TV Slovenija kljub vsemu vztraja pri rdeči propagandi

9

Rdeča hiša TV Slovenija je že bila predmet mojega zanimanja, o njej sem že pisal, a glede na njeno hujskaško poročanje zoper sedanjo vlado, še prav posebej zoper njenega predsednika, sem prisiljen, da se o njenem početju in njeni vlogi spet oglasim – še posebej, ker jo moram (po še vedno veljavnih predpisih) plačevati, drugih TV mi pa ni treba. Gonja, ki jo izvaja rdeča hiša TV Slovenija, ki, glede na svojo izrazito prevladujočo rdečo politično usmerjenost, v nazivu zlorablja ime naše države, zoper sedanjo koalicijo, še posebej njeno očitno propagiranje sedanje nove namere rdeče opozicije, da sredi sedanje pandemije covida-19 sproži postopek razrešitve predsednika vlade, se lahko že kosa z akcijami najhujših kriminalnih političnih agentur – od nacističnih, fašističnih do komunističnih.

Nesramne propagandne oddaje te rdeče hiše, za katero je skrajni čas, da se v celoti razgradi in privatizira, v demokratični družbi ne smejo ostati brez odziva. Vodja ignorantske liste (ovenčane z njegovim imenom in priimkom), ki ga niti skupni napori predsednika države, vlade in preostalega dela opozicije za obrambo pred hudo grožnjo množičnega obolenja in smrti državljanov niso premaknili v njegovem egocentrizmu, se je sedaj tudi javno poistovetil s stranko, za katero obstaja resen dvom, ali sploh lahko deluje v demokratičnem svetu.

Slovenija mora in se hoče otresti komunističnih spon, kar naj končno sprejme tudi rdeča hiša TV Slovenija

Rdeči TV hiši, ki svoje prevladujoče protidemokratične politične usmerjenosti sploh ne prikriva, morajo pristojno ministrstvo, vlada in državni zbor v najkrajšem možnem času jasno in glasno povedati:

Časi zločinske rdeče buržuazije so minili. Slovenija se mora na poti vzpostavitve demokratičnih razmerij in inštitucij otresti komunističnih spon. Za trobila nekdanje oblasti, ki je zagrešila strahotne zločine in s svojim še vedno obstoječim vplivom rovari v korist svojega klana, je skrajni čas, da jim zazvoni navček. Dovolj je dovolj.

9 KOMENTARJI

 1. Ukiniti RTV. To pomeni vreči jo na prosti trg, njenega direktorja pa z njegovim premoženjem in osebno svobodo vezati na zakonitost delovanja.

  AMEN!

 2. Pomenljivo je, da ima vsako urejeno podjetje med etičnimi standardi zapisano, da morajo zaposleni delovati politično nevtralno na delovnih mestih. To imajo v svojem Kodeksu etičnega ravnanja zaposlenih zapisano tudi Slovenske železnice . Njihov kodeks je objavljen tudi na internetu.

  Ali ni grozljivo, da tega pomembnega etičnega standarda nima zapisano RTV Slovenija in ga zaradi tega tudi ne uresničuje.

  RTV Slovenija naj končno ustoliči etične standarde, pa bo imela zaupanje javnosti.

 3. Hvala Amelie za dostop do poklicnih etičnih standardih na RTV.

  Pomenljivo pa je, da me njimi ni etičnega standarda – politična nevtralnost, kar pa imajo Slovenske železnice.

  Poleg tega lahko ugotovimo, da RTV svojih etičnih standardov o uravnoteženosti poročanja ne upoštevajo oziroma ga upoštevajo v prid levi opciji, ker niso zavezani etični politični nevtralnosti kot javna RTV.

 4. Čudi me, zakaj je desnica tako neargumentirana v svojih nastopih do RTV in se poslužuje predvsem horukarskih prijemov.

  Z argumentiranim in spoštljivim pristopom se vsakega razoroži, v nasprotnem primeru pa se ga oboroži.

  Vzrok temu je lahko le nepoznavanje stvari ali pa zavestno neprimeren pristop.

 5. Tudi vsaka politična koalicija mora spoštovati v medsebojnih odnosih etične standarde, sicer pride kaj hitro do prizadetosti in nesporazumov.

Comments are closed.