Razmišljati drugače?

0

Logo EPFPovezovanje teorije s prakso, praktična uporabnost znanja, inovativnost, strokovnost ter prijazno akademsko okolje so tisti elementi, ki Evropsko pravno fakulteto postavljajo v sam vrh samostojnih visokošolskih zavodov v Sloveniji.

Evropska pravna fakulteta izvaja 2 dodiplomska in 4 podiplomske programe in sicer triletni dodiplomski univerzitetni program Pravo, triletni visokošolski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin, dvoletni magistrski program Pravo ter Pravo in management nepremičnin, triletni doktorski program Pravo ter Pravo in management nepremičnin.

Dodiplomski visokošolski program Pravo in management infrastrukture in nepremičnin se izvaja kot redni in izredni način študija, medtem ko se program Pravo ter oba magistrska programa izvajata kot redni, koncesionirani (brezplačni) in izredni način študija. Doktorska programa se izvajata le kot izredni način študija.

Tako dodiplomski kot podiplomski študenti imajo po zaključenem študiju široko paleto zaposlitvenih možnosti. Zaposlijo se lahko bodisi v javnem, kot tudi v zasebnem sektorju ali pa nadaljujejo svojo karierno pot v pravosodju.

Predavanja se izvajajo na dveh lokacijah in sicer v Novi Gorici in Ljubljani, kjer je fakulteta že odprla svoja vrata. Po zgledu priznanih mednarodnih univerz fakulteta že četrto leto izvaja »e-študij«.

Na novo pa se bo na fakulteti izvajal tudi popolnoma nov študijski program Alternativno reševanje sporov, ki je kot tak v Sloveniji edini magistrski študijski program s tega aktualnega in pomembnega znanstveno raziskovalnega in strokovnega področja.

Pripis uredništva: besedilo je oglasno sporočilo.