Prejeli smo: Prevara s kompromisom

5

Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve, je na zadnji seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide (10.2.2011) delno predstavil t. i. kompromisni predlog vlade. Naknadno je poslankam in poslancem dostavil celoten predlog v amandmajski obliki. V njem se predlaga:

a. Zakonska zveza je skupnost moškega in ženske.

b. Poleg zakonske in zunajzakonske zveze uvaja dva nova instituta: “partnersko” in “zunajpartnersko skupnost”, ki ju sestavljata dve osebi istega spola.

c. Homoseksualni osebi v (zunaj)partnerski skupnosti ne moreta posvojiti nebioloških otrok, lahko pa posvojita biološkega otroka po partnerju.

d. Homoseksualna partnerska skupnost je v vsem ostalem popolnoma izenačena z zakonsko zvezo.

V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok omenjeni predlog vlade razumemo kot »kompromisno prevaro«, saj je le ovinek za dosego enakih pravnih posledic, kot jih vsebuje prvotno besedilo predloga Družinskega zakonika in jim nasprotuje velika večina državljank in državljanov. V novem vladnem predlogu je zakonska zveza opredeljena kot skupnost moškega in ženske, obenem pa v družinski zakonik vnaša v pravnih posledicah z njo izenačene (z izjemo enega primera) homoseksualne (zunaj)partnerske skupnosti.

Vlada po našem trdnem prepričanju v Družinski zakonik uvaja “istospolno partnersko skupnost” na takšen način z naslednjimi premišljenimi nameni:

1. Prvotno verzijo želi z navideznim kompromisom zamenjati z na prvi pogled sprejemljivejšo verzijo, zgolj z namenom zavajanja ljudi.

2. Definicija zakonske zveze v novem vladnem predlogu glede na obstoječe pravno stanje jemlje življenjski skupnosti ženske in moškega njeno bistveno poslanstvo – usmerjenost v rojstvo otrok in zasnovanje družine, kar bi v primeru sprejema imelo daljnosežne posledice tako v Družinskem zakoniku kot tudi v drugih predpisih.

3. V primeru sprejema zakonika, ki bi vključeval nove vladne predloge, homoseksualni aktivisti in minister Zalar napovedujejo, da bi Ustavno sodišče ugotovilo diskriminacijo istospolnih parov – zaradi določbe, da ne morejo posvojiti nebioloških otrok zgolj zaradi osebnih okoliščin (istospolne usmeritve). Posledično bi Ustavno sodišče zahtevalo od Državnega zbora popolno izenačitev homoseksualne skupnosti z zakonsko zvezo, vključno z neomejeno možnostjo posvojitve otrok. Gre torej za namerno zapisano neskladje z Ustavo RS, zaradi katerega se bi odločanje o Družinskem zakoniku, v kolikor bi bil sprejet, iz Državnega zbora preneslo na Ustavno sodišče.

4. Z izenačitvijo zakonske zveze in homoseksualne skupnosti bi nastala “podlaga” za spremembo Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, tako da bi bila omogočena umetna oploditev lezbijk, z argumentom, da je obstoječi zakon neskladen z Družinskim zakonikom.

5. Takšna izenačitev zakonske zveze in homoseksualne skupnosti bi omogočala tudi “podlago” za uzakonitev t. i. nadomestnega materinstva, po katerem bi homoseksualci prišli do otrok. Ob tem izpostavljamo, da slovenski homoseksualni aktivisti z izrednim medijskim in političnim vplivom intenzivno propagirajo t. i. nadomestno materinstvo, ki je prepovedano z Oviedsko konvencijo, saj gre pri tem za trgovino z otroki. Poleg tega bi to pomenilo skrajno zavržno izkoriščanje žensk v socialni stiski, ki bi morda lahko edino rešitev za svoje preživetje videle v zakoniti prodaji svojega otroka bogatim homoseksualcem.

6. Izenačitev zakonske zveze in homoseksualne skupnosti bi imela za posledico tudi razvrednotenje družine ter materinske in očetovske vloge v šolskih programih. S sprejemom takšnega zakonika bi bila potrjena sedaj deviantna homoseksualna prevzgoja otrok, ki jo po osnovnih in srednjih šolah izvajajo nekatere organizacije homoseksualnih aktivistov, večinoma brez vednosti staršev. Omenjena homoseksualna prevzgoja otroke med drugim že v zgodnji mladosti (v osnovni šoli) napeljuje k eksperimentiranju z različnimi spolnimi praksami, jim vsiljuje nazore, po katerih mama in oče v njihovem življenju nimata posebnega pomena, poleg tega pa vključuje celo vzbujanje dvomov v spolno identiteto ter spodbujanje otrok, da bi si spremenili spol.

Vlada torej namerava s pravnimi ukanami homoseksualnim skupnostim dodeliti vse pravne posledice, ki izhajajo iz osnovnega nesprejemljivega predloga Družinskega zakonika, ki ga velika večina državljank in državljanov zavrača. Zato ugotavljamo, da je predlog, ki ga je 10.2.2011 minister dr. Ivan Svetlik posredoval Državnemu zboru, kompromisna prevara.

V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok se ne strinjamo z omenjenimi posledicami, ki jih prinašata tako osnovni predlog Družinskega zakonika kot tudi novi vladni predlogi, saj gre očitno za to, da se skuša s prevarami in pravnimi zvijačami uničiti pomen materinstva in očetovstva ter na ta način prizadejati otrokom nepopravljivo škodo. Nenadomestljiv pomen očetovstva in materinstva za rojstvo, razvoj in vzgojo otrok je potrebno še dodatno zavarovati z ustavnimi določili. Zato predlagamo, da se začne postopek za spremembo ustave. Predlagamo, da se v ustavo zapiše:

 da je zakonska zveza življenjska skupnost ene žene in enega moža, katere pomen je v zasnovanju družine;

 da je urejena skupnost ženske in moškega najboljše okolje za razvoj in vzgojo otroka;

 da so postopki umetne oploditve namenjeni izključno premagovanju neplodnosti para ženske in moškega;

 da je t. i. nadomestno materinstvo v Sloveniji prepovedano.

V kolikor so vladne stranke v svojem medijskem zavzemanju za kompromis iskrene, predlagamo, da sočasno s postopkom sprejemanja Družinskega zakonika teče tudi postopek sprejemanja omenjenih ustavnih predlogov, s katerimi bo utrjeno ustavno varovanje največjih interesov in koristi otrok ter nenadomestljiv pomen materinstva in očetovstva za rojstvo, vzgojo in razvoj otrok.

Predlagamo tudi, da se popravi Zakon o registraciji istospolne partnerke skupnosti v delu, ki ureja dedovanje po umrlem partnerju v istospolni skupnosti v skladu z odločbo Ustavnega sodišča. Vladne stranke so predlog, da se to področje uredi v skladu z odločbo Ustavnega sodišča, dvakrat zavrnile. Predlagamo, da se hkrati s to spremembo Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti spremeni oz. dopolni na način, da bi bile odpravljene morebitne okoliščine, zaradi katerih naj bi bili otroci, ki živijo v istospolni partnerski skupnosti, materialno in socialno prikrajšani v primerjavi z drugimi otroki.

V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok imamo informacije, da naj na naslednji seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ne bi bilo snemanja seje in TV prenosa ter s tem demokratičnega javnega nadzora delovanja parlamenta. Od vodstva Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter vodstva Državnega zbora zato pričakujemo, da bo zagotovilo demokratičen postopek in javnost sej s televizijskim snemanjem ter predvajanjem celotnih sej, na katerih se bo obravnaval sporni predlog Družinskega zakonika. Predstavniki vladne večine na odboru so namreč žalostno zavrnitev več sto ljudi na dežju pred parlamentom, ki so želeli maja 2010 sodelovati na seji odbora, utemeljevali s tem, da je javnost seje, ki jo narekuje poslovnik Državnega zbora, zagotovljena z neposrednim prenosom seje na tretjem programu nacionalne televizije. Zato pričakujemo, da bodo snemanje seje 17. marca 2011 in tudi vseh naslednjih podprli.

Aleš Primc

vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok

5 KOMENTARJI

  1. N’č bat, stric Primc! Od Vas ne bo nihče pri zdravi pameti zahteval, da bi spremenili spol. 😉

Comments are closed.