Prejeli smo: Poziv za popravek razlage ureditve očetovskega dopusta v letu 2016

0

druzinska_pobuda1Spoštovana gospa ministrica dr. Anja Kopač Mrak!

S prvim januarjem 2016 so začela veljati določila Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se nanašajo na postopno preoblikovanje očetovskega dopusta.

V zvezi s tem je vaše ministrstvo 7.1.2016 izdalo razlago, ki otroke starejše od treh let postavlja v neenakopraven položaj v primerjavi z otroki mlajšimi od treh let, saj njihovim očetom zanika pravico do 5 dnevnega plačanega očetovskega dopusta, ki ga oče po veljavnem zakonu lahko izrabi do zaključka 1. razreda osnovne šole. Ob dejstvu, da vsi ti očetje enako izpolnjujejo zakonske pogoje, je to očitno diskriminatorno in v neskladju z zakonom.

Zato vas v Družinski pobudi, društvu za družini naklonjeno družbo, pozivamo, da razlago nemudoma uskladite z zakonom in zagotovite vsem otrokom in njihovim očetom enake možnosti in enak položaj pred zakonom, tako da bodo vsi očetje otrok, ki še niso končali prvega razreda OŠ, lahko uveljavili pravico do plačanega očetovskega dopusta v obsegu, ki ga določa veljavni zakon.

V nadaljevanju (na povezavi, op. ur.) podajamo še podrobnejšo razlago in utemeljitev poziva ter natančno navajamo besedilo členov, iz katerih izhaja naš poziv.

Tomaž Merše, predsednik Družinske pobude