Protiimperialistična ali osvobodilna fronta?

3

Na skupnem sestanku predstavnikov Komunistične partije Slovenije, krščanskih socialistov, dela Sokolov in kulturnih delavcev so 26. aprila 1941 v Ljubljani ustanovili Protiimperialistično fronto, ki so jo 22. junija  1941 preimenovali v Osvobodilno fronto slovenskega naroda (OF). Dogodek so slovenski komunisti po napadu Nemčije na SZ vsebinsko prilagajali trenutnim razmeram. Po vojni je dolgo prevladovalo mnenje, da so OF ustanovili 27. aprila 1941. Akademik Aleksander Bajt je o tem zapisal:«Dne 26. aprila 1941 je bila ustanovljena Protiimperialistična in ne Osvobodilna fronta«, kar je bila zelo pomembna razlika. O tem obstajajo izvirni dokumenti. V »osvobodilno« se je preimenovala šele, ko je Nemčija 22. junija istega leta napadla Sovjetsko zvezo.  Do takrat sta namreč CK KPS in KPJ tako kot tudi sam Stalin še upala, da bo sovjetsko prijateljstvo s hitlerjevsko Nemčijo trajalo večno in da bosta s skupnimi močmi osvobodila ljudstva sveta imperialističnih zavojevalcev, pred vsem Francije in Velike Britanije.

3 KOMENTARJI

 1. Tega istega leta je bila 21.XII., na Stalinov rojstni dan, ustanovljena Prva proletarska brigada. Po razhodu z njim se je datum premaknil za en dan, tako, da je bil dan JLA 22.XII. . . .
  Letos “praznujemo” tudi 70-letnico znamenitega odloka o prepovedi bojevanja proti okupatorju zunaj OF – 16.IX.1941 je datum, ki je legitimiral OF kot organizacijo, ki si hoče podrediti vse na tem področju – razgledanim je (bilo) jasno, da je šlo za izključni monopol Partije nad vsem odporom. Načrtovani sta bili dve fazi prevzema oblasti, a so razni vojvode na “osvobojenih ozemljih” prehitevali in razkrili pravo naravo enobeja . .
  Izvajati revolucijo v času okupacije je veleizdajalsko početje. Vabim pravnike, da to utemeljijo v svojem jeziku.

 2. Kolikor jaz vem, novejši izsledki zgodovinarja Godeše kažejo, da so na ustanovnem sestanku, tako namreč priča letak Centralnega komiteja (CK) KPS s konca aprila 1941, najprej govorili o Osvobodilni fronti Slovenskega naroda in šele naknadno se je pojavlja v nekem dokumentu izraz Protiimperialistična fronta (PIF).

  Vendar pa, če je za določene 27. april res tako sporen (pa čeprav na podlagi izredno slabih argumentov), bi lahko uvedli 29. april, ko je dejansko prišlo do prve sabotažne akcije KOMUNISTOV (le kako, če pa so po mnenju zagovornikov kolaboracije bili Hitlerjev zaveznik) proti okupatorju v Mariboru.

 3. Me zanima, za kakšno sabotažno akcijo je šlo – in, so pobudniki in izvajalci bili pohvaljeni ali kaznovani zanjo?
  Prvi spopad z okupatorjem pa je bil 13.V.1941 na Mali gori nad Ribnico – v njem je padel vojaški vodja TIGRa Danilo Zelen. To bi bil primeren dan za praznovanje Dneva upora – ko bi bil Danilo Rdeč!

Comments are closed.