Prejeto: Javni poziv UO DSP slovenski politiki

3

Spoštovani predstavniki slovenskega »političnega razreda«, Vlada RS, vodstva parlamentarnih političnih strank, poslanci Državnega zbora RS,

živimo v letu, ko se izteka dvajset let od osamosvojitve Slovenije, v katero je velik prispevek svojega moralnega kapitala vložila tudi slovenska kultura, dejansko težo odločitve in tveganja pa je s plebiscitom vzelo nase celotno ljudstvo in zato je sleherna razprava o posamičnih zaslugah odveč. Danes ljudstvo, namesto da bi ponosno proslavljalo, tone v brezup in strah pred prihodnostjo.

Razpadel je sistem vrednot, v imenu katerega smo se osamosvojili, propadle so cele gospodarske panoge, grozi nam razpad socialnega sistema. Države so se polastile politične stranke, med katerimi ni dialoga; poslanci v parlamentu ne razpravljajo in ne tehtajo argumentov, temveč se zmerjajo, obtožujejo, si očitajo domnevne grehe svojih dedov, bojkotirajo, obstruirajo, se preglasujejo in vsako pomembno sprejeto odločitev vsilijo ljudstvu v ponovno odločanje na referendumu. Kot da reprezentanti parlamentarne demokracije želijo vsemu svetu dokazati nesmiselnost sistema!

Kulturna produkcija po eni strani doživlja količinski razmah, po drugi strani pa se zdi, da v kulturi vlada popoln relativizem glede vrednostnih kriterijev; mediji ter javnost, tudi politika, kujejo v nebo dosežke množične kulture, resnični dosežki pa ostajajo spregledani ali kvečjemu zabeleženi in nato pozabljeni. Nesporno je tudi, da je že mogoče zaznati negativne učinke globalizacije na položaj slovenskega jezika.

Zaradi vsega tega DSP poziva slovenske politične stranke, poslance, ministre in druge funkcionarje, naj se prenehajo boriti izključno za prestiž in oblast; naj se vendar že začnejo pogovarjati, poslušati in upoštevati drug drugega in naj s spremembo volilne zakonodaje omogočijo, da bo na volitvah imel možnost za izvolitev še kdo drug in ne le najbolj ubogljivi vojščaki strankarskih vojskovodij! Parlamentarne stranke tudi poziva, naj ne izsiljujejo predčasnih volitev, dokler ne izpolnijo naloge iz predhodne zahteve, saj bi predčasne volitve pod nespremenjenimi pogoji omogočile zgolj zamenjavo ene obstoječe in izpete garniture z drugo obstoječo in nič manj izpeto garnituro, ne da bi se zares kaj spremenilo.

Spoštovani politiki, voditelji in izvršitelji – v teh dvajsetih letih ste se polastili vseh možnosti odločanja, mnogi ste svoje položaje tudi zlorabili, vsi ste odgovorni za prihodnost države. Začnite razmišljati o strahu in brezupu, ki vse bolj prevladujeta v deželi, o klimatskih spremembah, ki nas ogrožajo, o nedoseženi enakopravnosti in družbenem položaju žensk in državljanov z drugačno spolno usmeritvijo, o gospodarstvu, ki potrebuje prostost za razvoj in ne nasvete in vsiljene kadre, razmišljajte o kulturi, ki ne potrebuje drugega kot ustrezno spoštovanje, in o šolstvu ter znanosti, ki potrebujeta možnosti za delo brez vedno novih finančnih in drugih pretresov! Začnite se pogovarjati, predvsem pa poslušati med seboj in druge! In začnite že enkrat delovati v javno in ne predvsem v lastno korist! Razmišljajte o tem, da smo državo pred dvajsetimi leti ustanovili zato, da bi jo imeli še dolgo potem, ko vseh nas že dolgo ne bo!

Upravni odbor Društva slovenskih pisateljev

3 KOMENTARJI

  1. Ste presenečeni pisatelji? Kučanu je uspelo nahraniti vaš napuh, in vas postaviti za temelj nove države. Celo ustavo ste dobili za napisat.

    A niste razumeli. In zdaj ste presenečeni. Nimate pojma ne o politiki, ne o pravu in ne o državi! Zato se raje ukvarjajte z držanjem ogledala družbi, kakor z ukvarjanjem s politiko.

  2. Najbolj jih skrbi, ker bo s propadom Slovenije in večine njenih podjetij tudi konec subvencioniranja njihove ” kulture”.

  3. Pisateljem je treba šteti v dobro, da so se v zadnjih letih precej depolitizirali in ne pristajajo več na to, da so podaljšana roka neke strankarske politike.

Comments are closed.