Revolucionarno nasilje na Štajerskem 1941–1945

MIKOLA_brosZzavihiPrikaz posameznih oblik nasilja na Štajerskem, ki ga je med vojno 1941–1945 nad civilnim prebivalstvom izvajalo partizansko odporniško gibanje. Študija temelji na arhivskih dokumentih partizanskega odporniškega gibanja, na podatkih iz partizanske literature in na ustnih virih. Slednji so avtorju omogočili, da je lahko nekatere primere usmrtitev (»likvidacij«) tudi opisal. Glede na to, da je po avtorjevih ugotovitvah partizansko odporniško gibanje na Štajerskem usmrtilo več kot 500 civilistov in partizanskih borcev, je razumljivo, da je lahko opisal samo nekatere primere njihovih usmrtitev. Pri tem se je omejil izključno samo na tiste, za katere je nedvomno dokazano, da je bila žrtev usmrčena brez vsake krivde. To pa so bili predvsem vsi tisti, ki jih je partizansko odporniško gibanje usmrtilo (»likvidiralo«) iz ideoloških in političnih razlogov.

S prikazom revolucionarnega nasilja na Štajerskem želim predvsem iztrgati pozabi spomin na njegove številne žrtve, o katerih se skoraj pol stoletja ni smelo govoriti, kaj šele pisati. Poleg tega, da so morale biti zamolčane, njihovi svojci ne vedo in verjetno tudi nikoli ne bodo zvedeli, kje ležijo njihovi posmrtni ostanki.

Odlomek iz knjige

Nasilju, ki so ga med vojno 1941–1945 na Štajerskem in v drugih slovenskih pokrajinah nad Slovenci izvajali okupatorji, se je pridružilo še partizansko nasilje. Ker je bilo to nasilje tesno povezano z izvajanjem komunistične revolucije, ga je treba obravnavati kot revolucionarno nasilje. Z njim mislimo predvsem na usmrtitve resničnih in domnevnih nasprotnikov komunistične revolucije, za katerega sta se v tedanjem revolucionarnem besednjaku uveljavila izraza »likvidacija« oziroma »justifikacija«, za sam sistem njihovega izvajanja pa izraz »revolucionarna justica«. Poleg usmrtitev (»likvidacij« oziroma »justifikacij«) je kot revolucionarno nasilje treba obravnavati še vrsto drugih oblik nasilja, ki jih je nad civilnim prebivalstvom izvajalo partizansko odporniško gibanje, kot so bili ropanje imetja, izgoni prebivalcev z njihovih domov, požigi, posilstva itd.

Podatki o knjigi

  • Cena: 20 evrov
  • Velikost: 165 mm x 248 mm
  • Vezava: Mehka
  • Število strani: 200
  • Število slik in dokumentov: 68
  • Založnik: Celjska Mohorjeva družba

Knjigo lahko z brezplačno poštnino naročite s pomočjo spodnjega obrazca.

[vfb id=’34’]