Razpreti nukleus intime – »skrivnostna« oseba

16
Dragutin Gustinčič, foto: Wikipedija.

V razmislekih – o čistem nukleusu razkola – znova in znova trčimo ob eno in isto »skrivnostno« osebo. Iskanje nukleusa razkola nas znova in znova osredinja na neugodno »skrivnost« gospoda Dragotina Gustinčiča.

V ciklu izpraševanj razpiramo okvarjeno jedro, nukleus globoke slovenske krize. Temeljna točka te krize je razkol v tem narodu. V nukleusu razkola pa biva pro-komunistično indoktrinirana okvara intime posameznika o tem, kaj je prav. Ta okvarjena intima na kateremkoli področju onemogoča pošteno razpravo med Slovenci samimi. S tem se onemogoča resnico in spremembo intime, kar učinkovito onemogoča uveljavitev prava.

Pot naprej je, kakopak, v poglobitev izpraševanja z vstopom v razprti nukleus okvare.

Osvetlili bomo »skrivnostno« točko. Vezana je na »skrivnostnega« poveljnika slovenskih komunistov v času nastanka totalnega razkola. »Skrivnostna« točka se nahaja v intimnem jedru sodobnih zgodovinarjev.

»Skrivnostna« točka

V razmislekih – o čistem nukleusu razkola – znova in znova trčimo ob eno in isto »skrivnostno« osebo. Vidimo jo drugače od v všečni javnosti uveljavljenega pogleda. »Skrivnost« osebe je vezana na neprekinjeno obdobje od leta 1920 do 1945, torej v čas pred letom 1945 pa tudi pred 1941. Iskanje nukleusa razkola nas znova in znova osredinja na neugodno »skrivnost« gospoda Dragotina Gustinčiča.

S tem v vzročni zvezi pa ob vstopu v razprti nukleus odstiramo »skrivnostno« intimo sodobnega zgodovinarja.

»Skrivnost« lahko primeroma osvetlimo s sodobno oddajo Nevidni človek, Dragotin Gustinčič, nastalo novembra 2014, objavljeno julija 2015 (RTV Slovenija). Vsebino oddaje v nukleusu tvori intima (abecedno) Esada Babačiča, Vite Mavrič, dr. Aleša Gabriča, Ilije Gustinčiča, Jurija Gustinčiča, Radovana Hrasta, dr. Jurija Perovška, Alenke Puhar in dr. Boga Zupančiča.

Oddaja je nežno prežeta s pridihom pro-komunistično indoktrinirane intime in ponižnim spoštovanjem do »skrivnostnega« poveljnika. Oddaja je na liniji.

»Skrivnostni« izpad

V besedah gospoda Hrasta pa je izpadlo tudi tole: »[…] je bil on vse do leta petinštiridesetega. Torej, to je lahko največ, kar je lahko dosegel kot revolucionar in kot partijec. Takrat je bil Tito v senci Gustinčiča. V senci, da ne govorim o Kardelju […]« Do leta 1945 Tito in Kardelj v njegovi senci.

Z vidika sodobne analize – čistega nukleusa razkola v tem narodu – je nelogično, da je intervjuvancem v oddaji Nevidni človek izostala temeljna »skrivnostna« točka naše analize. Ni logično, da ga v oddaji ni, ki bi na podlagi čistega nukleusa intime pojasnil – glede leta:

 • 1945: Kdo so »skrivnostni« slovenski tvorci totalnega oboroženega udara v pravico, takoj po vojni izven-sodno pobitih, do življenja?
 • 1943: Kdo so »skrivnostni« slovenski tvorci pravno sofisticiranega teksta t.i. Dolomitske izjave iz februarja oziroma marca 1943 in klavzule »zastopano slovensko nacionalno vprašanje [v navezavi s] sekcijo Komunistične internacionale«, ki je skladna s skrivnostno programsko klavzulo iz leta 1933 izvedbe totalnega oboroženega udara v ta narod?
 • 1941: Kdo so »skrivnostni« slovenski tvorci izven-volilnega udara v volilno pravico oseb, ki so živele na ozemlju Slovencev v okviru Kraljevine Jugoslavije, izraženo na volitvah leta 1938, in sicer javno razglašenega v obliki totalnih klavzul v 1. in nadaljnjih številkah Slovenskega poročevalca iz leta 1941, pri čemer navedeni izven-volilni udar z javnim razglasom iz maja 1941 zoper leta 1938 izvoljene pooblaščence volilnega telesa kaže na začetek slovenske državljanske vojne?
 • 1933: Kdo je »skrivnostni« slovenski tvorec Skrivnostne knjige o Slovencih, ki že preko osemdeset let čaka na objavo z dne »4.1933«, ki vsebuje precizno programsko klavzulo totalnega oboroženega udara slovenskih komunistov v ta narod?
 • 1920: Kdo so »skrivnostni« slovenski tvorci 100-letnega totalnega udara v ta narod, z začetkom aprila 1920, ko so v Trbovljah »zavzeli pošto, odstavili občinski svet, izvolili na javnem shodu novega ter razglasili sovjetsko republiko«?

16 KOMENTARJI

 1. To okvarjeno jedro intime me spodbuja v razmislek.
  Da gre pravzaprav za neko stanje duha, ko človek ne vidi izhoda oz.poti naprej.
  Nekateri pravijo da se “zatakne” ali “zavozla” !?
  Kot sama razumem, tu ne gre za neko okvaro, ampak za stanje ki je posledica nečesa od prej.
  Kot to slikovito opiše Nikola Petrović v knjigi “Tri rdeče niti”!

  • Zahvaljujem se za vaše mnenje.

   Gospod Svitase, razmišljam o vaši navedbi o »analitičnem pristopu«. Kakšno konfuzijo imamo danes v Sloveniji glede »analitičnega pristopa« o kateremkoli vprašanju. V misli se mi vriva nekaj primerov.

  • Gospod Svitase, zahvaljujem se za vaše mnenje.

   Razmišljam o vaši navedbi o »analitičnem pristopu«. Kakšno konfuzijo imamo danes v Sloveniji glede »analitičnega pristopa« o kateremkoli vprašanju. V misli se mi vriva nekaj primerov. Ampak kdo to sploh bere.

 2. Amelie: “Da gre pravzaprav za neko stanje duha … tu ne gre za neko okvaro”

  Ne bo šlo. Glede pro-komunistične indoktrinacije gre za okvaro slovenske intime.

  In za odgovornost gre. Ne bo šlo, koncept da osebe niso odgovorne za svoje pozicije. To ne bo šlo. Za osebno odgovornost za svoje pozicije. Odgovornost Esada Babačiča, Vite Mavrič, dr. Aleša Gabriča, Ilije Gustinčiča, Jurija Gustinčiča, Radovana Hrasta, dr. Jurija Perovška, Alenke Puhar in dr. Boga Zupančiča.

 3. V mislih sem imela razloge za nastanek te ideologije.
  Indoktrinacija je posledica, ko se idejo vsiljuje še drugim. Največje škode so deležni otroci, pa tudi drugi kakorkoli prizadeti.
  Se strinjam z vami, da ni razlogov za neodgovornost.

 4. ENA ČISTO MAJČKENA ANALIZA – KONFUZIJE IN VŠEČNE NEODGOVORNOSTI

  Korekten in dobronameren »analitski pristop« razkrije – dnevne – konfuzije in neodgovornosti določenih oseb v svojih pozicijah:

  Pravkar je večina ustavnih sodnikov s svojo konfuzno odločitvijo številka U-I-19/16-14 »nič manj kot kršila Ustavo«.

  Kot razberemo iz javno dostopne odločbe, gre za zadevo, v kateri so zavrgli pobudo gospe. Razlog: ker je izpodbijala zakon. Konkretno, izpodbijala je temeljne pojmovne določbe Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, kot so kmetijsko gospodarstvo, kmetijska oziroma kmetijsko-gozdarska enota, kmetija, gospodarska celota in redna kmetijska oziroma gospodarska proizvodnja.

  Razlog zavrženja je po mnenju večine ustavnih sodnikov, da naj zakon ne bi »posegal neposredno« v gospejin položaj, zato so zoper njo obrazložili svoje zavržno postopkovno pravilo, po katerem mora gospa počakati na:

  1. Korak: Izid (svojega) upravnega postopka na prvi stopnji,
  2. Korak: Izid morebitnega pritožbenega postopka na drugi stopnji,
  3. Korak: Izid morebitnega upravno-sodnega spora na prvi stopnji,
  4. Korak: Izid morebitnega upravno-sodnega spora na drugi stopnji, ter
  5. Korak: Šele nato bo smela nasloviti morebitno ustavno pritožbo na Ustavno sodišče. (Opomba: ob navedenem pa lahko na predhodni prvi upravno-sodno-postopkovni stopnji predlaga prekinitev postopka in naslovitev sodnega vprašanja po 156. členu Ustave na Ustavno sodišče).

  Ad 1 – neodgovornost:

  Neodgovornost je v življenju tole.

  Gospa je v pobudi posebej poudarjala, da bi bilo zaradi njene visoke starosti in bolezni ožje razumevanje pojma “neposredni poseg v pobudničin položaj” nepravično togo, neživljenjsko, človekovim pravicam nesorazmerno neprijazno in v zvezi z njenimi ustavnimi pravicami lahko celo usodno.

  Ad 2 – konfuzija:

  Konfuzija pa tole.

  Gospej so z zadevnim sklepom zavrgli pobudo zoper zakon – Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, štirim pobudnikom pa dne 3. 11. 1994 z odločbo niso zavrgli pobud in so ob sprejemu njihovih pobud za izpodbijanje zakona – Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij), razveljavili izpodbijani zakon.

  Ad 3 – všečno prazno zapletajoči aplavz:

  Ampak, kdo to sploh bere. Kaj, gospod IF.

  Na navedeno je v slovenski konfuzni stvarnosti prav za pričakovati kak všečno prazno zapletajoč komentar. Morda od mag. Matevža Krivica. Ob aplavdiranju prizadete javnosti. In to kljub temu, da je v gornji odločbi moč izluščiti tudi, da je ustavno sodišče povozilo neutemeljeno žaljive izpade mag. Krivica, ki jih je objavljal pred nekaj leti glede zadeve Patria v časopisu Delo, zoper mladega ddr. Klemna Jakliča. Čeprav je slednji s prispevkom z dne 7. 6. 2013 Primer Patria: Resnica in pravica, v časopisu Delo skrbno utemeljeval dolžnost sodnice prve stopnje Barbare Klajnšek, da »mora«, ne pa da zgolj sme, uporabiti določbo 156. člena Ustave in nasloviti vprašanje na ustavno sodišče.

  Patria, no pa smo še pri eni konfuziji in neodgovornosti določenih oseb v svojih pozicijah. To je tisti od dr. Pogorelca. Ki je več kot dovolj poznana. Ob aplavdiranju prizadete javnosti.

  Ad 4 – kako naprej:

  Da strnem, konstruktivno in dobronamerno:

  – staro gospo pobudnico iz zadeve U-I-19/16-14 je treba zavarovati.
  – mladega gospoda ddr. Klemna Jakliča z Ustavnega sodišča je treba zavarovati.

  Da ne bo prepozno.

   • Hvala lepa, vaš link – Finance, Matej Kovač, Šibka (pravna) država, močna mafija, 13.10.2017, strnjeno:

    “Pa saj sta se prepirala o oslovi senci! O komunizmu in postkomunizmu, pri čemer pa sta povsem spregledala, da soglašata o bistvu. Nihče od njiju namreč ni oporekal, da je Slovenija mafijska država. Le o značaju te mafije se jima ni uspelo zediniti! In ker sta se razšla na banalnem pridevniku, je temeljni koncept delovanja države, do katere čutita tako zelo, da ji posvečata celo svoj prosti čas, ostal krepko nespremenjen.”

     • Poznan je kot vzvišeno všečni soavtor akademsko neutemeljeno po-siljenega očitka z dne 15. 9. 2015, naperjenega zoper politično hudo napadano opozicijsko (!) stranko SDS, da je slednja tista, ki ovira državo Slovenijo, ker ne izoblikuje velike koalicije s (koalicijsko) stranko SMC, podanega v “Odprtem pismu Cerarju in Janši [s strani 16 avtorjev:] Mark Boris Andrijanič, Matej Avbelj, Anže Burger, Romana Jordan, Luka Lisjak Gabrijelčič, Aleš Maver, Marko Pavlišič, Jerneja Penca, Matej Petrišič, Dimitrij Rupel, Jaka Šoba, Tomaž Štih, Žiga Turk, Blaž Vodopivec, Egon Zakrajšek.”

      Od neutemeljenega očitka z dne 15. 9. 2015 niso nikoli odstopili. Morda je prav odtedaj dalje dokončno živorojen pojem “vsegliharstvo.”

     • Žalosten seznam avtorjev. Za koalicijo z SMC?! Špekulanti.
      Janši morda lahko očitajo, da nima naslednika, da pa ne gre v tako “veliko koalicijo” pa res ne razumejo nič.

     • Ne vem, če je domnevni očitek na tej podlagi SDSu upravičen. Ampak sama ideja koaliranja preko sredine na drugo politično stran nemara ni tako za odmet. Mogoče celo edini način, da po naslednjih volitvah pomladna stran pride do soudeležbe pri oblasti.

 5. Gospod Žiga Stupica, v pravno stroko ste vnesli svež veter, ki se ne zadovolji s površinskostjo, ampak ima globinski pristop z iskanjem vzrokov in njihovih posledic.

  Zato so vaši avtorski prispevki izvirni, poučni in aktualni.

  Pojdite naprej!!!

Comments are closed.