Prejeli smo: V naslednjih treh letih tudi o podjetništvu in poslovni etiki

0
Foto: Drago Rudel.
Foto: Drago Rudel.

Z začetkom leta 2016 se je začel mednarodni projekt z naslovom Youth for Enterpreneurship and Business Ethics, pri katerem je partner tudi Socialna akademija.

Namen projekta, ki bo med drugim podprt v okviru programa Erasmus+ mladi v akciji, je razviti inovativen pristop h krepitvi kompetenc mladih na področjih podjetništva, vodenja in (poslovne) etike. Jedro projekta tvori pet združenj krščanskih poslovnežev iz petih različnih držav – iz Slovenije je to Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije, poslovodeči partner pa je nemški BKU. Poleg petih vsebinskih partnerjev pa v konzorciju sodelujejo še štiri organizacije, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo z mladimi.

Med 18. in 20. februarjem sta se predstavnika Socialne akademije udeležila uvodnega projektnega srečanja, ki je potekalo v Ingolstadtu v Nemčiji. Na srečanju smo se partnerji dogovorili o natančnejšem časovnem načrtu prvega leta izvajanja in vzpostavili skupno osnovo, ki nam bo omogočala nadaljnji razvoj projekta.