Prejeli smo: Izjava Nsi in izjava vodje poslanske skupine SDS ob odločitvi US

39
janez-jansa-1024x5763
Foto: Jože Bartolj

Izjava Nsi ob odločitvi Ustavnega sodišča, da zadrži sklep o prenehanju mandata poslancu Janezu Janši:

1. “V Poslanski skupini NSi smo že pred odvzemom mandata poslancu Janezu Janši ocenili, da bi bilo takšno dejanje lahko v nasprotju z veljavno zakonodajo in Ustavo Republike Slovenije. Takšnega mnenja je bila tudi Zakonodajno – pravna služba Državnega zbora RS, zato je Poslanska skupina NSi kot edina parlamentarna stranka tedaj glasovala proti odvzemu mandata poslancu Janezu Janši.”

2. “Vsak politik mora ravnati v skladu z ustavnim redom in obenem tudi nositi posledice ter odgovornost za lastna politična dejanja. Odločitve sodišč je potrebno spoštovati.”

V nadaljevanju ponovno in v celoti objavljamo stališče Nove Slovenije (NSi) glede vprašanja o mandatu poslanca Janeza Janše:

1. V Novi Sloveniji želimo, da se odločitev o mandatu Janeza Janše sprejme čim prej, zato ne podpiramo prelaganja odločitev v prihodnost. Vprašanje Janševega mandata je doslej obremenjevalo vse preostale parlamentarne razprave, zato je potrebno o tem vprašanju odločiti čim prej.

2. Poslanska skupina NSi meni, da državljan, ki je pravnomočno obsojen na zaporno kazen daljšo od šestih mesecev, ne more opravljati funkcije poslanca. V tej luči se poslanska skupina NSi zavzema za čimprejšnjo spremembo Zakona o poslancih, iz katere bo takšna ureditev jasna in nedvoumna za vse prihodnje primere.

3. Trenutno veljavna zakonodaja je Janezu Janši omogočila, da je kandidiral na državnozborskih volitvah (DVK mu je potrdila kandidaturo) in da mu je državni zbor potrdil mandat, zato bi bil odvzem mandata po mnenju zakonodajno pravne službe državnega zbora lahko ustavno sporen.

4. Poslanci imamo na podlagi dodatnih mnenj strokovne komisije, ki jo je ustanovil MVK, v zvezi z mandatom Janeza Janše tri možnosti: odvzem mandata, njegovo zamrznitev ali ohranitev.

5. Zamrznitev mandata je pravno najbolj sporna, saj ne obstaja nobena pravna podlaga, ki bi poslancu ob že potrjenem mandatu omogočila zamrznitev.

6. Glede odvzema mandata je pravna stroka razdeljena. Prihaja do različnega tolmačenja zakona o poslancih.

7. V tej zmedi je še najbolj pravno čista ohranitev mandata na podlagi tretjega odstavka 9. člena Zakona o poslancih.

8. Poslanska skupina NSi se zaradi kompleksnosti primera in zaradi političnih razsežnosti problema zavzema za sprejem pravno najbolj čiste rešitve. To je, da se poslancu dovoli opravljanje funkcije, kljub pravnomočni obsodbi, na podlagi 3. odstavka 9. člena Zakona o poslancih, ki pravi: »Poslancu ne preneha mandat v primeru /…/, če državni zbor sklene, da lahko opravlja poslansko funkcijo.«

9. V poslanski skupini NSi menimo, da je zaradi politične stabilnosti najboljše, če uporabimo 3. odstavek 9. člena zakona o poslancih, s čimer Janez Janša mandat obdrži, še posebej, če smo v dvomu, ali bodo sodbe sodišč vzdržale tudi na naslednjih instancah.

10. Prav zaradi občutljivosti primera in v izogib kasnejšim zapletom je potrebno odločitev sprejeti v okviru možnosti, ki nam jih daje obstoječi zakon.

Nova Slovenija – krščanski demokrati

Pripis uredništva: Sklep, obrazložitev in ločena mnenja 3 ustavnih sodnikov so na voljo na spletni strani US.

___________________________

Izjava vodje poslanske skupine SDS Jožeta Tanka.

Ta odločitev za začasno zadržanje odločitve Državnega zbora je samoumevna in velika verjetnost je, da bo Ustavno sodišče ugotovilo, da je bil odvzem mandata Janeza Janše protipraven. Ustavno sodišče je pritrdilo tistemu, kar smo v SDS ves čas zatrjevali, torej da je bil ves postopek povezan z odvzemom in prenehanjem mandata Janeza Janše protipraven. Ta odločitev pomeni le en delček odločitve v političnem konstruktu v zadevi Patria.

Ravnanje koalicijskih poslancev in tistih, ki so podprli odločitev in omogočili prenehanje mandata Janeza Janše bo šlo v slovensko zgodovino kot eno najbolj zavržnih ravnanj, ki so se zgodile v Državnem zboru. Odločitev kaže na neodgovornost politike, ki je svojo odločitev oprla na neobstoječo ustavno, zakonsko in procesno podlago, pri čemer ni bila cilj ničelna stopnja tolerance do nespoštovanja ustavne ureditve, ampak so se prav nasprotno: iz petnih žil izumljali zakonski, ustavni in poslovniški konstrukti, ki so začasno onemogočili politično delo Janezu Janši in učinkovito delo poslanske skupine SDS.

Kar pa je še precej huje: z zavestno zlorabo pravnih aktov se je povzročilo izjemno veliko težav tudi družini Janeza Janše, njegovima mladoletnima otrokoma, ki so jima v stilu totalitarne razlage naravnega prava odvzeli očeta. To odločitev Ustavnega sodišča je velik problem za vse, ki so tlakovali politikantski postopek v Državnem zboru, torej za vse poslance, še posebej pa za tiste dva, ki sta imela ključno vlogo pri izpeljavi tega postopka, to sta predsednik Mandatno volilne komisije dr. Mitja Horvat in predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez, za katera ne moremo trditi, da sta prava neuki osebi.

Isto velja za neodvisno skupino pravnih strokovnjakov, v sestavi Pirnat, Ribičič, Bauk, Zalar, Grad: tudi za te osebe, ki so pripravile famozno mnenje, ne moremo reči, da so prava neuke osebe. Po teh, ki sem jih naštel sta dva ustavna sodnika, eden pa nekdanji minister za pravosodje in ta skupina je za Državni zbor, za MVK pripravila mnenje na osnovi katerega je Janezu Janši prenehal mandat. In ta odločitev Ustavnega sodišča pokaže tudi to, zakaj določeni segmenti naše države ne funkcionirajo in ne delujejo. In sicer zato, ker se ne sodi po dejanjih, ampak po obrazih, po interesih. Poseben problem v teh postopkih proti Janezu Janši predstavljajo tudi državne institucije. Nobena od državnih institucij, pa so bile mnoge pozvane, se javno ni odzvala na vse te konstruirane procese proti Janezu Janši, ne predsednik republike; ne varuhinja človekovih pravic, ne predsednik Državnega zbora, ne Državno volilna komisija, ne Sodni svet in ne Vrhovno sodišče. Nasprotno, nekateri so celo zavestno odločali v škodo Janeza Janše.

Odločitev Ustavnega sodišča je dokaz, da se vseh postopkov, ki se jih vladajoča leva koalicija zamisli, ne da izpeljati na tako brutalen, nasilen in neustaven način. Opozoril, da postopki ne potekajo pravilno in da potekajo neskladno z ustavo, zakoni, pravili v Državnem zboru, je bilo veliko: odzivali so se nekdanji ustavni sodniki, oporekali so vrhovni sodniki, odvetniki, profesorji prava, a nobeno od teh opozoril ni zaleglo, kar kaže na to, da je totalitarna mentaliteta močno prisotna. Celo več, še razrašča se, kajti s to odločitvijo Državnega zbora se je ta mentaliteta zavlekla tudi v Državni zbor.

Ta odločitev predstavlja velik problem tudi za predsednika vlade dr. Mira Cerarja, ki sicer pri tem finalnem obračunu z Janezom Janšo v Državnem zboru ni sodeloval, ga je pa s svojimi izjavami ves čas podpiral in tudi usmerjal.

Odstop od načel pravne in pravične države, nespoštovanje ustave, zakonov in postopkov ni dobra popotnica za nadaljevanje dela te koalicije in vlade. Zapravili so ugled, ker dajejo prednost svojim osebnim, političnim in klientelističnim koristim pred demokratičnimi načeli. To mučenje Janeza Janše, njegove družine, nas, njegovih političnih sodelavcev, kaže kaj klavrno podobo sedanje oblastne politike. In je tudi zelo slabo spričevalo dela in stališč sedanjega predsednika vlade dr. Mira Cerarja.

Na vseh stopnjah, v vseh fazah sodnega postopka proti Janezu Janši v zadevi Patria ni bil nikoli vzpostavljen niti videz nepristranskosti, kaj šele da bi bila zagotovljena nepristranskost, pa naj je šlo za politične postopke v Državnem zboru ali za obravnavo na sodiščih. Obstajajo izjave in dejanja posameznih funkcionarjev v pravosodnih organih, ki kažejo na njihovo močno vpletenost oz. željo, da se Janeza Janšo onemogoči. Naj samo spomnim na izjave Vesne Rakočevič Bergant, Branka Masleše, Branke Zobec Hrastar, tožilca Ferlinc, … Na številne procesne in vsebinske napake ter zlorabe pa vseskozi opozarja pravna stroka.

Kot veste, se začenja že nov proces proti Janezu Janši – na osnovi poročila Klemenčičeve KPK o premoženjskem stanju predsednikov parlamentarnih strank. Čeprav so tudi to poročilo raztrgali že mnogi – pravniki, ekonomisti, nekdanji ustavni sodniki, Drago Kos , nekdanji predsednik KPK in še nekateri, ki so opozorili, da se je zlorabo Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, za politični obračun, a na osnovi teh ugotovitev se pelje nov postopek.

Meseca marca lani smo ta zakon dali na ustavno presojo, končne odločitve še ni, a na osnovi tega zakona in ugotovitev, ki jih je skonstruirala KPK, se je zastavil nov postopek, s čimer se želi amortizirati ta odločitev Ustavnega sodišča. Nihče ne zna utemeljiti zneska, ki ga je KPK navedla.

Pa še zanimivost. Zakon o davku na nepremičnine in ključne določbe Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je Ustavno sodišče razveljavilo. In prav Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je podlaga za geodetsko oceno vrednosti premoženja je ključen podatek, na osnovi katerega je Klemenčičeva KPK oprla ugotovitev o tem, da Janez Janša ne zna pojasniti svojega premoženja, kar je svojevrsten fenomen. Istočasno pa predsednik KPK ni uspel skladno s podatki GURS niti pojasniti svojega premoženja, ker ga ni zavedel v evidenco Geodetske uprave. Kot veste, če poznate afero Fišergate, je bila ustanovljena posebna interdisciplinarna skupina, ki naj bi se ukvarjala prav z ugotovitvami KPK. S tem novim političnim procesom, tako je bilo sporočeno prejšnji četrtek, se prikriva današnja šlamastika političnih in sodnih odločitev, ki so grajene na večletni permanentni averziji proti Janezu Janši.

Odločitev Ustavnega sodišča je bila za nas pričakovana. Pomeni le majhen korak v smeri poprave krivic Janezu Janši in v smeri premika Slovenije k normalnosti, saj še vedno na raznih instancah potekajo številne politično motivirane zadeve in procesi proti Janezu Janši, ki še čakajo na pravičen konec. Na sodiščih pri nas doma ali na evropskem sodišču.

Režiserji protiustavnega konstrukta so v ozadju, v ospredju so ostali operativci projekta – predsednik vlade Miro Cerar, predsednik Državnega zbora Brglez in predsednik MVK Horvat. Vsi trije so pred kratkim zatrjevali, da za odvzem mandata prevzemajo politično odgovornost. Pričakujemo, da bodo politične konsekvence prevzeli in ponudili odstop oziroma odstopili. Od poslancev, ki so s pomočjo namenske eksekucijske enote plačanih pravnikov, ki so pripravili mnenje in so z neustavnim odvzemom mandata Janezu Janši poteptali voljo volivcev in s tem najvišji princip, ki ga moramo spoštovati v parlamentarni demokraciji, pričakujemo iskreno opravičilo.

Državni zbor in vlada nista instituciji, v katerih bi bilo dopustno, da se zavestno kršijo človekove pravice. Pričakujemo, da bo vodstvo Državnega zbora glede na odločitev Ustavnega sodišča še danes omogočilo Janezu Janši, da bo začel izvrševati svojo funkcijo poslanca, torej da bo Janez Janša lahko prišel v Državni zbor in se nam priključil pri današnjem nadaljevanju seje Državnega zbora.

Vodja poslanske skupine SDS

39 KOMENTARJI

 1. Medla izjava, skrivanje za “menji pravnikov”, spregled vseh problematičnih zadev v zvezi tako s pravosodjem, kot z delovanjem parlamenta.
  Najbolj glupa pa je tista, da pravnomočno obsojen državljan ne more biti poslanec. Seveda, v normalni državi, z normalnim pravosodjem. Pri nas pa tak kriterij ne more vzdržati. In NSi miži glede tega.

  • Gospod profesor iz vrst NSi me je nekoč ocenil – Retorika odlično, Vsebina cvek.
   Oceno tokrat spoštljivo vračam.

 2. Ne vem, zakaj je ob tej odločitvi, sicer zame presenetljivo tesni ( 5:4) ustavnega sodišča, ki vrača Janeza Janšo med poslance, najbolj pomembno, kakšno je ob tem stališče vodstva N.Si. Pa ne, da se bojijo Aleša Hojsa in njegovega dometa med članstvom N.Si 29.11.? 😉

  p.s. Vtis, ki ga puščajo, je, da je njihova pozicija razen tako opevanega gospodarskega programa predvsem, da bi se zmeraj želeli priključit zmagovalni strani- konkretno prej pregonu in zapiranju Janše, zdaj pa večini v ustavnem sodišču in njegovi vrnitvi v parlament. Pa Janša ni edini tak primer. Udba je npr. tudi. Pa komunistično podzemlje.

  • Kolikor vem, je avtor znamenite izjave, da je Janša le politik v zaporu in ne politični zapornik prav vodja pravosodnega odbora njihove stranke. Isti se je tudi izrazito javno zgražal ob možnosti, da bi Janša smel ( ali moral) zadržati poslanski mandat.

   p.s. Opozarjam pa tudi na glasovanje Jadranke Soldat v primeru. Članica ustavnega sodišča je glasovala proti stališču, ki ga je sama zavzela pred meseci. Kaj čmo, tudi to je Slovenija.

  • Hojs nima dometa za predsednika stranke.2/3 volivcev je od NSI šlo k SDS v letih 2006-2008,pod sila “sposobnim” Bajukom.Ti,ki sedaj volimo nSI smo zelo trdna baza,ki je razne provokacije po forumih ne bodo premaknile.Del volivcev se je k NSI vrnil šele,ko je odletel bajuk.DZ volitve in lokalne so bile uspešne,tako,da nabijanje o nesposobnosti sedanjega vodstva,so samo pobožne želje iz ozadja

   • Roman,kaj ko bi se malo umiril,mislim da nikogar,ali redkokaterega bralca
    in pisca na tem forumu zanima,koga,oziroma katero stranko voliš,to je tvoja legitimna pravica,hkrati pa tudi samo tvoja osebna-intimna odločitev!
    Praviš,da ste tisti volilci,ki volite NSi-krščansko demokracijo,trdna baza.Čigava?Ali tistih,ki volijo stranko zato,ker je desno usmerjena in zagotavlja volilcem korektno politično delovanje ,ali tistih,ki odkrito izražate,če se blago izrazim,antipatijo do g.Janše,ki ga zavestno in špekulativno zaklepate v zapor,kot politika,ki je storil kaznivo dejanje,ki mu ni bilo nikoli dokazano.kjub 1000 stranem “dokaznega”gradiva v procesu,ki traja že dolgih sedem let in spominja na povojne dahauske procese,kjer so padale glave ponosnih in poštenih slovencev in bi tudi še danes,če ne bi bilo ljudi,ki so izpeljali veliko delo in osamosvojitev ter
    razkrinkali zamrznjene komunistične veljake,ki so videli v slovenskem narodu molzno kravo in poslušne idiote!Partije “ni več” in posledično tudi denarja za komunistično elito in v tem tiči ves problem!Še toliko bolj boleče
    je dejstvo,da je prav v stranki NSi-krščanska demokracija skupina ljudi,ki
    deluje proti vsemu kar je zaznamovano z delovanjem vlade,ki jo je vodil
    G.Janez Janša!Perverzno je tudi pljuvanje po g.Bajuku,ki je bil daleč najboljši finančni minister v vseh slovenskih vladah do današnjega dne!
    Mar ne premorete pietete in spoštovanja do pokojnika, ki je zadnja leta
    svojega življenja nesebično položil na oltar nastajajoče države in mu
    dovolite,da bi dostojno in v miru počival v preranem grobu!Ne daste mu miru in oskrunjate njegovo ime in delo!Brez vsakih očitkov vesti javno
    paktirate s komunisti,ki nas teptajo že sedemdeset let!Roman “uspešnost”
    NSi-krščanske demokracije,je posledica razkroja v tej stranki,ki je pod
    vodstvom ,ki ga ima,izgubila politični kompas in se osvobaja od svojih osvoboditeljev na perverzen način!
    Upam,da je v NSi krščanski demokraciji kljub vsemu več poštenih in pokončnih ljudi,ki trezno razmišljajo in bodo uspeli ustaviti prekucuhe!
    Roman pridruži se jim!

   • Se strinjam NsI ima sedaj kar močno bazo.

    Me pa žalosti, da so takšne bitke in blatenja s strani obeh strank.

  • IF: “Ne vem, zakaj je ob tej odločitvi, sicer zame presenetljivo tesni ( 5:4)”
   ===========

   Tesna odločitev je razumljiva zaradi t.i. ženski kvot v US.

 3. Komu ali čemu je potrebno tole zamegljeno izgovarjanje,opravičevanje in izmotavanje, draga nsi?Nalezli ste se jezika naših kvazi sodišč. Naj vam jaz povem zakaj:Le tisti,ki nima jasnega-in glasnega-temeljnega stališča mora pač pazit,da ne pade.Sicer pa:vsa pojasnila so drugorazredna in nepotrebna.Poznamo vas po vaših delih in sadovih.

 4. Upam, da ustavni sodniki razmišljajo v pravi smeri (glede na njihov sklep že kaže tako) in bojo na koncu odločili, da je 3. alineja 1. odstavka 9. člena Zakona o poslancih pač v neskladju z Ustavo. Ampak to bi seveda potem pomenilo tudi to, da so bile pravice kršene tudi bivšemu poslancu Prijatelju.

  Je pa to je edini način, da se Janši smiselno vrne mandat. Če bi pa ugotovili, da omenjena alineja ni v neskladju z Ustavo, potem bi bila vrnitev mandata Janši pravno in splošno logično nesmiselna.

  • Motite se Lenko Primc-ker pa to veste,to ni pomota,kajne?Prijatelj je bil obsojen PO nastopu mandata in prav v tem je bistvena razlika.Izdal je zaupanje volilcev PO svoji izvolitvi. V primeru Janša pa je z ustavno sporno odločitvijo parlamentarna večina-pa tudi vzdržani,da ne bo dvoma- zaradi svoje ustavno sporne odločitve prav nasprotno izdala zaupanje volilcev J.J.s krajo mandata legitimno in pravilno izvoljenemu poslancu.In prav tako kot vi je to vedela.Le ravnanje te večine je tako primerljivo s Prijateljevim.

   • To nima nobene veze, ker Ustava pravi, da zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca. In ker ne obstaja zakon, ki bi pravnomočno obsojenim prepovedoval, da so izvoljeni, potem jim nek drug zakon ne more prepovedati, da mandat opravljajo. To bi bilo po moje neustavno.

    Če bi pa taka ureditev bila ustavna, potem je popolnoma vseeno, kdaj je kdo bil pravnomočno obsojen, torej pred ali po izvolitvi, če je pač učinek isti, torej ta, da je poslanec v zaporu, v nasprotnem primeru bi spet kršili ustavo in sicer načelo enakosti pred zakonom.

  • Gospod Primc bistvena razlika med Janšo in Prijateljem je v tem, da se je pred letošnjimi volitvami vedelo da je Janša pravnomočno obsojen in bo šel pred volitvami v zapor pa ga je nekaj več kot 6100 volivcev vse eno volilo, Prijatelj je bil pa priprt in obsojen med mandatom. Se pravi v primeru Janša velja ustava, ki pravi, da lahko kandidira vsak, ki je državljan Republike Slovenije in je na dan volitev dopolnil 18 let. To sta edina dva pogoja. Pri Prijatelju pa je nastopilo novo dejstvo, ki ga ureja zakon, ki pravi, da če je poslanec med mandatom obsojen na zaporno kazen višjo od 6 mesecev le temu preneha mandat. Bo šlo.

   • Glej odgovor baubau. Bom dodal pa še to, da to novo dejstvo nima nobene veze, ker o njem volivci itak ne odločajo, torej velja v vsakem primeru to, kar so volivci rekli na volitvah. Ne moremo reči, aha, novo dejstvo, torej volitve ne veljajo. A bo šlo?

    • Če bi bilo po tvoje ustavno sodišče sploh ne bi zadeve vzelo v obravnavo ampak, bi jo avtomatično zavrglo. Ker še vedno vam ni jasno, da je ustava nad zakonom. Zakon o prenehanju mandata poslancev pa ne more urejati kdo sme in kdo ne sme kandidirati, ampak ta zakon ureja v katerem primeru poslanec ostane brez poslanskega sedeža. No bo šlo.

     • Zadevo je sprejelo zato, ker ima po ustavi vsak pravico, da se na odločitev državnega organa pritoži (25. člen Ustave) in ker je menilo, da upravni spor v tem primeru ne bi zagotavljal dovolj učinkovitega pravnega sredstva.

      In to, kar ne razumeš je to, da tu gre vprašanje, ali lahko državni zbor poseže v pravico volivcev, ki so na volitvah nekoga izvolili. Če lahko poseže, potem sploh ni važno, ali so volivci izvolili nekoga, ki je ob izvolitvi že bil pravnomočno obsojen ali ne, ker v takem primeru glas volivcev sploh ne šteje, ga torej lahko DZ “potepta”.

      Ker ti bom dal primer, da ti bo bolj jasno. Na volitvah bi kandidirala dva poslanca, ki bi bila v kazenskem postopku pred sodiščem na prvi stopnji že obsojena in bi o njuni usodi v času volilne kampanje odločalo drugostopenjsko sodišče. Eden izmed te dvojice bi bil potem pravnomočno obsojen 2 dni pred volitvami, drugi pa pravnomočno obsojen 1 dan po volitvah. Oba pa na isto kazen, npr. 2 leti zapora.

      Po kateri logiki bi sedaj ti npr. zagovarjala, da prvemu poslancu mandata ni mogoče odvzet, drugemu pa ja? Ker v obeh primerih bi volivci vedeli, da gre za nekoga, ki je v kazenskem postopku ter celo bil obsojen, tako da tudi v tistem drugem primeru bi potem lahko rekli, da so ga volivci podprli z vednostjo, da bo lahko pravnomočno obsojen.

      Tako da edino smiselno je v tem primeru to, da US ugotovi, da je dejansko 9. člen v neskladju z Ustavo ali pa odloči, da je Janši mandat prenehal zakonito, če noče sprejeti odločitve, ki bo povsem logično nesmiselna. In to še toliko bolj nesmiselna z vidika druge alinje 1. odstavka 9. člena ZPos, ki pravi: “, da poslancu mandat preneha, če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije”. Če bi to alinejo interpretirali tako, kot želijo sedaj nekateri interpretirati 3. alinejo istega odstavka istega člena, ki pravi: “da poslancu mandat preneha, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev”, in seveda jo tako tudi morajo interpretirati, potem bi nastal tale absurd:

      1. Noben zakon ali ustava nekomu, ki je trajno nezmožen za opravljanje funkcije poslanca ne preprečuje, da bi na volitvah kandidiral in bil izvoljen.

      2. To pomeni, da bi teoretično tako oseba, ki je sicer trajno nezmožna za opravljanje funkcije, lahko bila izvoljena za poslanca.

      3. Po logiki, ki jo nekateri sedaj zagovarjalo, bi to pomenilo to, da tudi na osnovi 9. člena taki osebi mandat ne bi mogel prenehat, kar pomeni, da bi nekdo 4 leta vlekel plačo poslanca, brez da bi to funkcijo sploh opravljal, saj bi za to funkcijo bil trajno nezmožen.

      Sam se pa bojim, da takega razmisleka US ne bo zmožno in bo dejansko dopustilo, da imamo pravo, ki je vsebinsko nesmiselno.

      Bo šlo?

     • Lenko Primc: “Zadevo je sprejelo zato, ker ima po ustavi vsak pravico, da se na odločitev državnega organa pritoži (25. člen Ustave) …”
      ============

      US pa ima pravico, da vsake pritožbe ne vzame v obravnavo. Bo šlo?

     • Gospod Primc to bi že lahko vedeli, da ima US diskrecijsko pravico, da zadevo sprejme ali pa oceni da jo ne. Ravno zadnjič sem prebrala o pritožniku, ki njegove zadeve ni sprejelo in se je pritožil na ESČP, zadeva, ki jo je obravnavalo sodišče za prometne prekrške je na ESČP padla in spet smo davkoplačevalci plačali.

     • US nima nobene take diskrecijske pravice, ampak mora delovati v ukviru Ustave in Zakona o US, kjer je zapisano, pod kakšnimi pogoji ter okoliščinami US v obravnavo sprejme bodisi ustavno pritožbo ali ustavno pobudo, ustavno zahtevo pa itak mora sprejeti. Res pa je, da si včasih US dovoli, da v nekih mejnih primerih odloča enkrat tako, drugič drugače.

      Tiste zadeve pa ni sprejelo zaradi tega člena Zakona o US:

      55.a člen
      (1) Ustavna pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika.
      (2) Šteje se, da ne gre za kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika, kadar gre za posamične akte:
      – izdane v sporih majhne vrednosti po določbah zakona, ki ureja pravdni postopek, oziroma v drugih sporih, če vrednost spornega predmeta za pritožnika ne presega zneska, ki je določen za opredelitev spora majhne vrednosti v zakonu, ki ureja pravdni postopek,
      – če se z ustavno pritožbo izpodbija le odločitev o stroških postopka,
      – izdane v sporih zaradi motenja posesti,
      – izdane v zadevah prekrškov.
      (3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko ustavno sodišče v posebno utemeljenih primerih izjemoma odloča o ustavni pritožbi zoper posamične akte iz prejšnjega odstavka. Za posebej utemeljen primer gre, če gre za odločitev o pomembnem ustavnopravnem vprašanju, ki presega pomen konkretne zadeve.

      Kot sem pa že omenil, pa US ni najbolj dosledno, ko interpretira 3. odstavek zgornjega člena. Tu bi lahko rekli, da si US večkrat vzame pravico, da odloča malo po svoje, se pravi, kot se mu zdi v nekem primeru prav, kar pomeni, da v nekaterih drugih primerih prekrškov, je pa to izjemo 3. člena upoštevalo, v tem, ki ga navajaš, pa ne, s čimer se ESČP očitno ni strinjalo. Ampak v tem primeru ne bi mogli govoriti o diskrecijski pravici, ampak gre preprosto za to, da so zadeve ustavno in zakonsko tako odprte, da ima US veliko manevrskega prostora, da se pač odloči tako ali drugače.

      In enako velja v zvezi z Janšo. Če se spomneš je sodišče pred časom zavrglo Janševo pritožbo v zadevi patria, češ da niso bila izčrpana vsa pravna sredstva, čeprav obstaja v Zakonu o US podlaga, da je ustavna pritožba mogoča tudi v primeru, če vsa pravna sredstva niso izčrpana. V tem primeru odvzema mandata, so pa odločili popolnoma drugače, čeprav tudi v tem primeru ne bi bilo v pravnem smislu nič zelo narobe, če bi pritožbo spet zavrgli zaradi neizčrpanosti vseh pravnih sredstev in Janšo napotili na upravno sodišče. Tu gre torej bolj za to, da bi moralo ustavno sodišče v takih mejnih primerih ravnati kar se da konsistentno.

  • Ustavno sodišče bo ZPos presojalo zlasti z vidika skladnosti s pravicama do učinkovitega sodnega varstva (prvi odstavek 23. člena Ustave) in pravnega sredstva (25. člen Ustave) v zvezi s pasivno volilno pravico (drugi odstavek 43. člena Ustave)
   ==============
   Lenko pa tak pravnik. US ne bo odločalo o ustavnosti 9. člena, ampak o tem, da ni urejeno pravno varstvo zoper sklepe na tej osnovi.
   Sevda, ni pomota, ampak namerni poskus zavajanja.

   • Imaš prav. Dejansko sem prehiteval. Nisem prebral celotnega sklepa, ampak samo to, kar piše na strani US pod točko 4. Začne se postopek za oceno ustavnosti Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11 in 48/12), kjer pa nič ne piše konkretno kateri člen.

    To pomeni, da je tudi ta izjava NSi nesmiselna oz. zavajajoča. To, o čemer bo pravzaprav sodišče sedaj odločalo je to, ali Zakon o poslancih v teh primerih sploh omogoča učinkovito pravno sredstvo.

    Torej, to očemer pišem, bo potem naslednji korak.

 5. Slovenci, žal je Slovenija okupirana.
  Evidentno je kdo zagovarja nadaljevnanje okupacije Slovenije in kdo je je za osvoboditev (ne osamosvojitev).
  Vse ostalo je prodajajne megle in fdvizem.

  Nikjer na svetu okupatorji in domači izdjalci ne spoštujejo osnovnih moralnih in etičnih normativov in tudi v Sloveniji je tako.

 6. Danes je bilo mogoče prebrati (STA), da je Lojze Peterle izjavil, da se bliža konec Janševe politične kariere. Če pa Peterleta ne bo Bog “štrafal”, pa nočem nič.

 7. Vendarle moram tu reči, da je NSi s tem, ko se ni pridružila tistim, ki so jemali mandat J. J., ravnala državotvorno. Škoda pa je, ker nihče ni obrazložil javno svoje odločitve takrat. A bolje pozno kot nikoli.

  • Če se prav spomnim, sploh niso hoteli ne razpravljat, ne glasovat takrat. Temu reči državotvorno pomeni imeti precej nizko spuščene standarde.( Kar seveda ne pomeni, da ni to bolje kot zavestno ravnati protiustavno. Bolje je, a ne dobro.)

   Poslanci so plačani zato, da imajo stališče in da razpravljajo. Beseda parlament izhaja iz “parlare”. Kdo jim je kriv, če ne zanjo romanskih jezikov ali latinščine. Če nočejo razpravljat, grejo lahko tudi kopat jarke – kdo jih pa sili, da morajo prav v parlament.

 8. Z današnjo odločitvijo ustavnega sodišča, da zadrži sklep o prenehanju poslanskega mandata Janezu Janši, ki ga je DZ sprejel pred dobrim mesecem, se je ponovno rodilo upanje, da bo morda Slovenija le postala kdaj pravna država.
  Vsakomur, ki je vsaj enkrat prebral Ustavo RS in ga zdrava kmečka pamet še ni zapustila ve, da so danes ustavni sodniki uspeli ubraniti svetinjo, ki zagotavlja demokratično ureditev naše države in človekove pravice vsem državljanom. Uspeli so odbiti poskus državnega udara parlamentarne večine in njenih sodelavcev.
  Škoda je le, ker niso tega soglasno storili, saj rezultat 5:4 kaže na omahljivce v njihovi sestavi.

  Današnji dan ni samo zmaga pravice nad krivico, ampak tudi dan sramote za vse akterje, ki so sodelovali pri tem podlem dejanju.

 9. Da smo si na jasnem, Janšo US ni spoznalo za nedolžnega ( upam da je, kljub 20 letnemu ribarjenju v kalnih vodah ) dobil je nazaj le mandat poslanca, katerega mu po zakonu nebi smeli odvzeti in takrat je le NSi podprla SDS, ostale stranke so glasovale za odvzem in te stranke bi morale nositi veliko odgovornost, sploh cerar in to naj bi bil nek ustavni pravnik, vseskozi pri koritu pa nič kriv,za nagrado pa dobi skoraj 40% glasov. Katastrofa.

  • Robert: “Da smo si na jasnem, Janšo US ni spoznalo za nedolžnega”
   =========

   Da smo si na jasnem, US ne odloča o krivdi ali nedolžnosti!!!

 10. Robert orispevek,ki si ga napisal zveni zelo suvereno,seveda za bralce ki razmišljajo
  na tvoj način.Vendar ima problem janševe odstranitve iz slovenskega parlamenta veliko širše razsežnosti,gre namreč za odnos oblasti,do pravne ureditve države v kateri živimo in človekovih pravice v tej državi,ki se kršijo vsak dan v različnih oblikah in strahotno vplivajo na življenje povprečnega državljana,ki v večini primerov lahko samo strmi nad nelogičnimi in nepremišljenimi potezami državnega vodstva,ki se ukvarja samo s problematiko lastnega političnega obstoja in pri tem zavestno krši vsa pravila in zakone!Govorim namreč o vseh tistih vladah,ki bazirajo na osnovah socialializma in postkomunizma v vseh odtenkih! Hipotetično vprašanje,kdo torej ribari v skaljeni vodi in kdo so tisti,ki jo kalijo?Državljani,ki žive na
  robu obupa in revščine,zagotovo ne,ker nimajo te možnosti,niti moči,da bi karkoli
  spremenili!Svojo trditev utemeljujem z dogodki v parlamentu,ker je vsak,ljudem prijazen amandma,ki ga predlaga njim večno sovražna desna opozicija!Dogajanje in
  delovanje opozicije v parlamentu v prid državljanov,je sizifovo delo,izid glasovanj o
  predlaganih spremembah na boljše,je vedno enak,25% za in 75 proti!Ta formula velja tudi za vse seje različnih parlamentarnih komisij in odborov!Še več,zgodi se celo ,da
  tisti,ki se sklicujejo na krščanske vrednote,ki krasi njihovo stranko,obćasno trobijo v rog pozicije,zopet govorim o stanju v parlamentu ta trenutek!Najbolj žalostno je,da se
  zavestno odločajo v prid pozicije,glasovanje o zaprtju udbovskih arhivov,glasovanje o
  povišici pokojnine nekdanjemu predsedniku Kučanu,ki ne bi smel biti pod nobenim pogojem priviligiran in ne bi smel imeti že nekaj let nobene pravice vmešavanja v delo
  državnih organov,ki bi morali odgovorno in pošteno obravnavati problematiko
  priviligiranih elit in jim končno natočiti čistega vina ter jih po načelu naravnega prava že davno izločiti iz igre!Kršitev ustave in statusa človeka v demokratični družbi,je
  vodilo rdeče elite!Dokler ne bo opozicija strnila svojih vrst,ni nobene možnosti napredka,povsem jasno je dejstvo,da levo usmerjene stranke v vladi podpirajo omahljive in včasih tudi preračunljive desničarje samo zato,da slabijo moč desnice
  in jih konstantno preglasujejo.Problem je tudi perfidna organizacija opozicije,če nisi
  opazil,so namerno zavarnili katastrofalno stranko ZaAB in združeno levico in jh
  niso sprejeli koalicijo zato,da so TOTALNO izigrali moč glasu opozicije,ki to ni!
  Epilog,dokler bo vodstvo NSi-demokratske stranke razgalašala parolo,da se je treba
  osvoboditi osamosvojiteljev z Janšo na čelu in da je Janša politik v zaporu,nimamo nobene prihodnosti,izjava dr.Žige Turka,nekdanjega odličnega ministra v janševi vladi,ki jo je dal v itervjuju za Planet siol,da je edini pravi politik v
  Sloveniji prav Janez Janša!Vsi tisti ljudje,ki so se mu odrekli iz različnih vzgibov,se
  delajo norca iz belega kruha,kajti Janša je eden redkih politikov,ki je dejansko
  stopil na stran ljudstva in njegova vztrajnost je lahko in bi morala biti merilo
  kljubovanja režimu,ki nas na žalost obvladuje praktično že celo stoletje,po
  drugi strani pa nihče ni popoln,kar mislim,da Janša ne zanika in če mu včasih popustijo živci in odreagira gnevno do nesmrtne komunistične elite,moramo to razumeti,povod za to je tudi perverzno in zaničljivo obnašanje njegovih nasprotnikov,
  ki ne izbirajo sredstev za diskreditacijo njega in njegovih najbližjih ter ljudi ,ki mu
  zaupamo!

 11. Ali smo lahko nepristranski?

  Zakaj je za nekatere tako moteč Janša, da ga je treba izločiti iz politike in javnega življenja?

  Ali zaradi svojih osebni lastnosti ali zaradi načel, ki jih zagovarja?

  Poglejmo njegove lastnosti:
  – resnost in občutljivost za dejanja, ki nasprotujejo slovenski ustavi in slovenskemu skupnemu dobremu
  – odgovornostna naravnanost

  Poglejmo njegova načela:

  – domoljubje, ki je odraz spoštovanja slovenske ustave in nasploh spoštovanje slovenske ustave
  – evropska civilizacijska naravnanost na vseh področjih javnega in zasebnega življenja v Sloveniji
  – zgledovanje po evropskih državah, ki imajo razvito demokracijo in gospodarstvo ter visok standard ljudi

  Odločite se: ali za prvo ali za drugo možnost!

 12. Pod njegova načela, še lahko štejemo enaka merila za vse, ne glede na svetovni nazor in politično pripadnost.

 13. Pa še na nekaj odgovorite:

  Ali se skuša izločiti iz javnega življenja tudi druge, ki se zavzemajo za zgornja načela v slovenski skupnosti?

 14. Ko sem danes v Mladini prebral razloge glasovanja “proti” štirih sodnic, ki so jih podale v svojih ločenih mnenjih, sem opazil le težnjo po zavlačevanju odločanja.

  Po mojem prepričanju je preprečevanje kršenja ustave, pa četudi je to le morebitno, daleč pomembnejše, kot pa ugotavljanje skladnosti zakona z njo.
  Ravno tako ni prepričljiv razlog glasovanja proti, le sklicevanje na manjkajoče navedbe posebej tehtnih razlogov zadržanja, saj so ocene tehtnosti lahko tudi subjektivne narave.

  http://www.mladina.si/162196/jansa-je-spet-poslanec-vsaj-zacasno/

 15. Napaka Janše pa je res, da pove tisto, kar misli in to na direkten način, brez olepševanja, brez zavajanja volivcev.

  Vendar, takšen stil ima najpomembnejša življenjska knjiga – sveto pismo, pa ni zaradi tega nič manj vredna in za normalne ljudi moteča.

 16. Ali ni bilo v Sloveniji že preveč zavajanja, ki je dediščina bivše države?

  Ali že ni čas, da se bobu reče bob in gre naprej z jasno pozitivno razvojno slovensko vizijo?!!!

 17. Mnogo pa je politikov v Sloveniji, ki se požvižgajo na slovenska pozitivna načela in slovensko skupno dobro.

  So le poznavalci zavajanja.

Comments are closed.