Slovenec v Pekingu

0

V Ravbarjevem gradu v Mengšu se je 27. avgusta 1703 rodil slovenski jezuit, misijonar, matematik, astronom, kartograf in mandarin plemeniti Ferdinand Avguštin Hallerstein. Po opravljenem študiju v Ljubljani je Hallerstein 27. 10. 1721 stopil v jezuitski red na Dunaju. V Ljubljani je med noviciatom študiral filozofijo, na Dunaju pa matematiko in astronomijo. Želja postati misijonar na Kitajskem se mu je uresničila šele leta 1735, ko je odpotoval najprej v Lizbono, kajti razmere na Kitajskem niso bile ugodne za misijonarje. Po smrti kitajskega cesarja Yongzhenga je 24. aprila 1736 odpotoval najprej v portugalsko kolonijo Goa, od tam pa v Macao, od koder je bil 01. 03. 1739 poklican na kitajski dvor v Peking. Tu je deloval v cesarskem astronomskem in matematičnem oddelku in vzpostavil povezave s predstavniki ruske akademije v Peterburgu, kjer je leta 1765 postal zunanji član te akademije. Odlično je sodeloval tudi z akademijama v Londonu in v Parizu. V času njegovega službovanja na kitajskem dvoru je mnogo potoval in pri tem zbiral podatke o pokrajinah in prebivalstvu. V cesarskem observatoriju pa je opravil številna opazovanja nebesnih pojavov, lege planetov glede na zvezde, objavil pa je tudi zvezdni katalog in karto zvezdnega neba. Zaradi vseh teh zaslug je postal tudi mandarin, kar je evropska oznaka za visoke kitajske civilne ali vojaške uradnike v času cesarstva. Umrl je 29. 10. 1774 v Pekingu.

Foto: Gorenjci