Prispevek je napisal Janez Juhant in »ne odraža menja Televizije Slovenija«

22

Spoštovani svetniki RTV Slovenija! Dovolite, da Vam posredujem javno pisno stališče do glasovanja oziroma pogled na glasovanje o razrešitvi generalnega direktorja (GD) in nadaljnje delovanje Sveta RTVS. Z neuspelim glasovanjem za odstavitev GD sem postavljen pred dejstvo, da se bom v prihodnje spet moral odločati glede sodelovanja pri tveganjih, ki se dogajajo na RTVS in v zvezi z njimi obstajajo utemeljeni sumi koruptivnosti, o čemer je bil govor že pri prvem glasovanju leta 2018 in zdaj spet. Za kolegice in kolege, ki so glasovali za razrešitev GD, bo verjetno dilema podobna.

Delavec RTVS ostaja nezaščiten, če ne trobi v isti rog z vplivnimi v hiši

Najprej beseda o političnem glasovanju, o čemer ste nekateri svetniki, ki ste bili proti, veliko govorili, omalovaževali nas in nas kot podpisnike celo javno blatili. Poučen sem bil, da je bila Vaša stran celo bolj politična, saj so našo sejo spremljali kampanja strank opozicije iz DZ (seja o medijih) ter pritiski velikih in malih ljudi iz ozadij. Ne vem, ali bo med nami v prihodnje več uravnoteženosti in nepristranskosti, katerih primanjkljaj je bil tokrat očiten, torej tudi političnega sodelovanja. Nastopi nekaterih svetnikov so bili zelo podobni nastopom nekaterih na RTVS v smislu širjenja sovražne propagande in neutemeljenega blatenja političnih nasprotnikov, ki ga izvaja opozicija ob podpori nacionalne hiše in za katerega način smo mislili, da je s padcem bivšega režima mimo.

Ob izidu glasovanja sem se spraševal tudi o svetnikih, ki ste glasovali proti: ali vam je vseeno, kam gre hiša, posebej če na vse skupaj pogledamo etično trezno in odgovorno, kar pa je pri nas očitno problem celo pri ljudeh, ki naj bi jim to pripisovali ex officio. Ne razumem niti Sveta delavcev RTV Slovenija, ki je vse odgovorne in zavzete osebe v hiši postavil v omenjeni posplošen tok delovanja hiše, ki pa ustreza le vplivnim v hiši, delavec pa ostaja nezaščiten, če ne trobi v ta rog; zato niti ne ve, kaj bo z njim v prihodnje, saj je glede na stanje stvari lahko njegova usoda negotova.

A za novinarje se pri nas komaj kdo zares postavi, še najmanj tisti, ki širijo floskule o novinarski svobodi. Pristojni, celo na RTVS, pa delujejo žal pogosto po zelo pristranskih etičnih in medijskih merilih.

Televizija Slovenija nadaljuje pristransko in žal sovražno manipulira z javnostjo

Za hišo bo očitno ostal problem uravnoteženosti programov, ki so sicer lepo zapisani v Poslovno-programskem načrtu (PPN) in Finančnem načrtu (FN), a zadeve tečejo po svojih kanalih. Tako RTVS nadaljuje pristransko in žal sovražno manipuliranje z javnostjo ter podpira rušilni naboj tistih, ki nimajo idej o smernicah razvoja te države, ki so odstopili v krizi v boju s covidom-19, zdaj pa pametujejo z puhlimi besedami o pomanjkljivi zdravstveni službi, medicinskem in administrativnem osebju itd. ter ukrepih, ki jih ta vlada v vsestransko zahtevnih razmerah za treznega človeka izvaja po najboljših močeh. Povrh so celo nekateri iz vrst teh kritikov prej na odgovornih mestih desetletja zanemarjali ureditev razmer za delovanje medicinskih sester in zdravnikov v konkurenčnih in enakopravnih razmerah ter pustili odtekati denar za zdravstvo v pogoltne žepe.

Ali ne gre Televizija Slovenija v smer iz nacionalne v partijsko medijsko hišo?

Lahko, da bodo predlogi FN in PPN 2021 »obogateni« z kozmetičnimi popravki, a težko verjamem, da bodo glede na to stanje zadeve tekle drugačne, pač pa bomo isti spet deležni očitkov, da smo proti predlogom vodstva, saj naj bi očitno s podporo omenjene politične večine vse potekalo tako kot do zdaj. Ker torej ne morem prevzemati odgovornosti za tako poslovanje, se bom, dokler se kaj ne spremeni – kot sem se do zdaj – na to tudi naprej kritično odzival. Odgovornost za to prevzemate torej člani vodstva, ki imate tako kljub naši kritični in odgovorni nalogi ključno vlogo. Boste pač v zgodovino šli kot tisti, ki niste delovali ne za nacionalno hišo ne za nacionalne interese ne za državo in vse njene državljane, pač pa predvsem za omejene koristi zgolj nekaterih.

Morda pa boste še drugi svetniki le premislili in ne boste več podpirali tega stanja, čeprav ste zdaj vodstvu že dali bianco menico zanj.

Za dodatek še opomba v zvezi s prispevkom TVSLO 2 v soboto, 7. novembra, zvečer o osamosvajanju: RTV se ne strinja s prispevkom o osamosvojitvi! Torej 95 odstotkov udeležencev plebiscita in s tem 88,5 odstotka volilnih upravičencev, ki so bili za svobodno Slovenijo, za RTV-jevce ne pomeni nič; ali ne gre to v smer iz nacionalne v partijsko RTV?

22 KOMENTARJI

 1. Le z medsebojno Ljubeznijo se dolgoročno zmaguje in prepoznava lažnivce, kot je tukaj primer. Prof. Juhant govori z ljubeznijo.

 2. Odličen apel!

  Škoda se mi zdi, da se je ob razreševanju generalnega direktorja zanemaril 5. člen zakona o rtv, ki opozarjana bistveni problem RTV.

  5. člen zakona o rtv

  Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:

  – spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

  – spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo;

  – spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

  – spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;

  22. člen zakona o rtv

  Generalni direktor:

  – vodi strokovno programsko delo javnega zavoda RTV Slovenija;

  – organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda RTV Slovenija;

  – predstavlja in zastopa javni zavod RTV Slovenija;

  – je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda RTV Slovenija;

  – usklajuje delo direktorjev radia in televizije ter drugih vodilnih delavcev skladno s statutom in odloča v morebitnih sporih med njimi;

  – zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;

  – spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;

  – uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;

  – varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati obče človeške vrednote.

 3. Skratka, generalni direktor RTV ni niti približno opravil svojih nalog in odgovornosti, ki jih ima po zakonu o RTV. Zato ni odgovoren le za finančni del poslovanja RTV, ampak tudi za programski del poslovanja. To njegovo odgovornost zakon o rtv določno konkretizira.

  Neverjetno pa je, da za to ne odgovarja. To pa je po balkansko, pa čeprav nismo na Balkanu.

 4. Zaskrbljujoče je, da smo Slovenci v srednji, to je centralni Evropi, ravnamo pa tako nevrednotno kot bi bili na Balkanu.

  Zato pa imamo probleme na RTV-e , v pravosodju in še kje.

 5. V oddaji, o kateri govori clanek, pricuje tudi Marjan Podobnik. Ki je kot mlad clovek in kristjan ( iz gibanja Vinka Kobala) opazno nastopal v procesu demokratizacije in osamosvojitve. Vodil je podmladek Slovenske kmecke zveze in bil ob Omanu, Zagoznu, Toplaku ena vodilnih figur te stranke, kasnejse SLS.

  Nedavno so mu, potem ko je zmagovito z listo nastopil v volitve v kmecko zbornico, v zadnjem hipu preprecili, da bi postal predsednik te stanovske organizacije. Ce drzi, kar sam pravi, ljudje iz Cerkve, med njimi eden vodilnih usluzbencev nadskofije.

  Zakaj so to naredili? Zakaj so se odlocili onemogociti Marjana Podobnika, evidentnega kristjana, demokrata, enega pomembnih osamosvojiteljev, Omanovega zeta in cloveka s strokovnimi znanji in retoricnimi vescinami? Bi pa res rad vedel….

 6. Prvi slovenski demokrat – Ivan Oman, bi si je resnično zaslužil spomenik v Ljubljani, ki ga pa še ni.

 7. Ob kritikah na račun direktorja RTVSLO pa pozabljamo na institut VARUHA PRAVIC GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV. Prav je, da je (animimus) “Svitase” objavil 5. člen zakona o RTV. Zelo je pomembni alineji, ki govorita o : spoštovanju načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij; in zadnja, ki naglaša: spoštovanje načela politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma. Zaradi grobih kršitev teh načel sem že večkrat pisal urednikom javne hiše (pa tudi mnogi kolegi), vedno podkrepljeno s konkretnimi dejstvi. Zaradi neustreznega odziva, pa sem se kot uporabnik storitev imenovanega javnega medija, obrnil na Varuhinjo Ilinko Todorovski. Izkazalo se je, da pa je imenovana bolj “varuhinja” svojih kolegic na televizijo, kot skrbnik interesov javnosti do celovitega, korektnega in politično nepristranskega poročanja. Torej imamo instanco NADZORA, ki pa ne deluje. Gospa Ilinka Todorovski opušča dolžna ravnanja, zato je umestno, da zahtevamo njeno razrešitev. Na tej točki morda presekamo pesornalne unije, obroč povezav me vodilnimi in tistimi, ki bi naj jih nadzorovali, na tem mestu skušamo presekati ta usodni začaran krog povezav. Napake uredniške politike se bodo še naprej dogajale, a ČE BI DELOVAL NADZOR, bi bilo teh anomalij bistveno manj. Menim, da imamo gledalci in poslušalci pravico, da imamo zastopnika, ki brani naše interese po objektivnem in celovitem obveščanju, ne pa nekega odvetnika urednikov. V PREDSTAVNIŠKI DEMOKRACIJI, KJER NADZORNE INSTANCE NE DELUJEJO, OZ. SI JIH OBLAST PODREDI, JE KONEC DEMOKRACIJE IN PRAVNE DRŽAVE !!! / Ropar, ki mu uspe izklopiti alarmne naprave in nevtralizira varnostnike, lahko mirno polni vreče in si v banki še iz avtomata postreže s kavico./ S pobudo za razrešitev sedanje t. im. varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev bom seznanil svetnike Programskega sveta (pač tiste, ki jih poznam) in tudi cenjeni Časnik. Želim, da se ji pridružite po različnih kanalih – tudi s pismi Varuhu in direktno svetnikom Programskega sveta RTV. Lep pozdrav vsem Andrej M

  • To je zelo pomembno vprašanje.
   Vsi dosedanji varuhi pravic gledalcev, poslušalcev in ostalih uporabnikov rtvslo storitev, torej Lado Ambrožič, Miša Molk in Ilinka Todorovski, so bili že pred zasedbo te funkcije na plačilni listi državne rtv.
   To dejstvo vodi naravnost v sklep, da na državni rtv, za “samostojnega in neodvisnega” varuha pravic gledalcev, poslušalcev in ostalih uporabnikov rtvslo, vsakič imenujejo nekoga izmed svojih uslužbencev in to kar sami.

   V zadnjem pravilniku (priloga v članku s portala rtvslo nižje v komentarju) o delovanju tega “neodvisnega, nepristranskega, zaupnega in verodostojnega” organa res piše, da varuha imenuje generalni direktor rtvslo na podlagi javnega razpisa in sklepa programskega sveta rtvslo o izbiri. Še posebej je pripisano, da je funkcija varuha neodvisna od programskega in poslovnega vodstva rtvslo.
    
   Pravilnik torej predpisuje absurdno situacijo, ko programsko in poslovno vodstvo rtvslo, na položaj varuha nastavita človeka, ki naj bi bil od taistih vodstev neodvisen!
   Mislečemu človeku se samo od sebe zastavi logično vprašanje: kako naj bo oseba na položaju varuha neodvisna od programskega in od poslovnega vodstva rtvslo, ko pa sta že njena izbira in imenovanje na položaj varuha popolnoma odvisna od taistega programskega in poslovnega vodstva?!?
   Tisti, ki take nonsense zapisujejo v slovensko zakonodajo, morajo imeti slovenske državljane, gledalce, poslušalce in ostale uporabnike storitev rtvslo ter plačnike rtv davka, za norce!

   https://www.rtvslo.si/varuh/o-varuhinji

   Da osebe, ki zasedajo položaj varuha, niso niti neodvisne niti nepristranske, je že pred časom odlično opisal in utemeljil gospod Poznič v svojem članku:

   https://www.casnik.si/ilinka-todorovski-varuhinja-gledalcevih-pravic-dobro-bi-bilo-da-odstopite

   • To vse drzi, Vanja. Sam pa nisem preprican, ce je to delovno mesto sploh smiselno. Obstaja profesionalna etika, kodeks, zakoni, dobri zgledi iz demokracij s tradicijo, ki bi zavezovali ustanovo brez vsakih “varuhov”.

    V Slovenije so ustvarili na tisoce delovnih mest vprasljivega smisla, da levi druzboslovci dobijo delovna mesta in za pogosto lagodne sinekure vlecejo solidne place, zraven pa se malo igrajo nauceni druzbeni inzeniring ter poskrbijo za podporo politiki, ki jih je namestila.

    • Se popolnoma strinjam.

     Vsi ti “varuhi” različnih pravic so odlični zalivalci pisarniških fikusov in grelci pisarniških stolov. In prejemniki več kot minimalnih plač, se ve.

 8. Povsem se strinjam s komentatorjem gospodom Magajno.

  Zaskrbljujoče ni le ponavljajoče nezakonito in protiustavno delovanje RTV Slovenija, ampak tudi neučinkovitost desnice in vseh, ki smo s takšnim nezakonitim in protiustavnim početjem RTV prizadeti.

  Prizadeti smo vsi, ki spoštujemo slovenske demokratične ustavne temelje in človekove pravice.

 9. Neučinkovitost desnice se kaže v tem, da sicer opozarja na nepravilno ravnanje RTV, vendar vse ostaja na ravni medsebojnega bockanja s pavšalnimi tviti in pavšalnimi kritikami.

  Manjka pa sistematični pristop, ki mora biti utemeljen v pravnem smislu z dejstvi in dokazi ter dobro argumentacijo.
  To ni težko pripraviti, saj se ve, katere tv oddaje so bile tiste, ki so kršile določbe zakona o rtv in zakaj so jih kršile.
  Menim, da desnica v tem smislu ni dobro organizirana in ne vključuje v pripravo takšnih predlogov in aktov dobre pravnike ( manjka interdisciplinaren pristop), pa čeprav je jasno, da ne gre za sodne postopke.
  Zaradi tega je bilo izrazito slabo pripravljen dopis vodstvu EU, ki ga je posredovalo naše zunanje ministrstvo na temo medijske svobode in pluralizma v Sloveniji. Zlasti še, ker so imenovali osebe in njihovo politično preteklost, namesto, da bi predložili dejstva in dokaze ter argumente za njihovo protiustavno nedemokratično delovanje.

  Podobno je tudi na drugih problematičnih področjih, ki se glede rešitve ne premaknejo in ostajajo na ravni medsebojnega neproduktivnega obtoževanja.

 10. Velik vpliv imajo tudi uredniki in novinarji, ki morajo obvladati demokratične temelje, zakonodajo in kako se stvari streže po življnjski logiki, da se problemi rešijo.

  Na RTV bi morali biti resnično nepristranski novinarji, katerim je edini cilj, da uresničujejo slovenske ustavne temelj e ter opozarjajo na mimohode levice in desnice.

 11. Primer utemeljitve kršitve zakona o rtv:

  Dne …. je RTV predvajala oddajo…. in pri tem kršila določbe 5. člena Zakona o rtv, ki določa, da morate zagotavljati nepristransko in celovito obveščanje ter politične uravnoteženosti in pluralizma. Vi ste pa ste oddajo organizirali tako, da ste predstavili le mnenje levice in ne tudi desnice. Poleg tega je v oddaji sodeloval le tisti, ki je imel levi pogled na življenje, ne pa tudi tisti, ki ima desnega.

  Zanima me, če so desni člani Sveta RTV pripravili takšno pisno gradivo za razrešitev direktorja RTV?
  Ker je ta problem vsesplošen in akuten, bi morali povabiti k njegovemu oblikovanju tudi državljane, ki smo prizadeti.

 12. Trenutno na Časniku ni članka, ki bi obravnaval divjaške napade huliganov in kriminalcev na policijo in novinarje prejšnji četrtek v Ljubljani.
  Zato kar tu spodaj dodajam povezavo na članek Nenada Glücksa v Reporterju, ki je vreden vse pozornosti, saj se nanaša na izprijene manipulacije družbeno-političnih delavcev na državni tv ob nasilnih protivladnih protestih:

  https://reporter.si/clanek/slovenija/crn-dan-za-novinarstvo-urednica-oddaje-tednik-na-tvs-jelena-ascic-simbolno-se-enkrat-brcnila-nezavestnega-fotoreporterja-825096

  Mimogrede:
  zdi se, da je novinar Glücks še edini Reporterjevec, ki po menjavi lastnika revije ni diametralno zaobrnil svojih stališč. Četudi so njegovi članki morda namenjeni le uredniškemu ustvarjanju videza “uravnoteženosti” revije, (podobno kot članki Bernarda Nežmaha ustvarjajo videz “uravnoteženosti” Mladine, pri čemer je dr. Nežmah solastnik revije, ki si že zaradi tega lahko privošči svobodno pisati), se Glücksove zapise splača prebrati in citirati.
  …za razliko od Kršinarjevih in Sunčičkinih zapisov, kjer je škoda zapravljati čas za branje.

 13. Problematično za desne medije- Tv Nova 24 pa tudi Demokracija je, da se zadovoljijo, da je vmes veliko primitivnih komentarjev, ki nimajo nobenega pozitivnega smisla.

  Škoda, da ta medija ne napravita konec temu primitivizmu , pa bi desna politika višje kotirala.

Comments are closed.