Slovenija bila po II. svetovni vojni prikrajšana za svobodo in družbeno-gospodarski razvoj

59
Dr. Andreja Valič Zver 30. 9. 2017 na simpoziju France Tomšič in njegov čas Foto: D. Hančič
Slovenija bila po II. svetovni vojni prikrajšana za svobodo in družbeno-gospodarski razvoj

19. septembra 2019 je Evropski parlament na svojem plenarnem zasedanju v Strasbourgu z veliko večino glasov iz vseh političnih skupin potrdil Resolucijo o pomenu zgodovinskega spomina za prihodnost Evrope.  Vsi slovenski poslanci so resolucijo podprli, razen Milana Brgleza iz skupine socialnih demokratov, ki se je pri glasovanju vzdržal.

Septembrska resolucija je pomembno nadaljevanje cele vrste resolucij, deklaracij, priporočil, izjav in raziskav, v katerih so evropske institucije poudarjale pomen “spomina, resnice in pravice” v zvezi s tragičnimi dogajanji v času totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi v dvajsetem stoletju. Še posebej nam je ostala v spominu resolucija Evropskega parlamenta iz aprila 2009, na temelju katere je bila ustanovljena Platforma evropskega spomina in vesti.

Njena članica je vse od začetka tudi slovenski Študijski center za narodno spravo, ki ga je ustanovila prva vlada Janeza Janše leta 2008. Študijski center za narodno spravo je že leta 2009 po priporočilu Evropskega parlamenta v Rajhenburgu obeležil spominski dan na žrtve totalitarizmov. Vse od tedaj vsako leto ob 23. avgustu sodelavci Študijskega centra v sodelovanju z različnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi organiziramo slovesno obeleževanje tega dne, obenem pa se udeležujemo tudi evropske obeležitve.

Resolucija pomembna za Slovenijo, ker je bila po drugi svetovni vojni prikrajšana za svobodo

Letošnja v Varšavi je bila še posebej pomenljiva, saj smo se spominjali, kot pravi septembrska resolucija, da “sta komunistična Sovjetska zveza in nacistična Nemčija pred 80 leti, 23 avgusta 1939, podpisali pakt o nenapadanju, znan kot Molotov-Ribbentrop, in njegove tajne protokole, s čimer sta si dva totalitarna režima razdelila Evropo in ozemlja neodvisnih držav po interesnih območjih in tako utrdila pot za izbruh druge svetovne vojne

Resolucija tudi izpostavlja dejstvo, da je “bila neposredna posledica tega pakta in pogodbe o meji in prijateljstvu med nacisti in Sovjetsko zvezo z dne 28. septembra 1939 ta, da je najprej Hitler vdrl na Poljsko, dva tedna za njim pa še Stalin, s čimer sta poteptala poljsko neodvisnost in povzročila neprimerljivo škodo za Poljake. 30. novembra 1939 je komunistična Sovjetska zveza začela agresivno vojno s Finsko, junija 1940 je okupirala in si priključila dele Romunije (nekaterih ozemelj ni nikdar vrnila) ter si nasilno prisvojila še neodvisne republike Litvo, Latvijo in Estonijo.

Slovenija bila še pol stoletja po koncu II. svetovne vojne prikrajšana za svobodo, suverenost, dostojanstvo, človekove pravice in družbeno-gospodarski razvoj

Za nas Slovence je še posebej zanimiv tisti del resolucije, ki poudarja položaj držav za železno zaveso po drugi svetovni vojni, kamor je spadala tudi Jugoslavija in Slovenija z njo vred, “ker so nekatere evropske države po porazu nacističnega režima in po koncu druge svetovne vojne doživele povojno obnovo in stopile na pot sprave, druge pa so ostale pod diktaturo (nekatere pod neposredno sovjetsko okupacijo oziroma vplivom) še pol stoletja in so bile še naprej prikrajšane za svobodo, suverenost, dostojanstvo, človekove pravice in družbeno-gospodarski razvoj.

Resolucija nam je nastavila ogledalo

Včasih je za lastno dobro in premislek o svojem položaju v času in prostoru pametno ponoviti temeljna in neovrgljiva, na neizpodbitnh dokazih stoječa zgodovinska dejstva. In septembrska resolucija Evropskega parlamenta je nedvomno storila prav to: še enkrat nam je neizprosno nastavila ogledalo. Nesprejetje in zmanjševanje pomena tokratne resolucije Evropskega parlamenta, tako kot tiste iz leta 2009, in poniglavo sprenevedanje zlasti levega dela javnosti ob resnicah, ki jih ta sporoča, slovenskemu narodu ob soočanju s posledicami totalitarizmov ne bo prav nič pomagalo.

So stvari, ki zahtevajo svoj čas in prostor. In tako sem prepričana, da bo nekoč v prostorih Evropskega parlamenta postavljena spominska plošča na žrtve množičnih sistemskih in sistematičnih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki so se dogajale v našem delu Evrope med in po drugi svetovni vojni.

Evropski poslanec Milan Zver se je ob svojem predlogu za tovrstno počastitev žrtev srečeval s silovitimi nasprotovanji. Tedanji predsednik slovenske vlade Miro Cerar je tedanjemu predsedniku Evropskega parlamenta Martinu Schultzu poslal protestno pismo, nekdanji predsednik Milan Kučan pa je v nekem intervjuju Zvera označil za tistega, ki blati Slovenijo v tujini. A še zdaleč ne gre za blatenje, pač pa gre na eni strani za degutantno prikrojevanje zgodovinskih dejstev v svojo politično korist, ne glede na elementarno človeško moralo, na drugi strani pa plemenita prizadevanja za priznavanje človeškega dostojanstva vsem živim in mrtvim. In na tej točki je septembrska resolucija Evropskega parlamenta korak v pravo smer.

59 KOMENTARJI

 1. Slovenija je po 2. SV doživela nesluten razvoj in napredek. Piska tega članka je samo pokazala, da ne razume popolnoma nič zgodovinskega dogajanja. Slovenija se je po 2. SV znašla v (za Slovenijo) idealnih razmerah. Iz vojne je prišla kot zmagovalka antantnih sil proti nacizmu in fašizmu. Prvič v vsej svoji zgodovini, se je pojavila na geopolitičnem zemljevidu Evrope in sveta. Prej nas ni bilo nikjer na tem zemljevidu. Seveda nekateri trdijo, da nas je povojni družbeni red oviral pri hitrejšem razvoju, vendar pozabljajo nekaj bistvenih stvari. Predstavljajmo si, da ne bi bilo partizanov, komunistov in NOB. Slovenija bi v tem primeru prišla iz vojne kot poraženka in zaveznica Hitlerjevega nacizma. Ponovno bi postala provinca (banovina) v okviru Kraljevine YU. Njen obseg bi bil za 1/3 manjši, ker nihče ne bi niti s prstom mignil, da bi dobili vrnjeno Primorsko, del Dolenjske (okoli Brežic), del Štajerske in verjetno tudi Prekmurje. V kraljevini, bi se razvijala (v najboljšem primeru) približno tako kot se je Grčija. Vprašanje bi bilo, kako bi Karađorđevići kraljevali v YU. To bi bilo pod pogojem, da nas ne bi ”osvobodili” Sovjeti. V primeru, da nas bi ”osvobodili” Sovjeti, bi bila situacija za Slovence z eno besedo pogubna. Kako bi vladali Sovjeti v multi nacionalni YU si težko predstavljamo in vsaka predstava je zelo temačna. Meje se ne bi spreminjale, ker Zahod ne bi dopustil širjenja sovjetskega vpliva proti Zahodu.
  Postali smo republika v YU. Kot najbolj izobražena in razvita republika smo počasi, vendar vztrajno bogateli v okviru YU. Vse republike so bile v razmerju s Slovenijo skoraj v kolonialnem odnosu. Slovenski trg so bile te republike. Tja smo ”izvozili” okrog 80% celotne proizvodnje. ”Uvažali” smo primarne dobrine in hrano. Slovenija je tudi razvila gradbeno inženirsko industrijo. Slovenci smo preko Smelta, IMV ja, Lesnine, SCTja, Metalke, Litostroja itd gradili po vseh arabskih državah in po državah neuvrščenih. Tomos je bil globalna firma.
  Tiste, ki trdijo drugače, pozivam naj opišejo, kakšen bi bil razvoj Slovenije po koncu 2. SV v drugačnih okoliščinah.
  Kar se tiče resolucije, ki obsoja vse totalitarizme pa je treba vedeti sledeče:
  Na pobudo osemnajstih poljskih in enega letonskega poslanca je Evropski parlament 19. septembra letos ob osemdesetletnici izbruha druge svetovne vojne sprejel resolucijo, ki zastavlja vprašanje, ali smo državljani EU dolžni razumeti zgodovino tako, kakor jo interpretirajo v Varšavi in Rigi. Resolucija je bila odobrena s 535 glasovi. Proti je glasovalo le 66 poslancev, vzdržalo pa se jih je 52.
  Gre za ŠKANDALOZEN TEKST, ki povsem ignorira resnične razloge za izbruh druge svetovne vojne in skuša prikazati razvoj dogodkov na črno-bel način, pri čemer naj bi bili krivi za to, kar se je zgodilo, izključno Stalinova Sovjetska zveza in Hitlerjeva Nemčija (kar pa ni res!). Dogodek, ki naj bi sprožil drugo svetovno vojno, naj bi bil namreč Pakt o nenapadanju, ki sta ga avgusta 1939 podpisala nacistični zunanji minister Joachim von Ribbentrop in njegov sovjetski kolega Vjačeslav Molotov.
  Je res tako? Poskušajmo prikazati bolj razčlenjeno sliko mednarodnih razmer v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Adolf Hitler je prišel leta 1933 v Nemčiji na oblast s programom, ki ga je začrtal sedem let prej v svoji znameniti knjigi Mein Kampf. V njej je jasno napovedal, da namerava obnoviti veličino nemškega naroda, poraženega v prvi svetovni vojni, z obnovitvijo »rajha«, tretjega po vrsti, ki naj bi trajal tisoč let, in z agresivno zunanjo politiko, katere cilj je bila v prvi Rusija. Zapisal je namreč, da si morajo Nemci, če hočejo postati svetovna sila, zagotoviti življenjski prostor (lebensrum) na vzhodu vse do Uralov.
  Da ne gre samo za propagandistični slogan, je v letih po uveljavitvi svojega režima dokazal z vrsto potez, ki se jim evropske demokracije, Francija in Velika Britanija v prvi vrsti, niso znale postaviti po robu. Pomislimo samo na Anschluss Avstrije marca 1938, predvsem pa na razkosanje Češkoslovaške oktobra istega leta. To se je zgodilo po podpisu münchenskega dogovora 30. septembra 1938, ki sta mu botrovala poleg Benita Mussolinija tudi britanski premier Neville Chaberlain in francoski premier Eduard Deladier. Takrat so v ZDA objavili Hitlerja na naslovnici revije Time, kot osebnost leta. čehoslovaki so temu rekli velika izdaja.
  Po tem diplomatskem uspehu je Hitler najprej zasedel in priključil k tretjemu rajhu Sudete, potem pa sredi marca 1939 še razkosal preostalo Češkoslovaško. Pri delitvi plena sta sodelovali tudi Poljska in Madžarska.
  Jasno je bilo, da se ne bo ustavil, temveč da bo skušal udejanjiti svoj program, napovedan v Mein Kampfu, najprej z napadom na Poljsko, nato pa še na Sovjetsko zvezo.
  Tisti evropski politiki, ki so mislili trezno, so razumeli, da ga bo mogoče obrzdati samo, če bo prišlo do protinacističnega zavezništva med Veliko Britanijo, Francijo in Sovjetsko zvezo.
  Med njimi je bil tudi jugoslovanski regent knez Pavel, ki je napel vse sile, da bi prepriča] svoje angleške in francoske prijatelje, naj se odločijo za ta korak. V istem smislu je delal tudi moskovski zunanji minister in kasneje podminister Maksim Maksimovič Litvinov, toda brez uspeha.
  Zahodnjaki so pošiljali v Moskvo na pogovore delegacije, ki niso imele nobenih resničnih pooblastil in so samo prepričale Stalina, da od njih nima kaj pričakovati. Stalin na vojno ni bil pripravljen. Zavedal se je, da je Rdeča armada zaradi čistk, ki so jo zajele v zadnjih letih, močno okrnjena in da mora zaradi tega pridobiti na času. Sprejel je torej Hitlerjevo ponudbo o nenapadalnem paktu in si s tem pridobil skoraj dve leti časa za obnovo svojih oboroženih sil.
  Še na predvečer 22. junija 1941, ko je Hitler končno sprožil svoj plan Barbarossa in po Napoleonovem zgledu vdrl v ruske planjave, ni mogel verjeti, da bo žrtev nacistične agresije. Nanjo je reagiral z živčnim zlomom, od katerega pa si je kmalu opomogel. Obrambno vojno je nato vodil z železno voljo, ki ni bila brez veličine, tudi zaradi tega, ker je ruski narod odgovoril na Hitlerjeve imperialne pohlepe s pripravljenostjo na boj in trpljenje, edinstveno v zgodovini.

  Čeprav se zavedam vseh zavrženosti in grozodejstev stalinističnega režima, ne morem zaradi tega sprejeti enačenja komunističnega in naci-fašističnega totalitarizma, kakor nam ga ponujajo evropski poslanci z lahkomiselno politiko, ki teži k netenju sovraštva do Rusije. Mislim, da gre za patološko nasprotovanje Rusom s strani Poljakov in baltskih narodov, pogojeno bolj od čustev kot od treznega razmisleka tudi o hibah lastne zgodovinske preteklosti. Dejstvo, da jim ostala EU poslušno in topoglavo sledi, mi narekuje vprašanje, ali ima ta združba sploh kakšno bodočnost.
  Primorski dnevnik 03.10.2019″
  DOL Z TISTIM DELOM EU, KI (IN)DIREKTNO SPREMINJA RESNICO O RAZLOGIH ZA 2. SV, O ZLOČINSKEMU NACIZMU IN FAŠIZMU TER, KI JU ZLOČINSKO ENAČI CELO S KOMUNIZMOM IPD.!

  • Zivo,
   kadar si v komunistični maniri prilaščate tuja besedila, bi bilo prav in pošteno, ko bi navedli avtorja, ki ste mu besedilo ukradli in ga predstavljate kot svoj komentar.

   Ah ne, saj res! 
   Če bi navedli avtorja besedila, objava ne bi bila kraja – vi pa občudujete komunistične lopove in se zgledujete po njih!

   Med tovariši je menda vse skupno. Skupna lastnina tovarišem omogoča nesluten napredek in razvoj. Posebej radi si tovariši “razdeljujejo” tisto, česar imajo nekateri v obilju, drugim pa istega primanjkuje. Intelektualna lastnina očitno ni enakomerno porazdeljena mednje, saj nekateri tovariši ne pomišljajo, čigava last so besedila, ki so jih velikodušno “podelili” 🤣

   https://m.facebook.com/SlovenskiPartizani/posts/2523992434334980

    • To, da sem provokator na tem desnem portalu drži 100%. Provokacija je edino sredstvo, da morda kdo od vas desnih spregleda. Na drugih bolj objektivnih portalih, provokacija ni potrebna, ker so Slovenci dovolj dobro osveščeni, kaj je pomenilo domobranstvo in nacizem. Vi desnosučni tudi nimate dovolj energije, da bi utišali resnico.

     • Zivo: “To, da sem provokator na tem desnem portalu drži 100%. Provokacija je edino sredstvo, da morda kdo od vas desnih spregleda.
      ===============
      Spregleda kaj?

      A morda to, da so bile komunistične pravljice s katerimi so 45 let, in deloma še danes, indoktrinirali šolarje, da:

      … je bil komunizem zločinski po celem svetu, razen v Sloveniji kjer naj bi bil nekaj čudovitega in humanega?

   • Vanja, kot vedno, vi postdomobranski ”domoljubi” spreobračate in izkrivljate. Prvi del zapisa je totalno moj. Jasno je, da sem tudi za ta del, dobil gradivo v raznih zgodovinskih knjigah. Lepo bi bilo, da bi komentirali ta prvi del.
    Drugi del, nisem ukradel, kot žaljivo dojema vaš kognitivno omejen um. Jasno sem napisal, da je članek bil objavljen v Primorskih novicah. Članek krasno opiše predvojno situacijo in kdo je začel 2. SV in zakaj.. Očitno, niste prebrali ne originalnega in ne mojega copy paste zapisa, ker v mojem je nekaj dodano. Vi samo nekaj kritizirate in popljuvate, samo zato, ker je za vas neznanka in tako kot vsa primitivna plemena po celem svetu, se neznank bojite.
    Sicer pa, nešteto zapisov, ki jih objavite vi desnosučni, domobransko klerikalni fanatiki tako na FB kot tu, so večinoma copy paste in to večinoma iz edine ”zgodovinske” knjige avtorice T. Griesser Pečar. s tem, da nikoli nikjer ni zapisano, da je tekst kopiran. Kot rečeno, jaz sem jasno napisal, da je bil tekst objavljen v Primorskih novicah. Moje toplo priporočilo je, da se najprej naučite brati in dojemati zapisano.

   • Vanja, pa še to. Hvala, da ste objavili link na celoten članek. To bo omogočilo mnogim, da se seznanijo z njim. Jaz sem namreč članek prebral v Primorskih novicah in sem se moral malce potruditi, da sem prepisal celotno besedilo. Prosim, objavite še kakšen tak članek.

    • Zivo,
     niste navedli, da ste Pirjevčevo besedilo povzeli iz Primorskih novic. Preverite sami.

     Pirjevčevemu članku z naslovom ‘Črno-beli po meri Varšave in Rige’ (na FB strani Slovenski partizani je objavljena fotografija natisnjenega članka), ki ste ga ukradli in predstavili kot svoje besedilo, je na koncu dodan pripis ‘Primorski dnevnik’, datum, navednica in tekst, zapisan z velikimi tiskanimi črkami.

     Popolnoma enak pripis je dodan v objavi na FB strani Slovenski partizani (kjer je navedeno, da je avtor članka Jože Pirjevec).

     Če bi držalo vse, na kar se izgovarjate (dokazano ste se zlagali, da ste navedli, da je bil Pirjevčev članek objavljen v PN, ker take navedbe ni v vaših komentarjih), bi to pomenilo, da lastnoročno urejate FB stran Slovenski partizani. Prav tam je bil namreč Pirjevčevemu članku najprej dodan pripis ‘Primorski dnevnik’, datum, navednica in tekst, napisan z velikimi tiskanimi črkami. Če niste oseba, ki ureja FB stran Slovenski partizani, pomeni, da v svojih komentarjih lažete.

     Najprej ste namreč odgovorili, da ste Pirjevčevo besedilo kopipejstali, v naslednjem komentarju pa napisali, da ste se morali malce potruditi, da ste Pirjevčevo besedilo prepisali in da ste njegovemu besedilu nekaj dodali.

     Če svojo hipotezo obrnem v vprašanje: ali ste Pirjevčev članek najprej pretipkali in spodaj pripisali tekst z velikimi črkami ter oboje objavili na FB strani Slovenski partizani z navedbo avtorja članka, nato pa Pirjevčev članek skupaj s svojim pripisom kopipejstali s FB in prilepili semkaj kot svoj komentar (brez navedbe Pirjevčevega avtorstva)?

     Ko boste odgovarjali, bodite pozorni, kajti če niste oseba, ki ureja FB stran Slovenski partizani, pomeni, ne le da kradete tuja besedila, temveč da tudi lažete v svojih komentarjih.

     Kdor laže, mora zelo paziti, da se ne ujame v lastno zanko. Samo povem.

  • Lpeo ste povedali. Škandalozen tekst, ki je bil sprejet z 90% večino. Morda pa le ni tako zelo škandalozen. Ne vem, kje vi tu vidite širjenje sovraštva proti Rusom. Jaz ga ne vidim niti najmanj.
   Kaj bi bilo s Slovenijo, če revolucija ne bi uspela? Morda bi v kraljevini še bolj obogateli?! Bogve. Kako bi se cela vojna odvila brez partizanov, ne vem. Vem pa, da so bili partizani del zaveznikov samo zato, ker jim je uspelo zrušiti kraljevino in je Tito prevzel oblast od kralja. Partizanski boj je bil prvenstveno namenjen revoluciji, rušenju kralja.
   Ubogi Stalin, nisem vedel, da je imel revež živčni zlom.
   Stalina so se zavezniki izogibali kolikor so se mogli. Tako da se ne Rusi ne pratizani ne morejo kaj dosti kititi z nazivom “zavezniških sil”. Ničesar skupnega niso imeli z zavezniki razen skupnega sovražnika. Ničesar. Dobro bi bilo, če bi to na teh “objektivnih portalih” tisti osveščeni tudi vedeli.

  • Kar se pa domobrancev tiče, pa izgleda kot da so res sedeli na dveh stolih. Rušenje kralja so sprejeli, komunistov pa ne. Slovenska desnica še danes ne premore neke ideje o “neodvisni Sloveniji”, žal.
   Domobranci so bili politično zelo šibki, kakor je tudi danes desnica. Zgraditi prihodnost na tragediji domobrancev se ne bo dalo, čeprav nas ta tragedija uničuje. Komunizem bo šel do iztrebljenja, kar pa tej slovenski morbidni kulturi kakor da ustreza.

  • Presneto,da imate prav,Zivo:danes je že temeljito znanstveno dokazano,da res ni nikakor mogoče niti približno izenačevati perfidno sistematičnega zločinskega komunizma in nacizma.
   Komunizem je v tekmi:”kdo je bolj totalno pokvarjen”brez dvoma zmagal.

 2. @Zivo: »[…] Adolf Hitler je prišel leta 1933 v Nemčiji na oblast s programom […] O ZLOČINSKEMU NACIZMU IN FAŠIZMU TER, KI JU ZLOČINSKO ENAČI CELO S KOMUNIZMOM IPD.«
  ——————-

  Pot ven iz gornje indoktrinacijske dileme je lahko zelo strnjeno osvetljena z naslednjima de-indoktrinacijskima primeroma:

  A. DE-INDOKTRINACIJA NARODNEGA ZLOČINA SLOVENSKEGA KOMUNIZMA OB BOK NACIZMU IN FAŠIZMU

  Primer, ki omogoča zelo strnjeno de-indoktrinacijo narodnega zločina slovenskega komunizma, lahko predstavlja osvetlitev naslednje mnogo-desetletno, in še danes (2019), strogo cenzurirane vsebine iz začetka leta 1942 (vir: SI AS 1660 Izidor Cankar – Poročilo z žigom ‘dr. Miha Krek podpredsednik ministarskog saveta i ministar gradjevina’):

  »[…] OF vodita Kidrič mlajši in Lovro Kuhar. Kidrič dobiva navodila za delo direktno iz Berlina od nemških komunistov, ki imajo načrt, ustanoviti Srednjeevropsko unijo socialističnih republik, v kateri naj bi bila tudi Slovenija v avstrijski komunistični republiki pod nemškim vodstvom. ( Glavni tajnik Italijanske komunistične stranke, Musolin pa je 24. X. 1941 izjavil, da bo Slovenija pripadla Italijanski sovjetski federaciji.)
  OF z grožnjami izsiljuje denar od trgovcev in tako nabira velike vsote. Ob prevratu nameravajo pobiti vse duhovnike in vse vidnejše katoliške ljudi, ki se zdaj bore proti njim. Umore izvršujejo ‘španci’, komunisti, ki so se borili z rdečimi v Španiji, bili nato v koncentracijskem taborišču v Franciji, kjer so jih dobili Nemci, ki so jih dali v Umschulungskurse za gestapovce in so res kot gestapovci prišli 6. aprila z Nemci na Štajersko in Gorenjsko, kjer so neusmiljeno postopali s slovensko duhovščino in drugo inteligenco, jo mučili in Nemcem pomagali pri preseljevanju. Prav tako so takrat komunisti na Štajerskem in Gorenjskem sodelovali z gestapovci. Položaj pa se je spremenil po 22. juliju. Mnogi komunisti, (gestapovci) so takrat pobegnili iz Gorenjske in Štajerske v Ljubljansko pokrajino in so sedaj tu srž partizanov in zverinsko ubijajo poštene slovenske ljudi.«

  B. PROGRAM (1933) NARODNEGA ZLOČINA SLOVENSKEGA KOMUNIZMA

  Primer, ki omogoča zelo strnjeno de-indoktrinacijo programa narodnega zločina slovenskega komunizma iz leta, v katerem »Adolf Hitler je prišel leta 1933 v Nemčiji na oblast s programom«, lahko predstavljata dve skrivnostni knjigi o Slovencih, ki že preko 80. let čakata na objavo (vir: SI AS 1667 Gustinčič Dragutin, in sicer prva skrivnostna knjiga: »Anin. Narodni problem Slovencev in Dr. Koroščeve punktacije«, datirana »M, 7.4.1933« ter druga skrivnostna knjiga »D.G. – Amin: Das nationale Problem der Slowenen«, datirana »Moskva; Ljubljana, 1933, 1993«, s tem da je:
  – v prvi skrivnostni knjigi programska klavzula narodnega zločina s strani slovenskega komunizma »vreči z orožjem na tla«,
  – v drugi skrivnostni knjigi pa klavzula »gnadenlos bekaempft« – »pobiti brez milosti«.
  Torej programska klavzula narodnega zločina slovenskega komunizma (1933): »pobiti brez milosti«.

  Ob navedenem, še danes (2019) mnogo-desetletno strogo cenzuriranem, imenu je smiselno dodatno in zelo strnjeno de-indoktrinriati še tole (vir: Radovan Hrast v oddaji Nevidni človek, Dragotin Gustinčič, nov. 2014 in jul. 2015, RTV Slovenija):

  »[…] je bil on vse do leta petinštiridesetega. Torej, to je lahko največ, kar je lahko dosegel kot revolucionar in kot partijec. Takrat je bil Tito v senci Gustinčiča. V senci, da ne govorim o Kardelju […]« Torej, do leta 1945 Tito in Kardelj v njegovi senci.

  • @Zdravko: »Kar se pa domobrancev tiče, pa izgleda kot da so res sedeli na dveh stolih. Rušenje kralja so sprejeli, komunistov pa ne. […].«
   ———–

   C. DE-INDOKTRINACIJA KRALJA V ČASU ESKALACIJE MASOVNEGA NARODNEGA ZLOČINA KOMUNISTOV NAD SLOVENSKIM NARODOM

   Vaše vztrajno ponavljajoče mnenje pod številnimi prispevki vsebuje naslednji jedrno nepoglobljeni in neutemeljeni hipotezi, in sicer:

   – da naj bi bili Slovenci »ne sprejeli« vrhovne državne oblasti svojega državnega kralja Jugoslavije od trenutka (predhodno programsko načrtovane) eskalacije masovnega zločina slovenskih prokomunistov nad slovenskim narodom, to je vsaj od 6. 4. 1941 dalje (ob nadaljnji masovno zločinski okoliščini, da so zločin slovenski prokomunisti eskalirali skupaj s trenutkom hkratne eskalacije vojaškega super-napada zoper državo slovenskega naroda s strani nemške, italijanske, madžarske in ustaško-hrvaške vojske), in
   – da naj super-težke posledice te eskalacije masovnega zločina slovenskih prokomunistov nad našim narodom ne bi bila tista pristno opravičljiva okoliščina, v kateri bi Slovenci smeli uporabiti orožje proti eskaliranemu masovnemu zločinu slovenskih prokomunistov nad njimi.

   Naslednja primera omogočata zelo strnjeno de-indoktrinacijo navedenih globoko prokomunistično indoktriniranih hipotez:

   C.1. DE-INDOKTRINACIJA URADNEGA VSENARODNEGA POZIVA »VSEM SLOVENCEM« SLOVENSKEGA DELA KRALJEVO DRŽAVNE VLADE V TUJINI »NA BELO NEDELJO 1941«

   Primer, ki omogoča zelo strnjeno de-indoktrinacijo o slovenskem sprejemanju državnega kralja v času navedene eskalacije masovnega narodnega zločina slovenskih prokomunistov proti slovenskemu narodu in državi, je lahko vsebina iz naslednjega mnogo-desetletno, in še danes (2019), strogo cenzuriranega vira, in sicer (vir: SI AS 1660 – »VSEM SLOVENCEM«, »na Belo nedeljo 1941«):

   – »[…] pozivamo Slovence, da mislijo le eno: kako bi vse storili in žrtvovali, kar moremo, za svobodo vse slovenske zemlje v združeni državi jugoslovanskih narodov. […] Poudarjamo, da so se Slovenci v teh težkih urah pokazali za najbolj disciplinirane in najbolj požrtvovalne državljane in odlične vojake. Naši polki so vztrajali do konca. Slovenski Maribor so sovražniku večkrat iztrgali iz rok. Nikjer ni na Slovenskem sovražnik mogel napredovati vse dotlej, dokler ni bil zaukazan splošen umik naših čet, ko je namreč sovražnik prišel za hrbet. Pa tudi drugod po vsej državi so v vseh vrstah orožja slovenski častniki in vojaki postavili celega moža. […]
   – Naš cilj in program je: Osvoboditi in združiti vse ozemlje, vse pokrajine in kraje, kjer strnjeno prebiva slovenski narod. Državne meje Italije, Nemčije in Madžarske nas več ne ločijo. Slovenska narodna družina zahteva in se vsa bori za svojo naravno, osnovno, človeško in narodno pravico, namreč za popolno svobodo vsega slovenskega naroda. […]
   – Za enkrat veljajo sledeča navodila: […] 2. Slovenci na zasedenem ozemlju naj mirno čakajo na navodila. 3. Na pozive jugoslovanskih oblasti naj vsi Slovenci takoj store, kar je v njihovi moči, da bo vsako delo strnjeno in uspešno. Le če bo vsak izmed nas storil vso svojo dolžnost, smemo upati, da bomo izvojeval svobodo našega naroda. […]
   – Za osvoboditev Jugoslavije, za novo, večjo, močnejšo in srečnejšo Jugoslavijo. Živel naš vladar kralj Peter II. V izgnanstvu na Belo nedeljo 1941. Dr. Miha Krek, Franc Snoj, Granc Gabrovšek, Dr. Alojzij Kuhar.«

   C.2. DE-INDOKTRINACIJA TOČKE PRELOMA ZNOTRAJ KATOLIŠKEGA DELA SLOVENSKEGA NARODA IN UPORABE OROŽJA PROTI ESKALACIJI MASOVNEGA ZLOĆINA SLOVENSKIH PROKOMUNISTOV NAD NJIMI

   Primer, ki omogoča zelo strnjeno de-indoktrinacijo o točki preloma znotraj katoliškega dela slovenskega naroda in uporabe orožja zaradi teže posledic eskalacije masovnega zločina slovenskih prokomunistov nad njimi, je lahko vsebina iz naslednjega mnogo-desetletno, in še danes (2019), strogo cenzuriranega vira, in sicer (vir: SI AS 1678 Andrej Križman – »Zapisnik I. redne skupščine SDZ ( V. redne skupščine ZZD), ki se je vršila dne 22.8.1943 ob 9. uri dopoldne«):

   – »[…] ‘Velecenjeni gospod dr. Miha Krek, predsednik SLS, London. Slovenska delavska zveza (nasl. ZZD) je dne 22.8.1943, na svoji skupščini soglasno sprejela program o stanovski ureditvi bodoče Slovenije in odobrila vse že izvršene tozadevne preureditve organizacije. Izvolite velecenjeni gospod predsednik, sprejeti navdušene in pridrčne pozdrave zborovalcev, združene s trdnim zaupanjem v boljšo bodočnost slovenskega delavstva in celega naroda.’ […]
   – Od bratomorilske komunistične roke slovenskih partizanov pa so med drugim bili ubiti: Dr. Marko Natlačen voditelj, naš dobrotnik in prijatelj, naš dragi tovariš Jule Arčon, blagajnik glavnega odbora ZZD, tovariš Ivan Pureber, tajnik podružnice ZZD v Soteski in tov. Karel Anderle, predsednik podružnice ZZD v Breznici. […]
   – Po marčnem občnem zboru v letu 1940 se je moč ZZD začela naglo jačati. Dočim smo ob času občnega zbora imeli 11.300 članov, smo jih šteli leto potem t.j. ob prihodu okupatorja 13.200 kar znači, da je organizacija v enem letu pridobila 1.900 novih rednih članov. K skupnemu številu rednih članov je prišteti še […] Članska zavest je postajala vedno globlja in velika 30.000 članska, organizacija […] Vojna vihra in začrtanje novih krivičnih meja od Žiri do Save in od tam pa do Št. Janža in Kostanjevice je zadala Zvezi združenih delavcev težak udarec. […] V juliju 1941. je bila tedaj ZZD potisnjena v opozicijo. Nam zato ni treba biti žal. Lahko ugotovimo, da so naš prehod v opozicijo povzročili okupator sam in domači generali brez armad, t.j. socialistični in narodno socialistični delavski laži voditelji. Ti laži voditelji so storili to s klečeplazenjem pred fašisti z željo, da ZZD najmočnejšo slovensko delavsko organizacijo za vedno uničijo. Že danes pa lahko ugotovimo, da se jim to ni posrečilo. ZZD se je prerodila in pomladila- Iz velikega zatiranja vstaja mlada SDZ kot nosilka slovenskega stanovskega programa. […] S prehodom v opozicijo je prenehalo tudi naše delo, ki smo ga vršili v Delavski zbornici. Novo upravo Delavske zbornice so prevzeli plačanci režima in hlapci fašizma. […]
   – Vodstvo organizacije je že nekako v sredini decembra 1941 začelo sklepati o izdelavi novega slovenskega stanovskega programa. Takrat še daleč nismo slutili, da bo ta program po svoji radikalnosti postal mejni kamen ob katerem se bodo kresali duhovi. […] Danes, ko je program izdelan in zapisan, lahko rečemo, da moramo biti na svoj program ponosni. Saj je to edini slovenski, socialni in stanovski program. Komunistični program namreč ni niti slovenski in niti stanovski, drugega programa o rešitvi socialnega vprašanja ni. […] Razdobje opozicije in katakomb je obenem najbolj črna doba, ki jo je preživljal naš narod. Tudi člani ZZD so smatrali, da je zadosti borbe z jezikom proti komunizmu in da je treba proti temu zakletemu sovražniku človeštva nastopiti z orožjem. V okviru vojaške organizacije so člani ZZD ustanovili poseben delavski odsek, ki je imel namen pritegniti čim več poštenih delavcev v organizirano borbo [sic!] proti komunizmu. To svojo nalogo je ZZD v polni meri izpolnila in jo zapečatila s krvjo njenega centralnega blagajnika tov. Julija Arčona in vrlega terenskega delavca tov. Pureber Ivana. V splošnem moramo trditi, da je bila ZZD tista, ki je poskrbela, da je tudi delavski sloj dal svoje borce v kader, ki se bori proti komunizmu v slovenskem narodu. S tem je ZZD ponovno dokazala, da ni samo strokovna in katoliška, ampak tudi slovenska organizacija. […] Odbor ZZD je na svoji seji dne 28. januarja 1943 sklenil, da se organizacija preimenuje v Slovensko delavsko zvezo in razširi svoj delokrog na delavce in nameščence vseh stanov. […]
   – Predlog: Poročilo naj se odobri. Vsi storjeni ukrepi naj se potrdijo. Sklep: Predlog soglasno sprejet. […]«

 3. Tigrovci in Plava garda itd. bi prav tako organizirali odor proti okupatroju in s to razliko, da bi bil to resnični odpor, resnični namen odpora in ne za potrebe krvave revolucije proti lastnemu gospodarstvu, kulturi, veri, evropsoksti vrednot. Na tej podlagi, zavezniki ne bi imeli strahu prepustiti našega teritorija večinskemu prebivalstvu. Duhu stalinistične pere kolone pa nikakor niso bili pripravljeni odstopiti ničesar dvomljivega, za kar so bili zainteresirani sosedje, ki so ostali po vojni na zavezniški strani. Tam, kjer bi ozemlje dobili sosedje, bi gotovo lahko rojaki uveljavili več avtonomije, tako pa so lahko vsako zahtevo označili kot širjenje voliva komunističnih agentov in rojaki so zaradi tega hudo trpeli, saj so tako označevali tudi tiste, ki od Juge biso dobivali nobene pomoči. ker sobili verni.

  • TIGR je bil strogo konspirativna organizacija. Po današnjih merilih, bi ga označili za teroristično organizacijo. Vendar v teroristični fašistični Italiji je bil to edini način boja. Tigr je deloval samo na Primorskem. Niti v Istri ni bilo TIGRa. Organizacijsko ni bil ne dovolj organiziran, ne dovolj oborožen, da bi se lahko uprl okupatorju. Zato je večina TIGRovcev takoj, ko je bilo možno pristopila k partizanom in partizanskemu boju. Plava grada, je bila kraljeva vojska.Bili so četniki. Četniki v Sloveniji so bili odrezani od četnikov v Srbiji. Odrezala jih je fašistična NDH. Odpora v Sloveniji ne bi bilo. Slovenska celotna vlada je pohitela se zahvaljevat Mussoliniju zato, ker bo okupiral še preostali del Slovenije, ki še ni bil vdel Italije. Ko so Sovjeti začeli premagovati Hitlerja in začeli drveti proti Berlinu, bi mimogrede ”osvobodili” tudi Jugoslavijo., tako kot so ”osvobodili” vse t.i. vzhodne države. In šele potem bi Slovenci vedeli kaj je komunizem v njegovi kruti obliki. Partizanska vojska nas je rešila tega. Jugoslavija je bila po koncu 2. SV edina država v Evropi (morda na celem planetu), ki se je sama osvobodila in na ta način so Slovenci in Slovenija prišli na geopolitični zemljevid Evrope. Brez NOB bi postali ali banovina v Kraljevini YU, ali pa bolj verjetno Sovjetski satelit.

 4. Hahaha …
  V današnjem TV Dnevniku so pravkar spet “branili” Jugoslavijo
  kot nekaj kar naj ne bi bilo za t.i. železno zaveso komunizma kot se
  izrazila hrvaška predsednica. Na pomoč so poklicali slovenskega zgodovinarja,
  ki je med drugim tudi takole argumentiral “zmoto” predsednice:
  “V Jugoslaviji so lahko predvajali film “Poslednji tango v Parizu”, v Italiji ga niso smeli”. 🙂

  • Riki, napisal si
   Spregleda kaj?
   A morda to, da so bile komunistične pravljice s katerimi so 45 let, in deloma še danes, indoktrinirali šolarje, da:
   … je bil komunizem zločinski po celem svetu, razen v Sloveniji kjer naj bi bil nekaj čudovitega in humanega?

   Prvič, komunizma ni bilo nikjer na celem planetu, še najmanj v Sloveniji. Saj menda veš, da v komunizmu ni privatne privatne lastnine. V Sloveniji je ta obstajala vedno od konca vojne. Vendar vi desnosučni vedno znova in znova ponavljate zgodbice o komunizmu.
   Drugič, ideja o komunizmu se je rodila zato, ker so humanisti že pred Marxom pogruntali, da je preveč izkoriščanja človeka. In objektivno rečeno so ideje humanistov s Marxom na čelu, ogromno pripomogle k temu, da je kapitalizem evolviral in postal bolj human.
   Tretjič, kateri družbeni red je najboljši. A je to kapitalizem? Po ocenah humanistov je kapitalizem povzročil smrt več kot 220.000.000 ljudi. Samo Britanci so samo v Indiji povzročili smrt približno 80.000.000
   ljudi. Bruselj je zgrajen na krvi prebivalcev Konga. V roku 10 let je belgijski kralj Leopold II. zakrivil smrt 10.000.000 kongovčanov in še toliko jih je trajno pohabil. Roke so sekali kot kazen za najmanjše nepokorščine. Kot praviš so pri nas 45 napačno učili. Morda, vendar učiti, da je kapitalizem najboljše kar lahko dosežemo, je še večji zločin. Že Churchill je nekoč dejal: ”Vem, da kapitalizem ni najboljši, vendar ne poznam nič boljšega.” Moje mnenje in zares velika večina svetovnih ekonomistov in še posebej sociologov, filozofov prihaja do spoznanja, da se kapitalizmu izteka. Kakšen bo naslednji družbeni red? večina jih misli, da bo to nekaj podobnega demokratičnemu socializmu. Samo pomisli malo, kaj bo prinesel razvoj tehnologij. Že danes ljudje delajo dosti manj kot so v začetkih kapitalizma. Kaj šele bo?
   SFRJ je bila v razvoju Slovenije nujno potrebna in zelo pomembna. Storjene so bile tudi napake in zločini. V primerjavi s zločini kapitalizma, so bili ti zločini zelo majhni in morda celo upravičeni.
   Socializem v Sloveniji (komunizma nikoli ni bilo), je omogočil razvoj, napredek, teritorialno razsežnost in ne nazadnje samostojno državo Slovenije.

   • Zdaj pa spet ni treba bluzit. Nihče ne uči, da bi bil kapitalizem najboljše kar lahko dosežemo. Celo sam Churchill tako pravi. Zakaj potem izkrivljaš?
    Če si ti voljni suženj, ki ne prizna naše lastne železne zavese, potem imaš resen problem. Sam s sabo, predvsem.
    Vsi so videli to železno zaveso. Vred s samim Churchillom, če hočeš, ki znal oceniti tudi kapitalizem. Sicer pa kapitalizem ni ne ideja, ne družbena ureditev. Vse tvoje primerjave s komunizmom so neumestne.
    In ja, omogočil je razvoj. Celo takšnega, da imajo Rusi vesoljski program, ne znajo pa avta narest. Kaj avta, bicikla! Če ti ne razumeš ničesar, je bolje da skrajšaš jezik in začneš vsaj razmišljat.

   • Zivo: “Prvič, komunizma ni bilo nikjer na celem planetu, še najmanj v Sloveniji.
    ===============
    S komunizmom označujem tiste režime ki so jih vodili tisti, ki so sebe označevali za komuniste. Torej v takem primeru ne gre za ideološki termin pač pa za oznako diktature.
    Ve se kako je do tega prišlo:
    Komunisti so pred in še zlasti med vojno obljubljali raj, če bodo oni prišli na oblast. Ena izmed takih obljub, smešnic, je bila tudi, da po vojni ne bo davkov.
    Ker se je to glede davkov, in še kaj, seveda izkazalo kot laž so potem po šolah učencem vcepljali v glavo, da je sicer cilj doseči komunizem, dokler pa ga ne dosežemo smo v prehodnem obdobju imenovanem socializem. In da zato, ker cilj še ni dosežen, da smo še vedno v stanju komunistične revolucije, ki bo trajala toliko časa dokler ta cilj ne bo dosežen.

    Jaz sedanje postkomuniste stalno občasno sprašujem: Ali ste že preklicali svojo permanentno revolucijo? In če ne, kdaj jo boste?
    Saj vemo, vsaka vojna se konča s podpisom premirja, drugače smo še vedno vsaj formalno v vojnem stanju. Slovenija je še vedno v stanju komunistične revolucije in antikomunističnega upora, ker se zadnji poglavar Zveze komunistov M. Kučan še ni izjasnil glede tega.

    • Med vojno so komunisti dosti obljubljali in po vojni so marsikaj uresničili v primerjavi s tem kaj danes obljubljajo svetovni in tudi domači politiki.
     Prvo in najbolj pomembno za današnjo Slovenijo je bilo, da so pridobili Primorsko in del obale.
     Drugo, Slovenija je doživela velik gospodarski razvoj. Brez komunistov, ne bi bilo SCTja, IMVja, TOMOSa, SLOVENJALESa, LITOSTROJAa, LUKE KOPER. SPLOŠNE PLOVBE itd.. večino teh podjetij so današnji politiki zafurali, prodali. Da ne naštevam vse druge storitve, ki so bile brezplačne, ali pa pravice do dela in stanovanja. To, da imamo danes Slovenci na celem planetu največ nepremičnin v svoji lasti, je izključna zasluga povojnih oblasti. Enkrat sem vam že napisal, kakšni bi bili možni scenariji, če v Sloveniji in celi YU ne bi bilo NOBja. Še enkrat vas vprašam in prosim, opišite mi kako bi po vašem zgledala Slovenija danes, če ne bi bilo komunistov, partizanov in NOB???
     Revolucija je bila že zdavnaj preklicana in končana. Zdaj je samo evolucija in to je najbolj normalni pojav. Kaj se je izjasnil BIVŠI predsednik za evolucijo sploh ni važno. In v permanentni vojni in kontrarevoluciji ste vi desnosučni, ideološki nasledniki domobrancev. Na vsak način bi želeli rehabilitirati izdajstvo dela Slovencev. Zato ste permanentno v kontrarevoluciji.
     za konec vam postavljam jasno vprašanje: Prosim, opišite mi kako bi danes zgledala Slovenija brez Tita, komunistov, NOB in partizanov???? Prosim za jasen odgovor brez nakladanja.

  • To, da Kolinda govori neumnosti in po večini laže, so ji dokazali že z jogurti in ustaškim pozdravom, pesmijo Pod brajde in še mnogo tega bi se znašlo. Tisti, ki trdi, da je bila YU za železno zaveso, zavestno zavaja ali pa je popolen ignorant. Že od leta (najmanj) 1950 so lahko Jugoslovani svobodno potovali po celem planetu. Jazz festival je bil že leta 1960. Je sploh eden prvih svetovnih Jazz festivalov. Novosti, moda in novice Zahoda so bile dosegljive. Ravno pred dnevi sem v roke dobil knjigo Piranski bitelsi. V njej je avtor Sime popisal okoli 20 rock bendov, ki so nastali od leta 1964 dalje. Večina jih je nastala v letih 1965 – 75 -89. Tudi to, da si lahko gledal film Poslednji tango v Parizu, je bilo še en dokaz odprtosti YU, čeprav je Tango iz sredine 70 let. Jaz sem bil prvič v Italiji že leta 1956 star komaj 3 leta. Leta 1970, sem šel v UK, pred tem sem bil že v Italiji, Avstriji in Švici. Ne duha ne sluha o kakšni železni zavesi. In če ste vi živeli za železno zaveso, zagotovo niste živeli v YU. Kolinda je v ZDA obiskovala srednjo šolo za časa YU. Res je bila uboga, vprašanje je samo kje je b uboga.

   • Komunizem je bilo najbolj mracno zatiralsko obdobje v zgodovini slovenskega naroda. Barbarska pralnica mozganov. S samimi lazmi in ceneno, butasto propagando.

    Kristjani smo bili v tem rezimu najbolj zatiran del naroda. Sleden z udbo, zastrasevan in onemogocan na vsakem koraku. Kolinda Grabar Kitarovic ugotavlja to, kar je bilo. Cestitke hrvaski predsednici!

    Ti pa raje zgini k svojim jugokomunisticnim trobilom, h kretenski bolnici Marti Razborsek in podobnim in nehaj s svojimi neumestnimi pripombami vznemirjati in zaliti tu prisotnih!

    Dovolj vas imam, komunistov! Komunisticna banda, raus!

    • Malo si nervozen, a ne. Tako kot ponavadi. Zmanjka argumentov in letijo žaljivke. In mimogrede. Kristjani ste bili v času YU najbolj priviligirana verska ločina. Druge so bile v Sloveniji tako rekoč prepovedane. Ni bilo džamije, ne sinagoge, ne budizmaali kakšne poganske vere. Zdaj je vse to tu. Kristjane v YU vsaj po letu 1960 nihče ni preganjal. Ljudje so hodili k polnočnici in na mašo kadarkoli so hoteli. Duhovniki so dobilo državno plačo. Verouk so imeli vsepovsod. Celo v osnovne šole so prihajali duhovniki po nove ovčke, vsaj na pdeželju. Zato ne bluzit. In še enkrat. Komunizma v Sloveniji NIKOLI ni bilo.

     • Zivo: “… Kristjani ste bili v času YU najbolj priviligirana verska ločina”
      ===============
      Ne drži, komunisti so bili tisti, ki so bili najbolj priviligirani.
      Glede verske ločine pa:
      Kristjanov je bilo najmanj cca 16 krat (šestnajst krat) več kot komunistov.
      Torej, če so bili kristjani ločina potem so bili komunisti kaj?

      SSKJ:
      ločína -e ž (í)
      verska skupnost, ki se je odcepila od kake že utrjene verske skupnosti, cerkve: protestantske ločine; pripadniki, ustanovitelj ločine / verska ločina
      ===================

      Od koga so se odcepili kristjani?

  • Na Delu so v članku seveda skritizirali hrvaško predsednico, komentatorji pod člankom pa so jo malo da ne popljuvali. Zato sem spodaj malo prej oddal tale komentar, copy/paste še sem:

   5. marca 1946 je Winston Churchill prvič uporabil pojem železna zavesa. gre za mejo, ki je od konca druge svetovne vojne do konca hladne vojne simbolično, ideološko in fizično delila Evropo na dva dela. Izraz se je sicer uporabljal že prej. V članku zgoraj pa se namiguje, da zato, ker naj bi se Jugoslavija razšla s Stalinom leta 1948, torej dve leti pozneje, ta termin za Jugoslavijo ne velja. Gre torej za ideološki termin ločitve med zahodnim demokratičnim delom sveta in nedemokratičnim socialističnim delom sveta kamor je pripadala tudi Jugoslavija.

   Predsednica Hrvaške ima torej povsem prav glede tega na kateri strani železne zavese je živela!!!
   Je pa zanimivo kako velika je občutljivost v Sloveniji kadar kdo opozori na bivšo komunistično diktaturo v Jugoslaviji in koliko pristašev ima v Sloveniji še danes. Slovenija je očitno eden poslednjih komunističnih otokov na svetu.

 5. Ne bom ti na dolgo odgovarjal, ker očitno ne dojemaš, kar pišem, čeprav se trudim pisati v enostavnem jeziku. Bom pa ponovil, kar sem že enkrat zapisal. V Sloveniji nikoli ni bilo komunizma. Nikoli. To, neprestano nakladate vi desnosučni. Železna zavesa je ideološki termin, ki si ga je izmislil Churchill. V načelu je veljal za države katerih državljani niso mogli zapustiti države. V Sloveniji je vsak imel potni list in je lahko šel kamorkoli. Jaz sem leta 1972 šel v Španijo, kljub Francovi diktaturi. Potoval sem kot romar. Španec ni mogel v YU, ker je bil za zaveso. Kakšno?

  • Še enkrat za tebe:

   Zivo: “Prvič, komunizma ni bilo nikjer na celem planetu, še najmanj v Sloveniji.
   ===============
   S komunizmom označujem tiste režime ki so jih vodili tisti, ki so sebe označevali za komuniste. Torej v takem primeru ne gre za ideološki termin pač pa za oznako diktature.

   in

   Zivo: “Španec ni mogel v YU, ker je bil za zaveso. Kakšno?”
   ==================
   Železno. Verjetno mu ni španska vlada prepovedala hoditi v Jugoslavijo, ampak mu je to preprečila železna zavesa. 🙂

   • SSKJ:
    ločína -e ž (í)
    verska skupnost, ki se je odcepila od kake že utrjene verske skupnosti, cerkve: protestantske ločine; pripadniki, ustanovitelj ločine / verska ločina.

    Točno to sem napisal. Kristjanov je bilo toliko, ker jih nihče ni preganjal. V Sloveniji so bili privilegirani v odnosu na druge verske skupnosti. In priznam, priznam nedopustno napako, kristjani v YU niso bili ločina, bili so privilegirana verska skupnost. Nobena druga verska skupnost ni imela take privilegije. Celo nove cerkve so gradili, da o verouku za katerega so novačili kar po osnovnih šolah niti ne govorim. Duhovnikom je plačo dajala (po tvojem komunistična) država.

    Španec ni mogel v YI zato, ker mu je to Francov režim onemogočil, prepovedal. Drugi Evropejci so prihajali masovno v YU.

   • Še besedilo
    Za železno zaveso stare babe
    puljo rdečo peso
    mrak pada na železno zaveso
    za fruštek za kusiu, za večerjo pesa
    do neba sega železna zavesa
    utaplamo se u rdeči pesi, krpamo lukne u železni zavesi
    Drek se dela iz rdeče pese
    strgamo rjo z železne zavese
    U mraku se skriva železna zavesa
    Še mrtvi konji ne morjo več u nebesa
    Za železno zaveso ne morjo več u nebesa

    • Rolling Stonsi so prepevali:
     (I Can’t Get No) Satisfaction
     The Rolling Stones
     Ne morem dobiti zadovoljstva, ne morem dobiti zadovoljstva
     I can’t get no satisfaction, I can’t get no satisfaction
     Ker se trudim in poskusim in poskusim in poskusim
     ‘Cause I try and I try and I try and I try
     Ne morem dobiti ne, ne morem dobiti ne
     I can’t get no, I can’t get no
     Ko se vozim v avtu in moški pride na radio
     When I’m drivin’ in my car, and the man come on the radio
     Vedno več mi pripoveduje o nekaterih neuporabnih informacijah
     He’s tellin’ me more and more about some useless information
     Menda bi sprožil mojo domišljijo
     Supposed to fire my imagination
     Ne morem dobiti ne, o, ne, ne, ne, hej, hej, hej
     I can’t get no, oh, no, no, no, hey, hey, hey
     To pravim
     That’s what I say
     Ne morem dobiti zadovoljstva, ne morem dobiti zadovoljstva
     I can’t get no satisfaction, I can’t get no satisfaction
     Ker se trudim in poskusim in poskusim in poskusim
     ‘Cause I try and I try and I try and I try
     Ne morem dobiti ne, ne morem dobiti ne
     I can’t get no, I can’t get no
     Ko gledam svoj televizor, se oglasi moški in mi reče
     When I’m watchin’ my TV and a man comes on and tells me
     Kako bele so moje srajce
     How white my shirts can be
     Ampak, ne more biti moški, ker ne kadi
     But, he can’t be a man ’cause he doesn’t smoke
     Iste cigarete kot jaz
     The same cigarettes as me
     Ne morem dobiti ne, o, ne, ne, ne, hej, hej, hej
     I can’t get no, oh, no, no, no, hey, hey, hey
     To pravim
     That’s what I say
     Ne morem dobiti zadovoljstva, ne morem dobiti nobene reakcije deklice
     I can’t get no satisfaction, I can’t get no girl reaction

     Iz tega besedila, bi se dalo sklepat, da so na Zahodu zelo klavrno živeli. Če pa poiščem besedila Joan Baez, Tom Waitsa, Bruce Springsteena, Bon Dylana itd, bi pa dobil občutek, da je Zahod pekel.
     To kar so prepevali Pankerti, je samo še en dokaz več, da v YI ni bilo cenzure in je vsak pel kar je hotel, ker je bil svoboden.

     • Če pa prevedeš besedila današnjih ZDA raperjev, pa sploh dobiš občutek, da živijo v peklu polnem nasilja, posilstev, umorov, izkoriščanja itd. In zato ste smešni Riki, ker že s tem pisanjem redno dokazujete, da popolnoma nič ne razumete. zelo težko je debatirati z nekom, ki živi v svoji škatlici in misli, da je to celotno vesolje. Vi živite v škatlici in želim vam dolgo in srečno življenje v tej vaši škatlici. Čeprav dvomim, da srečno živite. Muči vas preveč frustracij. Pa vseeno SREČNO.

     • Izgubil si se totalno. Govora je o železni zavesi in ne o tem kako slabo so živeli na zahodu. Kakšna sreča, a ne, da smo bili mi na drugi strani železne zavese, pa da nam ni primanjkovalo rdeče pese.

     • Zivo: ” In zato ste smešni Riki, ker že s tem pisanjem redno dokazujete, da popolnoma nič ne razumete. zelo težko je debatirati z nekom, ki živi v svoji škatlici in misli, da je to celotno vesolje.
      ==============
      Ja in, ne drži da popolnoma nič ne razumem.
      Jaz vsaj to razumem kam je potrebno prilepiti odgovor, če nekomu odgovarjam, kar pa za vas ne morem trditi. Kaj naj potem trdim za vaše razumevanje?

     • Zivo,
      ste tik pred popravnima izpitoma iz slovenščine in angleščine.

      Pri zgodovini ste svojo nezadostno oceno že zdavnaj zapečatili. Tudi pri matematiki ni več dvoma, kako oceniti znanje nekoga, ki ne obvlada številk.

      Starši naj se zglasijo v šoli, vi pa z njimi, da se boste pogovorili, ali sploh obstaja načrt, po katerem bi vi lahko izdelali srednjo šolo 👎🤔

 6. Ne lazi in ne zali. Imeli smo komunisticno udbaski rezim, diktaturo in totalitarizem od prvega do zadnjega trenutka. Prve svobodne pluralne volitve sele spomladi 1990. Kristjani sistematicno drugorazredni drzavljani. Skupaj z drugimi “razrednimi im ideoloskimi sovrazniki”. Poden je zanikanje vsega tega. Nikoli vec rdecega totalitarizma!

 7. Vanja
  Sem vam lahko učitelj tako angleškega kot slovenskega jezika. Res je, da se mi ne da koregirati morebitnih slovničnih napak takrat, ko odgovarjam nekomu, ki popolnoma nič ne razume.

  • Zivo,
   vi – učitelj?

   Slab učenec ste:
   pri angleščini dobesedno prepisujete iz Google prevajalnika, ob tem ne upoštevate skladnje in slovničnih pravil slovenskega jezika;
   pri zgodovini dobesedno prepisujete od drugih in se kitite s tujimi besedili, kot bi bila vaša;
   kar se matematike tiče, si izmišljate številke, kot ustrezajo politični agendi, ki jo zasledujete.

   Po takšnem izkazu vašega neznanja in nepoštenja bi hoteli poučevati ostale?
   Ne bo vam uspelo.
   Najprej boste morali nadgraditi svoje znanje in ga oplemenititi s poštenostjo.

   • Jaz angleško govorim tekoče (živel sem v Londonu skoraj 2 leti). Govorim tudi italijansko, ker sem iz Pirana, da srbohrvaščine sploh ne omenjam, učil sem se je iz Alan Forda in časopisa Sport v cirilici. Kar se tiče slovenščine. Na gimnaziji sem dobil več nagrad za spise. Nekaj mojih spisov je bilo objavljenih, sicer res da v Anteni. To sem pisal zato, da sem kaj malega zaslužil. Na gimnaziji sem bil urednik šolskega glasila Gimnazijka. Pri zgodovini sem bil odprt za vse ideologije in ravno zato vem, da so bili domobranci domači izdajalci. Vi tega ne veste, ker za vas je edina zgodovinska knjiga od t.i. ”zgodovinarke” Tamare Pečar Griesser.
    In imate prav. V matematiki nisem briljiral . In tudi rad kaj prepišem, vendar navedem vir, tako kot sem to navedel, samo vi ste to namenoma spregledali (mogoče tudi ne). Tudi iz google prevajalnika prepisujem, še posebej takrat, ko je to namenjeno takim kot ste vi. Za vas se mi res ne da prevajati.
    Ja in res je, delam tudi slovnične napake. Tudi v vaših komentarjih mrgoli napak. Vendar tu ni važno ”Al se piše kasha ali kaša” , važna je vsebina. In vsebina tistega, kar ste napisali, kaže na popolno ignoranco. In tu bom končal z vami. S takimi, ki takrat, ko jim zmanjka argumentov začnejo zmerjati ali pa iskati slovnične napake, nimam kaj debatirati.

    • Zivo .. “in ravno zato vem, da so bili domobranci domači izdajalci”…
     —–
     Vi nič ne veste, ali pa nočete vedet!
     Če bi hoteli vedet, bi iskali resnico. Tako pa se iz vaših monologov da razumet, da edino resnico samo vi poznate in nihče drug.
     Nihče naj ne bi imel v posesti dokončne resnice.
     Človek s poštenimi nameni je odprt in prisluhne sogovorniku. In si prizadeva za dialog.

  • Zivo: “Sem vam lahko učitelj …”
   ===============
   Nek pregovor pravi: “Vsi bi bili radi učitelji, pa nihče učenec”
   Lastnost slovenskih levičarjev je, da že najmanj 74 let prepričujejo vse ostale, da so oni najpametnejši in da so prav oni tisti ki najbolje vedo kaj je za vse nas najboljše. Pa je to res?

   Kljub temu, da so imeli ti “vsevedneži” kar 45 let popolno oblast brez opozicije …

   … nihče jih ni oviral pri uresničenju njihovih zamisli
   … imeli popolno proste roke, da so lahko vladali po svojih najboljših receptih
   … dobivali so celo več kot 30 let nepovratno pomoč zahoda, da se ne bi obrnili proti SZ

   … so uspeli v manj kot pol stoletja bankrotirati državo.
   In sedaj njihovi politični nasledniki, …

   … med katerimi je eden vidnih politikov SD poudaril, da so ponosni in edini nasledniki Zveze komunistov. Pa ni edini saj je ta stranka pred kratkim proslavljala obletnico obstoja, ki je veliko višja kot znaša število let obstoja postkomunistične Slovenije.

   … spet uničujejo to novo državo Slovenijo skoraj po podobnem vzorcu kot so prejšnje.

   Tema je bila t.i. Železna ograja in v zvezi s tem dal prav Hrvaški predsednici, ki je rekla, da je živela na napačni strani te zavese. To sem podkrepil tudi z videom Pankrtov, ki pojejo o Železni zavesi in o tem, da se je na vzhodni strani jedlo rdečo peso. In kaj dobim v odgovor od “Učitelja”. Dal mi je video kjer Pankrti pojejo o rdeči zastavi. Kaj naj bi veliki “Učitelj” s tem dokazoval v zvezi z Železno zaveso? Nič, ker o rdeči zastavi so peli na obeh straneh Železne zavese.
   In bistvo je, kar je veliki “Učitelj” zivo ni želel videti ali pa ni razumel, bistvo je:

   … da takrat ko so Pankrti peli o Železni zavesi ni nihče protestiral proti temu omenjanju Železne zavese, celo zaradi rdeče pese ne.
   Danes pa, 30 let po tem, ko naj bi se znebili komunistov in socializma pa je zaradi omenjanja Železne zavese in tega, da je bila Jugoslavija na vzhodni strani nastal cel vihar.

   Kaj nam to pove o učiteljih in o “Učitelju” Zivi:
   Pove nam, da “Učitelj” Zivo ne razume niti osnovnih najbolj jasno vidnih poant.
   Pove nam, da so učitelji zavozili vse kar se je dalo zavoziti.
   Pove nam, da bi nas ti “Učitelji” še vedno radi poučevali s svojim lažnim “učnim programom”.
   Pove nam to, da so to ljudje, ki bi morali čimprej nazaj v šolske klopi in se kaj naučiti, ker ne more neuki učenec poučevati drugih in si domišljati, da je učitelj.

 8. Riki napisal si: Izgubil si se totalno. Govora je o železni zavesi in ne o tem kako slabo so živeli na zahodu.

  Vam ni jasno, da so umetniki vedno in vsepovsod kritizirali obstoječe režime. še bolj kot pri nas, so jih kritizirali na Zahodu. Omenil sem vam dosti izvajalcev in pesnikov zahoda, ki so redno kritizirali kapitalistični sistem. Če jih grem ponovno naštevat, bo trajalo predolgo, vas se pa tako in tako ne bi dotaknilo. Protestna pesem je bila na Zahodu močno prisotna in močno je kritizirala kapitalizem. Vi pa pripeljete na dan eno pesmico Pankrtov. Če danes vprašate Lovšina, katera opcija mu je bližja, bo odgovoril Leva. Če ga vprašate, ali ji simpatizer domobrancev, vas bo pobruhal. In mimogrede Pankrti so peli tudi pesem Bandiera rossa (Rdeča zastava) in Ljubljana je bulana. Ker ste nalepili tekst o železni zavesi, vam nalepim tekst

  Bandiera rossa (s kratkim prevodom za tiste, ki ne razumete italijansko)
  Rdeča zastava
  Avanti o popolo, bandiera rossa
  Alla riscossa, alla riscossa
  Alla riscossa, trionfera
  Bandiera rossa la trionferà
  Evviva communisma e la libertà!
  Vogliamo fabriche, vogliamo terra
  Ma senza guerra, ma senza guerra
  Evviva communismo e la liberta.

  Naprej ljudstvo, naprej rdeča zastava
  Rdeča zastava pomagaj nam
  Pomagaj nam, zagotovo boš triumfirala
  Rdeča zastava bo zmagala
  Živel komunizem in svoboda.
  Hočemo tovarne, hočemo zemljo
  itd…
  Vidiš tudi to so peli Pankrti.

  • Zivo,
   ni kapitalizem kriv, da svet ni pravično urejen, krivi so ljudje, ki se okoriščajo na račun soljudi.
   V vsaki družbi, v vsakem družbenem sistemu obstajajo tudi ljudje, ki jim ni čisto nič mar za sočloveka.

   Koliko zločincev, ki so se okoriščali s pobijanjem in teptanjem pravic soljudi ter se nasilno polaščali tujega premoženja, je bilo šele v jugoslovanskem socializmu?!

   Po drugi svetovni vojni so se na jugoslovanskem ozemlju povzpeli na oblast komunisti, ki so oblastno moč pridobili tako, da so najprej pomorili nepregledno množico ljudi. Preostanek ljudi, ki so jim bili kakorkoli napoti, so prisilili k begu iz države ali pa jih odstranili v taborišča, zapore, na Goli otok… na svojem uničevalskem pohodu na oblast se komunisti niso usmilili niti otrok!
   Ljudi, ki niso soglašali z njihovo zločinsko oblastjo, so komunisti na vse mogoče načine maltretirali, svoje žrtve so po pravilu še pokradli. Okradli so vsakega posameznika, ki je premogel le malo več lastnine ali kapitala kot ostali, oropali so premožne kmete, gostilničarje, hotelirje, trgovce, male obrtnike, tovarnarje,…

   To je bilo po vašem mnenju zelo dobro – da so po drugi svetovni vojni na jugoslovanskem ozemlju zavladali in desetletja vladali morilci, roparji, tatovi, hinavci, lažnivci – to je vaš “demokratični” socializem – vladavina zločincev!
   Takšno vladavino hvalite in častite, to je vaš ideal.

   Zelo radi se z naklonjenostjo spominjate svojega idola Tita.
   Dajte, spomnite se tudi tega, kaj vse si je ta zločinec prilastil: že v prejšnjem stoletju je imel večje bogastvo in užival večji luksuz od marsikaterega sodobnega kapitalista! Prebival je v luksuzno opremljenih zasebnih rezidencah, lastil si je celotno otočje Brioni, imel je zasebno ladjo, prevažal se je v nebroju luksuznih limuzin, nosil je prestižna oblačila in obutev, vse izdelano po meri, užival je v hrani, o kakršni so njegovi revni sodržavljani lahko samo sanjali itd itn… predvsem pa je vaš idol samovoljno odločal o življenju in smrti mnogih ljudi!
   Ne le vaš Tito, v podobnem luksuzu in v izrednih privilegijih so v socializmu uživali vsi vodilni komunisti, ki so se samovoljno, mimo volje ljudstva, povzpeli na oblast.

   Dandanašnji pa si poglejte recimo svetovno znanega podpornika levičarske politike migracij in ustanovitelja družbe Open Society Foundations (kot pove ime, odprta družba je družba brez meja), Georgea Sorosa. Ta dvoličnež, ki se pretvarja, da je velik humanist, je obenem tudi eden od stotih najbogatejših Zemljanov, torej eden največjih kapitalistov v svetovnem merilu!
   Svojega kapitala Soros ni nakopičil (Marx bi rekel akumuliral) z delom svojih rok, temveč s finančnimi transakcijami, torej na najbolj podel način bogatenja, saj je nekdo moral obubožati, da je Soros lahko bogatel.

   Soros je levičarski kapitalist par excelence – in temu dvoličnemu kapitalistu slovenski levičarji, kot recimo Tanja Fajon et cons., verjamete, da bi hotel spreminjati svet na bolje?!

   https://www.investopedia.com/articles/insights/081116/how-did-george-soros-get-rich.asp

   • V vašem zgornjem komentarju je natroseno in pomešano toliko puhlic, da ne bom vse pojasneval. Začnimo pri ”bogastvu” Tita. On ni imel ničesar. Če bi kaj imel, bi to njegovi dediči podedovali. Vendar je znal poskrbeti, da so navadni državljani dobili službe, stanovanja, zimske in letne počitnice, v Sloveniji tudi odlično zdravstvo itd.

    Kapitalizem je sistem, ki omogoča izkoriščanje ljudi in zato je kriv in obsojen na propad. Toliko ljudi kot je pobil kapitalizem, jih niso pobili nacizem, fašizem in komunizem skupaj. Ocena je okoli 220.000.000 ljudi. Samo Britanci so v Indiji pobili okoli 80.000.000 Preveč enostavno in zlagano je reči, kapitalizem ni kriv. Če sem malo ironičen, lahko trdim tudi, da je kapitalizem kriv za nastanek komunizma. Marx in pred njim mnogi humanisti, je hotel spremeniti ta izkoriščevalski odnos med lastniki kapitala in ubogimi delavci. To je bil povod za njegove teorije. Ergo kapitalizem je kriv za nastanek komunizma.
    Kdo so bili ti …. citiram … na jugoslovanskem ozemlju zavladali in desetletja vladali morilci, roparji, tatovi, hinavci, lažnivci . Povejte imena. Naj vas spomnm. Pred 2. SV smo živeli v kraljevini, ki je bila kar nekaj časa diktatura po ustroju. DIKTATURA. V Slovenijo smo uradne listine za Beograd pisali v cirilici, na železniških postajah so bili kraji zapisami v cirilici. Iz kraljevine YU se je zgodil največji exodus Slovencev. Emigriralo je na 100.000 Slovencev v J. Ameriko in ZDA. Iz Evrope je v Zda od leta 1870 – 1040 emigriralo skoraj 20.000.000 Evropejcev. Zakaj so odšli, si odgovorite sami.
    In za konec. Koga briga Soros. Ja vem koga, samo vas desnosučne in nikogar več. Mimogrede tudi Pablo Picasso, Neruda, Chomsky, Sartre, in še marsikdo od vidnih državljanov sveta je bil komunist in to bogat komunist.

    • Ja, Zivo,
     tako gre to… ko človek enkrat zapravi dober glas o sebi, ga težko zopet pridobi.

     Nikjer ne trdim, da nekoč niste bili dober učenec. Očitno ste bili v proslulem režimu še predober učenec, saj se do današnjega dne niste uspeli otresti večine komunističnega balasta, s katerim so vam v totalitarni diktaturi učitelji napolnili glavo. V tistem času je bilo lažno prikazovanje zgodovine, v korist komunistične revolucionarne agende, temelj poučevanja praktično pri vseh šolskih predmetih.
     Kljub stvarnim dokazom, s katerimi so komunistične laži že zdavnaj ovrgli, se vi teh laži z vsemi štirimi oklepate do danes. Še zmeraj črpate iz istih lažnih virov kot nekoč. V tem vidim vaše pomanjkanje učljivosti.

     Ugled in dober glas si boste zagotovili, ko boste svoje miselne napore usmerili k zagovarjanju resnice, namesto da jih tratite za zagovarjanje komunističnih laži.

     Ni vas veliko, ki v sodobni Evropi še zmeraj trgujete s komunističnimi lažmi. Ljudi, ki komunistične laži kupujejo in prodajajo, je vedno manj, pa še ti ne lažejo iz ideološke zavedenosti, temveč predvsem zaradi neposrednih koristi, ki jih takšno laganje prinaša. (Ozrimo se na vrle predstavnike stranke Levica v slovenskem parlamentu – v hipu, ko so prejeli svoje poslanske plače in ostale poslanske privilegije, so prenehali z vpitjem “poslance na minimalce”.)
     Zdi se, da je v Sloveniji, glede na število prebivalstva, v povprečju več trgovcev s komunističnimi lažmi kot v ostalih postkomunističnih državah.

     Kljub temu nimate nobenih argumentov, ki bi zanikali to, kar piše v mojem komentarju višje. Moje navedbe lahko imenujete “puhlice”, ker pa so utemeljene na stvarnih dokazih, jih ne morete zanikati in jim ne morete z ničimer oporekati.

     Resnično puhel je le vaš izgovor, da Tito ni imel ničesar – ker menda njegovi dediči niso ničesar podedovali.
     In zopet ste se zlagali, kajti Tito je posedoval neverjetno bogastvo. Vprašanje nasledstva je sprožilo pravne spore, ki do danes niso zaključeni in ne drži, da njegovi dediči niso ničesar dobili.
     Menda znate srbsko in hrvaško, pa bi lahko že sami guglali:

     https://www.google.com/amp/s/www.blic.rs/a-m-p-article%3fuuid=2227fca8-70d5-4c06-9800-a3ca78a62bdc&type=article&id=PULS_CMS-Article-2227fca8-70d5-4c06-9800-a3ca78a62bdc&gem_id=zD5KuD.iD9tpA7RjQ0izOceyjyz8XUO1l_PlqSK_5tP.77&tpv=VESTI/DRUSTVO&tdv=BLIC_RS/vesti/drustvo/ART

     http://www.poslovni.hr/after5/foto-vodic-kroz-imovinu-bivseg-jugoslavenskog-voe-luksuz-je-nevjerojatan-354898

     Nihče ne odnese s seboj v grob ničesar materialnega. Niti Tito ni mogel odnesti nič od tistega, v čemer je kot dosmrtni maršal, vpričo množice revnih jugoslovanskih državljanov, neizmerno užival. Užil je ogromno materialnih dobrin, lastil si je  mnogo več kot povprečni Zemljan, užival je v dejavnostih, rezerviranih le za najvišje plemstvo in največje bogataše.

     Glede na to, da je bil vaš idol zagrizen komunist – taki naj bi se zavzemali za enakomerno porazdelitev vseh dobrin med ljudmi – je bilo Titovo ekscesno osebno prilaščanje materialnih dobrin še toliko bolj dvolično in skrajno zavržno.

     • Vanja, vi slabo razumete kaj komunisti govorijo. 🙂 Tudi vas vlečejo za nos. Recimo s to enakomerno porazdelitvijo dobrin. Morate se dvigniti nad poštevanko.

     • Ok, Zdravko, vem ja,… vsakemu po njegovih potrebah… komunisti so bili pač potrebnejši od drugih ljudi… od tod komunistična pogoltnost na denar in materialne dobrine… imate še kaj pripomniti? 😏

     • Šta su naslednici već dobili: nakit, puške, kolonjske vode…

      Bankovni računi Josipa Broza u tadašnjoj SFRJ koji su popisani 1984. Na računu Beobanke imao je: 3.280.830,45 dinara, a na drugom računu iste banke 2.421.053,90 dinara. U istoj banci imao je 6.587,55 nemačkih maraka. U Beogradskoj banci imao je 28.357,35 dinara.

      Više desetina predmeta od zlata, 10 muških prstenova, od kojih je jedan sa brilijantom, jedan ženski, šest satova, više privezaka za sat, pređica za kaiševe sata, narukvica, ogrlica, dugmadi za manžetne, igli za kravatu, tabakera…

      12 ćilima i 12 marđšalskih uniformi

      29 slika ulje na platnu i 14 grafika uglavnom domaćih autora

      10 tepiha

      Vredni pozlaćeni pištolj od 6,35 milimetara sa drškom od slonove kosti dobio je sin Miša

      Lovačke puške “franch” i “bereta”, karabin “remington” u luksuznoj izradi, karabin “zbrojevka” i malokalibarski karabin “mauser”

      Mnogobrojna oprema za lov od noževa redenika, kao i više štapova za pecanje

      Više kamera, kino-projktora i projektora za slajdove, polaroida, fotoaparata, kasetofona, tranzistora, kao i po jedan džuboks i gramofon, dva tada savremena televizora i šest reketa za tenis

      Kolekcija upaljača, više vrednih lula, pribor za duvan, muštikle od slonove kosti, futrola od krokodilske kože…

      Sedam bočica kolonjske vode

      Više od 20 stonih granitura, za od šest do 24 osobe. Više garnitura za kafu i čaj

      Na desetine ukrasnih vaza, tanjira, figura

      Na desetine pari cipela, odela, jakni, šešira, šubara, štofova, košulja, gaća, čizama, kravata, kofera, maramica, kišobrana, muških tašni…

      RES ogromno bogastvo….. Ma ne bodite smešni …

     • Kako zdaj, Zivo? Srbščino obvladate, hrvaščine pa ne?
      Saj ste vendar napisali, da obvladate “srbohrvaščino” in da ste se tega “jezika” naučili med branjem Alana Forda in časopisa Sport v cirilici!

      Tole je v hrvaščini, v latinici… in ni zgodba iz stripov o domišljijskem liku Alanu Fordu, temveč je izsek iz resničnega življenja nekega patološkega osebka, ki je zaukazal pomoriti več stotisočev ljudi in uničeval življenja milijonom, medtem ko je sam užival v neizmernem bogastvu materialnih dobrin:

      http://www.poslovni.hr/after5/foto-vodic-kroz-imovinu-bivseg-jugoslavenskog-voe-luksuz-je-nevjerojatan-354898

      Sicer pa imate prav, diktator in zločinec Tito je bil dejansko velik revež.
      Bednik, ki po svoji smrti ničesar od nagrabljenega premoženja in nobenega od zemeljskih užitkov ni mogel odnesti s seboj v grob…

    • Zivo,
     ker vem, da zlepa ne boste kliknili in prebrali sosednjega Časnikovega članka, ki popisuje kalvarijo Franceta Dejaka, ki je preživel zločinski pokol pod Macesnovo gorico in se rešil, vam podajam povezavo na članek, kjer celo medij v državni lasti popisuje isto zločinsko dogajanje.
     Tudi zato, ker gojite neke lažne predstave, kaj bi bilo, če ne bi bilo partizanov, komunistov in NOB, vam podajam ta poučen članek. Morda se boste v nekem trenutku le ovedeli obsežnosti zločinov in zločinske krutosti vaših, s komunizmom prežetih partizanskih idolov, ki so v Jugoslaviji nato s trdo roko vladali še dolga desetletja:

     https://siol.net/novice/slovenija/ljudi-so-slekli-zvezali-postrelili-in-zmetali-v-brezno-foto-video-510663

   • Lapsus calami, Lucijan poglej zgoraj, vedno sem prav napisal. Sicer pa, važna je vsebina, to je že Prešeren napisal:
    Al prav se piše kaša ali kasha,
    Bistvo je vsebina, zatorej poglej video Pankrtov in ne filozofiraj preveč.

 9. Tema je bila t.i. Železna zavesa in v zvezi s tem dal prav Hrvaški predsednici, ki je rekla, da je živela na napačni strani te zavese. To sem podkrepil tudi z videom Pankrtov, ki pojejo o Železni zavesi in o tem, da se je na vzhodni strani jedlo rdečo peso. In kaj dobim v odgovor od “Učitelja”. Dal mi je video kjer Pankrti pojejo o rdeči zastavi. Kaj naj bi veliki “Učitelj” s tem dokazoval v zvezi z Železno zaveso? Nič, ker o rdeči zastavi so peli na obeh straneh Železne zavese.
  In bistvo je, kar je veliki “Učitelj” Zivo ni želel videti ali pa ni razumel, bistvo je:

  … da takrat ko so Pankrti peli o Železni zavesi ni nihče protestiral proti temu omenjanju Železne zavese, celo zaradi rdeče pese ne.
  Danes pa, 30 let po tem, ko naj bi se znebili komunistov in socializma pa je zaradi omenjanja Železne zavese in tega, da je bila Jugoslavija na vzhodni strani nastal cel vihar.

  Pri tem sploh ni pomembno o čem drugem je Lovšin še pel, pa tudi ne ali mu je socializem bolj všeč kot kaj drugega. V zvezi s tem tudi ni pomembno kaj se komu zdi boljše.

  Pomembno pri tej stvari je pač to, da je Lovšin omenil Železno zaveso in ga zaradi tega (pred 35 ali več leti) ni nihče napadal, ker so se takrat vsi zavedali, da ta mejnik med socializmom in demokracijo obstaja. Danes pa bi se radi levičarski hinavci pretvarjali, da je bila Jugoslavija na demokratični strani te zavese, čeprav s tem nehote priznavajo da so še vedno socialisti in to tisti najbolj rdeči, rdeči kot rdeča pesa, od znotraj in od zunaj.

  In zaradi te hinavščine se danes, zaradi omenjanja Železne zavese, posmehujejo hrvaški predsednici, v resnici pa smešijo sami sebe ne da bi se tega zavedali.

 10. Vanja je napisal
  …. ki po svoji smrti ničesar od nagrabljenega premoženja in nobenega od zemeljskih užitkov ni mogel odnesti s seboj v grob…
  On(a) bo, ker ima nadzemečkske lastnosti. Vse svoje premoženje bo odnesel s seboj v onostranstvo.
  Obupal sem, predam se. Ni mi več do tega, da debatiram s tako limitiranimi ljudmi .
  LP

Comments are closed.