SKLS: Prepoved javnega izpovedovanja vere vodi v totalitarno družbo

14

grafit franciskaniSvet katoliških laikov Slovenije (SKLS) izraža zaskrbljenost zaradi napadov na miroljubno javno izpovedovanje vere v Sloveniji. Pred kratkim so neznanci z grafiti popisali pročelje ljubljanske stolnice svetega Nikolaja z napisom: »Cerkev marš iz moje maternice,« fasado frančiškanske cerkve Marijinega oznanjenja z grafitom: »RKC ven iz naših vagin,« in zid nasproti Ginekološke klinike UKC z napisom: »Omejimo moč RKC ne pravic žensk.« Vsebina grafitov kaže na nasprotovanje stališču Katoliške Cerkve, ki zagovarja spoštovanje človekovega življenja in dostojanstva od naravnega spočetja do naravne smrti. Storilci z grafiti očitno nasprotujejo tudi postni molitveni pobudi zasebnega Zavoda Božji otroci, katerega člani pred ginekološko kliniko v Ljubljani tiho molijo za v postopku splava umorjene otroke in njihove starše.

Slovenski katoličani izražamo ogorčenje nad odzivi predstavnikov oblasti Republike Slovenije zaradi molitve za nerojene otroke. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na svoji spletni strani objavilo izjavo, s katero poudarja zgolj en vidik pravice do svobodnega odločanja o rojstvih otrok, s čimer neposredno javno nasprotuje postni akciji. Prav tako je Varuh človekovih pravic v poslanici ob mednarodnem dnevu pravic žensk na spletni strani objavil, »da gre pri postni molitveni pobudi za svojevrstno ‘nasilje’ nad že doseženimi pravicami žensk in da se z molitvijo nadleguje ženske različnih prepričanj, kar naj bi spadalo med oblike diskriminacije«.

Vse nosilce oblasti opominjamo, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije že večkrat pritrdilo, da je ključni element verske svobode manifestacija notranjih osebnih odločitev navzven. Tako je Ustavno sodišče v zadevi U-I-92/07 z dne 15. 4. 2010 odločilo, da so za vero kot bistvo pravnega instituta verske svobode poleg verskega nauka bistveni bogoslužje oziroma obredje, druga pravila ravnanja, ki izhajajo iz njenega nauka, pa tudi povezovanje v skupnosti. Sodišče je ob tem zavrnilo stališče, da bi morala država preprečiti vsakršno prisilno (nezaželeno) soočenje posameznika s kakršnim koli verskim prepričanjem. Stališču, da soočenje nevernega ali drugače vernega z verskim simbolom, vero ali prepričanjem, z omenjanjem Boga, ipd. ne predstavlja nedopustnega posega v negativni vidik verske svobode, je pritrdilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi Lautsi proti Italiji. Cilj dobrohotne nevtralnosti države, ki jo je razložilo sodišče v Strasbourgu, je zagotoviti resnično svobodo vesti ter enakost posameznikov. Nevtralna država mora zato spoštovati pravico posameznikov do svobodnega, osebnega ali skupinskega izpovedovanja vere.

Ob tem ni mogoče spregledati povsem izkrivljenega sklicevanja predstavnikov oblasti na ustavno pravico do svobodnega odločanja o rojstvih otrok. Ta z molitvijo niti pojmovno ne more biti okrnjena. Prav nasprotno. Posameznik, ki se lahko celostno seznani s posledicami splava, tudi z možnostjo molitve za v teh postopkih umrle otroke in njihove starše, se lahko svobodneje odloči glede uveljavitve svoje ustavne pravice.

Slovenski katoliški laiki menimo, da so v javnosti izraženi pozivi javnih oseb, da je tovrstna žalitev katoličanov v javnosti dopustna, nesprejemljivi. S takšnim javnim odobravanjem širjenja sovraštva do katoličanov in Katoliške Cerkve namreč spodbujajo tudi prepričanje, da katoličani, samo zato, ker so katoličani, nimajo pravice zahtevati enakopravnosti z drugimi. Omenjeni grafiti so tako očitno le posledica izražanja stališč nosilcev oblasti, ki javno spodbujajo in razpihujejo versko sovraštvo in nestrpnost proti katoličanom. Gre za kršitev 63. člena slovenske Ustave, ki je sankcionirana v 297. členu Kazenskega zakonika. Z zanikanjem individualne in kolektivne verske svobode zanikamo človekovo dostojanstvo, od tu pa ni več daleč do vrnitve časov bridkih izkušenj totalitarizma.

Slovenski katoličani pričakujemo, da bo država varovala versko svobodo, svobodo izražanja in svobodo združevanja in da bo vse primere napadov na omenjene pravice obravnavala enako, ne glede na spol, družbeni položaj, versko ali svetovnonazorsko usmeritev kršitelja in žrtve. Spodbujanje nestrpnosti s strani mnenjskih voditeljev, medijev in nosilcev oblasti lahko vodi v še bolj grobe oblike kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kar pa gotovo ne sodi v demokratično in svobodno družbo. Od medijev pričakujemo, da bodo dosledno in nepristransko poročali tudi o tistih žalitvah in sovražnem govoru, ki so ga v naši državi deležni Katoliška Cerkev in katoličani. Vse odgovorne državne organe in institucije ter predstavnike politike pa pozivamo, da po svojih močeh prispevajo k uresničevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin vseh državljanov ter se tako zavzamejo za izgradnjo svobodne in demokratične Slovenije.

Svet katoliških laikov Slovenije

14 KOMENTARJI

 1. Popolnoma upravičen protest

  Tudi deklaracija in konvencija o človekovih pravicah in svoboščinah zahtevata od oblasti to, kar se navaja v zgornjem pismu glede kršitev človekovih pravic katoličanov v Sloveniji.

  Gre za grobo kršitev človekovih pravic katoličanov v Sloveniji.

  Poleg tega gre za neupravičeno nasprotovanje oblasti človekoljubnim prizadevanjem katoličanov.

  Varuh človekovih pravic naj spoštuje abecedo svojega poslanstva in zaščiti svetovno varovane človekove pravice katoličanov!

 2. Ali bodo katoličani še enkrat upognili hrbte?

  Zgornji zapis daje upanje, da ne. Upam, da bo odpor proti totalitarnemu enoumju še precej močnejši, vztrajnejši in bolj vseprisoten.

 3. Seveda katoličani nimamo verske svobode. Imeli smo je nekaj med 1988 in 2000, ko je bilo komuniste strah.
  Zakaj?
  Ker nimamo ekonomske svobode, ker smo socialistični hlapci, ki znamo služiti samo močnim in nevarnim: mafiji.

  In po gospodarski krizi in parih izgubljenih volitvah “desnice” rdeča mafija triumfira. Na obeh straneh imamo populiste, ki kanon futer pošiljajo na barikade, igrajo žrtev, vmes spet preganjajo verbalno sovražnika, vodje mafij pa se na podlagi bitk na terenu dogovarjajo za provizije oz. koliko procentov od monopolnega posla bo dobil kdo.

  Dokler vsak človek ne more odgovorno poskrbeti za ustvarjanje svojega vsakdanjega kruha (ker je le birokrat in služi pridno svoji mafiji in firerju in Našim), takrat nima ekonomske svobode. Če nima podjetniške svobode in če mu država ropa prihranke, potem nima tudi verske svobode. Lahko moli doma ali v svoji cerkvi. Če pa gre v javnost, pa naj tisti, ki se izpostavijo kot kanon futer, sprejmejo, da bodo o vladajoče mafije, ki ima svojo vraževerno religijo, dobili po glavi in točo svinca. Ne odobravam tega, a to je tipična mafijska igra, boj za ulico, igra negativne vsote: kraja posla na račun velike družbene škode, ki jo naredi mafijska vojna za kapital. In fevdalni, mafijski vodje spodbujajo in z dvorom populistično podpihujejo, histerizirajo množice za to vojno. V resnici pa gre samo za provizije, rente, za kapital. A to ni kapitalizem. Kapitalizem je igra pozitivne vsote: kako ustvariti novo vrednost, kapital, ne da bi nekomu kaj vzel. Tega naši “katoliški ” socialistični izobraženci še sedaj večina ne razumejo. Z verniki in duhovniki pa je še slabše.

 4. Ko bomo lahko npr.v parlamentu ali pa na seji vlade slišali,da bo katerikoli poslanec za uvod ali zaključek k svoji predstavitvi mnenja in argumentacije zmolil tudi npr.molitev Oče naš…in to brez ugovorov in replik na to dejanje-bomo morda verjeli,da ta “država varuje versko svobodo in svobodo izražanja”…Zaenkrat pa zaradi premnogih izkušenj trdim,da ta država in njene vladujoče strukture in institucije ravnajo točno nasprotno-predvsem v odnosu do katoličanov.

 5. Zdravko 22.2.2016 ob 19:10: »Najbolj ironično pa je, da je večina teh migrantov bolje vzgojena od domačinov v Sloveniji.«
  https://www.casnik.si/index.php/2016/02/22/tepci-sleparji-in-hujskaci/

  Kako lahko nekdo, ki se sicer razglaša za Slovenca in celo deli sodbe v vprašanjih katoliške vere, zapiše kaj takega, zelo lepo razčlenjujejo v kavarni Hayek:

  Desetletja so bile generacije Evropejcev vzgajane naj sovražijo same sebe … slovenska država uradno sploh več ne predvideva integracijskih in asimilacijskih postopkov za nove državljane in priseljence, temveč ravno obratno – asimilacijo Slovencev (v svoji državi) v druge kulture. Slovenija ni edina.
  https://kavarnahayek.wordpress.com/

 6. Zdravko 22.2.2016 ob 19:10: »Najbolj ironično pa je, da je večina teh migrantov bolje vzgojena od domačinov v Sloveniji.«
  https://www.casnik.si/index.php/2016/02/22/tepci-sleparji-in-hujskaci/

  Kako lahko nekdo, ki se sicer razglaša za Slovenca in celo deli sodbe v vprašanjih katoliške vere, zapiše kaj takega, zelo lepo razčlenjujejo v kavarni Hayek:

  Desetletja so bile generacije Evropejcev vzgajane naj sovražijo same sebe … slovenska država uradno sploh več ne predvideva integracijskih in asimilacijskih postopkov za nove državljane in priseljence, temveč ravno obratno – asimilacijo Slovencev (v svoji državi) v druge kulture. Slovenija ni edina.
  h ttps://kavarnahayek.wordpress.com/

 7. Vse kaže, da se že pozna novo vodstvo laikov, ki obeta katolištvu nekaj hrbtenice in obraza! Čestitke!

Comments are closed.