R. Čakš, domovina.je: Glavne zmote o zasebnem šolstvu v Sloveniji

0

Zasebno šolstvo bi v Sloveniji prispevalo k dvigu kvalitete javnega šolstva, pa še več denarja bi ostalo.

Kot smo včeraj opozorili na Domovini, država krepko zamuja rok za ureditev 100 % financiranja javno-veljavnega programa zasebnih osnovnih šol in se ponovno obnaša ignorantsko, tako do te problematike, kot tudi do Ustavnega sodišča, ki jih je rok naložilo.

Vladne stranke namreč jadrajo na splošnem ljudskem strahu pred razmahom zasebnega šolstva, češ da bi to uničilo kvaliteto javnega šolskega sistema ter starše in učence postavilo v neenak položaj. Uveljavljena stereotipa o zasebnem šolstvu sta elitizem in plačljivost, kar naj bi vodilo v poglabljanje družbene neenakosti, na kar pa smo Slovenci, živeči v eni od najbolj egalitarnih držav na svetu, izjemno občutljivi.

A za kopico strahov, stereotipov in nazadnjaškega razmišljanja se skriva drugačna resnica, kot jo poznajo v socialistični miselnosti vzgojeni državljani.

Porast deleža zasebnega šolstva v Sloveniji bi namreč prispeval h kvaliteti javnega šolstva, za katerega bi obenem ostajalo več denarja. Naši otroci bi lahko dobili višjo kvaliteto izobraževalnih storitev brez dodatnih proračunskih obremenitev, ne glede na to ali bi obiskovali javno ali zasebno šolo.

Poglejmo zakaj.

Raznovrstnost šolstva bogati in je cenejše za državo

Kvalitetno izobraževanje mladine kot cveta naroda je zagotovo prioriteta, naloga in obveznost vsake države, ki da kaj nase. Pristop k zagotavljanju te storitve pa je lahko preko sistema državnega šolstva, lahko pa država to nalogo zaupa ustrezno strokovno kompetentnim zasebnikom, ki pod njenim nadzorstvom izvajajo predpisan javno-izobraževalni program.

Kot je včeraj pisal Rok Trdan, je Slovenija, skupaj z Bolgarijo, Romunijo, Litvo, Latvijo, Turčijo, država z najmanj zasebnega šolstva v Evropi, katoliške (in druge verske) šole pa v večini držav v celoti financira država, vključno z skandinavskimi državami, po katerih se tako radi zgledujemo.

Več lahko preberete na domovina.je.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.