Novela ZKP-M v popolnem nasprotju z evropskimi vrednotami

1

Evropska-Slovenija-12Posredujemo vam izjavo Evropske Slovenije, ki jo lahko podprete tudi preko spleta.

V mesecu decembru 2013 je Ministrstvo za pravosodje pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-M). Zakon je bil od svoje uveljavitve 1. 1. 1995 spremenjen že dvanajstkrat (sic!). Trinajsta sprememba zakona z napačnim povzemanjem in sklicevanjem na direktive Evropskega parlamenta in Sveta predpisuje nižje standarde varstva ustavno zajamčenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Predvideva pregloboke, nesorazmerne in tako neupravičene posege v zasebnost posameznika, v njegovo dostojanstvo, v njegovo pravico do komunikacijske zasebnosti in nedotakljivosti doma. Je povsem v nasprotju z zahtevanimi kriteriji za ustavno dopustne posege v zasebnost, ki izhajajo iz judikature Ustavnega sodišča Republike Slovenije, zlasti iz odločbe št. U-I-25/95, z dne 27.11.1997.

Najbolj zaskrbljujoče in očitno protiustavno pa je, da predlog zakona omogoča tajni vstop v tuje stanovanje in namestitev programske opreme, t.i. trojanskega konja na tehnične naprave, npr. računalnik, telefon, pametno tablico ipd. za zelo širok nabor kaznivih dejanj. Gre za alarmantno uporabo nizkih dokaznih standardov ter programske opreme, ki omogoča absoluten poseg v zasebnost in prevzem nadzora nad celotno osebnostjo. Uporaba dodatnih tehničnih sredstev, ki jih predvideva zakon, pa je premalo konkretizirana in kot takšna omogoča netransparentno uporabo tehničnih sredstev in s tem poenostavlja možnost zlorabe teh naprav.

V Evropski Sloveniji menimo, da je novela ZKP-M v večjem delu v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, je v nasprotju s temeljnimi vrednotami, na katerih temelji evropska civilizacija, in je v celoti v nasprotju s prvim korakom k Evropski Sloveniji. Ta zahteva, da je treba vzpostaviti predvidljivo pravno državo, v kateri bomo lahko vsi brez izjeme računali na enakopravno obravnavo pred zakonom, in v kateri bo v ospredju spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, svoboda pa nikomur ne bo služila kot izgovor za izogibanje odgovornosti.

Zato pozivamo Vlado Republike Slovenije, da predlog zakona, ki tako globo posega v temeljna načela Ustave Republike Slovenije umakne iz obravnave in po temeljiti javni razpravi pripravi nov predlog zakona. Hkrati pa prosimo predsednika Republike Slovenije, da se aktivno vključi v javno razpravo o tako pomembni temi, kot je poseganje v človekove pravice in temeljne svoboščine s strani represivnih organov. V Evropski Sloveniji bomo storili vse, da tovrstni predlogi predpisov, nikdar ne postanejo zakon. Gre za civilizacijski minimum, ki se mu ne smemo odpovedati.

Iniciativa za Evropsko Slovenijo, v njenem imenu:

dr. Matej Avbelj

Dejan Valentinčič, mag.

Jerneja Penca,

mag. dr. Vojko Strahovnik

dr. Damir Črnčec

dr. Gorazd Justinek

dr. Jernej Letnar Černič

mag. Andrej Naglič

dr. Dejan Hozjan

Jošt Klemenc

mag. Gašper Dovžan

Podporo javni izjavi  je mogoče podati tudi prek spleta na http://evropskaslovenija.si/


1 komentar

  1. škoda, da zadeva ni bolj obrazložena na način, da bi lahko vsak preveril, ali so kritike in očitki utemeljeni ali ne. žal pač nimam časa, da bi vse skupaj sam preveril.

Comments are closed.