Prejeli smo: Peticija za Slovenski šolski muzej

0

SlovSolMuzejPodpisniki peticije na podlagi demokratičnih temeljev naše pravne ureditve zahtevamo in pričakujemo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport umakne pripravljeni predlog sklepov Vlade RS in pred začetkom kakršnih koli postopkov v zvezi z združevanjem muzejev oz. ukinitvijo Slovenskega šolskega muzeja kot samostojnega javnega zavoda dopusti in sprejme:

– javno razpravo, na kateri pojasni razloge in smisel združevanja,

– sodelovanje strokovne, posebej šolske, in druge zainteresirane javnosti

– pripombe vseh deležnikov, ki jih načrtovana sprememba zadeva.

Podpisniki podpiramo razvoj muzeja športa, vendar ne želimo, da bi bile zato prizadete dejavnosti, ki jih izvaja in razvija Slovenski šolski muzej. Predlog sklepov Vlade RS o ustanovitvi novega javnega zavoda »Muzej šolstva in športa RS« so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pripravili brez sodelovanja predstavnikov šolskega dela ministrstva in mimo strokovne in druge javnosti.

Slovenski šolski muzej je bil s predlogom seznanjen po e-pošti sredi avgusta, učinkoval pa naj bi že s 1. oktobrom 2013. Ugotavljamo, da je nepopoln, nejasen, predvsem pa ni zadostno argumentiran.

Peticija dosegljiva na povezavi.