Prejeli smo: Izredna seja programskega sveta RTV

0

rtv-televizija-pastircekKot predsedujoči Programskega sveta RTV Slovenija sem dolžan skrbeti za zakonitost dela programskega sveta in storiti vse potrebno, da glede odločitev programskega sveta ni sence dvoma.To je edino vodilo mojega ravnanja tudi v postopku izbire generalnega direktorja, zato odločno zavračam kakršnekoli druge namige, ki lahko služijo zgolj zameglitvi vsebinskega problema, ki je nastal zaradi naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev enega od članov programskega sveta.

Pojasniti želim sosledje dogodkov:

7. aprila 2014 je Programski svet RTV Slovenija glasoval o izboru generalnega direktorja. 14. aprila 2014 sem bil kot predsedujoči programskega sveta seznanjen z okoliščinami, ki kažejo, da en član programskega sveta ne izpolnjuje pogojev za članstvo. 17. aprila 2014 sem o prejetih informacijah z dopisom obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in ga prosil za hitro ukrepanje. Vsebinskega odgovora še do danes nisem prejel, čeprav je minilo že skoraj mesec dni. 23. aprila 2014 sem zaprosil za neodvisno pravno mnenje na Inštitutu za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 9. maja 2014 sem prejel popolno zahtevo petih članov sveta po sklicu izredne seje na temo obnove postopka imenovanja generalnega direktorja RTV Slovenija. Seja bo 14. maja 2014, na njej pa se bo programski svet seznanil z nastalo situacijo in dokumenti ter obravnaval predlog o obnovi postopka.

Zapisan potek odpravlja prav vsako senco dvoma glede redosleda in korektnosti mojega ravnanja. Menim tudi, da smo člani programskega sveta javnega medija dolžni zagotoviti neodvisnost našega dela in odločitev od vpliva politike ter da moramo to storiti na podlagi neodvisnih pravnih mnenj in ne enostranskih interpretacij prizadetih kandidatov za generalnega direktorja.

dr. Mitja Štular
v.d. predsednika Programskega sveta RTV Slovenija

Pripis uredništva: Na povezavi je dosegljivo pismo generalne direktorice RTV SLO Nataše Pirc Musar Programskemu svetu.