Prejeli smo: Sklic izredne seje sveta KGZ

0

PoljeCelotno Slovenijo je zajel dolgotrajen vročinski val, ki ne popušča. Zaradi izjemno visokih temperatur in pomanjkanja padavin je kmetijske kulture prizadela močna suša in danes že lahko govorimo o pravi katastrofi. Zaradi takšnega stanja in že nastalih ter pričakovanih posledic, predlagam sklic izredne seje Sveta KGZS.

Obenem ugotavljamo, da vprašanja, ki so za nas kmete zelo pomembna, ne obravnavamo na sejah Sveta. Ukvarjamo se z službami, zavodi in drugimi manj pomembnimi zadevami. Pomembne odločitve pa se sklepajo mimo nas in v ožjih krogih.

Pred časom smo predlagali sklic seje zaradi dohodninske zakonodaje, čim prej bi se morali sestati zaradi Zakona o obdavčitvi nepremičnin, a se predsedniku (in morda še tistim, ki so njemu blizu in vplivajo na njegove odločitve) ne zdi potrebno, da bi o tako pomembnih vprašanjih odločal Svet zbornice.

Ali so predsednik in člani Upravnega odbora KGZS pozabili, kdo mora odločati o ključnih zadevah? So pozabili, da je Svet KGZS najvišji organ zbornice, svetniki pa so bili neposredno izvoljeni s strani članov KGZS?

Stanje v slovenskem kmetijstvu je vsak dan slabše. Cene pridelkov že vrsto let ne sledijo stroškom na kmetiji. Posledično je dohodek na kmetijah je vsako leto slabši. Na drugi strani nam vlada dodatno nalaga nova finančna bremena. Ob vsem tem pa vodilni na KGZS delujejo medlo, občasno tudi zmedeno. Kot da bi se bali odločno zastopati kmečki stan in od Vlade zahtevati osnovne pravice za normalne pogoje kmetovanja.

Spoštovani kmetje, zbornični svetniki! Kaj ni že skrajni čas, da se otresete otopelosti, v katero vas nekateri namenoma ovijajo? Postavite se zase in za vse slovenske kmete in zahtevajte to, kar nam pripada – pošteno in pravično vodenje naše krovne organizacije. Saj ni pomembno kdo vodi zbornico, pomembno je, da jo vodi prav in v dobrobit vseh slovenskih kmetov. Prenehajmo z nemim kimanjem odločitvam, ki ne gredo v pravo smer! Ne vlada, ne Evropska unija, nas ne bosta uničili, pač pa naša neenotnost in razdrobljenostjo! Zaradi njiju lahko z nami dela kdor hoče, kar hoče. Ne zatiskajmo si oči, da je vse dobro, ker preprosto ni!

Zaradi medlega in neučinkovitega dela KGZS pogosto slišimo kmete, da je ne potrebujejo in jo želijo ukiniti. Njihovo jezo lahko razumemo, vendar Zbornico potrebujemo in se je zanjo vredno boriti – a za takšno Zbornico, ki bo bolj energična in bo zbornica vseh kmetov, ne le peščice.

Zaradi vsega zapisanega predlagam izredni sklic seje Sveta KGZ, na kateri bomo obravnavali najbolj pereče težave: sušo, davčno zakonodajo in ekonomski položaj slovenskih kmetov.

Predsednik društva pri SKZ

Član sveta KGZS

Branko Tomažič