Prejeli smo: Ponovni poziv Branku Masleši

17
Foto: sodisce.si.
Foto: sodisce.si.

Pred skoraj mesecem dni je Odbor za preprečevanje zlorab v pravosodju pri Zboru za republiko poslal Vrhovnemu sodišču RS zadnjega v seriji pozivov, da končno odloči o prekinitvi prestajanja kazni zapora za opozicijskega voditelja Janeza Janšo. Prvega od teh pozivov smo Vrhovnemu sodišču RS poslali pred začetkom prestajanja kazni in je tako obstajala možnost, da Vrhovno sodišče z odložitvijo začetka prestajanja kazni prepreči vse nepopravljive posledice nezakonitega odvzema svobode, če se bo izkazalo, da je bila pravnomočna sodba v tej zadevi nezakonita. Prav nobenih škodljivih posledic pa ne bi predstavljal tak odlog izvršitve kazni, če bi bila kasneje pravnomočna sodba potrjena. Od tega prvega poziva sta pretekla skoraj dva meseca. Skoraj dva meseca je vodja opozicije tudi v zaporu.

Vrhovno sodišče vsemu navkljub o odlogu ali prekinitvi prestajanja kazni vse do danes ni odločalo. Ni odločalo kljub temu, da je Ustavno sodišče prav za ta primer navedlo, da gre za hude očitke kršitve človekovih pravic in da zahteva za varstvo zakonitosti predstavlja učinkovito pravno sredstvo za zadržanje učinka pravnomočnosti, ki vključuje odločanje o odlogu oziroma prekinitvi prestajanja kazni zapora.

Vrhovno sodišče tudi ni odgovorilo na nobenega od naših pozivov, na nobeno od naših pisem. Ni odgovorilo niti na direktno postavljeno vprašanje v zadnjem pozivu, ali sploh namerava odločati o prekinitvi prestajanja kazni zapora in prav tako ni odgovorilo na vprašanje, ali sploh upošteva določbo četrtega odstavka 423. člena Zakona o kazenskem postopku, ki mu takšno odločitev omogoča in tudi nalaga odločitev, če to narekuje vsebina zahteve za varstvo zakonitosti.

Takšno ravnanje najvišjega sodišča v državi je neodgovorno in nedemokratično. Norčuje se iz javno izražene zaskrbljenosti civilne družbe nad nespoštovanjem kulturnih in pravnih standardov. Deluje s pozicije moči in nespoštljivo proti civilni družbi in proti posameznikom, ki imajo na razpolago le javno besedo in nobene moči.

Zaskrbljeni nad takim stanjem ponovno pozivamo Vrhovno sodišče, da jasno odgovori, ali bo sploh odločalo o prekinitvi prestajanja kazni zapora za Janeza Janšo.

Vrhovno sodišče tudi sprašujemo, ali sodnica poročevalka sploh že proučuje spis v zvezi z zahtevo za varstvo zakonitosti, ali in od kdaj je spis pri njej ter ali je proučila v zahtevi za varstvo zakonitosti zatrjevano kršitev kazenskega zakona, ki dejansko zahteva le kakšno uro časa. Po naši oceni je namreč najprej dolžna proučiti verjetnost te kršitve, saj v primeru, da oceni, da je ta kršitev podana in da izrek sodbe ne vsebuje konkretnih znakov kaznivega dejanja, drugih v zahtevi zatrjevanih kršitev sploh ni dolžna proučevati, ker že sama kršitev kazenskega zakona narekuje izrek oprostilne sodbe.

Odbor za preprečevanje zlorab v pravosodju pri Zboru za republiko

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


17 KOMENTARJI

  1. Kaj pa ostali – so še komu kršene človekove pravice – kdo pa se za njih zavzema – kaj pa enakost pred zakonom – so ljudje v zaporu za manjše stvari in to več let, pa se nobeden odbor ne oglasi, ker pač niso dovolj pomembni!!!

  2. Demokratično pravosodje svoje plemenito poslanstvo opravlja le, če zagotavlja pošten in pravičen sodni postopek, v katerem so ustavno in z mednarodnimi pravnimi akti varovane človekove pravice in svoboščine.

  3. Sprevrženo je, če se kdo sklicuje na druge sodne kršitve, da bi z njimi utemeljeval oziroma opravičeval določeno sodno kršitev.

  4. Obrazložitev za vse “daniele” in “alfeje”:

    predstavniki Odbora 2014 so javno velikokrat poudarili, na spletni strani Odbora 2014 je tudi zapisano, da je eden izmed treh poglavitnih ciljev Odbora 2014 in protestnikov pred sodiščem DEJANSKA VZPOSTAVITEV vladavine prava, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter uveljavitev demokratične države – to je osnovni pogoj, da se kršitve človekovih pravic in sodne krivice ne bi dogajale!

Comments are closed.