Prejeli smo: Odprto pismo g. Janezu Janši, poslancu, ministru in bivšemu predsedniku vlade

17

jansaParlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb obravnava katastrofalno (po NOVA24TV) zlorabo policijskih pooblastil. Ključni problem je delovanje na podlagi neobjavljenih pravil in navodil.

G. Janez Janša, poslanec, bivši predsednik vlade in minister! Za javnost ste obrazložili bistvo problema. Ustava v svojem 154. členu natančno določa, da predpisi začno veljati šele potem, ko so objavljeni. Zakon ali predpis, ki ni pravilno objavljen, sploh ne obstaja. To je ustavno sodišče posebej poudarilo že v zadevi jugoslovanskih tajnih uradnih listov in drugih tajnih uredb, pa tudi v razsodbi v zvezi s tajnim sporazumom z Izraelom leta 1966.
Ni torej nobenega dvoma: v Republiki Sloveniji veljajo le tisti zakoni in predpisi, ki so, skladno z določilom 154. člena ustave, javno objavljeni.

Upoštevajoč to dejstvo postane očitno, da državna volilna komisija (DVK) po vseh dosedanjih volitvah, odkar je bil septembra 1992 sprejet še danes veljavni zakon o volitvah v državni zbor (ZVDZ), ravna v nasprotju z zakonom. Ko potrjuje izvolitev kandidatov na vsakokratnih volitvah, ravna v nasprotju z objavljenim zakonom (ZVDZ), ki v 7. členu izrecno in nedvoumno določa, da lahko voli in je voljen le tisti državljan, “ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti”. Samo tisti torej, ki je na dan glasovanja – ne prej in ne kasneje – dopolnil določeno starost.

DVK pa je doslej ravnala, kot da v zakonu piše “ki je dopolnil osemnajst let starosti” ali pa npr. “ki je že dopolnil osemnajst let starosti.” A tako napisani zakon ni bil objavljen. V objavljenem zakonu je zapisano: “ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti.” Torej ne prej in ne kasneje.

Ker je DVK potrdila vse mandate doslej, je očitno ravnala po zakonu, ki ni bil objavljen (si ga je preprosto izmislila, si ga sama napisala?).

DVK torej krši ustavno določilo – člen 154 – in mandati, ki jih je protizakonito potrjevala, niso bili in niso veljavni. Zakonito ni (in ni bilo) niti delovanje tako nezakonito izvoljenih (torej neizvoljenih) poslancev in tudi vseh drugih voljenih ali imenovanih organov oblasti in odločanja.

Nezakonita je bila konstitutivna seja po volitvah v Državni zbor leta 1992. Ker zakon, po katerem se je pri potrjevanju mandatov očitno ravnala DVK, ni bil objavljen (objavljen je drugačen člen 7), poslanci v resnici niso pridobili mandatov, konstitutivne seje sploh ni bilo in skladno s tretjim odstavkom 81. člena ustave se mandat prejšnje “osamosvojitvene skupščine” ni končal. Končal se ni niti z nobenimi sledečimi volitvami in tako traja še danes. Še vedno imajo mandat njeni delegati, mandat ima takratna vlada, njeni ministri. Enako velja tudi za državni svet in seveda za predsednika države. Podobne so posledice nezakonitega ravnanja DVK tudi na področju zakonov in predpisov, referendumov, mednarodnih pogodb in asociacij in tudi na področju lokalnih oblasti.

Šlamastika, kakršne zgodovina Planeta ne pomni, je na prvi pogled katastrofa brez primere. To tembolj, ker odgovorni, ki problem zagotovo vidijo, a iz razlogov, ki jih poznajo le oni, tiščijo glave v pesek in se na vsemogoče infantilne, smešne, pa tudi nevarne načine izmotavajo, brezpravno stanje še poglabljajo. Vendar ni vse tako črno. Predvsem stanje totalne nezakonitost in pravnega kaosa ni popolnoma brezizhodno. So organi oblasti, ki še imajo mandat in so četrtstoletni masaker demokracije preživeli v zadostnem številu: tridomna (osamosvojitvena) skupščina, izvršni svet z ministri, predsednik države, ki jim mandat po volitvah leta 1992 ni prenehal. Vsi navedeni imajo pravico in dolžnost, da nemudoma prevzamejo svoje položaje in odgovornosti, ter na način, ki velja za izredne razmere, v najkrajšem roku potrdijo doslej (nelegalno) sprejete zakone, predpise in ukrepe (mednarodne sporazume itd,), za katere velja soglasje (in se niso izkazali kot škodljivi), obenem pa sprejmejo popravljen zakon o volitvah v DZ. Nato predsednik države, ki še ima mandat, razpusti skupščino in razpiše volitve v DZ po popravljenem zakonu.

To pismo naslavljam kot “odprto pismo” na Vas, gospod Janez Janša. Ne le zato, ker ste odločno pokazali na kršitve ustave v zvezi s členom 154, marveč in posebej zategadelj, ker ni nobenega dvoma, da ste sposoben razgibati potrebno “kritično maso”, da se odločno krene v zakonito in učinkovito reševanje katastrofalnega nepravnega stanja v državi na način, ki je v obrisih naveden v prejšnjem odstavku in ga potrjuje demokratična praksa, povrhu pa ste še vedno minister vlade, ki ji mandat ni nikoli prenehal.

Andrej Lenarčič

17 KOMENTARJI

 1. Gospod Andrej,
  umolknite! Sicer bo Janez naredil tisto, kar zna, to je dvignil kvote za veljavnost referenduma!

 2. Kaj bi ta gospod avtor rad dokazal, da se nismo osamosvojili, da smo še kar v Jugoslaviji?

  Vsekakor je treba danes upoštevati Ustavo RS, minirati osamosvojitev pa ni treba.

 3. Mogoče je za Janeza Janšo to bolj aktualno tema!
  Bančna luknja, kdo je odgovoren?

  Politično odgovornost za bančno luknjo je razmeroma lahko poiskati. Kot sem na tem mestu pisal že lani, je politična odgovornost na regulatorjih trga in vladi iz tistega obdobja. Glede prvega vemo, kdo sta bila guvernerja Banke Slovenije, kdo so bili viceguvernerji in kdo so bili člani sveta BS. Zadeva je zelo preprosta.
  Tudi glede druge strani je zadeva preprosta: na oblasti je bila desna koalicija. In vlada je soodgovorna za to, kar se je zgodilo v bankah, iz dveh razlogov. Po eni strani je soregulator finančnega sistema in mora v sodelovanju z BS sprejeti sistemsko zakonodajo, ki zagotavlja stabilnost bančnega sistema. Je tedanja vlada to naredila? Ne, grdo je zamočila. Po drugi strani pa je vlada odgovorna, ker zastopa državo kot lastnika polovice bančnega sistema. Država ima namreč kot lastnik svoje nadzornike v nadzornih svetih bank. In naloga nadzornikov je, da nadzirajo poslovanje uprav. Za to odgovarjajo s svojim premoženjem. Tedanja vlada je vključno z letom 2005 popolnoma prevetrila nadzorne svete treh največjih bank v državni lasti in tja nastavila svoje preizkušene strankarske kadre, v Abanki pa je zamenjala tudi upravo. Kam je denimo gledal strankarski kader Igor Marinšek (SDS), predsednik nadzornega sveta NLB, in kam je gledal Peter Ješovnik, podpredsednik nadzornega sveta NLB? Kam so gledali nadzorniki iz vrst SDS in NSI v nadzornih svetih NKBM in Abanke?….

  https://damijan.org/2014/03/03/bancna-luknja-in-nacionalna-sprava/

  • Kdo vse je dopuščal tajkunske kredite in je odgovoren za bančno luknjo?
   Ne vodilni v SDS in ne v NSi niste izpolnili pričakovanja slovenske pomladi.Ljudje smo v demokraciji pričakovali pravičnost in enakopravnost pri privatizaciji skupne lastnine. Uresničilo se ni tisto, kar je prvotno načrtoval DEMOS. Tajkunizacije očitno sploh niste razumeli, ne SDS ne NS.i., tajkuni so pa bogateli. Zato ste jo dopuščali in ste jo tudi najdlje podpirali! Vse do l.2008! O tem govore javno objavljeni članki in dokumenti! Žal tega ne priznate in zato ni nujno potrebnih sprememb v desni pomladni politiki, ki tudi ne prevzame (so)odgovornosti za divjo privatizacijo in tajkunizacijo, kar pa je pogoj za spremembe v vodstvih strank in sprememb v politični kulturi.
   Dopustili ste, da smo državljani pri pravici do lastnine, bili in smo še, kar po zakonu ne enakopravni (prednost so imeli direktorji in tajkuni).
   Enakopravnost pri dostopu do lastnine pa je temelj prave in učinkovite demokracija, je temelj svobode, ki je pogoj za ustvarjalnost in razvoje družbe!
   Seveda so odgovorni tudi BS in zlasti vodilni predvsem državnih bank, ki so podeljevali kredite “na lepe oči” in menedžerji tajkuni, ki so jemali nevračljive kredite na račun oškodovanja gospodarske družbe.
   Vse to pa so vsi vodilni tedanjega časa politiki in še marsikdo videli in/ali vedeli, pa so zatajili in so objektivno odgovorni!
   Kdaj bodo politiki prevzeli odgovornost?
   Kdaj bodo volivci na volitvah uveljavili to odgovornost politiko, levih in desnih?

   http://hubert.blog.siol.net/2013/12/20/ne-pozabimo-kdo-vse-in-kako-je-zagovarjal-tajkunizacijo/

  • »Kreditov ne bomo vračali!«
   Obsojeni menedžer MERKURJA Bine Kordež je kot prevzemnik še oktobra l. 2007 dejal: »Kreditov ne bomo vračali!«, saj jih je vračala prevzeta gospodarska družba, če je in dokler je to zmogla Kje je to kot moralno sprejemljivo, da tako menedžer pridobi lastnino nad podjetjem, ko kupnino vrača kar prevzeto podjetje in za ta del oškoduje gospodarsko družbo? Če bi bila tista leta konjunktura, ne pa nastopila svetovna recesija, bi Kordež in podobni uspeli in tako pridobili lastnino, kot v primeru prevzema BTC, vendar bi kredit poplačalo kar »prevzeto-kupljeno« (?) podjetje. »Večina menedžerskih odkupov temelji na obremenjevanju prihajajočih denarnih tokov družbe. Z drugimi besedami; na dodatnem zadolževanju družbe. Menedžment namreč za nakupe ne tvega svojega denarja, ampak denar, ki bi ga družbe lahko porabile za naložbe ali razvoj.« Tako je že l. 2002 dejal Jože Lenič, direktor najpomembnejšega državnega sklada – Kapitalske družbe. Tako stališče je imel tedaj tudi predsednik RS Milan Kučan, ki je izjavil: »Nameravani menedžerski odkup v podjetju BTC Ljubljana neetičen, saj pomeni »siromašenje« podjetja.» Tudi tedanja ministrica za gospodarstvo, dr. Tea Petrin, je imela veliko podobnih pomislekov. Ministrica je razmišljala o ukrepih, nad katerimi bi bedela država in je dejala: »Treba bo pregledati tudi predpise, ki veljajo za zavarovanje bančnih posojil z zastavo vrednostnih papirjev in tistih, ki se nanašajo na spremembe namembnosti danih posojil.« A šele leta 2008 je Janševa vlada le spremenila zakon o prevzemih, da onemogoči izčrpavanje ciljne gospodarske družbe in zastavo delnic prevzete družbe.
   Berem zagovornika tajkunizacije , Igorja Kadunca, MBA, ki pravi:«Ne poznam ureditev zadosti držav EU, da bi ocenil, ali je res v večini držav prepovedano kreditiranje podjetij znotraj holdingov in zastava delnic. Vem pa, da takih omejitev v uspešnih državah ni, ker so nesmiselne.«
   Sam sem povsem nasprotnega mnenja in vedenja. Berem sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela na 148 seji, 28. novembra 2007, o noveli zakona o prevzemih: «Vlada RS je na današnji seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevzemih (ZPre-1A) in ga poslal v obravnavo in sprejem DZ RS. Predlog zakona ureja spremembo postopka dajanja prevzemne ponudbe, in sicer v smislu prepovedi zastave vrednostnih papirjev ciljne družbe. Taka sprememba je usmerjena v preprečevanje situacij, ko prevzemnik zastavi vrednostne papirje ciljne družbe za pridobitev bančne garancije za njen prevzem.
   Ministrstvo za gospodarstvo je pri pripravi sledilo ključnim načelom, ki so usmerjena zlasti v zaščito interesov vseh in še posebej manjšinskih delničarjev ter enakost njihove obravnave, določitev pravične cene, obveznost prevzemne ponudbe, varstvo pridobljenih pravic, pravno varstvo, transparentnost prevzemnega postopka, obveščanje vseh strank, posebno predstavnikov zaposlenih, o vseh ključnih elementih povezanih s prevzemno ponudbo, transparentnost obrambnih struktur. Sprejeta novela zakona bo izboljšala preglednost na področju tako imenovanih menedžerskih odkupov gospodarskih družb.«Berem tudi dokument; EVA: 2007-2111-0154, PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVZEMIH (ZPre-1A), kjer je povsem jasno navedeno: »Večina držav EU prevzemniku zakonsko prepoveduje finančno pomoč družbe, ki jo prevzema. Prepovedano je, da prevzemnik zastavi vrednostne papirje, delnice, ciljne družbe za pridobitev denarja ali posojila (kredita) s strani finančnih institucij (bank). S to rešitvijo naj se onemogoči izčrpavanje ciljne družbe. S predlagano spremembo pa da se želi zaščititi interese ciljne družbe, predvsem v smeri zaščite manjšinskih delničarjev in enakost njihove obravnave«. Torej je vedenje o problematičnosti naše »divje privatizacije« glede na vrednote in regulativo EU le obstajalo. EU torej prepoveduje prevzemniku izčrpavanje in oškodovanje gospodarske družbe. Žal je to pri nas še vedno »tabu tema«. Slovenska država ni sledila evropski direktivi o varovanju delničarjev in upnikov. Tako smo državljani po privatizaciji zopet ostali neenakopravni, kršena je bila ustava in naše ustavne lastninske pravice. Te se že 20 let kršijo tudi delojemalcem z neplačevanjem njihovih že zasluženih pokojninskih in drugih prispevkov.
   Kdo vse bi torej moral pravočasno zaustaviti divjo privatizacijo in tajkunizacijo Slovenije? Politika, vlade, pravna država, stroka in nadzorni sveti. Kar pa se je zgodilo in se dogaja, je zame še vedno nezaslišano, predvsem pa neodgovorno in tudi kaznivo! Kdaj bodo odgovorni odgovarjali volivcem?
   Za politike oškodovanje in plenjenje lastnine ni bilo in še ni resen nacionalen problem. Mnogi so prizadeti. Dvojna merila. Demokracija zato slabo deluje. Ljudje smo razočarani. Samo narod plačuje »grehe«, a »elita« (še) ne. Privilegirane elite ščiti volilni sistem, saj volivci nimamo izbire, da izberemo, komu podelimo mandat za oblast. Posledica je negativna selekcija. Politiki so odtujeni, nimajo kontakta z volivci. Kako so obiskane poslanske pisarne? O posledicah volilnega sistema molčijo celo vplivni mediji »v službi ljudstva«! Vsi pa analizirajo hibe ameriške demokracije, ki deluje že 240 let.

  • V Sloveniji nikoli ne bo pozabljeno – Cerkev je bankrotirala zaradi pohlepa
   V Sloveniji nikoli ne bo pozabljeno, da je kar deset odstotkov petmilijardne luknje v slovenskih bankah izvrtala cerkev oziroma podjetja v njeni lasti. Celotni znesek, 458 milijonov evrov, za katerega je odgovorna cerkev, smo pokrili slovenski davkoplačevalci. To je bil eden od najhujših finančnih polomov v cerkveni zgodovini, o njem je pisal ves svet. Ta polom se je za vedno zapisal v zgodovino. Cerkev na Slovenskem je za vedno zaznamovana z neslutenim pohlepom, s hazardiranjem s tujim denarjem, z dolgovi, ki jih je naprtila svojim ljudem. Kolumnist Stanislav Kovač je v Financah l. 2013 napisal: »Slovenska cerkev se je prodala finančnemu hudiču. Cerkev je bankrotirala zaradi pohlepa, čeprav že od pamtiveka proti temu pridiga in ga prepoveduje.«
   »Brez T-2 bi danes Zvonova veselo zvonila«, je v pogovoru za tednik Reporter pojasnil ljubljanski nadškof in metropolit dr. Anton Stres, REPORTER št. 21. l. 2012. V isti številki v članku “Dolžniški Krč za T-2″ piše: ”Kljub temu da so bili lastniki, naj bi v »Zvonu ena« do zadnjega ne vedeli o pornografskih programih, kar je za investitorja nedopustno. In tudi v trenutku, ko je to postalo javno, naj bi v Zvonu ena kolebali z zatemnitvijo spornih programov…” Kdo se vse še danes spreneveda?
   Bilo je sicer legalno, a v nasprotju z njenim naukom, v nasprotju s tem, kar cerkev drugim zapoveduje. Pogubna dvojna morala. Poklicani v cerkvi so »skesano«, predvsem premeteno tiho! Nihče ni prevzel odgovornosti, nihče ni poklican na odgovornost, tudi noben politik.. Škofje so zopet »ugledni«, celo primerni za učenje morale. Greha in pohlepa ni bilo, pravi vodstvo RKC: «Kriv je le »hudič, kler pa nič«? Občestvo je tudi tiho, za vse je menda kriv le komunizem?
   Za stanje v slovenski cerkvi in mariborsko moralno in finančno polomijo je odgovoren “hudič, ne krščansko občestvo na čelu s škofi, je pred časom dejal tedanji predsednik SŠK škof msgr. Andrej Glavan! Vse za poduk o odgovornosti v družbi in državi, za državo prava!?
   Na katerih vrednotah se naj potem razvija slovenska, družba, ekonomija oz. država ?
   KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE SLOVENSKA ŠKOFOVSKA KONFERENCA 1993 -Stran 585:
   »Pornografija je v tem , da dejanska ali simulirana spolna dejanja iztrgajo iz intimnosti partnerjev in jih premišljeno razkazujejo tretjim osebam. Pornografija žali čistost, ker pači naravo zakonskega dejanja, ki je intimno podarjanje zakoncev drug drugemu. Pornografija je huda kršitev dostojanstva tistih, ki se ji predajajo (igralci, trgovci, občinstvo), kajti tu vsakdo postane za drugega predmet odurne naslade in nedovoljenega dobička.. Ene in druge potegne pornografija v slepilo izumetničenega sveta. Pornografija je velik greh. Civilne oblasti so dolžne preprečiti proizvodnjo in razpečevanje pornografskih materialov.«

   Pohlep – drugi smrtni greh, je pokopal cerkvene holdinge, sobota, 5.2.2011

   http://www.seniorji.info/POKOJNINE_IN_FINANCE_Pohlep_-_drugi_smrtni_greh,_je_pokopal_cerkvene_holdinge

  • Izhajam iz tega da ne poznam dovolj ozadja o tem, kdo je v resnici odgovoren za to bančno luknjo.
   Vseeno pa mi je čudno, da ravno poslanec sds g.Logar, ki vodi parlamentarno komisijo za raziskavo le te, ugotavlja da se preiskava ustavlja pa na sodiščih ?

   • Vse, kar glavarjem klike, ki vlada v Sloveniji, ni všeč, se ustavi na sodiščih. Znano že od leta 1945.

    Sicer pa imate prav, gospa Amelie, ko menite, da je to čudno. Lahko bi to že kričal nekdo, ki se ga mora slišati! In ne samo midva, ki niti glasu nimava, da bi naju kdo slišal.

    • Ne sliši se jih zaradi blokade medijev, ne vem če se niso za interpelacijo odločili zaradi slišanosti.

     • Mislite, da tednik Družina tudi blokirajo? Mislite, da besede gospoda nadškofa tudi blokirajo? Ljudje iz tega kroga niso življenjsko vezani na podporo države in nimajo otrok, da bi se ne smeli izpostavljati. Slednje je tudi pomemben del bistva, zakaj duhovniki obljubijo celibat.

     • Morda veste, proce kolikšna je branost tega tednika, sprašujem ker ne vem.
      Pa kolikšen je obisk cerkva.

     • Družino berejo tisti, ki v glavnem že poznajo pravo sliko . So v manjšini in kar je še bolj pomembno, nimajo veliko vpliva na politično in gospodarsko dogajanje v Sloveniji.

     • Pa … RKC je s “svojimi” mediji uspela dobiti nekaj bitk z LGTB, hitrost zbiranja glasov za referendum je bila zastrašujoča … Zato:

      Nikar ne podcenjujte Cerkev. Še v Murglah jo ne!!!

Comments are closed.