Prejeli smo: Pokop žrtev je civilizacijska norma

0

huda jamaOb peti obletnici odkritja grozljivega grobišča v Hudi jami vodstvo Nove Slovenije poziva vlado, da v imenu pravice do pokopa, ki predstavlja občečloveško civilizacijsko normo, uredi vse potrebno za dostojen pokop izkopanih žrtev.

Krščanski demokrati ponovno opozarjamo na nevzdržno pasivnost trenutne slovenske oblasti pri urejanju prikritih povojnih grobišč. Obžalujemo, da se odnos vladajoče politike do žrtev povojnih pobojev vse do danes ni prav nič spremenil in še naprej ostaja mačehovski. In to kljub najnovejšim dejstvom in dokazom, ki jasno kažejo na to, da so se ti zločini dogajali sistematično in pod organizacijo bivšega totalitarnega komunističnega sistema in njegovih sodelavcev.

»Vsi ljudje si zaslužijo dostojen pokop, ne glede na to, kakšna je njihova svetovnonazorska opredelitev, narodnost ali veroizpoved. Dostojnega pokopa ne moremo nikomur odreči, ne glede na to, kaj je počel med drugo svetovno vojno, saj je to osnovna civilizacijska norma,« je že lansko leto ob obisku Hude jame dejal vodja poslanske skupine NSi in opozoril, da žrtve še vedno čakajo na dostojen pokop. Z žalostjo ugotavljamo, da situacija po letu dni ni nič drugačna, saj so posmrtni ostanki žrtev še vedno »shranjeni« v plastičnih zabojnikih.

Vlado zato pozivamo, da prek pristojnih ministrstev nemudoma prične s postopki, ki bodo žrtvam Hude jame zagotovili dostojen pokop in postavili temelje za resnično narodno spravo. Nerazčiščena narodna zgodovina in zamolčane zgodbe preteklosti so namreč veliko breme naše države, ki se kaže na številnih področjih. Dejstvo je, da so pred nami zahtevni izzivi prihodnosti, nanje pa bomo le stežka ustrezno odgovorili brez narodne sprave in trajne pomiritve konfliktov iz preteklosti.

Nova Slovenija