Prejeli smo: 55. obletnica Deklaracije o otrokovih pravicah

0

Deklaracijo o otrokovih pravicah je soglasno sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov 20. novembra 1959 in je tako postala uraden mednarodni pravni akt s področja človekovih pravic. Pozneje je služila tudi kot podlaga za Konvencijo o otrokovih pravicah, ki je celovit sklop pravno zavezujočih mednarodnih norm za uveljavljanje in varstvo otrokovih pravic.

Med drugim je v Deklaraciji o otrokovih pravicah zapisano tudi to načelo:

deklaracija o pravicah otrok

V Zavodu ŽIV!M se vsekakor trudimo delati po tem načelu. Hvala vsem, ki nas pri tem spodbujate in podpirate!

Celotno Deklaracijo si lahko preberete na spletni strani Varuha človekovih pravic RS.