R. Pisk, blog: p. Cyril Vasil’ DJ, Skavti in Cerkev

0

Med raziskovanjem življenja in dela vélikega, a žal večini slovenskih skavtov (še) nepoznanega jezuita p. Ivana Žužka, sem naletel na članek njegovega učenca, danes škofa in tajnika Kongregacije za vzhodne Cerkve, p. Cyrila Vasil’a. Čeprav je članek pisal za Zvezo Evropskih skavtov (Fédération du Scoutisme Européen), je razmislek o povezavi med Cerkvijo in skavtstvom zanimiv in uporaben tudi za druge skavtske in neskavtske katoliške organizacije.

Zaradi dolžine ga bom objavil v več delih.

Cyril Vasil’: SKAVTI V CERKVI

Potem ko je obširno spregovorila o skrivnosti Cerkve kot Kristusovega mističnega telesa, vidne in duhovne stvarnosti, ter Božjega ljudstva, nam dogmatična konstitucija O Cerkvi 2. vatikanskega koncila razloži hierarhično strukturo Cerkve, s poudarkom na škofovstvu.

Te vidike je izčrpno obravnavala konferenca patra Myguta.

Mi pa se skušajmo bolj osredotočiti na odnos med skavtskim gibanjem, natančneje med aktivnostmi skavtov kot članov Cerkve, ter Cerkvijo, ki jo razumemo kot hierarhično in institucionalno strukturo.

Ne da bi se preveč poglabljali v opisovanje fenomena cerkvenosti katoliškega skavtstva kot gibanja, v katerem člani Cerkve sodelujejo in ki ga Cerkev po svojih hierarhičnih organih – v našem primeru U.I.G.S.E.-F.S.E.[1] – priznava kot orodje apostolata, začnimo pri nekaterih temeljnih dokumentih našega gibanja.

V Listini naravnih in krščanskih principov Evropskega skavtstva[2] beremo:

Skavtstvo želi oblikovati moža vere, sina Cerkve.
Ta formulacija je bila sprejeta tudi v Zvezni statut, ki isto potrdi v točki 1.2.6. (U.I.G.S.E.-F.S.E. želi oblikovati moža vere, sina Cerkve.)

Danes vedno pogosteje opažamo razdvojenost med konceptom osebne vere, ali celo vere po okusu posameznika, ter zavestjo in željo po pripadnosti neki instituciji, neki skupnosti, ki jo je želel in ustanovil Kristus, to je vidni Cerkvi, ki jo po njegovi volji vodi skupek norm, načel in zakonov.

Medtem ko prvo dejstvo – torej osebno vero – lažje sprejmemo, ker odgovarja splošno sprejetemu konceptu osebne svobode človeka, pa se drugo pogosto predstavlja v precej negativni luči, češ da je zavestna pripadnost Cerkvi nekakšen omejevalni dejavnik »osebne vere«.

Naše skavtstvo pa prepričljivo združi oba koncepta in ju ima za neločljiva za skavta iz našega Združenja.

Več lahko preberete na blogu Roka Piska.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.