Slovenski čas, Intervju z Metko Zevnik in Alešem Primcem: Petka, Metka!

46

Voditelja koalicije Za otroke gre! pred družinskim referendumom

Dvajsetega decembra so vsi volilni upravičenci povabljeni, da se na zakonodajnem referendumu izrečejo o (ne)uveljavitvi novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR), s katero je leva parlamentarna večina po hitrem postopku zakonsko zvezo moža in žene ukinila in uzakonila zvezo dveh oseb. Vsiljevanje radikalne ideologije spolov s pozicij politične (pre)moči je pričakovano sprožilo širok civilnodružbeni odziv v obrambo pravic otrok, starševstva, družine in temeljnih svoboščin (verska svoboda, svoboda izražanja). Poosebljata ga METKA ZEVNIK in ALEŠ PRIMC, voditelja koalicije Za otroke gre!, pobudnice referenduma.

Formalno se bo referendumsko vprašanje glasilo: Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 3. marca 2015? Katero pa je za vaju bistveno vsebinsko vprašanje, na katerega bodo s svojo odločitvijo 20. decembra odgovarjali volilni upravičenci?

Metka Zevnik: Kar več jih je. Kot prvo bi izpostavila, ali res, kot trdijo predlagatelji, ta zakon nikomur nič ne jemlje, ampak le daje in širi pravice. Odgovor je jasen: zakon zakonskim zvezam moža in žene ter otrokom, tudi tistim, ki bodo šele prišli na svet, ogromno jemlje. Ko se v isti zakon, ki govori o tem, da ima zakonska zveza pomen za zasnovanje družine, torej za rojstvo otrok, na silo uvaja homoseksualne zveze, je to proti naravi in tega ni mogoče izpeljati brez velike škode otrokom, staršem in starim staršem pa tudi naši svobodi.

Aleš Primc: Če strnem, nekaj vsebin referendumskega vprašanja: Ali smo za to, da se ukine večtisočletna zakonska zveza žene in moža; ali smo za to, da mama in oče za otroka nimata posebnega pomena; ali smo za posvojitve otrok s strani ne samo dveh moških ali žensk, ampak tudi dveh oseb drugih spolnih identitet, saj v zakonu ni nobene omejitve; ali smo za to, da se otroke v šolah uči, da si spol sami določajo, z njim eksperimentirajo, preizkušajo različne spolne usmeritve … To so samo nekatera vsebinska vprašanja, o katerih se bo odločalo 20. decembra.

In jih bomo skušali v nadaljevanju še bolj osvetliti. A prej morda še nekaj. Kot vemo, gre že za tretje referendumsko odločanje o skoraj istih vprašanjih, ki so bila leta 2001 povezana z umetnim oplojevanjem lezbijk, leta 2012 z radikalnim družinskim zakonikom in zdaj z novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki raste iz ideologije spolov. Kot da bi levičarski zakonodajalec vedno znova »testiral«, ali je prek dominantnih medijev že v zadostni meri »prevzgojil« ljudi, da jim lahko vsili svojo ideologijo. Pretiravam?

Metka Zevnik: Nič ne pretiravate. Pa ne gre le za slovenski primer. To se dogaja tudi na svetovni ravni, predvsem v zahodnem svetu. Homoseksualni lobi je izredno močan in v nekaterih državah zelo uspeva – zlasti tam, kjer radikalna redefinicija zakonske zveze ni tema, o kateri bi lahko odločali ljudje na referendumih. V ZDA je vrhovno sodišče s svojo odločitvijo v prid temu lobiju celo izničilo voljo ljudstva, izraženo v številnih zveznih državah. Procesi pa gredo tudi v drugi smeri. Nekatere države, kjer je to politično mogoče, se pred temi pritiski ščitijo tako, da v ustavo zapišejo definicijo zakonske zveze kot zveze moža in žene.

Vašo ugotovitev o slovenskem »testiranju« ljudi pa ne nazadnje potrjuje že predsednik vlade Miro Cerar, ki je še pred sprejetjem novele ZZZDR v nekem pogovoru dejal, da bomo zdaj pač videli, ali je »dozorel« čas za popolno enakost vseh zvez, tudi dveh oseb istega spola. Pa tu sploh ne gre za enakost. Dejstvo je, da gre pri zakonski zvezi moža in žene ter homoseksualni zvezi za bistveno različnost – različnost, ki nikakor ni diskriminatorna, ampak odraz naravne resničnosti. Dve homoseksualni osebi brez tretje drugačnega spola ne moreta spočeti otroka. Uveljavitev zakona, o katerem bomo odločali na referendumu, bi pomenila, da bi bila kot diskriminacija homoseksualnih oseb takoj obsojeno vsako zagovarjanje pomena očeta in mame za zdravo družino, vsako nasprotovanje seksualizaciji otrok in vsako nasprotovanje uvajanju homoseksualnega poučevanja in nagovarjanja v šolah.

Gospod Primc, sprašujem vas kot filozofa: Kakšna je moralna moč zakonov? Zakaj se je sploh smiselno »zaletavati« vanje? Morda kdo reče: naj državni zbor sprejme, kar koli želi, jaz pa bom živel po svoje in se na zakone, s katerimi se v vesti ne morem strinjati, pač ne bom oziral.

Aleš Primc: Zakoni imajo trojno vlogo: urejajo naša medsebojna razmerja, prepovedujejo slabe stvari ter spodbujajo prakse, za katere so zakonodajalci prepričani, da so za družbo koristne. Če zakonodajalca vodijo drugi, ideološki in še kakšni interesi, pa, kot je to v primeru novele ZZZDR, pride do sprevrženosti, da se spodbuja nekaj, za kar večina ljudi ve, da ni dobro.

Sredi 90. let prejšnjega stoletja smo se na Filozofski fakulteti, ko smo brali Huxleyjev Krasni novi svet in Orwelovo Živalsko farmo, učili, da so to negativne utopije, se pravi utopije, ki naj se nikoli ne bi smele zgoditi – za razliko od Moorove Utopije, ki slika čudovit, srečen svet, ki se sicer nikoli ne bo zgodil, bi bilo pa lepo, če bi se. Danes pa se vedno bolj kaže, da prav to, kar je bilo pred 20 leti še razumljeno kot negativna utopija, postaja zaželen cilj: postaviti spočetje in rojevanje v območje tehnike (poglejte si film Dojenček na spletu, Google baby). Uvedbi kontrole nad spočetjem in rojevanjem otrok sledi nadzor nad mišljenjem in jemanje svobode. Vedeti pa moramo: ko se trend nesvobode sproži in če ni pravočasnega odziva, ga je v nadaljnjih fazah izjemno težko ustaviti. Tako so nastali vsi totalitarizmi, ki jih niso preprečili na samem začetku. Res je, vsi totalitarizmi prej ali slej propadejo, a vedno za strašno visoko ceno ob številnih žrtvah. Niti za hip ne dvomim, da ideologija, ki poganja novelo ZZZDR, dolgoročno ne bo preživela in da bo prej ali slej sistem, ki nam ga vsiljuje, propadel, bojim pa se žrtev tega totalitarnega eksperimenta. Najlaže in najceneje je, da to preprečimo tukaj in zdaj na referendumu in se izognemo posledicam, ki bi sledile morebitni uveljavitvi zakona.

Za Družino sem nekoč že dejal, da imamo v tej zadevi opravka z marksizmom 2.0. Veja novih marksistov skuša popraviti napake prve verzije. Imajo namreč občutek, da so se zmotili pri razumevanju Marxa: živeli so v veri, da bo raj na zemlji, ko bodo odpravljene temeljne družbene razlike, razlike med delom in kapitalom. Potem pa so nekateri »ugotovili«, da sploh ne gre za to razliko, temveč za razliko med moškim in ženskim spolom, ki jo je treba odpraviti. Nekateri zares verjamejo, da bo raj na zemlji, ko bo ta razlika popolnoma odpravljena. Spol za njih ni več stvar narave, ampak družbeni konstrukt. Dosledno po tej ideologiji je napisana novela ZZZDR. Več o tem si lahko preberete v odlični knjigi Nova levica in krščanstvo, ki je izšla pri vaši založbi. V tem smislu je po moje tudi večina homoseksualcev žrtev te ideologije in je večina med njimi tudi ne podpira. So pa aktivisti, polni denarja, medijske in politične moči, tako glasni in tako neusmiljeni do vsakega drugače mislečega, da se glas te tihe večine ne sme slišati. Zakaj bi homoseksualci, ljudje, ki spreminjajo spol in spolno usmerjenost, ljudje, ki prehajajo iz spola v spol, ljudje, ki jih spolno privlačijo ljudje vseh spolov (panseksualnost) itn., zato, da bi živeli svoj način življenja, morali doseči ukinitev zakonske zveze žene in moža?

Nova revolucija torej?

Aleš Primc: Tako, nova revolucija, verjetno najbolj radikalna v zgodovini človeštva, saj ženskega in moškega spola ni skušal odpraviti še nihče doslej. Moški in ženski spol nista v prvi vrsti problematična, konfliktna razlika, ampak dopolnjujoča se celota človeka, ki jo sestavljata ženska in moški. Oni ne odpravljajo razlike, ampak razbijajo celoto.

Za normalnega človeka so te stvari blizu norosti in težko verjame, da si lahko kdo izmisli odpraviti moški in ženski spol. Podobno noro se je npr. kmetom zdelo, ko so jim v 19. stoletju začeli razlagati, da bo vsak ne glede na to, koliko bo delal, imel, kolikor bo hotel, da ne bo denarja itn. Oni so vedeli, da če ne seješ in ne obdeluješ, tudi ne žanješ. In nimaš kaj dati v usta. Na začetku je velika večina razumnih ljudi podcenjevala to ideologijo, ko so jo nehali podcenjevati, pa je bilo v mnogih državah že prepozno. Za dolgo vrsto let. Normalnost in zdrava pamet sta prvi na udaru nove ideologije. Saj veste, kako je bilo v pravljici o cesarjevih novih oblačilih.

Kako pa na zakon gledate kot civilnodružbeni aktivist?

Aleš Primc: Zakon jemlje naš način življenja, kjer sta mama in oče osrednji osebi. Najprej zame kot otroka, potem ko sem sam v vlogi enega od njiju, ter nato ko kot stari oče ali mama gledaš na svoje vnuke in nadaljevanje rodu. Ta naravni tok je za večino v državnem zboru brez smisla in ga hočejo vreči v koš. V meni je veliko liberalca. Če ni svobode, me duši. Vedeti moramo tudi, da je temelj svobode v družbi svoboda mame in očeta, da svobodno odločata o rojstvu otrok. To svobodo lahko naravno uresničita samo ženska in moški, seveda če ni zdravstvenih preprek. Če hoče to svobodo kdo na videz razširiti, jo v resnici ukine, saj rojevanje otrok sistemsko naredi za stvar tehnike. Zato je dovoljena in etično utemeljena samo biomedicinska pomoč ženski in moškemu. S tem se ne nasprotuje naravi, ampak se ji pomaga, ko se pomaga ženski in moškemu, ki bi sicer po naravni poti brez zdravstvenih težav sama lahko spočela otroka.

Poglejmo, kaj bi to pomenilo na različnih področjih. Gospa Zevnikova, vi ste dolgo delali v šolstvu. Kaj bi uveljavitev spornega zakona pomenila za šolski prostor?

Metka Zevnik: Dovolite mi, da se najprej vrnem k še neki bolj splošni ugotovitvi. Na papir je mogoče napisati kakršen koli zakon, a vendar nobeden ne bi smel biti v nasprotju z naravnimi zakoni; človek preprosto nima pravice pisati takih zakonov. Spremenjeni ZZZDR je zakon, ki je v svojem bistvu povezan z nastankom življenja, ki se bo vsepovsod v naravi odvijalo s svojo izvorno silovitostjo ne glede na to, kaj slovenski zakonodajalec zapiše na papir. Biološki razvoj, življenje od spočetja naprej je določeno – državni zbor tega ne more spremeniti, pa če se postavi na glavo. Ker pa ta papirnati zakon ni sonaraven, bo lahko uveljavljen le s prisilo – ljudi bodo silili proti njim samim in jih prepričevali, naj bodo to, kar niso, naj živijo tako, kakor nočejo živeti. In naša svoboda bo izgubljena.

Zakonodajalec je torej državi, ki naj bi tak protinaravni zakon uveljavljala, pripisal kar »božje« atribute, o čemer je denimo na nedavnem srečanju pobude Prebudimo Slovenijo na Otočcu govoril p. Branko Cestnik.

Metka Zevnik: Tako je. To je danes mogoče zaradi razvoja biomedicine, ki pa s seboj prinaša velika tveganja, stroške, predvsem pa nemoralnost: osemenjevanje zdravih žensk, oplojevanje kupljenih jajčec, vsajanje v najete maternice … 51 poslancev je otrokom odvzelo temeljno človeško pravico, da so spočeti iz ljubezni moža in žene, matere in očeta.

Že biomedicinski vidik odpira številna žgoča vprašanja. A vrniva se v šolski prostor, kjer se zgodba novele ZZZDR dotika morda največjega števila ljudi.

Metka Zevnik: Šolska zakonodaja je dokaj podrobno opredeljena glede tega, kdo sme vstopati v šolo, kdo sme poučevati otroke in mladino, s kakšnim strokovnim, pedagoškim, andragoškim in še kakšnim znanjem mora biti opremljen. Že danes pa se dogaja, da v šolo vstopajo tudi homoseksualni aktivisti, in sicer s programi, ki so v izhodiščnem naslovu povezani z zdravjem, človekovimi pravicami ipd., dejansko pa prinašajo ideologijo spolov. Za povrh pa se dogaja, da te programe izvajajo protizakonito celo brez navzočnosti učiteljev, kar jim omogoča še večjo manipulacijo z otroki. Ponavljam: to se dogaja že danes, ko novela ZZZDR sploh še ni uveljavljena in ko se kaj takega v skladu s šolsko zakonodajo sploh ne bi smelo dogajati. Vedeti pa moramo, da sta stari in novi ZZZDR popolnoma enaka v členu, ki govori o tem, da mora država s svojim izobraževalnim sistemom omogočati ljudem vsestransko pripravo na družinsko življenje in izvrševanje roditeljske pravice. Doslej je bil to zakon, ki je govoril o zvezi moža in žene ter družini staršev in otrok; to so morali upoštevati tudi izobraževalni programi in učbeniki zanje. Ker pa novi zakon govori o zvezi »dveh oseb«, torej tudi o zvezah dveh homoseksualnih ali transseksualnih oseb, ki naj bi do otrok prišli s posvojitvami in metodami umetnega oplojevanja, bodo morali o tem »novem krasnem svetu« zaradi istega člena govoriti tudi v šoli. Pa ne le govoriti, temveč tudi sistematično spodbujati in, kot kaže praksa v nekaterih državah, v imenu nekakšne nediskriminatornosti celo dajati prednost. Otroci bodo v takih razmerah postali zmedeni: doma bodo poslušali eno, v šoli drugo, njihova spolna identiteta bo postala nejasna …

Ali res lahko ta zakon »spodnese« ustavni člen, po katerem imajo starši pravico, da svojim otrokom zagotavljajo moralno in versko vzgojo v skladu z lastnim prepričanjem?

Aleš Primc: Seveda. Če bi bilo to ustavno določilo spoštovano, tak zakon sploh ne bi mogel biti sprejet. Pa še marsikaj bi bilo v šolah drugače. Muslimani so pri zavedanju te pravice veliko bolj občutljivi kot mi. Zadnjič sem slišal, da so na neki šoli omogočili, da otrok musliman ne je svinjine in mu pripravljajo posebne obroke. Zelo spoštujem pokončnost in pogum staršev, ki so to dosegli. Nisem še slišal, da bi se kristjani v šoli zavzeli, da otroci ob petkih ne bi jedli mesa. Mimogrede: preberite si današnji /pogovor je bil posnet 10. novembra; op. avt./ članek protidružinske aktivistke Ranke Ivelja v Dnevniku. Avtorica namiguje, da je verska vzgoja za otroke škodljiva, saj naj bi bili otroci iz družin, kjer je doma vernost, večje moralno tveganje za družbo kot otroci iz družin, kjer se ne prištevajo k nobeni veroizpovedi … Pri tem se sklicuje na »mednarodno raziskavo«. To je razpihovanje verske nestrpnosti. Kaj dela ona? Spodkopava ustavno določilo, ki ste ga navedli. Včasih so govorili, da je vera opij za ljudstvo, sedaj pa tako. To sta dva obraza iste nasilne ideologije, ki počasi snema masko prijaznosti. V sodobnem svetu gre za to, da se poskuša nekatere človekove pravice absolutizirati, torej povzdigniti nad vse, druge pa potlačiti oziroma celo zanikati. To navijaštvo v ringu »človekovih pravic« presega vse meje, tako da je ustavno sodišče v naši zadevi moralo udariti po mizi in povedati, da je ustavno sodišče v državi pristojno za ugotavljanje, kaj je človekova pravica oz. njena kršitev. Ampak javnomnenjsko imajo mediji neprimerno večji vpliv kot ustavno sodišče.

Metka Zevnik: Sama imam za razliko od Aleša naravoslovno izobrazbo in zaradi poznavanja ustroja biološkega, materialnega sveta na celo zgodbo gledam še z drugega zornega kota. Celotno dogajanje na svetu, ne samo v živem svetu, temelji na različnosti, ki omogoča komplementarno združevanje. To je temeljno načelo vsega – že na ravni elektronov. Kemijske vezi so tiste, ki omogočajo pestrost materialnega sveta in življenja. Teh vezi pa ni, če med prvinami ni vsaj minimalne strukturne razlike.

Aleš Primc: Tega pa nisem vedel. Poslušaj, Metka, se pravi, da kar je popolnoma enako, v naravi nima nobenih ustvarjalnih zmožnosti?

Metka Zevnik: Seveda ne. V naravi imamo nekaj čez sto elementov, nekateri med njimi so sicer zelo redki, pestrost, ki jo vidimo, pa nastaja zaradi možnosti zelo različnih povezav med njimi. Med seboj se vežejo elektroni, ki imajo različna kvantna števila in vsaj v enem morajo biti različni. Brez razlik torej ni povezav, in šele ko nastanejo povezave, postane neka struktura stabilna. Samski elektroni se »umirijo«, ko se povežejo v pare, med atomi nastane vez, ki drži, dokler je ne razdre neka zunanja energija.

Ali lahko to spoznanje prenesemo tudi na družbeno raven?

Metka Zevnik: Zveza, ki v sebi nima razlik, kot je homoseksualna zveza, je po naravi zveza napetosti, saj ji nekaj manjka – manjka ji potencial rodnosti, nadaljevanja. Do tega skuša zdaj priti po drugih poteh v slogu, kar ni dala narava, pa bo dala država, in sicer z biomedicinskimi in socialnimi postopki. To pa ni pot do stabilnosti, saj otroka oropa enega od staršev, po katerem bo hrepenel in ga iskal vse življenje! Samo družba z družino, v kateri se povezuje rodovitna različnost iz ljubezni kot počelom človeškosti, je lahko stabilna družba z odprto prihodnostjo.

Pogovarjal se je Bogomir Štefanič. Več lahko preberete na druzina.si.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


46 KOMENTARJI

 1. “Avtorica namiguje, da je verska vzgoja za otroke škodljiva, saj naj bi bili otroci iz družin, kjer je doma vernost, večje moralno tveganje za družbo kot otroci iz družin, kjer se ne prištevajo k nobeni veroizpovedi … Pri tem se sklicuje na »mednarodno raziskavo«. To je razpihovanje verske nestrpnosti.”

  Ja, to vam je očitno jasno. Ko se pa ne zgolj namiguje, ampak povsem jasno trdi, da homoseksualni pari ne morejo otroku zagotoviti normalnega razvoja, gre pa seveda za otroke, a ne?

  Skratka, zanimivo je, kako ljudje takoj prepoznamo krvico, ki se nam godi, ne znamo pa prepoznati iste krivice, ki jo povzročamo drugim.

  Torej, dvomiti v sposobnost krščansekga oz. verskega para, da ustrezno in uspešno vzgaja otroke je verska nestrpnost. Se strinjam. Dvomiti v sposobnost homoseksualnega para, da uspešno in ustrezno vzgaja otroke, pa ni homofobija (torej nestrpnost do homoseksualne usmerjenosti), ampak “za otroke gre”?!

  Saj bi bilo smešno, če ne bi bilo tako resno.

  • Kaj pomeni vzgoja brez očeta, je obravnaval sam Freud. V Sloveniji je kar nekaj ljudi, ki to zelo dobro opišejo.

   “Nerazrešen »Ojdip« in vse, kar se otroku zgodi do 6 leta, se neizbrisljivo vtisne oz. vgravira v osebnostno strukturo. Na »stara leta« je aktualna samo še psihoterapija, pa še ta je največkrat neuspešna.”
   http://www.rtvslo.si/blog/roman-vodeb/?&date=2011-10

   • Vodeb ni nobena referenca ničemur. Tip je kvečjemu šarlatan.

    Od Freudovih časov je znanost bliskovito napredovala. Kar pa je še bolj pomembno je naslednje: Homoseksualne družine so dejansko stvar zadnjih dveh desetletij, prej niso obstajale, pa so se vsi ti problemi, ki jih poudarjate za tako pomembne, pojavljali tudi znotraj heteroseksualnih družin.

    Skratka, Ojdipov kompleks, ki ga omenjaš, je Freud kvečjemu lahko ugotavljal na primeru heteroseksualnih družin. A naj jih zato ukinemo? 🙂

    • j..nihil “Vodeb ni nobena referenca ničemur. Tip je kvečjemu šarlatan”
     ————————-
     Kdo si pa ti, ki VSE veš ?
     Neverjetno samovšečen in aroganten pristop, človek kar ne more verjet !!

     • alfe in amelie – ker tako sveto verjameta Vodebu in psihoanalizi… Za Freuda (in tudi za Vodeba!) je religija nevroza. Obravnavana je torej kot bolezen, medtem ko homoseksualnosti ne obravnava kot bolezen.

      ..
      Se je pa seveda psihoanaliza od Freudovih časov že kar precej razvila. In ni vse tako kot meni Vodeb….

      Iz te referendumske kampanje pa ostaja več kot očitno, da religija defacto je masovna nevroza.

     • obveznoime … daj no, kje si pa ti karkoli prebral o nekem svetem verjetju Vodebu ?
      No nekaj pa je na tem, nečemu ali nekomu pa res sveto verjamem, ampak komu, to pa se tebe itak ne tiče.

     • Saj se ne sklicujem na svoje znanje. Sklicujem se na stališče ogromne večine vrhunskih strokovnjakov na tem področju, ki preko strokovnih institucij že 20 let poudarjajo, da so raziskave in študije na tem področju jasno pokazale, da otrokom v homoseksualnih družinah nič ne manjka.

      Tako da jaz tudi ne morem verjeti, da nasproti temu postavljaš nekega Vodeba, ki se s tem stvarmi dejansko ukvarja na amaterskem nivoju. 🙂

     • amelie – ti in alfe sta zgoraj zagovarjala vodeba.
      torej, če prav razumem, ne zaupaš/verjameš psihoanalizi, freudu, vodebu in tisočim psihoanalitikom, ki se ne strinjajo z vodebom, razen v tej eni stvari se pa strinjaš z njim? .. to pa je nabiranje češnjic ..

     • aja, amelie, in točno tako je – čisto nič me ne briga (in mi je tudi čisto vseeno), komu ti sveto verjameš in komu se klanjaš. dokler ne zahtevaš od mene, da se mu še jaz.

      kot pravi pregovor:
      religija je kot penis. čisto fino je, če ga imaš in fino je, da si ponosen nanj, ampak ni pa lepo, če ga vzameš ven v javnosti in opletaš z njim pred mojim obrazom

     • obveznoime, se hvali s svojo strpnostjo, potem pa nestrpnost do religij še posebej krščanstva bruha iz njega.

      Roman Vodeb je specialist za seksualnost in te zadeve. Pisanje o religiji – je pri njem čista politika.

      Torej je to treba upoštevati.

     • To laž o množici študij, ki dokazujejo v prid homoseksualcev – smo že zdavnaj ovrgli.

      Prvič, ko morajo povedati konkretne podatke, znajo našteti le kakšne tri.

      Drugič so od vseh študij ostale le 4, ki niso vsebovale večjih napak.

      Obratne rezultate pa gejevski aktivisti zavračajo zgolj zato, ker je napačen naročnik. O vsebini pa nič, ker so raziskave korektno izvedene.

    • Zate itak nihče ni referenca, če ne tuli v tvoj rog.

     Šarlatanke so razne feministke.

     To, da tudi heteroseksualne družine niso idealne, še ne more opravičiti, da pa damo zraven še bolj tvegane oblike družin.

  • Tovariš nihil, saj se ja sklicuje na mednarodno raziskavo. Po tvoje bi morali to upoštevati, ker je niso izvajali kristjani.

   Po tvoje so neveljavne le raziskave, če jih delajo ali naročijo kristjani – ne glede na vsebino.

   Nobene krivice pa ne povzročamo drugim. To je pa laž.

   Dvom v istospolne je upravičen – saj ti že biologija pove, da sta dva spola in da sta dva spola potrebna za nadaljevanje potomstva.

   Pridobitev otrok v istospolno skupnost zahteva umeten poseg…

 2. Zelo dober intervju. Malo me je že skrbelo za Metko Zevnik. Doslej je še nisem slišal pametno govoriti. Kar naprej.
  Zelo sem vesel, da je Mario Plešej proti. Upam, da ga ne bodo geji zdaj kastrirali…

 3. Ko človek tole bere si najprej misli, da je vseskupej šala in da probajo odvrnit ljudi od glasovanja proti.

  Dokler z grozo ne ugotoviš, da ljudje to dejansko verjamejo/te.

  Toliko napačnega interpretiranja, zavajanja, manipulacije, strahu in strašenja, ponekod celo direktnega laganja…

  Upam, da so ljudje pri nas vseeno malo pametnejši in znajo spregledati take neumnosti.

   • Več kot pljunkov si tole ne zasluži.
    Na vse strahove, zavajanja in laži ste odgovore že dobili.
    Vaša pa je odločitev, če se pustite zavesti takšnim nebulozam. (ampak, če niste 85 letna mamka, odrezana od vsega sveta, mislim da res nimate izgovora, da padete na take kretenizme)

    • Zavedeni od nebuloz???….Ljubezni manjka delovna terapija, ki se začne ob 5-tih zjutraj, da se samega seba uredi, potem pa na teren, npr. v domove starejših, kjer jih stotnija čaka hrane, nege, čaka nekoga, ki bi jih za slabo urico odpeljal nekam ven na sonce in se z njimi pogovarjal… Ob petih popoldan se pride domov stuširat, preobleč, si pripravit nekaj za pojest in se gre notranje izpopolnjen spat, preveč utrujen, da bi mislil na nebuloze. …Naslednje jutro ob petih pa se začne ponavljat delovno terapijo.

     • evo nrk – se popolnoma strinjam! bosta tale primc in zelnikova vsaj kaj koristnega v življenju naredila.
      in vsem tistim, ki verjamejo te laži in bedarije

    • Ja, dobili smo odgovor, da vse te sprevrženosti in vse to teptanje pravic kristjanov podpiraš – le, da zaviješ v leporečje.

 4. Naj “strokovnjaki” še tako govorijo o raziskavah, ki dokazujejo, da otroci v homoseksualnih družinah odraščajo enakovredno kot v heteroseksualnih, nam pove zdrava pamet brez “raziskav”, da bodo ti otroci seveda tudi homoseksualci. Pa smo seveda tam, ali je to v redu in ali si to družba želi!? Prav gotovo ne! Nisem homofob in želim jim vse dobro in naj živijo po svoje v miru. Vem pa, da se na primer večini ljudi moški spolni akt z moškim per anum ne zdi normalen in contra mores et naturam (proti običajem in naravi), da so ljudje s temi željami prizadeti reveži, ki si sami najbolj želijo biti normalni in da tega ne kaže širiti in propagirati. Torej res: za otroke gre! Pa se požvižgam na psihiatrične učbenike, ki so pod pritiskom lobijev ta akt “normalizirali”. Narava in evolucija, če hočete, ga na primer ni: epitelij analne in rektalne sluznice je drugačen od vaginalnega in sploh ni primeren za spolne prakse saj takoj zakrvavi.

  • sarkazem – viš zato, hvalabogu, ne poslušamo “zdrave pamete”, ampak znanosti. ker izkušnje in raziskave (in dejstva) govorijo nasprotno od tvoje “zdrave pameti” – otroci, ki odraščajo v istosponih družinah, niso nič omembe vredno bolj homoseksualni (večina torej jih je še vedno “normalno” heteroseksualnih) .. razlika pa je ta, da so v večini, bolj strpni.


   in imaš popolnoma prav moški spolni akt v anus je totalno proti in nenaraven. sedaj pa prosim, če greš to povedat 1500 živalskim vrstam, ki ga prakticirajo, da je to, kar počnejo nenaravno.

   če ti je anus pri spolnem odnosu zakrvavel, si probaval preveč na silo. poizkusi bolj se bolj sprostit, seveda pa pomaga tudi malo lubrikacije. včasih je dovolj tudi samo slina.

   • Daj nabavi si en učbenik za biologijo, dovolj bo za osnovno šolo.
    Zdrave pameti ti ne moreš poslušat, ker je nimaš. Sicer pa je zelo cenjena, ker večini ljudi zelo dobro služi.

    • mislim, zdravko, da ti rabiš posodobljeni učbenik. probaj vsaj kakšnega, ki je bil izdan po Darwinu…

     da ne boš šel čisto od začetka, pa se vseeno lahko zahec malo prečitaš
     https://en.wikipedia.org/wiki/Homosexual_behavior_in_animals

     ….

     zdrava pamet, dokler je zdrava, je seveda cenjena. predvsem zato, ker je resnična zdrava pamet tako redka.
     tu je žal ni veliko (in kot ravno pokazano, sarkazmova sigurno ne deluje. tvoja pa tudi hudo dvomim)

     • Sarkazmova čisto dobro deluje. Ampak kako bi ti vedel, ki je nimaš. Ti moraš vse prebrat, da bi vedel. Še pred sto leti bi se najbrž ustrelil, ker ne bi vedel absolutno nič.

     • pa ravno sem ti dokazal, da mu ne deluje.
      me je pa na smrt strah vas takih, ki poveličujejo svojo “pamet” in se branijo branja – pridobiti vedenja in znanja od drugje (še toliko bolj, kadar govori nasproti njihovi “pameti”)

      pred stotimi leti se mi ne bi bilo treba ustreliti – bi ti in tvoji somišljeniki poskrbeli za mojo prerano smrt.

     • spet bla bla bla. Ti boš dokazal Sarkazmu, da mu zdrava pamet ne deluje!? Ti, ki se mu še sanja ne kaj je to!
      Sama nadutost te je.

     • poglej miško naduvani:
      sarkazem trdi, da je, po njegovi zdravi pameti, homosekusalni spolni akt nenaraven.
      narava pravi, da homoseksualnost prakticira več kot tisoč naravnih živalskih vrst.

      torej je precej butasto govoriti, da je nekaj nenaravno, če pa se to v naravi dogaja precej pogosto.

      (no razen če priznamo komunistom, levičarjem, ateistom, gejlobijem, milanukučanu takšno moč nad naravo)

      skratka, zadrži svoj blablabla zase, če nimaš argumentov, ki temeljijo na dejanskosti.
      (lahko pa začneš z znanstveno raziskavo koliko živalskih vrst prakticira homofobijo. ali koliko jih gradi cerkve. pa da vidimo, kaj je bolj naravno)

     • DA, da … bik je istospolen … dokler ne vidi krave, ki se goni.
      😉

      Mimogrede, krava pravzaprav v originalu ni lila barve, veste gospod z obveznim imenom.

     • Ti obveznoime, ves čas pišeš, kako si nekaj dokazal, pa dokazal nisi nič.

      Pri živalih je lahko spolni nagon močan, in moški spol v takem primeru naskoči vse, kar je.

      Če si imel kdaj nekastriranega psa (moškega spola), se ti je verjetno zgodilo, da je naskočil tvojo nogo, pa tudi kašno drugo žival.

      Pa nihče ne pravi, da je to normalno.

 5. S tem da je mentalna deformacija zaradi nepriznavanja morale (morale ni, vsi ljudje so pokvarjeni), še hujša. In ta cinizem bi prenašali na otroke.

 6. Bo pa s tem kvorumom zelo težko referendum uspel. To je tako izmaličenje demokracije, da mi še danes ni jasno, kako je desnica lahko padla tako zlahka. Bogve, kaj je v desničarskih glavah v Sloveniji.

  • “da mi še danes ni jasno, kako je desnica lahko padla tako zlahka.”
   ========================================================
   Pristop koalicije Za otroke gre! je boleč že ves čas. Napada in odbija, žali in razdvaja, ni spravljiv, pomirjajoč, opogumljajoč…žal. Ne razumem, čigav je namen, da desnica ne spravi skupaj skupine pravnikov, psihologov, vzgojiteljev, učiteljev,…,ali jih res tudi nima, ki bi zadevo strokovno utemeljila in podala pravo rešitev z resnico kot s temeljem in sprejemljivo za vse. Ne izpodbijam cilja koalicije, drugačen pristop pa manj travmatičen za vse. Vsi se ob tem počutimo slabo, pro in kontra stran.

   • Ta koalicija kar dobro funkcionira. Ne spomnim se kakšnih žalitev, razdvajanj… Se pa spomnim raznih neumnosti, predvsem Zevnikove. Toda, za naše razmere, odlično!
    Je pa težko to “strokovno” utemeljiti. To niso znanstvena vprašanja. Tu gre za zdravo pamet, za starševsko vlogo, moralna vprašanja. Nič od tega nima “strokovne” utemeljitve. Poleg tega še sama stroka, psihiatrija, je v povojih. Izsledki so še vedno zelo skromni in še tisti, ki so, se nekateri podirajo. Permisivna vzgoja je bila alfa in omega nekaj desetletij nazaj, danes pa je na smetišču stroke.

    • “Toda, za naše razmere, odlično!”
     ============================================
     Mislim, da bi se morali pojaviti “na sceni” vsi tisti, ki delajo doktorate iz te in podobnih tem, ki osvetljujejo družino s psihološkega, sociološkega, vzgojnega, zdravstvenega,…vidika, na plano dati svoje članke, ki jih objavljajo v tujih revijah, in povedati, kaj je stroka dognala. Potrebno je tudi znotraj stroke ločevati zrnje od plev, razkrinkati piarovce določenih lobijev, najti, kdo je kje v konfliktu interesov,… Današnji svet je tako razumsko – tehnično naravnan, da se moraš izražati razumsko, jasno, tehnično, slikovno in zvokovno prirejeno načinu današnjega sporočanja, da te sploh slišijo preden se potrudijo razumeti. Problem Slovenije je tudi v tem, da je bila inteligenca toliko let umetno odrezana od ostalega sveta in vsaj družboslovci niso mogli slediti stroki v zahodnem svetu, ker so morali izumljati svojo vejo stroke znotraj samoupravnega socialističnega sistema, kjer so/naj bi veljala drugačna pravila sožitja v družbi kot v kapitalizmu. Žalostno je, da nismo dovolj hitri in modri, da bi iz tujega zgleda ugotovili, da nekaj za razvoj družbe ni dobro in tega sploh ne uvajali, kot se je zgodilo s permisivno vzgojo. Izjavam članom koalicije na rob: malo preveč se grenko nasmehnem ob primerjavi odnosov med ljudmi z reakcijami kemijskih elementov, …žal in še enkrat žal. In žal se ob nastopanju nekaterih članov koalicije v javnosti res ne počutim dobro. Žal izjave niso vedno na mestu in v čast koaliciji. Imajo težko delo.

 7. zevnikova najde zanimivo primerjavo v kemiji. in totalno pogrne z izpeljavo zaključkov.
  pravi, da ravno na različnostih temelji vse. sama pa zagovarja enakost in istost za vse.

  tudi dva človeka na em svetu si nista enaka, tako da naj ne skrbi, da ne bi bilo prave kemije, ki bi ustvarila vez, pri istospolnih partnerjih.

  no, vsaj to je uspela zgruntat, da tudi dva enaka elementa lahko tvorita bolj ali manj redko snov. po zaslugi vezi nekaterih teh enakih elementov lahko grejemo teš, če je vez malo drugačna, pa z njim povabimo v zakon. najde se pa kakšen celo tako pomemben, da brez njega ne bi bilo življenja. …tako da vljudno vabim zevnikovo naj poizusi živeti brez uporabe snovi, v katerih se vežeta dva enaka/ista elementa (z istim številom elektronov). naj proba 5 minut zdržat brez njih.

  • bla bla bla. To je le prispodoba. Tudi če ni najbolj posrečena, kaj zato. Če je to vse, kar imaš, nimaš nič. Tako kot že ves čas tu.

   • Gospa Zevnik se žal pusti speljati na led in včasih najde neposrečene prispodobe, ki zmanjšajo verodostojnost ostalih dobrih izjav in trditev. Zato bi iz spoštovanja do vseh nas, ki se v večini strinjamo z vsebino, za katero stoji koalicija, potrebovali še kakšnega spretnega predstavitelja in razlagalca/razlagalko gospe Zevnik v pomoč. Sedaj je žerjavica vroča in se peče krompir. Po referendumu bo prepozno.

   • zdravko – tako je, je le prispodoba. ki pa bolj posrečeno kaže napačne zavoje njenih “misli”, kot je želela.
    tako kot vztrajno ponavaljate, da ste za svobodo in različnost. dokler so vsi istih misli kot vi. in svobode ne zahtevajo tisti, ki so drugačnih misli kot vi.

    pač precej tipična cerkvena hinavščina. (ki pa je zanimivo podobna hinavščini komunističnih veljakov)

    • obveznoime, spet opisuješ sebe. Saj ti si tak – strpen si do somišljenikov, do ostalih pa nestrpen.

     Cerkvene hinavščine ni.

 8. Mislim, da je Zevnikova vse skupaj kar dobro izpeljala. A če nekdo nekaj noče ali ne more razumeti, pač ne razume.

 9. Gospa Metka Zevnik in gospod Aleš Primc odlično predstavljata argumente proti uveljavitvi novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

  Novela izničuje pojma ženska in moški v zakonski zvezi in, kar je huje, izničuje pojma materinstvo in očetovstvo v starševstvu. Uveljavitev takih sprememb bi šla v škodo ogromne večine državljanov, njihovih družin in otrok. Spreminjati pojmovanje spolov in starševstva zaradi ekskluzivnih zahtev peščice ljudi, ki imajo zakonsko možnost urejati svoja razmerja na drug način, pomeni brezobzirno zapostavljanje večine in vsiljevanje dominacije peščice. Zato sem proti noveli.

  Naj ponovim: v desetletju, odkar slovenska zakonodaja omogoča registracijo istospolne partnerske zveze, je bilo do letos registriranih le 81 parov, od tega 64 brez otrok in 17 z otroki.

  Ne zdi se mi pošteno in pravično, da hočejo nekateri radikalno spreminjati celotno družinsko zakonodajo na osnovi zanemarljivo majhnega števila zainteresiranih ljudi, ki so bili dejansko pripravljeni z registracijo potrditi svoje istospolno partnerstvo.

  http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=5465&idp=17&headerbar=15

Comments are closed.