Razmišljanje od strani

2

misljenjeGlavni razlog, zaradi katerega so ljudje postali gospodujoča vrsta na planetu, čeprav niso najmočnejši, niti niso opremljeni s kremplji in velikimi zobmi, je človeška inteligenca. Razvoj velikih možganov je ljudem omogočil psihološke sposobnosti, ki jim dajejo prednost pred ostalimi vrstami. Človekova sposobnost mišljenja in razmišljanja nam omogoča, da uresničujemo svoje cilje na način, ki je najprimernejši glede na dano situacijo.

Edvard de Bono je dokazal, da obstajata dva načina, s katerima ljudje razmišljajo. Poimenoval ju je linearno razmišljanje in razmišljanje od strani oz. lateralno mišljenje. Pokazal je, da imata oba načina svoj namen, tako da je treba oba negovati in otrokom pomagati, da razvijajo oba načina.

Linearno razmišljanje je tisto, ki nam omogoča, da logično razmišljamo, vzročno-posledično, z namenom, da rešimo nek problem ali neko matematično nalogo. Po opredelitvi problema uporabimo logična pravila z namenom, da korak za korakom pravilno izvedemo nek sklep. Pri tem nam pomaga, da svoje misli zapišemo na papir.

Linearno razmišljanje je v bistvu tisto, čemur pravimo razum. Zavedati se moramo, da se otroci ne rodijo s sposobnostjo linearnega razmišljanja, ampak to razvijejo v odrasli dobi. Spretnost linearnega razmišljanja poučujejo v večini šolskih predmetov. Ker je za celoten razvoj tega razmišljanja potrebno, da človek razmišlja v pojmih, besedah, ne pa v slikah, velja, da lahko mladi šele po 14. letu obvladajo to veščino.

Lateralno razmišljanje je razmišljanje v slikah in predstavah. Oseba pomisli na eno sliko, ki v njeno zavest prikliče neko drugo sliko, ta pa spet prikliče neko tretjo sliko itd. Tako priklicevanje psihičnih slik ni slučajno, ampak obstaja sistem asociacij, povezav, ki pa ga ne moremo predvideti. Ljudje na ta način najbolje razmišljajo, kadar so sproščeni in kadar prepustijo nezavednemu delu uma, da se ukvarja z nekim problemom.

Glavna dobrobit »razmišljanja od strani« je nastanek nečesa novega. Oseba, ki na ta način razmišlja, lahko v svoji zavesti na nov način poveže predstave, ki nikdar prej niso bile povezane. Zato je lateralno razmišljanje psihična osnova ustvarjalnosti.

Vsi otroci imajo prirojeno sposobnost lateralnega razmišljanja, a jih mi kot starši, šola in družba učimo, naj razmišljajo racionalno, kar pomeni linearno. To prinaša nevarnost, da podcenjujemo in zatiramo lateralno razmišljanje pri otrocih in mladih, s čimer nezavedno dušimo njihovo ustvarjalnost in duhovitost. Idealno je, da ima oseba dobro razvite sposobnosti tako logičnega, linearnega razmišljanja kot tudi lateralnega razmišljanja. Taka oseba dobro uporablja levo in desno hemisfero možganov. In zato moramo razvijati linearno razmišljanje, hkrati pa moramo negovati tudi lateralno razmišljanje »notranjega otroka«, ker je slednje osnova ustvarjalnosti, duhovitosti in igre.

Prevedel Robert Šifrer. Prvič objavljeno na portalu politika.rs. Objavljeno z dovoljenjem avtorja, več o Zoranu Milivojeviću lahko preberete na povezavi.

2 KOMENTARJI

  1. Odlično.

    Potrebna je le še primerjava primerov, kako se takšno in ne takšno razmišljanje uporabi na različnih področjih javnega in zasebnega življenja in kakšne učinke ima.

  2. Svitase, politične nasprotnike tako radi obkladamo ne le z norci pač pa kar s shizofreniki, tako da sem prepričan, da se vsak dober strokovnjak za psihologijo pravzaprav boji vstopiti na področje politike (kar javno življenje je).

Comments are closed.