Prejeli smo: Časopis Ljubljana, nova zloraba denarja Ljubljančanov

2

casopic ljubljanaMojca Kucler Dolinar, nosilka liste NSi Ljubljana za mestni svet, izraža protest nad glasilom Ljubljana, ki smo ga včeraj prejeli (oktober, letnik XIX, številka 8) ter pri tem opozarja: “Gre še za eno zlorabo denarja Ljubljančanov. Stroške naj poravna kandidat za župana Jankovič in njegova lista. Pristojna Inšpekcija, Društvo Integriteta in drugi nadzorniki volilne kampanje pa naj ukrepajo še danes! V ponedeljek bo “modrovanje” zaman!”

V NSi opozarjajo tudi na zlorabo funkcije glavne urednice glasila Ljubljana, Nade Šumi. Ta je predstavniku Svetniške skupine NSi Ljubljana v telefonskem pogovoru pred pričetkom volilne kampanje zagotovila, da bodo v času volilne kampanje izdali le eno številko glasila Ljubljana. Po njenih besedah bo to posebna predvolilna številka, v kateri bo le poimenski seznam kandidatov in kandidat za župana, mestne in četrtne svetnike (september, letnik XIX, številka 7), kar se je tudi zgodilo. Na naše vprašanje, ali se bodo lahko predstavili tudi dosedanji svetniki oziroma kandidati za župana, mestne in četrtne svetnike, je odgovorila, da to ne bo mogoče, saj dodatne “predvolilne številke revije ne bo”.

Včeraj pa smo Ljubljančani, čeprav še nismo zakorakali v mesec oktober, dobili še eno novo številko glasila Ljubljana (oktober, letnik XIX, številka 8). V Svetniškem klubu NSi Ljubljana ocenjujemo, da gre za neenakopravno volilno tekmo obstoječega župana in njegove liste, ki jo na ta način financira z denarjem vseh Ljubljančanov. V glasilu se predstavlja kandidat za župana in njegovi sodelavci, ki kandidirajo na njegovi listi. Ker so slike kandidatov iz Liste Zorana Jankovića identične v glasilu kot tudi na njegovi spletni strani, smo ogorčeni nad tovrstnim ravnanjem. Nedopustno je torej, da se je dosedanji župan lahko predstavil, ostali mestni svetniki ali kandidati pa ne.

V ta namen pozivamo Komisijo za preprečevanje korupcije, društvo Integriteta in Računsko sodišče Republike Slovenije, da javno podajo svoje izjave o tovrstnem nedopustnem početju župana Jankovića in neenakopravnemu obravnavanju ostalih svetnikov v MOL.

Mojca Kucler Dolinar, NSi

—————–

Odgovor Transparency International Slovenia – Društva Integriteta na pritožbo NSi Ljubljana z dne, 1. 10. 2014

Spoštovani,

Transparency International Slovenia – Društvo Integriteta na podlagi prejetih pritožb glede glasila Ljubljana, ki so ga gospodinjstva v občini prejela 1.10.2014, ugotavljamo, da gre za najmanj izkoriščanje sive cone med nedovoljeno in t.i. redno prakso mestne uprave, kar kaže na izrazito pomanjkanje integritete odločevalcev in odgovornih na občinski ravni. Kot se je tekom te kampanje izkazalo že večkrat, v predvolilnem času izhajajo brezplačna občinska glasila, ki imajo nenavadno vsebino, večkrat pa je izrazito naklonjena aktualni občinski oblasti. Pri primerih, kjer občinsko glasilo presega redno prakso in je izrazito pristransko, gre za sum kršitve volilne zakonodaje, natančneje 5. odstavek 14. člena, ki prepoveduje financiranje volilne kampanje s strani državnih organov, organov lokalnih skupnosti, itd.

Ali je z oktobrsko številko glasila Ljubljana kršilo zakon ali ne, bodo ugotavljale za to pristojne institucije (Računsko sodišče in Inšpektorat za notranje zadeve), katerim bo TI Slovenia podalo prijavo s svojimi ugotovitvami.

Ugotavljamo namreč, da se v glasilu pojavlja več kandidatov ene izmed list (6), ki večkrat navajajo to listo, medtem ko ostali kandidati in liste niso predstavljeni v glasilu, to pa nakazuje na neenakopravno zastopanost in možnost dostopa vseh političnih subjektov do glasila. Zaznali smo tudi podobnost med nekaterimi oblikovnimi rešitvami, ki jih uporablja glasilo ter jih hkrati uporablja tudi omenjena lista v svoji kampanji. V oči bode tudi dejstvo, da je publikacija skoraj za 55% daljša kot so bile v povprečju dolge publikacije v tem letu, kar nakazuje na preseganje redne dejavnosti. Ne strinjamo se tudi z odgovorom urednice, ki smo ga prejeli po e-pošti, da gre za predstavljanje dosežkov v preteklih dveh mandatih, kar naj bi bila redna praksa že v preteklosti, saj je razvidno, da je v oktobrski številki glasila iz leta 2010 bil predstavljen le en pretekli mandat. Razliko predstavlja tudi dejstvo, da so v takratni številki imeli možnost predstavitve vsi kandidati ter liste.

V TI Slovenija smo mnenja, da izkoriščanje sivih con, ki jih ugotavljamo po celotni Sloveniji, še en pokazatelj več, ki kaže na pomanjkanje politične kulture v naši državi. Ponovno pa poudarjamo, da bodo o morebitni kršitvi zakona v tem primeru odločale pristojne institucije.

Vid Doria
TI Slovenia

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


2 KOMENTARJI

  1. Dolgoročna rešitev je izobraževanje, izobraževanje in spet izobraževanje …

    Problem v Sloveniji pa izumiranje prebivalcev, ki je hitrejše od izobraževanja. Tako Slovenija postaja plen sodobnih zavojevalcev. Kdo so ti, je pa druga zgodba, ki ne sodi sem.

  2. Žalostno je, da je moralna zavest Ljubljančanov na zelo nizkem nivoju, saj jih bo 62% glasovalo za tistega, ki je v mnogih sodnih postopkih.

Comments are closed.