Se zaradi zasebnih šol morda majejo temelji same države?

15

Se zaradi zasebnih šol morda majejo temelji same države?Ne boj se in ne sovraži (indijski pregovor)

Zavrnitev novele o financiranju zasebnega šolstva na ponovnem glasovanju v Državnem zboru je samo kratek predah v siloviti kampanji proti zasebnim šolam, predvsem proti šolam, ki jih ustanavlja Cerkev. Globlji pomen te kampanje razumemo, če spomnimo na razvpito četrto točko sklepa Vrhovnega plenuma OF na zasedanju 1. novembra 1941, kjer je zapisano: »Z osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih množic preoblikuje OF slovenski narodni značaj.« Ta sklep se že od začetka komunistične revolucije uresničuje z vsemi sredstvi.

Novela zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je nadaljevanje tega procesa, ki traja že skoraj 80 let in je v veliki meri uspel. Glavni tok spreminjanja slovenskega narodnega značaja je ves čas tekel skozi izobraževalni in vzgojni sistem. Veliko podporo je ta proces dobil s splošno sekularizacijo evropske kulture. Proces sekularizacije močno vpliva na značaj ljudi, živečih v tem prostoru.

V Evropi se krepi odpor proti katoliškemu šolstvu

Ne glede na to, da imajo v svobodni Evropi zasebne šole splošno podporo vlad in javnosti, se v njej krepi odpor proti katoliškemu šolstvu. Ne samo zunaj njih, temveč tudi v šolah samih. Spomnim se dogodka na neki nizozemski katoliški šoli, ki je praznovala pomembno obletnico. Zastopnik ustanovitelja te šole, krajevni škof, je v svojem nagovoru omenil, da v šolskih prostorih pogreša verske simbole, križe in nabožne slike. Ta opazka je sprožila neverjeten, skoraj fanatičen odziv nekaterih profesorjev. Po slovesnosti so mi zatrjevali, da bi ga vrgli iz šole, če ne bi prenehal. Na Nizozemskem je okoli 70 % šol zasebnih, po izvoru večinoma katoliških.

Podoben delež zasebnih šol (okoli 60 %) je tudi v Belgiji. Ena od njih, Sint Bernardusschool, je iz svojega imena izpustila prilastek Sint in je sedaj samo Bernardusschool.

Na Češkem, ki velja za precej liberalistično državo, so po osvoboditvi izpod komunističnega režima ustanovili nekaj katoliških šol. Za vse so določili, da mora biti v učiteljskem zboru poleg vernih učiteljev enako število neverujočih. Na neki irski šoli je ravnateljica s ponosom povedala, da so vrgli Cerkev iz šole.

Se zaradi zasebnih šol morda majejo celo temelji same države?

Zato je popolna iluzija, da bi, ob prizadevanjih za enakopravnost slovenski katoliških šol, lahko pričakovali podporo iz evropskih držav z dolgo demokratično tradicijo. Celo obratno je res, namreč, da bi bila Slovenija lahko vzgled, kako ohraniti in upravljati izvirne katoliške šole. Vsaj tako so mi zagotavljali znanci in prijatelji, ravnatelji ali učitelji nekaterih evropskih katoliških in laičnih šol. Mimogrede: Škofijska klasična gimnazija se je s svojo jasno krščansko usmeritvijo in razvejenim kulturnim programom uveljavila tako v Evropi kot tudi v ZDA in Kanadi.

To je dokaz, da je prav kakovost slovenskih katoliških šol, ki se vsako leto znova potrjuje z nadpovprečnimi rezultati in uspehi, glavni argument za njihovo ohranitev in enakopravnost s tako imenovanimi javnimi šolami. Popolna enakopravnost zasebnih šol, med njimi tudi katoliških, bi moral biti eden najbolj vidnih znakov, da je naša država svobodna in demokratična. Zakaj tega ne uvidijo tudi tisti, ki so za svobodo in demokracijo najbolj odgovorni? To so poslanci v Državnem zboru in ministri v vladi Republike Slovenije. Ali je to res tako težko? Kaj menite gospodje predsednik Državnega zbora Dejan Židan, predsednik vlade Marjan Šarec in gospod minister Jernej Pikalo? Ali se zaradi zasebnih šol komu maje krona na glavi? Ali pa se morda majejo celo temelji same države? Ne bodimo tako vznemirjeni in prestrašeni, gospodje poslanci in ministri! Glave pokonci!

Foto: Veronika Savnik

15 KOMENTARJI

 1. »Se zaradi zasebnih šol morda majejo temelji same države?«

  Z naslovno dilemo in odgovori prispevka se neutemeljeno zamegljuje temeljne pozicije tega naroda in države:

  A. VRHOVNI TEMELJ VREDNOT SLOVENSKEGA NARODA IN DRŽAVE

  Vrhovni temelj vrednot slovenskega naroda in države je poenoteno zapisan v Ustavi Republike Slovenije z dne 23. 12. 1991, in novele, ter Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.

  B. NI KRŠITEV, ČE DRŽAVA V CELOTI (100%) FINANCIRA LE JAVNE ŠOLE, LAHKO PA V CELOTI (100%) FINANCIRA TUDI ZASEBNE ŠOLE

  Država ima na področju dokaj široko polje proste presoje. Zato – skladno z našim vrhovnim temeljem vrednot – ni samo po sebi kršitev, če država v celoti (100%) financira le javne šole.

  V dilemi, kako uveljaviti zadevno ustavno odločitev (U-I-269/12) se je treba opreti na gornji odgovor na vprašanje, ali je država dolžna v celoti financirati le javne šole. Kajti skladno s 21. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-68/98 z dne 22. 11. 2001, ki je v povzemana tudi v 12. točko obrazložitve ustavne odločbe U-I-269/12 z dne 4. 12. 2014 je: »Zakonodajalčeva odločitev, da država financira v celoti le javne šole, v katere lahko vpišejo svoje otroke vsi starši, je v polju njegove presoje in zato ni v nasprotju z Ustavo.«

  Toda, država oziroma precizneje »zakonodajalec«, torej Državni zbor Republike Slovenije je bil dolžan izvršiti ustavno odločbo številka U-I-269/12 z dne 4. 12. 2014, in sicer takoj oziroma najkasneje v enem letu. Ta opustitev 4 leta in pol izvršitve ustavne odločbe U-I-269/12 z dne 4. 1.2 2014 pomeni nedopustno (!) kršitev:
  – načela pravne države,
  – načela demokracije z delitvijo oblasti ter
  – pravic konkretno prizadetih oseb – otrok, staršev in nosilcev zasebnih šol.

  C. VRHOVNI TEMELJ VREDNOT JE LOČEN OD KATOLIŠTVA

  Pri preciznem osvetljevanju pomena splošnega načela o ločenosti države in verskih skupnosti iz 1. odstavka 7. člena Ustave republike Slovenije (»Država in verske skupnosti so ločene.«) je smiselno vpogledati v odločbe Ustavnega sodišča, na primer št. U-I-68/98 in U-I-92/01.

  V tem delu je »država« na vseh področjih, torej tudi glede šol, zavezana k naslednjemu: nevtralnosti, tolerantnosti in nemisijonarskem delovanju.

  Navedeno načelo pomeni po eni strani avtonomijo verskih skupnosti na lastnem področju. Po drugi strani pa pomeni sekularizacijo javnega življenja in nevtralnost države do verskih skupnosti. Podobno je v ustavodajnem gradivu z dne 12. 12. 1991 obrazloženo, da navedena določba »vzpostavlja načelo laičnosti države.«

 2. Vsako enoumje maje temelje države. Ponavadi se konča v bedi. Neredko tudi v krvi.

  Če bi hoteli biti normalna demokratična država, bi po mojem mnenju morali imeti vsaj eno tretjino zasebnih šol. Ne samo katoliških, toda tudi teh je danes premalo. To bi pomenilo možnost izbire in zdravo konkurenco med ustanovami. Isto velja tudi za zdravstvo.

  Toda pogoj za to je popolna sprememba oblasti.

 3. Slovenski levičarji, ki sicer ne verjamejo v Boga, si domišljajo, da jim je Bog naklonil vsemogočnost, da vladajo, da imajo vedno vse prav, da jim privilegiji pripadajo po naravnem pravu in, kar je še najhuje, da bo to trajalo večno. So povsem nekaj drugega, kot evropski levičarji. So samo spretno zakamuflirani boljševiki. Njihov osnovni smoter je oblast. Da to dosežejo, so se pripravljeni poenotiti, če so še tako skregani (antijanšizem). Njihovo osnovno orodje je država z vsem represivnim aparatom. Tudi šolstvo je del tega. Zanje država ni servis za dobrobit državljanov, ampak orodje za vladanje. Njihovo osnovno sociopsihološko orodje za obvladovanje množic je projeciranje: vse dosežke svojih nasprotnikov pripisujejo sebi, vsa svoja neetična ravnanja, vse grdobije tega sveta pripisujejo nasprotniku – tudi verbalno (s fašisti in vsakovrstnimi skrajneži obmetavajo nasprotnike, čeprav so to dejansko oni sami; največji nestrpneži in izključevalci so oni sami, pa to pritikajo drugim). To je ta OF-arski spremenjeni slovenski narodni značaj, spremenjena slovenska duša, ta etični relativizem, neidentitetnost, na katero upravičeno opozarja gospod Mlakar v uvodu. Manj učeno bi to označili preprosto kot: pokvarjenost. Takšne rezultate pač daje kulturni marksizem. Pri nas specifično podprt z ostalinami boljševiške miselnosti. Z revolucijo, ki očitno še traja.

  • Odlično perfektna iztočnica, Capodistrias
   Pišeš tole:
   “Slovenski levičarji, ki sicer ne verjamejo v Boga, si domišljajo, da jim je Bog naklonil vsemogočnost, da vladajo, da imajo vedno vse prav, da jim privilegiji pripadajo po naravnem pravu in, kar je še najhuje, da bo to trajalo večno.
   Gromko grmi do Pekla : ” …si domišljajo, da jim je Bog naklonil vsemogočnost..!

   KAJTI IZ NEBES ODMEVA NEKAJ DRUGEGA IN MALIKOVALCI SATANA /ZLA KOMUNIZMA NOČEJO SLIŠATI.
   Iz Nebes odmeva miloglasje ponižanih, razčlovečenih, grozno mučenih, zapostavljenih in krivo obtoženih velikega izdajstva, ki za večno slavijo Edinega v nepojmljivem veselju čistih človeških duš, ki čakajo vstajenja v svojih telesih v Novem Jeruzalemu.

   O čem pojejo, mi pripoveduje stric Tone iz Hude jame mučenikov pri Sv.Barbari :

   Umrli smo, ker smo bili zvesti Jezusu in njegovi Cerkvi, svoji veri vanj, ki so jo prejeli od svojih prednikov.
   Ker so nam kradli našo hrano, naše mleko in vino, ker so nam odpeljali našo kravo in vola, da nismo več mogli obdelovati zemlje za hrano in, ker so nas določili za Žrtve in so nam požgali naš starodavni Dom ,smo se uprli satanistom in bratom Kajnom.Umrli smo prevarani do kraja in zapuščeni od Države in od Cerkve od bratovega maščevalnega meča in bili vrženi v brezno kot stekli psi izdajalci lastnega Naroda.
   Krivi smo bili zato, ker smo se uprli v samoobrambi in se bojevali za sebe, za svoje družine, za dom in za Domovino in zato, ker nismo pokleknili pred bogom večne teme in zločina.

   Vsako sekundo svojega življenja sem se zavedal, da delam pravilno in sem temu ostal zvest do zadnjega hipa zemeljskega življenja, čeprav je mučeništvo bilo strahotno težko od prve do štirinajste
   postaje mojega Križevega potu.
   Vsako sekundo, do zadnjega hipa sem vedel kam sem namenjen in sem brezprizivno zaupal vedenju, da Bog Oče moje trpljenje samo dopušča in ga nikomur ne dovoljuje, ker je je to kar me je uničevalo Satanovo delo in delo mojega pogubljenega brata Kajna v hudem zločinu.

   Zato neverjetno zaslepljeni bratje kajnji min Komunisti po svojem počelu in prepričanju strahotno zmotno živijo v prepričanju, da so si karkoli izborili, pridobili ali jim je bilo podarjeno…strahotna zmota.

   Ponavadi iščejo rešilno bilko, vsaj mnogi, ki jih poznam, v odrešujoči mantri socialnih pravic vseh ljudi in še najbolj “delavcev” in v krivični bivši družbeni skupnosti.
   Grozovita in puhla zmota, ki za ceno lastnega lažnega komforta in udobja, družbene puhle priznanosti samo tlakuje pot v lastni Pekel.

   Šarac, po Kučanovo, dopoldan v Jezusovi Cerkvi bere Njegovo Besedo, popoldan pa na zboru malikovalcev partijsko-partizanskega velikega protinarodnega zločina vse slovenske zgodovine trobi v isti rog kot Kajnov rod maščevalcev!

   Zakaj njegov dušni pastir in naš Nadškof Zore tako poniglavo in zakrknjeno molči in dela strahovito škodo – a se zavedajo ali ne, vem, da je nekaj grozno narobe!

 4. Temelji te poldržave in poldiktature so žal krepko razmajani -gradili smo na pesku-okrvavljenem, namesto na skali.
  Tudi Slovenski narodni značaj je nasprotniku v resnici uspelo temeljito preoblikovati in spremeniti.
  Kljub vsemu ostudnemu nasprotnikovemu prizadevanju-saj vemo, kdo je poglavar tega sveta-pa je, hvala Bogu, tukaj še ostala mala zvesta čreda, ki je Pastir ne bo prepustil volkovom, če bo hodila za Njim.

  • Ja, baubau, prima, spomnil si me, ker Mlakaju ne odgovorim nakratko, bom pa zdajle:

   Da, majejo se temelji države.
   Za vogalom je Svoboda in se nam reži!
   Če hočemo, da se prismeje v nas vse, v večino, potem moramo temelje krvave zločinske države sesuti.
   Partijsko-partizansko pravo korenini v masovnem načrtnem boljševiškem razrednem zločinu in je bilo utemeljeno najbolj močno in najbolj krvavo v Ribnici in v Kočevju konec leta 1943.
   pojasnilo:
   Od 1040 Vaških stražarjev ,ki so se predali na Partizansko Častno Besedo, PČB , so jih 16 poklali, med njim župnika iz Begunj, g.Turka “kot obsojene na procesu” in čez 700 neobsojenih potolkli, poklali ali postrelili v kratkem času, čez 300 pa jih je končalo v “delovnih in pa v kazenskih” četah, kjer so jih pehali v prvo bojno vrsto, celo brez orožja v roki!

  • “Kako da ne slutijo, da bi bilo odkritje in priznanje resnice v odrešitev, tudi njim samim in njihovim otrokom” …
   Zorko Simčič na Portalplus-u !

 5. SLOVENIJA JE SVOBODNA DRŽAVA.

  Zato mora v Sloveniji vladati in prevladati Svoboda.

  Svoboda je, da odideš v katerokoli šolo hočeš.
  Svoboda je, da se v državi svobodno ustanove svobodne šole za svobodne ljudi, ki žive v svobodi.

  Če kdorkoli kakorkoli omejuje njegov način svobodnega šolanja, potem to ni več Svoboda.

  Leta 1941 se je 13.Maja 1941 z italijanskim ubojem prvega slovenskega protifašističnega upornika in vojaškega voditelja TIGR, Danila Zelena uradno začela NOBOF Revolucija na podlagi izdaje žrtve Italijanskemu okupatorju s strani Komunistične nelegalne in teroristične Komunistične Partije Slovenije.

  Revolucija je bila kolaboracionistično internacionalna boljševiška in s tem protidržavna, proticivilizacijska
  predvsem s svojim fundamentalnim značajem protirazredne kriminalne totalne vojne.

  NOBOFRevolucija je določila Katolištvo in s tem verne Kristjane za eno glavnih načrtnih sistemskih žrtev.
  Seveda je cilj postalo tudi katoliško šolstvo in ves sistem, ki ga je vzpostavila Cerkev.

  Tako nam je to jasno.Ne vsem, drugih 3/4 tega nočejo priznati, 1/4 pa jih gleda butawsto stran in pride za Božič reklamno k polnočnici in podpira Cerarje, Šarce, Bratuške in podobna gnila jabolka sedanjosti.

  A SE BO KDO RAZPISAL O SATANSKI GNILOBI DE FACTO SLOVENSKE SUPER POSEBNOSTI; KI SE Z EDIJEM KOCBEKOM NI IZPELA V SLOVENSKI KRUTI RESNIČNOSTI?

  KOCBEK, CERAR, ŠAREC – predvsem zadnja dva povzdigovana in hvaljena od svojih katoliških dušnih pastirjev !!!
  Želim, da se poznavalec tega turbo fenomenalnega slovenskega fenomena enkrat na globoko razpiše.
  Hvala vnaprej.

 6. Belgija in Nizozemska sta med drzavami zahodne Evrope, ki so se v preteklega pol stoletja najintenzivneje sekularizirale. Zakaj, ne vem. Kljub zelo visokemu delezu solstva, katerega ustanovitelj je tam Katoliska cerkev. Ne cudim se glede na stanje, ce je danes velik pedagoskega kadra v teh solah odklonilen do vere, Cerkve in zaznamovanosti njihovih “katoliskih” sol s krscansko simboliko.

  Strinjam se, to naj katoliskemu solstvu v Sloveniji ne bo vzor. Tudi ce jih je manj, bistveno da vzgajajo v krscanskem duhu in v ljubezni do krscanske vere in tradicije.

 7. Minister je predlagal zakon,
  ki je dosledno uresničil odločbo Ustavnega sodišča.
  Levica ga je podprla, desnica zavrnila.
  Kdo je torej zavira uresničitev odločbe US?

 8. Majejo se sonaravni, sostvarstveni temelji slovenske družbe.

  Tisti, ki poudarjajo posebno lastnost človeštva, to je plemenitost, ki človeka loči od živali.
  Človekova plemenitoast pa je odvisna od njegovega sonaravnega , sostvarstvenega življnjskega ravnovesja

 9. Te popolne plemenitosti, ki jo odlikuje spoštovanje stvarstvenih zakonitosti in vrednot, pa človeku javna šola ne more dati,

 10. Se zaradi zasebnih šol morda majejo temelji same države?

  Ne bi rekel. Šolstvo držijo kar lepo v svojih rokah. Le nezakoniti prebežniki preko meja jih skrbijo, verjetno slutijo, da jim bodo vzeli oblast, ko jih bo dovolj.

Comments are closed.