Resen dvom o dolgoročni sposobnosti preživetja NLB

16

 Resen dvom o dolgoročni sposobnosti preživetja NLB / Foto: REUTERS/Srdjan ŽivulovićOsvetljujemo resen dvom Evropske komisije o dolgoročni sposobnosti preživetja Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana, skupaj s sklepnim opozorilom o vračilu pomoči.

To je usodno neugoden položaj prejemnika državne pomoči na bilančni presečni dan. To je treba v letnem poročilu z vključenimi revidiranimi finančnimi izkazi razkriti in ovrednotiti, pa je izostalo.

Dvom o dolgoročni uspešnosti poslovanja

Prvo državno pomoč o dokapitalizaciji NLB d. d. v višini 250 mio EUR je odobrila Evropska komisija s sklepom z dne 7. 3. 2011. Pogoj odobrene državne pomoči je bil predložitev načrta prestrukturiranja te banke.

Drugo državno pomoč o dokapitalizaciji v višini 383 mio EUR je Evropska komisija odobrila s sklepom z dne 2. 7. 2012. Toda hkrati ob drugi odobritvi se je začel postopek podrobne preiskave (in-depth investigation). Nastal je namreč dvom, da bo NLB d. d. na podlagi načrta prestrukturiranja ponovno vzpostavila dolgoročno uspešno poslovanje ter da bodo zagotovljeni ustrezna porazdelitev bremena in ukrepi za omejevanje izkrivljanja konkurence. V okviru vprašanj v zvezi z uspešnim poslovanjem je nastal dvom, da je postopek odločanja v NLB d .d. v skladu s tržnimi normami in zlasti glede morebitnih vprašanj v zvezi s korporativnim upravljanjem, povezanih s posredovanjem države kot glavnega delničarja banke pri vsakodnevnem poslovanju.

Nato je prišlo do sprememb zavez do Evropske komisije, in sicer vse do različice načrta prestrukturiranja, ki so jo decembra 2013 predložili slovenski organi za obdobje prestrukturiranja od leta 2013 do 31. decembra 2017. Pri tem je bila med pomembnimi zavezami do Evropske komisije odprodaja določenega odstotka državnih lastniških deležev banke. Ocena Evropske komisije se je bistveno opirala na zavezo Slovenije, da bo najpozneje do 31. 12. 2017 prodala za eno delnico manj kot 75 % delnic NLB d. d. Zaradi teh danih zavez se je s sklepom z dne 18. 12. 2013 odobrilo še tretjo državno pomoč za prestrukturiranje NLB d. d., in sicer v višini 1.558 mio EUR ter prenos oslabljenih sredstev na Družbo za upravljanje terjatev bank d. d. z elementom pomoči v višini 130 mio EUR.

Resen dvom o dolgoročni sposobnosti preživetja

V zadevnem postopku je Evropska komisija v uvodnih izjavah sklepa (decision) z dne 26. 1. 2018 ugotovila, da Republika Slovenija ni izpolnila vsaj ene od pomembnih zavez prestrukturiranja NLB d. d.. Rok za prodajo (po spremenjenih zavezah vsaj 50 % banke) je namreč s 31. 12. 2017 pretekel.

V uvodnih izjavah sklepa Evropska komisija resno dvomi, da so najnovejše priglašene spremenjene zaveze enakovredne tistim, ki so bile odobrene. Slovenski organi so se namreč leta 2013 resnično zavezali, da bodo odpravili vmešavanje države v tekoče poslovanje NLB. Evropska komisija resno dvomi, da se lahko zagotovi dolgoročna sposobnost preživetja NLB d. d., če ne bo prišlo do spremembe lastništva – »serious doubts whether, in the absence of such an ownership change, the long-term viability of NLB can be assured«.

Ugotavlja, da bo dejansko NLB dejavna na trgu za daljše obdobje, ne da bi v celoti zagotovila dolgoročno sposobnost svojega preživetja. To bi lahko povzročilo izkrivljanje konkurence, ki bi neupravičeno škodovalo konkurentom, ki niso prejeli pomoči. Škodovalo pa bi tudi konkurentom, ki so prejeli pomoč in vestno izvajajo svoje zaveze in načrt prestrukturiranja.

Posledično Evropska komisija zaključuje, da je bila v zadevi podeljena nezakonita državna pomoč (unlawful aid). V sklepu je izrečeno opozorilo ob sklicevanju na določbo 16. člena (vračilo pomoči) Uredbe Sveta (EU) 2015/1589. Po tej uredbi se, če se v primerih nezakonite pomoči sprejmejo negativni sklepi, lahko od prejemnika zahteva vračilo pomoči.

Razkritje in ovrednotenje resnega dvoma o dolgoročni sposobnosti preživetja

Z vidika ugotovljenega resnega dvoma o dolgoročni sposobnosti preživetja vpoglejmo v morebitna tovrstna razkritja in njihova ovrednotenja v letnem poročilu zadevnega prejemnika državne pomoči.

Letno poročilo NLB Skupine za leto 2017, ki vključuje izjavo o odgovornosti poslovodstva z dne 13. 4. 2018, v uvodnem nagovoru članov uprave podaja na strani 17 neutemeljeno navedbo, saj kaže, da naj bi bile do konca leta 2017 izpolnjene vse zaveze in ukrepi, predvideni v načrtu prestrukturiranja v postopku državne pomoči – »Do konca leta 2017 je Banka izpolnila vse zaveze in ukrepe, predvidene v celovitem in zahtevnem načrtu prestrukturiranja v postopku državne pomoči. Zato smo dobro pripravljeni na pričakovano privatizacijo«.

Na strani 124 je nasprotna navedba, da je največja neskladnost z zavezami zabeležena v zvezi z zavezo o zmanjšanju deleža države v NLB d. d. Na strani 177 letnega poročila se suhoparno omenja postopek sprožene preiskave Evropske komisije zaradi predlaganih sprememb zavez, ki jih je predlagala Slovenija. Poročilo neodvisnega revizorja z dne 27. 3. 2018 o revidiranih finančnih izkazih pa je dano brez pridržka.

V osvetljenem vidiku je lahko letno poročilo z vključenimi revidiranimi finančnimi izkazi neutemeljeno, saj ne vsebuje razkritja in ovrednotenja resnega dvoma o dolgoročni sposobnosti preživetja NLB d. d., čeprav je slednje v postopku dne 26. 1. 2018, skupaj s sklepnim opozorilom o vračilu pomoči, ugotovila Evropska komisija.

16 KOMENTARJI

 1. Zgodba Ljubljanske banke in NLB se vleče že od leta 1991. dalje. Že takratna Demosova vlada ni točno vedela kaj bi z NLB, kako se je lotiti. Za to ni imela ne podatkov, ne ustrerznih ljudi, ki bi to izvedli, še manj jih ima zdaj, ker nobena desna stranka nikdar ni skrbela za kadre. Niti v času vodenja minsiutrsatva vsaj po naćelu learning by doingf.
  Nekaj desničlarjev se je okoristilo ( copy paste levih tajkunov) in to je vse. To pa je nič. Vse ostalo je zaporavljanje časa in PR. Pred volitvaqmi in vmes. Resne ekipe in resnega koncepta o NLB v 27 letih desnica ni imela in ga nima niti zdaj. žal, Vse ostalo je izguba časa. Prazen gflancx za preiuskovalne komisijew, namesto ukvarjanej z dnevnimi scvinjarijami, ki se dogajajo vsak dan.- Temu desnica ni bila nikdar kos, zato levica tako prevladuje. Temu botruje tudi trma na desnici, nesposobnost resnih sprememb, predvsem kadrovski razvoj desnice, kar je posledica slabega Managementa desnice.

 2. Zgodba Ljubljanske banke in NLB se vleče že od leta 1991. dalje. Že takratna Demosova vlada ni točno vedela, kaj bi z NLB, kako se je lotiti. Za to ni imela ne podatkov, ne ustreznih ljudi, ki bi to izvedli, še manj jih ima zdaj, ker nobena desna stranka nikdar ni skrbela za kadre. Niti v času vodenja ministrsatva vsaj po naćelu learning by doing.
  Nekaj desničarjev se je okoristilo ( copy paste levih tajkunov) in to je vse. To pa je nič. Vse ostalo je zaporavljanje časa in PR. Pred volitvami in vmes. Resne ekipe in resnega koncepta o NLB v 27 letih desnica ni imela in ga nima niti zdaj, žal. Vse ostalo je izguba časa. Prazen flanc za preiskovalne komisije, namesto ukvarjanje z dnevnimi svinjarijami, ki se dogajajo vsak dan. Temu desnica ni bila nikdar kos, zato levica tako prevladuje. Temu botruje tudi trma na desnici, nesposobnost resnih sprememb, predvsem šepa kadrovski razvoj desnice, kar je posledica slabega Managementa desnice.

  • Desnica meni, da je potrebna privatizacija banke. To zahteva tudi EK. In to je tudi rešitev. Tu veliko filozofiranja ni potrebno. Bankomat privigirancev je treba zapreti in razčistiti pretekele nečednosti.

   Glede kadrov na desni ni bilo in ne bo težav. Vendar so potrebni predvsem, ko si na oblasti. Doslej so bili desni bolj malo na oblast in še tedaj skupaj z zaviralci sprememb, kar je posledica proporcialnega volilnega sisitema. Levi kadri, ki so, kot pravite, boljši od desnih, so predvsem omogočali krajo. Res so sposobni, da je bilo banko vsakih nekaj let treba dokapitalizirati. Tako sposoben je vsak.

 3. Tine, KADRI SO POTREBNI zlasti ko nisi na oblasti in jasno ko si na oblasti postaviš prave, ne pa koristoljubneže, ki se ti ponu8dijo takrat. Očitno premalo veste kako so desnim leve nastavili, po stopnicah so jih poslali nasproti na Gregorčičevi in ker desnica ni imela koga predlagati, so levega podtaknjenca predlagali kot svojega.
  Ali je potem čudno, da so tako malo časa vladali, pa nič ne odstopijo, ker so samo 7 let vladalči in 20 + let spali na državni plači v DZ.?
  Kaj pa na to praviš?.
  Kaj je uspešen sposoben kader danes, pa je osnovno vprašanje in ker je selekcija vedno predsednik zbere slabšega od sebe, je nivo tako globoko, nizko padel…

 4. Tine, desnica že od 1991 do danes ni vedela kaj z NLB in milijarde so nepovratno šle iz proračuna, prek NLB, v neodplačane kredite levih tajkunov. Ali je treba filozofirati ?, kot praviš; NE NI TREBA – desnica je bila zaradi antiselkcije kadrov doslej vedno nesposobna slediti, kaj šele ukrepati, s takimi anti kadri za gospodarsko-finančno področje.

  • Desnica je bila kot vodilna sila zares na oblasti le v obdobju 2004-2008. A ne sama. V koaliciji z Desusom in SLS-om, ki sta zavračala rešitev NLB-ja oz. njeno prodajo. Finančni minister je bil tedaj g. Bajuk, ugleden, dober in pošten strokovnjak. Pri drugi kratki vladi vodilne desne sile je bil finančni minister g. Šušteršič, tudi ugleden in dober strokovnjak. Uvedel je nekaj pozitivnih ukrepov, toda nadaljevanje zgodbe poznamo. V Demosovi vladi je bil glavni finančni svetovalec g. Pleskovič, ki mu tudi ni mogoče očitati nestrokovnosti.

   Glavna težava torej ni v kadrih, temveč v volilnem sistemu, ki zmagovalcu volitev ne omogoča uresničitve njegovega programa, v kolikor ni celotna koalicija sestavljena iz enako usmerjenih strank glede bistvenih vprašanj.

   • Pleskovičeva karierav WBank je naslednja: Kot eden iz sistema kvotSloverncev iz juge je prišel v Svetovno banko, kjer je bil urednik internega časopisa. V Sloveniji 1991 nikogar ni poznal, ni imel nikakršne resne vloge ne v kolaciji Demos in nikdar kasneje v 25 letih, zato vedno zaide na zgodbo za banana repuiblike: ” ko smo bili mi v Svetovni banki” in tralala stara zgodba…

    Bajuk je “vzgajal” kadre – Bratuško je imel pri sebi, res kader.

    Velika zabloda desnice pa je ker misli, da minister in državni sekretar vodita področje; to je premalo ali skoraj nič. Če obvladuješ finančno področje moraš imeti in predvsem dolgoročno vzgajati kadre v vseh institucijah od ministrstva banke slovenije državnh bankah ( zdaj NLKB, prej NKBM) Agenciji za trg vrednostnih papirjev. Borzi itd…
    Če to preštejemo je to najmanj 50 vodilnih delovnih mest in imeti LE ministra in še enega sekretarja je smešno, to ni nič…
    Kadre je pa treba vzgajat dolgoročno in HR Management bi moral kdo iz saarnk razumeti in znati voditi. Več kot očlitno na desnici od 1991 do 2018 ni predsednika niti generalenga sekretarja stranke, ki bi o tem kaj resnega vedel in izvajal kadrovsko politiko..
    Toliko o antikadrovski strategiji desnice, spoštovani g.Tine.

    Volitve so komajda določili datume, ki so že 4 leta znani in sye osli prepirajo en teden prej ali kasneje. To kažćwe bedo in resnično (ne)pripravljenost desnice na volitve. Že 28 lket enaka zgodba, nesodelovanje, le s figami v žepu..

    Kadrovska in siceršnja strankarska strategija se je že končala z imenovanjem kandidatov po voililnih okrajih je VSE JE DOSEŽENO!
    Kdor je ” zraven” se počuti zmagoivalca, kdor ni, oač poraženec in to je vseds domet desne strategije…

    Takšno je razumevanje DEMOKJRACIJE 4.,0, kot je takšno “”” anti razumevanjhe Industrije 4.0 “.
    Desnica se usmerja v vojsko, policijo, gasilce, cibvilno zaščito, župane zaselkov, še kmetisjtvo so prepustili SD, nobene strategije, nobene stranke, vse “revščina”, ki se začne pri nerazumevanju volilcev, nepoznavanju segmentov in njihovih potreb, želja, pričakovanj,
    Kadri niso le vojaki iz leta 1991 ampak če želiš privabiti širok segment volilcev, predvsem pa zajeti tudi mlado populacijo, ki bi delala, ki bi delala zunaimive, inovarivne stvari VII, VIII, IX: stopnje, potem ne moreš s temi starimi zgodbami, ki te volilce odbijajo!
    zgodbami kot mzgopraj ( vojska, policija itd…)- ja katere volilce mlade generacije te zgodbe privlačijo.
    Ker desnica nima kadrovske ekipe ne za finance, gospodarstvo itd. in vsi govorijo o najboljšem programu, pa je vse skupaj zelo na splošno in brez zaupanja vrednih mlajših iII- IX.- stopnje, ki se ne pasejo v državni upravi, vse dotlej je strankarska strategija desnice, kamor spada kot del tudi kadrovska antistrategija, daleč od možnosti za uspeh.
    Prepričevanje prepričanih, ideološke teme, 28 let brez napredka.
    Taka je analiza strategije in predvsem kadrovske revščine desnice !

    • Z vami se ne strinjam. Iz vaših navedb je čutiti nekakšno užaljenost. Do tega imate pravico, kot tudi do takšnega mišljenja.

     Pameten in odgovoren politik na odgovorna mesta ne postavlja samo svojih strankarskih tovarišev, temveč tudi in predvsem nestrankarske in sposobne kadre. Politična stranka ni niti univerza niti gospodarstvo, zato je kadre, ko jih določena vlada in država potrebuje, potrebno pripeljati od tam, kjer se res lahko učijo in izkažejo.

     • ” Pripelkjati od tam kjer se res lahko učijo in izkažejo “?
      Ministrstv o ni mesto za učenje in 100 dni miru je za otroški vretec.
      RESNE STRANLKE RESNIH DRŽAV, malo se spomnite odstopov v UK, kako so se poslovili zamenjali stole v pisarnah vkoraakli in začeli delati.
      To so države, kjer so stranke stranke, ne gasilsko druđtvo, kjer so Predsedniki stranke OSEBNOSTI; ne pritepenci.
      In stranke imajo dovolj kadrov, da naslednji teden po izvolitvi prevzamejo, sestavijo vlADO

     • ” Pripelkjati od tam kjer se res lahko učijo in izkažejo “?
      Ministrstv o ni mesto za učenje in 100 dni miru je za otroški vretec.
      RESNE STRANLKE RESNIH DRŽAV, malo se spomnite odstopov v UK, kako so se poslovili zamenjali stole v pisarnah vkoraakli in začeli delati.
      To so države, kjer so stranke stranke, ne gasilsko druđtvo, kjer so Predsedniki stranke OSEBNOSTI; ne pritepenci.
      In stranke imajo dovolj kadrov, da naslednji teden po izvolitvi prevzamejo, sestavijo vlado in vladajo. Kaj pa pri nas, spet vaša ” odlična” orefinjena kadrovska politika”, ja kje pa živite, ali poznate delovanje slovenskoih strankl SKD, SLS, SDS, NSI ? v živo ali iz TV SLO ali iz Nova 24?
      od kje jih poznate, sodelujete z njimi, me pa res zanima, od kje vaše mnenje o delovanju strank?.

 5. “antiselkcije kadrov”

  Verjetno je mišljeno antiselekcija kadrov. IN se strinjam. Zanalašč niso hoteli dobrih kadrov. Zakaj že ne?

 6. Levi imajo svoje kadre, ki ubogajo in pomagajo krasti, oni imajo selekcijo kadrov, desnicanima antiselekcijo kadrov in zazna problem NLB kakih 25 let prepozno. Preiskovalne komisije so le peskovnik brez učinka, to je za otroški vrtec. Lajanje v luno.

  • ” zazna problem NLB kakih 25 let prepozno. ”
   No, tako neumni pa spet niso. Le prvi na vasi so hoteli biti in so hoteli drobtinice ali pa celo upali, da bodo zasedli položaje.

   Samo za prikaz, ali resno mislite, da je ddr. Klemen Jaklič edini Slovenec v svetu prava? Edini v smislu, daj veste katerem?

 7. Amelie,
  dovolj dolgo imamo demokracijo, da bi se postopno zboljševala, se pa slabša, zlasti na desnici šepa celotno strankarsko delovanje.
  Pravzaprav desnice sploh ni, razen če je sds desnica, kar pa normalnih EU standardih ni, so le člani EPP v Evropi, po članstvu in programu so pa levičarska socialdemokratska stranka ( kot sd). !!

  • Pravzaprav tudi levice ni. Pravzaprav so le patriciji in plebejci. Tako kot vedno v zgodovini človeka.

Comments are closed.