Prejeli smo: Literarni natečaj revije Mladika

2

mladika revija trstTržaška revija Mladika razpisuje 42. nagradni literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno črtico, novelo ali ciklus pesmi. Natečaj je odprt za vse, ne glede na bivališče. Izid bo razglašen ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, na javni prireditvi in v medijih.

Nagrajena dela bodo objavljena v letniku 2014. Objavljena bodo lahko tudi nenagrajena dela, za katera bo komisija mnenja, da so primerna za objavo. Razpisane so denarne nagrade: pri prozi v vrednosti 500, 300 in 250 evrov in pri poeziji 300, 150 in 100 evrov.

Ocenjevalno komisijo sestavljajo: pisateljica Vilma Purič, prevajalka prof. Diomira Fabjan Bajc, pisateljica Evelina Umek, prof. Marija Cenda ter odgovorni urednik revije Marij Maver. Mnenje komisije je dokončno.

Rokopise je treba poslati v dveh čitljivo pretipkanih izvodih (format A4) na naslov Mladika, Ulica Donizetti 3, 34133 Trst/Trieste, do 1. decembra 2013. Rokopisi morajo biti opremljeni samo z geslom ali šifro. Točni podatki o avtorju in naslov naj bodo v zaprti kuverti, opremljeni z istim geslom ali šifro. Teksti v prozi naj ne presegajo deset tipkanih strani (oziroma 25.000 znakov), ciklus poezije pa naj predstavlja samo izbor najboljših pesmi (največ deset). Tekste in šifre lahko pošljete tudi po elektronski pošti. Vsi teksti ostanejo v lasti Mladike, rokopisov ne vračajo.

Več: Mladika

2 KOMENTARJI

  1. Glede na to, da že dolgo v komisiji prevladujejo ženske, moški pisci nimajo šans. V bistvu gre za prav škandalozno ravnanje Mladike, da sestavlja takšne komisije. Kje si še videl, da so ženske pisateljice boljše od moških? Na Mladikinem razpuisu vselej prevladujejo ženske nagrajenke. Moškim odsvetujem pošiljanje, ker praktično nimajo šans. S številkami se potem samo šopirijo in upravičujejo svoj obstoj.

Comments are closed.