Prejeli smo: Seminarji DKPS

0

šola razred otroci učilnicaSeminar o motečih, nevidnih in travmatiziranih učencih

To, kar učenec prinaša s seboj v svojem intimnem psihološkem svetu, pomembno vpliva na odnos z ostalimi učenci in učitelji. Odgovornost za odnos pa je vselej na strani odraslega/učitelja, s tem pa tudi iskanje načinov, ki bodo otroka lahko opolnomočili, da bo kljub slabim izkušnjam uspel napredovati v srečnejšega posameznika.
Obseg: 8 ur
Izvedba: Ljubljana, 18. 1. 2014, prijave: do 8. 1. 2014
Vodi: Julija Pelc

Trema, sopotnica javnih nastopov

Na seminarju udeleženci spoznajo, kaj sploh je trema in kako pri sebi prepoznati njene značilnosti. Naučijo se jo obvladati in okrepijo načela zanesljivega in samozavestnega nastopanja.
Obseg: 5 ur
Število udeležencev/skupino: max. 15
Izvedba: Ljubljana: 21. 1. 2014, prijave: do 10. 1. 2014
Vodi: mag. Hedvika Dermol Hvala

Spodbujanje razvoja samozavesti in samospoštovanja

Pomen in znaki visokega in nizkega samospoštovanja, razvoj samospoštovanja, možnosti za pridobivanje novih pozitivnih izkušenj. Seminar daje nova znanja in vključuje vaje za osebni razvoj.
Obseg: Vikend izvedba, 16 ur.
Izvedba: Ljubljana, 24. – 26. 1. 2014, prijave: do 15. 1. 2014
Vodi: mag. Silvo Šinkovec

Informacije in prijave:
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS)
Ulica Janeza Pavla II. 13
1000 Ljubljana
01/43 83 987
dkps.seminarji@gmail.com
http://www.dkps.si