Prejeli smo: Družina in skupnost dveh oseb ne moreta biti ista stvar

0

skupnost slovenskih organizacijNovela Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih naj se vrne v obravnavo v Državni zbor

Svet slovenskih organizacij z stalnim in pozornim zanimanjem sledi družbenemu in političnemu dogajanju v Sloveniji, ker ima to vedno pomemben vpliv na slovensko narodno skupnost v zamejstvu in po svetu. V tem smislu je zelo nazorna zgodovina od konca druge svetovne vojne naprej. Takrat je bila začrtana sedanja državna razmejitev in ravno na italijansko-slovenski meji sta se stikala dva različna in nasprotna družbeno-politična sistema. Žal je v Sloveniji takrat zavladal komunistični režim, ki je za več desetletji zaustavil normalen družbeno-politični razvoj vse do slovenske pomladi in osamosvojitve. Slovenska narodna skupnost v FJK, kljub nelahkim časom, pa je lahko uživala svoboščine zahodne demokracije. Zaradi tega se je v njenem okviru ohranilo in razvilo pluralno nazorsko in politično dogajanje, ki pa ni bilo neobčutljivo na vplive iz slovenske matične domovine. Tako je tudi danes.

Referendum, ki bo potekal v nedeljo, 20. decembra 2015, in na katerem bodo slovenski volivci, med katere spada kar nekaj pripadnikov slovenske narodne skupnosti, odločali o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je po oceni Sveta slovenskih organizacij pomembna preizkušnja, ne le za Slovenijo, temveč tudi za Slovence v FJK.

Svet slovenskih organizacij sloni in deluje na vrednotah demokracije, krščanstva in slovenstva. Med te vrednote je vključena tudi družina, ki je temeljna družbena celica. Prav zaradi tega je za SSO zgrešeno, da je družina tema takih ali drugačnih in še posebno ideoloških bojev. Družina kot skupnost moža in žene je od vsega začetka temelj človeške civilizacije in vsakega naroda ter ima velik pomen tudi za Slovence v zamejstvu in po svetu, tako kot za ostale narodne manjšine. Brez družine človeštva ne bi bilo. Zaradi tega je ni mogoče istovetiti z izvenzakonskimi in istospolnimi skupnostmi, ki se od nje razlikujejo. Prav tako pomembna kot družina pa sta lika moža in žene oziroma očeta in matere: edina, ki na naravni način lahko posredujeta življenje. Življenje pa je najvišja vrednota, kar jih človek ima oziroma jo je prejel.

Svet slovenskih organizacij, v tem smislu smatra, da mora država-zakonodajalec poskrbeti za zaščito otrok, ki so najšibkejši element, ker ne morajo odločati. Otroku pa gre priznati temeljno človekovo pravico do očeta in matere, ker ga brez njiju tudi ne more biti. Otroku mora biti tudi zagotovljeno primerno družinsko in družbeno okolje, v katerem se lahko razvije v odgovorno, zrelo in svobodno osebnost. Njegovi starši pa morajo imeti pravico, da odločajo o njegovi vzgoji in izobraževanju.

Svet slovenskih organizacij v tem smislu nasprotuje izenačitvi družine moža in žene s skupnostjo dveh oseb. To nasprotovanje utemeljuje na dejstvu, da gre za dve različni resničnosti, kar mora država upoštevati in ne zakonsko izenačiti, kakor da bi šlo za eno in isto, ker je to v nasprotju z naravo in realnostjo. Pri tem sploh ne gre za diskriminacijo temveč za priznanje raznolikosti.

Svet slovenskih organizacij tudi ocenjuje, da bi bilo zelo hudo za slovensko družbo, če bi bila posledica potrditve novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih kriminalizacija ugovora vesti in verskih prepričanj, kot se to že dogaja v nekaterih državah. Ugovor vesti in versko prepričanje sta temeljni svoboščini vsakega človeka in take morajo tudi ostati.

Svet slovenskih organizacij se zaradi tega ne strinja s potrditvijo novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in smatra primerno, da Državni zbor Republike Slovenije to tematiko še enkrat pregleda in preveri s stroko, ki mora biti čim širše zastopana in upoštevana.

Svet slovenskih organizacij