Prejeli smo: V.d. predsednika PS RTV Slovenije o zahtevah Pirc Musarjeve

1

Mitja ŠtularIzjava za javnost dr. Mitja Štularja, v.d. predsednika Programskega sveta RTV Slovenija.

V postopku imenovanja generalnega direktorja RTV Slovenija se je teden dni po glasovanju, v katerem je večino glasov dobila kandidatka Nataša Pirc Musar, izkazalo, da eden od članov programskega sveta že ob imenovanju v programski svet in tudi na dan glasovanja ni izpolnjeval zakonskih pogojev za članstvo. Glas tega člana, ki je bil še v lanskem letu član vodstva politične stranke, kar zakon izrecno prepoveduje, je bil za izvolitev odločilen. Ker je s tem prišlo do nezakonite situacije in nedopustnega vplivanja politike na odločitev o izbiri generalnega direktorja, se je programski svet odločil za ponovitev glasovanja.

Ob tem opozarjamo, da kandidatka za generalno direktorico Nataša Pirc Musar v javnosti napačno interpretira odločitev Upravnega sodišča glede stvarne pristojnosti. Upravno sodišče se je zgolj razglasilo za nepristojno, nikakor pa ni pritrdilo njenim vsebinskim argumentom, ki jih je navedla v tožbi, saj jih sploh ni obravnavalo. Tovrstne enostranske interpretacije in zahteva po takojšnjem podpisu pogodbe o zaposlitvi so povsem neprimerne in predstavljajo nedopusten pritisk ter poskus vplivanja na programski svet v trenutku, ko je ta tik pred sklepnim krogom glasovanja o generalnem direktorju.

Programski svet mora delovati tako, da na njegovih odločitvah ni sence dvoma. Ponovno glasovanje ni usmerjeno proti posameznim kandidatom, pač pa je nujno potrebno zato, da bo programski svet o direktorju RTV Slovenija odločil v zakoniti sestavi, pri čemer imajo vsi kandidati enake možnosti. Kakršnekoli drugačne interpretacije so zlonamerne, neprimerne in jih odločno zavračamo.

dr. Mitja Štular

v.d. predsednika Programskega sveta RTV Slovenija

Foto: Aleš Čerin

1 komentar

  1. kolikor sem jaz zadevo razumel iz izjave pirc musarjeve gre za to, da s tem, ko se je upravno sodišče izreklo za nepristojno, naj bi to pomenilo, da ne gre za upravno zadevo, posledično pa tudi to, da postopek, ki je bil uveden po prvem glasovanj, s katerim se je postopek glasovanja obnovilo, dejansko ni veljaven, ker temelji na predpostavki, da naj bi v tem primeru šlo za upravno zadevo, kar pa po mnenju upravnega sodišča ne drži, ampak gre za civilno zadevo, ki pa se ne more vodit kot upravna zadeva. s svojo zahtevo tako pirc musarjeva dejansko hoče doseči samo to, da bo dobila neko pravno podlago, na osnovi katere se bo lahko obrnila na delovno sodišče.

Comments are closed.