bedel, bo kmalu brez skrbi.

   11. Apd 3,16

   In ker je mož, ki ga vidite in poznate, veroval v njegovo ime, mu je to ime dalo moč; in vera, ki prihaja po njem, mu je vrnila popolno zdravje, kakor ste vsi videli na lastne oči.

   12. Rim 12,2

   In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.

   13. 1 Kor 13,10

   Ko pa pride popolno, bo to, kar je delno, prenehalo.

   14. 1 Tes 1,5

   Kajti naš evangelij ni prišel med vas samo z besedo, ampak tudi z močjo in Svetim Duhom ter s popolno zanesljivostjo. Saj veste, kakšni smo postali med vami v vaše dobro.

   15. Jak 1,4

   Za stanovitnost pa naj bo značilno popolno delo, da boste popolni in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo.

   16. Jak 1,17

   vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne sence menjave.

   17. Jak 1,25

   Človek pa, ki pozorno motri popolno postavo svobode in vztraja in ne postane pozabljiv poslušalec, temveč njen dejaven uresničevalec, bo blažen v svojem delovanju.

  • DEJANSKO

   1. 2 Mkb 3,8

   Heliódor se je nemudoma odpravil na pot, in sicer na videz zato, da bi pregledal mesta v Kojlosiriji in Fenikiji, dejansko pa zato, da bi izpeljal kraljeve namere.

   2. 2 Mkb 3,38

   »Če imaš koga, ki ti je sovražen ali kuje zaroto proti tebi, ga kar pošlji tja! Nazaj ga boš dobil prebičanega, če jo bo sploh odnesel. Zakaj na tistem kraju je dejansko navzoča neka božanska sila.

   3. 2 Mkb 12,12

   Juda je menil, da bi mu dejansko mogli v marsičem koristiti, zato je privolil, da sklene z njimi mir. Segli so si v roke, in nato so se umaknili v svoje šotore.

   4. Gal 2,19

   Dejansko sem po postavi odmrl postavi, da bi živel Bogu. Skupaj s Kristusom sem križan;

   5. Gal 3,21

   Je torej postava zoper Božje obljube? Nikakor ne! Kajti opravičenje bi dejansko izviralo iz postave, ko bi bila dana postava, ki bi mogla dati življenje.

   6. Flp 2,27

   Dejansko je zbolel na smrt. Toda Bog se ga je usmilil, pa ne samo njega, ampak tudi mene, da se ne bi zgrinjala name bolečina na bolečino.

   7. Kol 2,23

   S svojo umišljeno pobožnostjo, ponižnostjo in strogostjo do telesa dajejo te reči sicer vtis modrosti, a dejansko niso za drugo, kot da gódijo mesu.

   DEFINITIVNO = DOKONČNO

   definitíven -vna -o prid. (ȋ) ki se ne da spremeniti; dokončen: definitivna odločitev, rešitev; ocene so že definitivne; definitivno besedilo zakona
   VIR: Slovar slovenskega knjižnega jezika

   1. Iz 28,22

   In zdaj se nikar ne posmehujte, da se vam vezi ne bodo še zategnile. Kajti slišal sem od Gospoda, BOGA nad vojskami: odločeno je, da bo dokončno uničena vsa zemlja.

   2. Ezk 21,30

   Tebi pa, izprijeni krivičnik, Izraelov knez, čigar dan je prišel, v času, ko bo krivda dokončno poravnana,

   3. Ezk 21,34

   Medtem ko ti ponujajo varljiva videnja in ti vedežujejo laži, da ga denejo na vrat izprijenim krivičnikom, ker je prišel njihov dan, v času, ko bo krivda dokončno poravnana.

   4. Ezk 35,5

   Ker si gojilo večno sovraštvo in izročalo Izraelove sinove oblasti meča ob času nesreče, ob času, ko je bila njihova krivda dokončno poravnana,

   5. Heb 7,25

   Dokončno lahko odreši tiste, ki po njem prihajajo k Bogu, ker vedno živi, da posreduje zanje.

   ABSOLUTNO = POPOLNO; BREZPOGOJNO; in podobno

   absolúten -tna -o prid. (ȗ) 1. popoln, vsestranski: absoluten mir; absolutna tišina / absolutna večina glasov nadpolovična 2. brezpogojen, nesporen: absoluten prvak; absolutna premoč 3. neomejen, absolutističen: absolutni vladar; absolutna državna oblast ◊ filoz. absolutni duh po Heglu zadnja, dokončna stopnja razvoja duha iz njega samega; absolutna resnica resnica, o kateri ni mogoče razumsko dvomiti; fiz. absolutna ničla najnižja možna temperatura; geogr. absolutna višina višina določenega kraja nad morsko gladino; gozd. absolutna gozdna tla tla, kjer uspeva samo gozd; mat. absolutna vrednost vrednost števila neglede na predznak; meteor. absolutna vlaga množina vodne pare na 1 m3 zraka; muz. absolutni posluh zmožnost ugotavljati tone brez pripomočkov; absolutna glasba instrumentalna glasba s čisto glasbeno vsebino, brez določenega programa ali naslova absolútno prislov od absoluten: absolutno veljavna sodba // ekspr. poudarja trditev: to je absolutno potrebno; ima absolutno prav; absolutno ne! nikakor ne, sploh ne; sam.: povzpeti se v svet absolutnega ♪
   VIR: Slovar slovenskega knjižnega jezika

   samo za: POPOLNO

   1. 5 Mz 32,4

   Skala je, popolno je njegovo delo, zakaj vsa njegova pota so prava; zvest Bog je in v njem ni krivice, pravičen je in iskren.

   2. Rut 2,12

   GOSPOD naj ti poplača tvoje dejanje! Popolno plačilo naj ti pride od GOSPODA, Izraelovega Boga, pod čigar peruti si prišla iskat zavetje!«

   3. 1 Sam 7,9

   Samuel je vzel jagnje, ki je še sesalo, in ga daroval GOSPODU v popolno žgalno daritev. Samuel je klical h GOSPODU za Izraela in GOSPOD mu je odgovoril.

   4. Job 4,6

   Mar ni tvoj strah Božji tvoja opora, tvoje popolno življenje tvoje upanje?

   5. Ps 39,3

   Onemel sem v popolno tišino, molčati moram o dobrem, moja bolečina je neznosna.

   6. Ps 119,80

   Moje srce naj bo popolno v tvojih zakonih, da ne doživim sramote.

   7. Ps 119,138

   Razglasil si svoja pričevanja v pravičnosti, in popolno zvestobo.

   8. Prg 28,18

   Kdor živi popolno, bo rešen, kdor pa je na krivih poteh, bo v hipu propadel.

   9. 1 Mkb 3,42

   Juda in njegovi bratje so videli, da je postal položaj skrajno nevaren in da sovražne sile že taborijo na njihovem ozemlju. Izvedeli so tudi za ukaz, ki ga je dal kralj, za popolno uničenje ljudstva.

   10. Mdr 6,15

   Če se kdo zanjo navduši, doseže popolno preudarnost, kdor bo zaradi nje bedel, bo kmalu brez skrbi.

   11. Apd 3,16

   In ker je mož, ki ga vidite in poznate, veroval v njegovo ime, mu je to ime dalo moč; in vera, ki prihaja po njem, mu je vrnila popolno zdravje, kakor ste vsi videli na lastne oči.

   12. Rim 12,2

   In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno.

   13. 1 Kor 13,10

   Ko pa pride popolno, bo to, kar je delno, prenehalo.

   14. 1 Tes 1,5

   Kajti naš evangelij ni prišel med vas samo z besedo, ampak tudi z močjo in Svetim Duhom ter s popolno zanesljivostjo. Saj veste, kakšni smo postali med vami v vaše dobro.

   15. Jak 1,4

   Za stanovitnost pa naj bo značilno popolno delo, da boste popolni in celoviti in vam ne bo ničesar manjkalo.

   16. Jak 1,17

   vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne sence menjave.

   17. Jak 1,25

   Človek pa, ki pozorno motri popolno postavo svobode in vztraja in ne postane pozabljiv poslušalec, temveč njen dejaven uresničevalec, bo blažen v svojem delovanju.

 1. Hvala, zanimale so me konkretne besede ne njihove sopomenke. Te tri besede se danes tako množično uporabljajo v pogovoru, medijih… kot mašila, ki v glavnem ničesar ne povedo. Celotno SP je napisano brez njih ,pri nas pa skoraj ni pogovora ali komentarja, brez njih.V veliki večini so uporabljene nepotrebno in bedasto. Me absolutno moti in definitivno nisem edini takšen.

  • Pa res, je tako. 🙂
   Kajti s tem zanikamo skrivnost. Tudi če je kaj absolutno definitivno in edino tako, ni v nas da to kot takšno tudi opredelimo. Samo v smislu božje absolutnosti. Vse drugo je stvar “Božja pota so skrivnostna…”.

  • Spoštovani Guardini .

   Beseda DEJANSKO je konkretna beseda, in je zapisana v SSP. Resnično ! De fácto!

   Sòpoménka (soznáčnica, sinoním ali soznáčica) je beseda, ki ima (skoraj) enak pomen kot kaka druga beseda.

   Beseda ABSOLUTNO je tujka. Zato ni konkretno zapisana v SSP.

   Beseda DEFINITIVNO je tujka. Tudi ta ni zato konkretno zapisana v SSP.

   **************************************
   Torej odgovor na vaše vprašanje, ki se glasi: “Ali so v Knjigi vseh knjig kadarkoli uporabljene besede : absolutno, dejansko, definitivno ?”, je:

   DA .

   **Kakšen pa je bil namen vašega “komentarja” na osnovni, strokovni članek – ob 20 letnici izida slovenskega standardnega prevoda Svetega pisma,
   pa najbolj veste sami**

 2. Lep pregled si naredil, Matjaž. Prvič sem marsikaj tukaj zvedel.
  Hudo je, da se najbolj zmrdujejo prav nekateri “pravoverni” katoličani. Ne pa protestanti. Transparentno in posredno sramotno zveni, da so bili prevajalci samo katoličani in se tako jasno dokaže, da da so nekatere sekte ravno znotraj katoliške Cerkve.

 3. Ni ga čez izdajo ekumensko izdajo 1974. Vsi poznejši prevodi so vse bolj in bolj izdajali Hieornimovo načelo, da se ne prevaja besede z besedo ampak smisel s smislom.
  In je, po slovensko, naša gospoda “razkirinkala” Hieronima in naredila boljši prevod od njega samega…

  • Svetopisemska družba dela na tem: pripravljamo ponatis Ekumenske izdaje iz 1974 s pregledanim besedilom, kjer bodo odpravljene mnoge napake in uredniške nedoslednosti (teh je v resnici kar precej). Če bo šlo vse po sreči, bi knjiga lahko izšla v drugi polovici naslednjega leta.

Comments are closed.