R. Kocjančič, Finance: Je predsednica vlade mag. Alenka Bratušek ali gospa?

10

Je mogoče iz tega testa zamesiti kakršen koli prispevek k znanosti in stroki?
Ko sem bil maja na Lačni,naši gori, resda le 461 metrov visoki, dvigajoči se nad Hrastovljami, Kubedom in Gračiščem, je bil sončen, svetel, kot iz srebra ulit dan, če smem uporabiti Kosmačev jezik iz njegovega poetičnega romana Pomladni dan. Čeprav je bilo v soboto nebo utrujeno in nizko,sem s prijatelji tudi tokrat obiskal jamo na vrhu Lačne, v kateri je taboril Istrski odred in v katero so se pred Nemci občasno zatekli tudi naši vaščani. Vendar smo bili ob vznožju glasnejši in zgovornejši kot na njenem vrhu. Razvnel nas je namreč – smem kot Primorec reči? – naš Boris Pahor, pisatelj in taboriščnik ter za časa Zemljaričeve oblasti tujec, s svojimi iskrivimi,prodornimi in pokončnimi odgovori v sobotnem intervjuju, s katerimi je na vprašanja odgovarjal z žebljico na glavico. Po sproščenem in polnem dnevu sem na internetu trčil ob sklep Senata Fakultete za družbene vede, s katerim se je odzval na prijavo KPK o domnevnem plagiatorstvu v magistrski nalogi Alenke Bratušek, predsednice vlade.

Mar sem prav prebral? Tema magistrske naloge,v akademskem jeziku magistrskega dela, je torej: Statusna sprememba Servisa za protokolarne storitve iz neposrednega proračunskega uporabnika v javni gospodarski zavod! Ob tej temi se nemirno sprašujem, ali je pravno in etično dopustno, da lahko nekdo pridobi znanstveni naziv(!) magistre/magistra na podlagi raziskovalnih ugotovitev in dognanj o Statusni spremembi (prav ste prebrali!) Servisa (ni po- mota!) za protokolarne storitve (čeprav prestižno vidne!) iz neposrednega proračunskega uporabnika v javni gospodarski zavod (v enega od številnih zavodov!). Je mogoče iz tega testa zamesiti kakršen koli prispevek k znanosti in stroki? – Tema bi bila namreč primerna kvečjemu za pripravo diplomskega dela.

Pa sem prebral še Statut Univerze, po katerem fakulteta izvaja svoje študijske programe na naslednjih področjih: (31) družbene vede (sociologija,politologija,komunikologija,kulturologija, antropologija,obramboslovje); (32) novinarstvo in informiranje (novinarstvo)(13. čl.). Toda tema te magistrske naloge sodi predvsem na pravno, pretežno pa na gospodarsko-finančno področje. Torej tema te naloge tudi ni v skladu s statutarnimi področji fakultete. Pri tem se sprašujem, za katero področje je Bratuškova pridobila znanstveni naziv.

O mentorstvu in komisiji za zagovor je mučno karkoli reči. Senat fakultete je naložil mentorstvo akademiku Veljku Rusu,odličnemu poznavalcu predvsem sociologije. Rado Bohinc, predsednik komisije, ki po svoji habilitaciji in kot nosilec več predmetov,pokriva tudi področje omenjene naloge, pa očitno ni imel pomislekov niti o temi niti o njeni šibki predstavitvi. Ob njiju se je morebitnim pomislekom odrekel tudi Marjan Brezovšek,prav tako član komisije, nosilec več predmetov s področja politologije, deloma tudi javne uprave. Bratuškova je tako prestala tudi zagovor in tako pridobila znanstveni naziv.

Kot je razvidno na spletni strani fakultete, je njen senat, na podlagi prijave Komisije za prepre- čevanje korupcije, 8. aprila sprejel sklep o začetku postopka za presojo pogojev za odvzem znanstvenega naziva,ki ga je na tej fakulteti pridobila Alenka Bratušek, ter za vodenje postopka pooblastil Milana Brgleza, na podlagi pooblastila senata pa je dekan, Bojko Bučar, imenoval komisijo za presojo pogojev za odvzem magistrskega naziva v sestavi akademik Slavko Splichal, Mirjana Ule in Franc Mali. Toda nihče izmed njih nima habilitacije niti ustrezne bibliografije, da bi lahko sodeloval v omenjenem postopku. To je razvidno tudi na spletni strani fakultete.

Več: Finance

10 KOMENTARJI

 1. Kaj so pa vsi skočili v plagiatorstvo?! Nihče se ni obregnil v vsebino in nivo naloge. Vsi pa v plagiatorstvo, ker je prekopirala neko vladno uredbo??? Vladna uredba nima avtorstva, torej tudi plagiat ni možen! Tako, desnica slovenska, spet so vas (nas) spotaknili in smo padli po tleh kolkor smo dolgi in široki! Na račun slovenske škodoželjnosti.

  • Zdravko!

   Avtor je celovito in argumentirano dokazal,da je
   magistrska naloga Bratovškove na ravni kvečjemu
   diplomskega ali celo seminarskega dela.Plagiatorstvo
   je samo eden od dokazav za njegovo ugotovitev.Toda
   celo če bi ocenjevali njeno delo samo po prepisovan-
   in povzemanju literature brez navajanja virov,
   bi ji morali odvzeti znanstveni naziv.Govorjenje o
   neki vladni uredbi je smešno in kaže na popolno
   nezmožnost presoje.Vsaj literaturo,tudi tujo,bi mora-
   li poznati,da bi se lahko oglasili! Ne kažite zgolj
   svoje politično navijaštvo!
   Cefizelj

  • Ne bluzi.
   Po kriterijih za znanstvena dela je potrebno vsako tujo literaturo dosledno citirati, celo tudi če citiraš samega sebe od nekje drugod. Npr. sveto pismo tudi nima znanega avtorja, po tvoji “logiki” bi ga lahko kar prepisal in proglasil za svojega.

   • Kaj ste se zagoropadili?! Saj ste videli kako se je izteklo. Ni plagiat! In zdaj je to potrjeno z zlatimi črkami. Če ne znate oceniti Univerze Edvarda Kardelja, kaj bentite?!
    Kar naprej se hvalimo kako “visoko” je uvrščena naša univerza med drugimi, tujimi univerzami. Tu vidimo kakšen poden je. Na akademskem nivoju Edvarda Kardelja! In niti za milimeter višjem.

 2. Po eni starni neverjetno, po drugi starni pa za nepravične logično kako sos estavili komisijo za odvzem naziva.

  Sicer pa je skregano z zdravim razumom in pravičnostjo, da bo ista fakulteta, ki je odločilno prispevala k temu, da je bil naziv dodeljen, odločala ali je bilo vse v redu.

  O tem bi moral odločati povsem nepristranski organ.
  Če bi ugotovil, da so podani pogoji za odvzempa bi moral tudi fakulteti naložiti ukrepe, ki jih naj izvede, da prepreči ponavljanje takšnih prekrškov in podati ukore tudi mentorjem in članom komisij.

 3. Demokracija se meri po tem, koliko se spoštuje resnicoljubje in načelo pravičnosti.

  Množica primerov dokazuje, da se pri nas ravna drugače. In na to množico bi bilo potrebno konkretno opozoriti, ko se razpravlja o demokraciji.

 4. Brez tega temeljnega zasuka, ki temelji na pravem občutku za resnico in pravičnost, ne bo pravega napredka na vseh področjih: v pravosodju, medijih, upravi, gospodarstvu, izobraževanju…

 5. Zakaj?

  Ker še kar naprej poslušamo in beremo, da ima vsak svojo resnico, kar pomeni, da ima vsak svojo pravičnost.

  Ke se na resnico in pravičnost gleda tako, potem bodo še naprej nepravični zakoni in sodbe ter neenaka merila na vseh področjih življenja. Pomembno bo le to, čigav si.

  To pa je miselnost in ravnaje, ki je značilno za koruptivne.

  Čas je, da se prebudimo iz miselnega in vrednostnega spanja!

 6. Dve cvetki iz njenega magistrskega dela, obe na 55. strani strani:

  Prva:

  “V JGZ Brdo je bilo na dan 10.6.2005 200 zaposlenih, od tega 112 oziroma 53,3% žensk in 98 oziroma 46,6% moških”

  112 + 98 = 210 (in ne 200 kot je v nalogi), neznanje seštevanja oz malomarnost.

  Druga:

  “Povprečna starost sodelujočih je med 36 in 45 leti”

  Povprečna starost skupine ljudi je točno določeno število, je aritmetična sredina, npr 41,75. Ona pa, kot bi napisala, da je povprečna starost 6 letnega otroka in 80 letnega moškega med 36 in 45 leti.
  Pravilno bi bilo npr.: “Starost članov skupine je med 36 in 45 leti (noben mlajši od 36 let in nihče starejši od 45 let)

  So pa pri FDV pravilno ugotovili, res je malomarna, pa njen mentor enako, pa komisija tudi.
  Od sedaj naprej jo bom označeval z:

  “Malomarna magistra”

  oz

  “mmag Bratušek”

  http://www.reporter.si/sites/default/files/files/A.Bratusek-mag-print.pdf

  • Tudi taksne “malenkosti” ustvarjajo sliko avtorja in njegovega mentorja, posledicno tudi same FDV. In ce pomislimo, da gre pri tem za avtorstvo sedanje predsednice vlade, je vse skupaj se bolj zastrasujoce. Zanimivo, da se se niti v politiki niti v izobrazevalnem sistemu po tem skandalu ni zgodilo prav nic. Vse je tiho kot v prejsnjih, socio-komunisticnih casih, ko je Partija obvladovala vse spore druzbe.

Comments are closed.