Prejeli smo: Stališče SŠK na seji Odbora za pravosodje v DZ do »Predloga poplačila nadomestila Rimokatoliški cerkvi iz naslova denacionalizacijskih postopkov in ostalih terjatev«

49

drzavni-zborStališče Slovenske škofovske konference na seji Odbora za pravosodje v Državnem zboru do »Predloga poplačila nadomestila Rimokatoliški cerkvi iz naslova denacionalizacijskih postopkov in ostalih terjatev«

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) ocenjuje »Predlog poplačila nadomestila Katoliški cerkvi iz naslova denacionalizacijskih postopkov in ostalih terjatev«, ki ga je podala skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Alenko Bratušek, kot neprimernega ter predlaga njegovo zavrnitev. Razlogi za takšno stališče SŠK so na strani predlagateljev, saj ti:

1.  zavajajo glede razlogov, zakaj je oziroma bo prišlo do odškodnin v primeru prepočasnega vračanja odvzetega premoženja;

2.  navajajo neresnične trditve glede domnevne finančne škode v primeru državnih bank in posledične dokapitalizacije iz javnih sredstev.

Na SŠK smo prepričani, da je glavni namen priporočila zgolj pridobivanje omejenih političnih koristi na račun širjenja neresničnih informacij ter netenja nestrpnosti do katoliške skupnosti v Sloveniji. Prav tako gre za pozivanje k diskriminatorni obravnavi sestavnih delov Katoliške cerkve v primeru poplačila nadomestila iz naslova denacionalizacijskih postopkov. Menimo, da je vrnitev odvzetega premoženja katoliški skupnosti v Sloveniji pravična, zato je treba krivične odločbe prejšnjega totalitarnega sistema odpraviti. S predlagateljem se strinjamo, da je postopek vračanja prepočasen in zamuden. Ob tem poudarjamo, da krivda ni na strani denacionalizacijskih upravičencev oziroma Cerkve, temveč na strani pristojnih državnih organov in dela politike, ki je petindvajset let izvajal medijsko in politično gonjo proti Cerkvi zgolj zaradi tega, ker je vztrajala pri tem, kar ji po vseh načelih pravičnosti pripada. Zato predlagamo, da predlagatelj spremeni vsebino predloga priporočila in od vlade zahteva, da ugotovi odgovornost vseh političnih in državnih organov, ki so nerazumno zavlačevali denacionalizacijske postopke kljub zavedanju, da bo država morala plačati nadomestilo za neuporabo premoženja in pripadajoče obresti. SŠK bo takšno priporočilo vladi podprla.

Glede vračil v postopkih denacionalizacije poudarjamo, da Cerkev ne zahteva odškodnin za neuporabo premoženja v času od 1945 do 1991. Prav tako ne zahteva odškodnin za financiranje obnov vrnjenega premoženja, ki je bilo v večini primerov vrnjeno v neprimernem in poškodovanem stanju.

Na SŠK nadalje ocenjujemo informacije predlagateljev, da naj bi podjetja v lasti sestavnih delov Katoliške cerkve povzročila škodo državnim bankam v višini pol milijarde evrov, kot neresnične. Dejstva so popolnoma drugačna. V zadevi holdingov Zvon 1 in Zvon 2 je bil eden od večjih lastnikov družba Gospodarstvo Rast, d. o. o., v večinski lasti Nadškofije Maribor. Po nam dostopnih informacijah sta leta 2010 dve državni banki upnici (NLB in Abanka) zaradi političnih razlogov odklonili program prestrukturiranja dolgov Zvon 1 in Zvon 2, čeprav so se z njim strinjale vse ostale zasebne banke upnice. Zaradi nesodelovanja omenjenih bank sta bila Zvon 1 in Zvon 2 prisiljena začeti stečaj navkljub dejstvu, da sta imela na dan 31. 3. 2010 po cenitvi mednarodnega svetovalnega podjetja KPMG za 477 milijonov evrov premoženja in naložb. Po podatkih iz revidiranih računovodskih izkazov obeh holdingov Zvon 1 in Zvon 2 je bila na dan 31. 12. 2010 vrednost vseh dolgov 423,3 milijonov eur. To pomeni, da so premoženje in naložbe Zvona 1 in Zvona 2 za 53,7 milijonov eur presegali njune dolgove. Državna NLB je zato najela mednarodno svetovalno podjetje ATKEARNEY, ki je ugotovilo, da je bilo premoženja v obeh Zvonovih več kot dolgov in predlagalo načrt prodaje naložb, po katerem bi Zvon 1 in Zvon 2 do leta 2015 bankam odplačala 371 milijonov eur dolga; od tega 183,1 milijonov eur že do konca leta 2011. S tem načrtom so se sprva strinjale vse banke, nato pa sta nasprotovali samo dve banki: državni banki NLB in Abanka. Obe sta v zadnjem trenutku, najverjetneje zaradi političnih razlogov, odstopili od podpisa sporazuma. Tako so januarja 2011 sledili insolvenčni postopki, zaradi katerih je bila finančno najbolj oškodovana Nadškofija Maribor. Ob tem poudarjamo tudi, da so državne banke podprle finančno prestrukturiranje Istrabenza, v primeru Zvonov pa so ga zavrnile.

Popolnoma nesprejemljivo je, da predlagatelj »Predloga poplačila nadomestila Rimokatoliški Cerkvi iz naslova denacionalizacijskih postopkov in ostalih terjatev« neresnično trdi, da je Katoliška cerkev odgovorna za bančno luknjo. Dejstvo je, da sta holdinga Zvon 1 in Zvon 2 povsem ločena in avtonomna pravna subjekta, ki nimata nobene pravne povezave z versko skupnostjo Katoliško Cerkvijo. Dejstvo je, da je bančna luknja nastala zaradi premalo zavarovanih kreditov državnih bank, v primerih Zvon 1 in Zvon 2 pa je bilo v stečajnem postopku za 477 milijonov eur premoženja in naložb prodanega oziroma se ta še prodaja. Ob tem poudarjamo, da sta imela Zvon 1 in Zvon 2 ob stečaju v lasti podjetja, kot so Helios Domžale, Iskra Avtoelektrika, Gea Slovenska Bistrica, T-2, Cinkarna Celje, Cetis Graf, Mladinska knjiga Založba, Alpetour, ZVD Zavod za varstvo pri delu, Steklarna Rogaška, Krekov DZU, RRC, Terme Dobrna, Terme Olimia. Za ilustracijo navajamo samo primer Heliosa Domžale, ki je bil v 38.30% lasti Zvona 1, ki je bil po nam dostopnih podatkov prodan avstrijskemu holdingu Ring International za zgolj 140 milijonov eur. Konec leta 2016 je bil prodan japonskemu podjetju za 572 milijonov eur, kar je za več kot polovico vsega dolga obeh Zvonov. Takšnih in podobnih primerov je veliko in vprašanje je, zakaj predlagatelj še vedno širi neresnice in zavaja javnost s trditvijo, da državne banke upnice Zvonov niso bile poplačane s prodajo podjetij, ki sta jih imela v lasti.

Na SŠK na podlagi nam dostopnih podatkov menimo, da so bile državne banke iz naslova Zvon 1 in Zvon 2 poplačane oziroma bodo poplačane in da Katoliška cerkev ni odgovorna za državno sanacijo izgub bank v državni lasti. Zato upravičeno pričakujemo, da se bodo predlagatelji javno opravičili za širjenje dezinformacij ter umaknili predlog spornega priporočila. Predlagamo, naj predlagatelji raje sprožijo parlamentarno preiskavo, kako so ravnale državne banke in ali niso z neprimerno finančno politiko povzročile, da so brez razlogov propadla uspešna podjetja oziroma holdingi, del najboljših slovenskih podjetij pa je bil zaradi napačnih odločitev vodstev državnih bank verjetno za prenizko ceno prodan tujim finančnim skladom oz. podjetjem..

Na SŠK smo prepričani, da je pri poslovanju holdingov Zvon 1 in Zvon 2 prišlo do oškodovanja Nadškofije Maribor in da je celotna Katoliška cerkev v Sloveniji utrpela veliko finančno in moralno škodo. Zato pozivamo vse državne organe, da preiščejo poslovanje podjetij in državnih bank ter v primeru nepravilnosti sprožijo ustrezne postopke. Prav tako pričakujemo, da poslanci ne boste zlorabljali te finančne tragedije za širjenje neresničnih informacij ter spodbujanje verske nestrpnosti do katoličanov in Cerkve v Sloveniji. Prepričani smo, da je v času pred naslednjimi državnozborskimi volitvami nepošteno in krivično graditi politične kampanje na stigmatizaciji Katoliške cerkve, problematiziranju denacionalizacije in medijski gonji zaradi odškodnin, ki so nastale zaradi premalo vestnega dela državnih ustanov in političnih pritiskov.

dr. Tadej Strehovec
generalni tajnik SŠK

(Seja Odbora Državnega zbora za pravosodje, 10. 1. 2017)

49 KOMENTARJI

 1. Zdaj razumem še manj kot prej. Če ste imeli več premoženja kot dolgov, zakaj ste sploh hoteli reprogramirati posojila pri državnih bankah? RKC deluje na večjem delu našega planeta in, če je premoženje res bilo toliko vredno, a ga ne bi mogli priporočiti kot začasno ugodno naložbo podobnim gospodarskim družbam iz drugih katoliških držav?
  Podobno kot danes berem, da slovenske nepremičnine slaba banka prodaja domačim kupcem, ker so pripravljeni plačati največ. Bi ugibal, da bi kupci, ki bi jim pošteno predstavili premoženje enako bili pripravljeni plačati več, kot je bila ocena posameznih slovenskih bank.

  • Ah! Gospod Igor!
   Čisto razumljivo je, da nič ne razumete, ker imate komunistične možgane … se opravičujem. Vsaka škofija je samostojna, odloča se zase. Seveda pa veljajo neka pravila, da ni pretirane škode. Recimo, škofija se ne sme prodajati, zadolžiti samo do določene vsote in podobno. Sedaj pa ugibajva! So SLO škofje prekoračili ta pravila?

   Težko ugibanje, kajne? 😉

  • Reprogram posojil je nujen takrat, ko struktura virov financiranja ni ustrezna glede na sredstva zadolženega podjetja. Po domače – kadar ima podjetje na eni strani kratkoročna posojila, na drugi strani pa dolgoročna sredstva (sredstva, ki jih ne more vnovčiti v času do zapadlosti posojil). Takšna struktura bilance je bila pravilo (in ne izjema) za slovenska podjetja (predvsem pa za finančne holdinge) pred krizo.
   Ena podjetja so imela razumevanje bank (predvsem državnih) za prestrukturiranje svojih dolgov, npr. DZS in Protej, druga pa ne (med njimi oba Zvonova, lastniki Pivovarne Laško – Center naložbe in ostali, …). In razlogi za zavrnitev prestrukturiranja dolgov zagotovo niso mogli biti samo ekonomski, saj bi v primeru refinanciranja banke in ostali upniki praviloma prejeli višji odstotek poplačila kot so ga sedaj (navedeno velja za primer lastnikov Pivovarne Laško, kako bo v primeru Zvonov bomo še videli). Za maksimizacijo donosov pri unovčitvi premoženja namreč potrebujete čas in izvedbo vseh potrebnih postopkov, kar pa ni bilo možno zagotoviti pri zasegih dolžnikovega premoženja, ki so se ga šle banke v začetku krize v nekaterih primerih.

  • kot začasno ugodno naložbo…
   =========
   Kot pravim. Žalitev inteligence. Nekaj takega kot “začasno ugodne naložbe” ne obstaja.
   Seveda, namen g. Igorja, je zasramovati Katoliško cerkev. Potem pa tudi taki “dobrohotni” predlogi temu služijo.

   Kaj vse pa so se šli v mariborski škofiji, pa nam vsekakor bog pomagaj. Kaj vse je podpisal nadškof Kramberger, nam bog pomagaj. Še vedno ne vemo katerih projektov so se šli na obeh Zvonovih. Kolikšna je bila njihova vrednost ne veliko vprašanje. Nominalno so najbrž te številke, ki jih navaja g. Strehovec, pravilne. Toda projekti so začeli propadati, njihova vrednost je šla zelo navzdol. Če so obstajale politične špekulacije pa še toliko bolj. Kljub temu bi bilo dobro, če bi kak redovnik napisal knjigo o tem. 🙂
   Vsaj zanimivo branje bi imeli. Ali vsaj novinar. Toda ne v Sloveniji. Tu bo to ostalo še 100 let vir zaničevanja, obtoževanja in pljuvanja čez vso Cerkev. Neprecenljivo.

  • Zdravko, mišljena je bila kratkoročna naložba v podcenjeno premoženje. Če je dejanska vrednost bila višja, bi bilo pametno braniti to premoženje, tako da bi naprosili investitorje iz drugih katoliških držav, da ga pokupijo. Mariborska nadškofija bi tako lahko poplačala dolgove slovenskim bankam in se ob sedanjih ugodnih obrestnih merah ponovno zadolžila, da nazaj odkupi vsa ta podjetja. Če jim med tem ne bi vrednost toliko narasla, da jih premostitveni kupci ne bi hoteli prodati…

   • Kot rečeno, tudi “premostitveni kupec” ne obstaja. Ali “naprostiti investitorje”. Tudi kaj takega ne obstaja. Tako, da nikar s to “dobrohotnostjo” levičarja…. Smo videli to pri komunistih, kakšni dobrotniki so bili, da ljudem ne bo treba plačevati davkov, so rekli…

   • Kateri izraz naj potem uporabim za nestrateško naložbo, da se bova razumela. Veliko denarja na svetu je naloženo v kratkoročne (hočem reči nekajletne) naložbe z upanjem, da bodo v tem času prinesle precejšenj dobiček.

     • Aha. Torej, če je vrednost cerkvenega premoženja daleč presegala dolgove bankam, bi bilo treba poiskati špekulante, ki bi to premoženje pokupili. Špekulanti praviloma niso zainteresirani, da premoženje dolgo držijo pri sebi in ga radi za več denarja nazaj prodajo. Ne moreš biti v nemilosti pri bankah ves čas. Zdaj bi Cerkev lahko pokupila to premoženje ugodno nazaj in tako imela dovolj denarja, da vrši svoje poslanstvo v interesu vernikov in vere.

     • Seveda ne vem. Komentiram članek, v katerem piše, da je premoženje bilo vredno več kot dolg. Če bi ga meni kdo zagonil, bi bil pošteno jezen.

 2. VB, vidim, da se na podrobnosti spoznate neprimerno bolje od mene. A vseeno si upam ugibati, kaj se je takrat dogajalo. Res ste desničarji praviloma spretnejši z denarjem, kar pa ne velja tudi za Cerkev. Sploh za našo, ki je v polpreteklem obdobju izgubila takšne kadre. Zato se je ozrla na levo in tam videla Bavčarja z izkaznico LDS-a. Kaj je počel? Nato so pogledali na desno in tam videli Bavčarja. Kaj je počel? Neposredno k Janši je šel na kavico, da se mimo formalnosti dogovorita o milijonih in milijardah. Ugibali so, da je torej tako normalno kapitalistično ekonomsko gospodarjenje in še sami poskušali nekaj podobnega s tu pa tam kakšnim moralnim zadržkom več. In potegnili pri bankah še krajši konec.

  A to ne pomeni, da je takšna obravnava Zvonov bila s strani bank nekorektna do Cerkve. Seveda se pa strinjam, da je bi glede Istrabenza moral nekdo odgovarjati.

  Tajkuni so neustrezno obračali milijarde. Smo ob milijarde. V času ko je zdravstvena blagajna imela samo po 200 milijonov luknje, z zakrpanjem katere bi rešili na stotine ali celo tisoče življenj, je to kriminal vreden, da bi ob avtocesti od italijanske do madžarske meje na vsakem kilometru visel po en bančnik. Seveda ne predlagam smrtnih kazni. Govorim le o dimenzijah katastrofe. Ki je ne smemo še enkrat ponoviti, tako da še enkrat istim ljudem zaupamo slovenski denar.

  • “… katastrofe. Ki je ne smemo še enkrat ponoviti, tako da še enkrat istim ljudem zaupamo slovenski denar.”

   Se strinjam. Toda vedno znova preko volitev zaupamo denar istim ljudem. Boste vsaj vi, gospod Igor dali glas opoziciji?

   😉

 3. P.S. Ker se tako dobro spoznate na posamezne z RKC povezane naložbe, sem prepričan, da veliko veste tudi o letnih proračunih Cerkve na Slovenskem. Kaj je nameravala plačevati iz dobičkov od takšnih megalomanskih investicij (če bi uspele)? Ali bolj definirano vprašanje: za kaj točno troši denar danes? Vem, da se te podatke načeloma da nagooglati, a se priporočam za “inštrukcije”.

  Lep pozdrav, 🙂 igor đukanović

  • Gospod Igor je potegnil iz rokava starega, znanega asa: finančno katastrofo slovenskega dela Katoliške Cerkve. Ja, absolutno prav imate, vendar je to Pirova zmaga. Tako po odgovornosti kot plačilu računa. To so nove Dražgoše, če se spoznate kaj na finance in zgodovino.

  • OPPPPSSSS!
   Pozabil sem gospodu Igorju dati še nekaj municije, vendar mu je ne bom. Ne vem, če je to dobro, ampak mu je ne bom. Naj to zamolčanje resnice povem pri spovedi? Najbrž, ja!?

  • Ne razumem prispodobe o Dražgošah.

   A se strinjam, da je “municija” pri vas v boljših rokah kot pri meni. Tako kot jaz gotovo lažje od vas izboljšam delovanje političnih strank na levici, vi lažje od mene pomagate racionalizirati ekonomiko Cerkve.

   • ¸Dobro! Oboje je namensko sprovocirali rdeči oziroma njihovi mladiči, prebivalci so pa obakrat nasankali.
    Še kaj? Če ste na strani oblasti, potem slavite zmago! Sicer pa žalostno zmajujeva z glavo.

  • Sam nisem imel v mislih “municije” pač pa recimo informacije, koliko Cerkev da za skavte. Na kakšen način ta denar pridobi. Koliko se način finansiranja skavtov loči od načina finansiranja tabornikov? Katere aktivnosti skavtov onemogočajo večje finansiranje po trenutno veljavni zakonodaji? Tu so lahko zadrege, koliko je ustrezno da država na ta način finansira aktivnosti, ki so morda primerne le za verne otroke.

   No, skavti gotovo niso edini projekt Cerkve. Niti največji. Zanima me, kako se ostali finansirajo. Zdi se mi, da bi to koristilo moji splošni razgledanosti, ker živim v Sloveniji, čeprav nisem veren.

   • Nič ni narobe z vernimi otroci. A vprašanje, ali je pošteno, da država finansira aktivnosti, ki so ustrezne samo za neverne ali samo za verne otroke. Tu je treba premisliti poštenost in ne morem vnaprej odmeriti teoretičnega odgovora, ki bi vedno veljal.

    • Potem pa tudi vprašanja ne zastavljaj, če nočeš nanj odgovoriti.
     Države in vladarji so od nekdaj financirali “verne” otroke in ne vidim, zakaj bi bilo sedaj drugače. Če nekateri starši to svojim otrokom odtegujejo, je to njihov problem.

    • Zdravko, a midva živiva v Združenih državah ali Sloveniji? Pri nas večina krščenih otrok ni vernih. Pri njih so. Ne v enem ne v drugem primeru midva, tudi če se dogovoriva, ne moreva preglasovati večine.

     • Ne bom več debatiral s tabo. Zdaj bi ti ugotavljal kdo je veren in koliko in če se naj ga financira na tej podlagi?
      Zaključujem.

 4. In še: kako so nam spet komunisti podtaknili besedo denacionalizacija, medtem ko bi to pravilno imenovali restitucija. Potem bi bila jasna pravičnost, tako pa pojem denacionalizacije vnaša vsaj dvome.

 5. Dejstvo je, kot dokazuje izjava SŠK, da Zvonova, tudi ob stečaju, v lasti nista imela tako slabega portfelja naložb. Največji problem so bili gotovo krediti T2ja. Kljub temu, Zvonove so bankirji ( kot zvemo, iz dveh državnih bank) namesto racionalnega reprogramiranja prisilili, da so prodajali pod ceno.

  Kot vidimo je Helios zdaj prodan za 570 milijonov Japoncem, Zvon ga je moral dati Avstrijcem za 140 milijonov. Zvon načrtno oskubljen za 430 milijonov (!) torej, ki jih je pobasal nek spretnež (z vezami?) iz Avstrije. Slučajno, spontano, po ekonomski logiki?

 6. Denacionalizacijske postopke je treba zaključiti v skladu s sprejetim zakonom. Vse drugo je poskus nespoštovanja in neupoštevanja demokratično sprejete zakonodaje. Že sicer je dolžina samega postopka popolnoma nesprejemljiva za resnično demokratične države.Će torej kdorkoli še vedno poskuša na kakršenkoli način obiti ter v njegovem bistvu še zdaj v resnici spremeniti zakon,ki bi že davno moral biti izvršen,pa gre celo za poskus zlorabe demokracije.

  • Baubau,
   za boljše razumevanje problema. Slovenija je unikum. Tako desnica kot levica. DEMOS je hotel finančno preskrbljeno RKC, pa je denacionalizacijo za vsak slučaj izpeljal tako široko, da mnogi upravičenci ne znajo niti slovensko. Tudi vračanje v naravi je unikum. In v enaki vreednosti tudi.
   Levica pa je sploh unikum. Da bi zaščitila delovna mesta ni razveljavila denacionalizacijr pač pa demolirala pravododje, da je ni bilo moč prehitro – v škodo zapodlenih izvesti.
   Take loleke imamo. Na desni in levi.

  • “baubau” tako je,dejstvo je,da so denacinalizacijski postopki omogočili birokratom in pravnikom ogromne zaslužke!Vsakdo sam dobro ve,kaj mu je bilo ukradeno in kaj mu mora država po zakonu vrniti!Ob morebitnih zapletih,ki se jih izmislijo birokrati v postopku vračanja,naj plača kar država!Ljudem so pobrali imovino v trenutku!Izpeljava denacionalizacijskega zakona je zgodba o jari kači in steklem polžu!Pri vračanju ukradenega,zaplenjenega premoženje je odvisno od tega,kdo je bil prejšni lastnik,so ljudje,ki so brez kakšnih hudih težav dobili nazaj vse še v istem letu,ko je bil ZDEN sprejet!Pravično bi bilo,da bi država plačala odškodnino
   tudi za umore ljudi po končani vojni,zato so si dovolili okarekterizirati umorjene
   kot kolaborante in izdajalce,vendar si s tem niso in si ne morejo oprati vesti!

   Andrej Briški

  • Andrej, lepo po vrsti. Nikakršne odškodnine niso dobile niti nikomur nič krive civilne žrtve vojne, ti bi pa reševal probleme uniformiranih. Po vrsti. Ko bom dobil odškodnino, ker sem odraščal brez babice, bom neprimerno bolj dojemljiv za sanjarjenja, kaj vse bi vi še radi popravili za nazaj.

   • Kdo to mi,Igor?Verjetno ti je poznano,da je Nemčija plačala odškodnino,ki
    jo je,kolikor jo že bilo pobasala FLRJ,ampak ne gre za to,gre za odškodnino tistim družinam,ki bi jim morala sedanja država Slovenija plačati tistim družinam,ki so jim po vojni pobili starše komunisti,brez sodbe in možnosti zagovora,med njimi so bili tudi otroci!Nisi bil edini ,ki je odraščal brez babice,
    starši so ti verjetno ostali,tudi jaz sem živel brez starega očeta,padel je na
    soški fronti,kar je ostalo po njem so požrli rdečuhi in ni bilo malo!Ne vem
    kaj mešaš v to zgodbo uniformirance!

    Andrej Briški

   • Še dobro. Sem že mislil, da se ne pogovarjaš več z menoj.
    Ti nisi človek brez pameti, tako da si boš zlahka izračunal, ali so sogovorniki pripravljeni izmenjevati argumente z nasilnežem.

   • Andrej, oprosti. Mislim, da si mi o dedku že razložil, a ne kapiram. Soška fronta je prva svetovna, ne? Kakšne odškodnine so Italijani plačevali po drugi?

   • Igor, jaz babice in dedka sploh poznala nisem, oba sta bila ubita med vojno, babica celo v prisotnosti moje mame ko je imela 11 let. Kmalu potem je zbolela in umrla, ker ji je bilo pretežko. Kam naj se pritožim?

 7. Igor MB, unikum je legalizirano prisvajanje tujega premoženja in ne njegovo vračanje pravim lastnikom.

  Prav je, da se ukradeno vrne v naravni obliki, kadar je to mogoče. Poizkus vračanja v drugačni obliki je zgolj oblika upravičila, da je bila kraja upravičena. Nobeno prisvajanje tujega premoženja brez lastnikovega soglasja ni upravičeno.

 8. Tine, psihopat je vsak dvestoti človek. Po ostrejši definiciji! Ne, niso unikumi, na njih moraš računati. Z nekim razlogom na Zemlji obstajajo že tisočletja.

  Podobno revolucije niso unikumi. Vsake toliko časa, ko vladajoči razred popolnoma izgubi kompas, se zgodijo krvave revolucije.

  Ne, vračanje v delnicah ni unikum. Unikum je vračanje v naravi. Druge primerljive države se niso odločile tako odpravljati krivice kot Slovenija.

  • Kaj je narobe z vračanjem v naravi? kako so se “odločile primerljive države”? Kaj boš nakladal o krivicah! Ljudem so plenili premoženje! Njihovo premoženje! Nemci niso tako delali sredi vojne vihre, kot okupatorji.

  • Kako je “valdajoči razred” izgubil kompas? S čim si kralj zaslužil prepoved vrnitve v domovino? S čim si ruski car zaslužil likvidacijo svoje celotne družine? Z otroci vred?!
   Se ti sploh zavedaš teže svojih besed?! Mislim, da se, kar je najhuje.

   • S čim si avstrijski cesar Karl šele zaslužil prepoved vrnitve v domovino? Brez vsake revolucije, družbenega prevrata. S čim si je isto prepoved zaslužila njegova žena Zita? Kako da se cesarjeva žena ni smela vrniti v republiko Avstrijo, ne samo predvojno republiko, ampak tudi ne v povojno z državno pogodbo 1955 nastalo državo? Niti na pogreb lastne hčerke ji niso pustili. Celo sin Otto ni imel dostopa do avstrijskega državljanstva. Bil je lahko politik na Bavarskem in v evropskem parlamentu …

    • “S čim si avstrijski cesar Karl šele zaslužil prepoved vrnitve v domovino?”

     S tem, da se ni hotel odpovedati oblasti. V bistvu je bila prepoved tako v interesu javnega reda in nič kaj sporna. Še toliko bolj, ker je oblast neuspešno dvakrat skušal obnoviti v bivšem ogrskem delu monarhije, torej na Madžarskem. Ko se pa enkrat zakon sprejme, pač velja, dokler se ga ne razveljavi ali spremeni. Za to pa očitno bi bilo politične volje.

     • S Zito ali Ottom Habsburškim ( Karl je kmalu umrl na Madeiri) na čelu se Avstrija nikoli ne bi uklonila velikonemštvu in Hitlerju. Avstrijci so si sami krivi, da so večinsko podprli napačno stran, pred Anschlussom in predvsem po Anschlussu.

 9. Takole je ( Haydnova) cesarska himna odmevala leta 1998 v dunajski Štefanovi katedrali ob pogrebu naše zadnje cesarice Zite: https://www.youtube.com/watch?v=KLEsV8wLB90

  Tu je v prvi klopi še njen sin prestolonaslednik Otto von Habsburg s soprogo.

  Dobrih 13 let kasneje na istem mestu slovo od Otta Habsburškega, velikega prijatelja slovenske demokratizacije in osamosvojitve – nekaj besed dunajskega kardinala Cristopha Schonborna in spet cesarska himna. Socialistični politiki ob himni zraven kot politi cucki. Poje jo pa tudi recimo lichtensteinski knez.

  https://www.youtube.com/watch?v=pMMhfR5i9wA

  Še morda najbolj ganljiv, vsekakor pa posebej pomenljiv del pokopa vsakega Habsburžana pred vrati dunajske kapucinske cerkve. Na vsakokratno trkanje in vprašanje kapucina z druge strani, kdo želi vstopiti, je ob naštevanju vsh položajev, časti in funkcij vedno odgovor: Wir kennen Ihn nicht. (Ne poznamo ga) Na tretje trkanje in isto vprašanje se glasi odgovor: Otto ein sterblicher sundiger Mensch ( Otto, umrljivi grešni človek). In nato sledi: So komme er herein ( Naj pride notri) in kapucini odprejo vrata cerkve in naredijo sprevod s svečami za sprejem Habsburžana.

  https://www.youtube.com/watch?v=9-BBgc_uBZQ

  • Včasih se je menda v tem ritualu sprejema krst Habsburžanov namesto: ” ein sterblicher sundiger Mensch” reklo še bolj enostavno: ” Ein armer Sunder” ( en ubogi grešnik).

   No, to je pogreb in to je dinastija, vredna svojega imena.

Comments are closed.