Prejeli smo: Ob procesnem zavrženju ustavne pritožbe dr. Noviča

17

Po prvem branju lahko samo čestitam sodniku Jakliču za uravnoteženo, umirjeno in odlično argumentirano ločeno mnenje. Seveda tudi stališča večinske šesterice niso brez soli, toda pri občutljivem tehtanju vrednot (med učinkovitim varstvom očitno hudo prizadete temeljne pravice do osebne prostosti na eni strani in spoštovanjem zapletenih procesnih pravil, katero sodišče naj o tem najprej odloča, na drugi strani) tudi zame, enako kot za ddr. Jakliča, v tem primeru dileme ne bi smelo biti. Velika zmota pa bi bilo misliti, da so razhajanja med Jakličem in večinsko šesterico tu politično pogojena in na tem zdaj še poglabljati nezaupanje v sodstvo: ta razhajanja so tu izrazito in globoko strokovna. Več o tej zahtevni in zelo zapleteni temi kdaj kasneje.

Matevž Krivic, bivši ustavni sodnik

17 KOMENTARJI

 1. Procesno zavrženje ni zapleteno. Izpolnitev procesnh predpostavk je (bi moralo biti) v konkretni zadevi kot sestavni del in nadaljevanje izpolnjenih predpostavk predhodne ust. zadeve Up-495/16-15, Up-540/16-14 z dne 18. 7. 2016. Po slednji je namreč »3. Okrožno sodišče v Ljubljani mora o priporu zoper pritožnika odločiti najkasneje v 24 urah po vročitvi te odločbe. 4. Do vročitve odločitve sodišča iz prejšnje točke izreka ostane pritožnik v priporu.« 24 ur je mimo, sedaj pa je v okviru prejšnje (24-urne) odločbe dilema ali je izigrana.

  Prazen zapletajoč medijski tekst pa se všečno pozicionira v slovenskem »sredinskem« prostoru.

 2. Kaže da zdaj ni več vprašanje če je sploh kriv, ampak so pozornost preusmerili v sporno odrejen pripor !?

  • Amelie: “Kaže da zdaj ni več vprašanje če je sploh kriv, ampak so pozornost preusmerili v sporno odrejen pripor !?”
   ==============================

   Kako da ne?
   Daj se ti malo poskusi vživeti v kožo obsojenega.
   Si obsojena brez enega samega dokaza, da si kriva. Se boš seveda pritožila na višjo stopnjo, ker je to tvoja pravica.
   Tebe pa ponovno vržejo v priporu in ti ne omogočajo obrambe s prostosti, čeprav so ti v preteklosti že odpravili pripor.
   Torej gre za oboje!

   • Na (zelo) kratko

    Izhodišče:

    “Če pritožnik zatrjevanih kršitev človekovih pravic ne izkaže s tisto stopnjo očitnosti, ki se zahteva, da bi Ustavno sodišče lahko izjemoma odločalo o ustavni pritožbi, ni izpolnjen eden izmed kumulativno zahtevanih pogojev in zato ni izpolnjena procesna predpostavka iz drugega odstavka 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču za začetek postopka na podlagi ustavne pritožbe.

    Če pred vložitvijo ustavne pritožbe niso izčrpana vsa izredna pravna sredstva, pritožnik pa ne izkaže, da so izpolnjeni pogoji za sprejem ustavne pritožbe pred odločitvijo sodišča o izrednem pravnem sredstvu, Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrže.”

    Odločitev US:

    ” Pred izčrpanjem zahteve za varstvo zakonitosti torej ustavna pritožba praviloma ni dovoljena; če je vložena, jo Ustavno sodišče zavrže. V obravnavo jo lahko sprejme samó ob izpolnjenih pogojih iz drugega odstavka 51. člena ZUstS (peta alineja prvega odstavka 55.b člena ZUstS).”

    Ločeno mnenje K. Jakliča:

    “Drugi odstavek 51. člena Zakona o Ustavnem sodišču (v nadaljevanju: ZUstS) določa, da lahko Ustavno sodišče o ustavni pritožbi izjemoma odloča pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev, »če je zatrjevana kršitev očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta nastale za pritožnika težko popravljive posledice«.

    V primeru, ko gre za tako hud poseg v človekovo svobodo, kot je odvzem prostosti, pogoj »težko popravljivih posledic« ni oziroma ne bi smel biti vprašljiv. Vodilna ustavna sodišča po svetu stojijo na stališču, da je odvzem osebne svobode že po naravi stvari »nepopravljiva posledica« (glej izsledke primerjalne študije, ločeno pritrdilno mnenje DDr. Jakliča v zadevi št. U-I-56/17, Up-335/17, z dne 6. 7. 2017).[1] Enakega mnenja sem tudi sam. …”

    Vse je tukaj:

    http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US31172

  • To ni vprašanje. Je nedolžen.

   Sodnica je za en tak enostaven primer – spisala sodbo dolgo 200 strani.

   Ta sodnica je zločinka!

 3. Prazno zapletajoče pozicioniranje, a do ddr. Jakliča je tokrat všečno. “Očitno” je tokrat na delu dr. Jekyll. (Za razliko od pred leti v Delu zoper argumentirane utemeljitve ddr. Jakliča glede razlage 156. člena Ustave).

  Sicer pa je v obravnavani zadevi dejansko problem beseda “očitno”, na kar je zgoraj v komentarjih lucidno opozorjeno.

 4. A: Je “očitno” zadeva res procesno zapletena? B: Ali pa je “očitno” globoko zapletena le intima strokovnjaka?

  A: »Očitnost« kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin je poseben postopkovni pogoj v primeru prednostne ustavnosodne presoje.

  S procesnim pogojem o »očitni« kršitvi je obravnavana zadeva ob boku z neko poznano predhodno zadevo – Zadevo, ki je ni dopustno poimenovati. Slednja je tlakovala vprašljivo procesno zapletenost besede »očitno«. Zadevi sta si podobni, tako kot gre sedaj za leta in leta vprašljivega pripora, čeprav je v zakonitem primeru tak pripore lahko le kratek, podobno je tudi v predhodni zadevi šlo za leta in leta vprašljivega kazensko-sodnega postopka, čeprav je šlo za postopek izrecno poimenovan kot »Skrajšani«, ki je v zakoniti obliki praviloma kratek – eno-dneven.

  Nadalje sta podobni, tudi v predhodni zadevi je šlo za prednostno ustavnosodno presojo, saj vsa pravna sredstva še niso bila izčrpana. Tudi tam, in sicer dne 11. 6. 2014, je šlo za procesno zavrženje, tedaj ob mnenju šestih ustavnih sodnikov za, toda treh sodnikov proti. Slednji so opozarjali na obstoj »očitne« kršitve.

  Je pa razlika v položaju in v posledici obeh zadev. V predhodni zadevi je namreč zaradi vprašljivega mnenja šest ustavnih sodnikov ustavno pritožbo procesno zavrglo, tako da se je v posledici »očitno« nedopustno obsodilno sodbo nižjih sodišč dne 20. 6. 2014 izvršilo, državnega politika pa neposredno pred volitvami 13. 7. 2014 zaprlo, posledica so prizadete pravice človeka in posebej močno prizadete zadnje predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije z dne 13. 7. 2014. Toda, da so bile kršitve »očitne«, so opozarjali ustavni pritožnik in javnost. Posebej pa so kolege opozorili trije ustavni sodniki z odklonilnimi ločenimi mnenji. »Očitna« kršitev, ki je z očmi ne pogledaš niti na opozorilo ustavnega pritožnika, niti na opozorilo javnosti, bo tedaj, ko ti jo v konkretnem postopku pokaže sodnik kolega, postala »očitna«. Procesna predpostavka za sprejem ustavne pritožbe (ne pa za njeno zavrženje) pa je izpolnjena.

  Toda, ker pa so v ustavni odločbi z dne 11. 6. 2014 definicijo »očitnosti« v tej državi povsem zapletli, se je tudi zgoraj – dne 28. 7. 2017 – mogoče prazno zapletajoče, a všečno pozicionirati pišoč, da je dilema zapletena ter »izrazito in globoko strokovna«.

 5. … “Velika zmota pa bi bilo misliti” …
  ——-
  Pa vendar ravno to da misliti, kar Krivic opozarja da ne bi smelo biti.
  Očitno je da gre za politično pogojenost. Ker ta definira odnos do človeka in do sveta !
  Vsaj pri nas.

  • Je pri nas ta misel, da je človek samo delček sistema že tako ponotranjena, da je večina volilcev ne prepozna več kot zavajajočo?

 6. Slovenska sodišča imajo občutek za formalizem, ne pa za pravičnost.

  Pravičnost je še vedno na stranskem tiru:

  – na pravnih fakultetah
  – na sodiščih
  – v pravni stroki
  – v medijih
  – v politiki
  – v zdravstvu
  in še kje.

  Pravičnost je pogoj plemenitenja človeka in slovenske skupnosti ter njenega resničnega napredka.

  Brez nje ni resnicoljubja, poštenosti in odgovornosti!

  Tako na pravnih fakultetah

 7. Ddr. Jaklič je bil v US izvoljen zato, da lahko piše ločena mnenja, ne pa, da bi lahko kaj spremenil.

  Še naprej je vse pod nadzorom paradržave.

 8. Z ločenim mnenjem ddr. Jaklič opozarja vse, da se ne sme dogajati, da je formalizem iznad pravičnostjo.

  Formalizem ne sme biti način, da se prikrije pravičnost in s tem stori sodna krivica!

Comments are closed.