Sloveniji resno grozi izguba milijonov evrov evropskih sredstev!

2

PREJELI SMO. Ugotovitev poslanca SD Mirana Potrča, da »so predčasne volitve koristne in potrebne, če vlada v doglednem času ne bo utrdila svojega položaja« dokazuje, da tudi v največji vladni stranki končno priznavajo resnost notranjepolitične situacije, v kateri je sedanja vladna koalicija na pol razpadla ter povsem zapravila zaupanje ljudi.

Ena osrednjih napak sedanje vlade, ki je ne zna ali noče popraviti, je nesposobnost učinkovitega koriščenja evropskih sredstev, pri čemer se zaustavljajo še tiste investicije, ki so upanje razvoja vsaj na ravni slovenskih občin. V luči nujnega varčevanja države se nikakor ne sme zaustavljati spodbujanja investicij niti blokirati črpanja evropskih sredstev, kar ta Vlada RS povsem nerazumno non-stop počne. Pričakujem, da bo Vlada RS v javnosti pojasnila, kje so razlogi za izredno slabo črpanje evropskih sredstev v tem mandatu. Obstaja namreč utemeljena skrb, da bo z rebalansom proračuna RS za leto 2011 višina sredstev, ki bodo za Slovenijo trajno izgubljena, še narasla.

Podatki ministrstva za finance o neto položaju proračuna RS za leto 2010 kažejo, da je odstotek realizacije črpanja evropskih sredstev glede na rebalans proračuna 2010 zaskrbljujoče nizek, saj znaša le 60 %, neto položaj proračuna RS do proračuna EU pa je bil v letu 2010 realiziran le nekaj čez 50 %, kar pomeni, da je Republika Slovenija počrpala polovico manj sredstev, kot je bilo predvideno v proračunu. V prvih šestih mesecih leta 2011 je odstotek realizacije črpanja sredstev iz strukturnih skladov EU le slabih 38 % glede na sprejeti proračun RS 2011, še bolj zaskrbljujoč pa je podatek o črpanju sredstev EU iz Kohezijskega sklada, saj odstotek realizacije glede na sprejeti proračun 2011 znaša le 10 %!

Ob tem pa so slovenske občine imele in še imajo pripravljenih veliko projektov, s katerimi bi spodbudile investicije, odprle veliko delovnih mest in pomagale reševati gospodarsko krizo, vendar so najprej na razpise za sredstva EU (poziv iz naslova “Regionalni razvojni programi” – razvojne prioritete “Razvoj regij”) zaradi neučinkovitosti SVLR-ja čakale skoraj eno leto, zdaj pa zaradi počasne dinamike pošiljanja zahtevkov na Evropsko komisijo grozi celo zmanjšanje sredstev iz proračuna RS za financiranje projektov, ki so upravičeni do sredstev EU.

Iz podatkov ministrstva za finance je razvidno, da so zahtevki za povračilo na Evropsko komisijo za obdobje 2007 – 2011 le 36,9 %, za celotno programsko obdobje 2007 – 2013 pa le 24 %, kar je katastrofa, saj že zaključujemo leto 2011!

Zaradi tega in napovedi SVLR-ja, da po 21. in 23. členu (lastni viri občin) denarja ne bo, SLS zahteva izredno nujno sejo Odbora DZ RS za lokalno samoupravo še v avgustu, da poskusi preprečiti katastrofo, če se to sploh še da. Poleg uničenja velikih gospodarskih subjektov Sloveniji namreč grozi še uničenje manjših gospodarskih subjektov po občinah.

Trenutna vlada nikakor ne bi smela zapostaviti tako pomembnega sektorja, kot je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, še posebej v obdobju izjemno slabe gospodarske situacije. Zaradi neodločne politike črpanja evropskih sredstev v tem mandatu, brez jasnih usmeritev in ukrepov, lahko Slovenija namreč izgubi milijone evrov, kar je nesprejemljivo!

Vir: SLS, Franc Pukšič

2 KOMENTARJI

  1. Ne razumem, kaj je pred časom obsedlo Pukšiča, da je presedlal k SLS

    Nekako ne sodi k tej ultrapragmatični stranki, ki je brez političnega programa in brez političnega kompasa.

    Njena poglavitna skrb je preživetje njenih vodilnih članov, pri čemer si ne belijo kaj prida glave s tem, na čigav račun si ustvarjajo eksistenco.

    Tudi Žerjav ni izpolnil pričakovanj in je očitno, da je s prevzemom funkcije stopil v prevelike čevlje, ki so jih že pred njim do neokusnosti ponosili njegovi predhodniki.

  2. Zakaj o tem ne poročajo slovenski mediji? Nesposobnost te vlade je katastrofalna: namesto, da bi črpala ponujena milijonska sredstva, se raje zadolžuje za neka milijonov dnevno! Kdo še to lahko razume?

Comments are closed.