Pravilnik o verski dejavnosti: kaj, kako in za koga

1
Foto: sencur.net.
Foto: sencur.net.

Od 1. julija letos v slovenski Cerkvi velja Pravilnik o verski dejavnosti (dosegljiv na povezavi), ki ga je za obdobje enega leta potrdila Slovenska škofovska konferenca (SŠK). Namenjen naj bi bil predvsem urejanju odnosa z državo in kot pomoč pri medsebojnem sodelovanju. Andrej Naglič, pravni svetovalec pri Slovenski škofovski konferenci, ki je sodeloval pri pripravi dokumenta, je za Časnik pojasnil, da želi s pravilnikom Katoliška Cerkev opozoriti na to, »kaj spada v jedro pastoralne oziroma verske dejavnosti, da država s svojimi ukrepi ne bi nezavedno omejevala ali oteževala uživanje pravice do svobode vesti oziroma veroizpovedi.« Med oblikami verske dejavnosti Pravilnik našteva vodstvene, učiteljske in dobrodelne dejavnosti, obredna dejanja ter nepridobitno upravljanje premoženja.

Pravilnik je na ravni tajništva SŠK v sodelovanju z ekonomi in računovodskimi svetovalci slovenskih škofij nastajal več let. Dokument izhaja iz premise, da je verska dejavnost splošno koristna dejavnost, ki ne more biti obravnavana kot pridobitna dejavnosti in zato država ne sme pretirano posegati v njeno delovanje, saj bi s tem omejevala njeno poslanstvo, je Naglič povedal za Radio Vatikan. Usklajen je tako z državnimi pravnimi določili, ki so mu dodane dopolnitve iz tistih delov kanonskega prava, ki niso v nasprotju z državno zakonodajo in kot taki vežejo tudi državo.

Pravilnik opredeljuje tudi verske uslužbence, kot osebe, ki v imenu Cerkve in za njene potrebe izvajajo versko dejavnost. Verski uslužbenec je opredeljen kot prostovoljec, Pravilnik mednje prišteva klerike in laike od ključarjev, pevcev, ministrantov, skavtov, do gospodinj in nosilcev drugih cerkvenih služb. Andrej Naglič je pojasnil, da pravilnik predpostavlja, da je večina uslužbencev prostovoljcev, da torej ne izvajajo dela na črno, a niti ne izključuje zaposlovanja posameznikov za pomoč pri opravljanju verske dejavnosti. Naglič je za Radio Ognjišče povedal, da si v SŠK ne si ne želijo profesionalne Cerkve z množico zaposlenih, marveč s pravilnikom vabijo posameznike k prostovoljstvu, ki »postaja osebna pot posvečevanja«. »Kdor ne želi delovati prostovoljsko v Katoliški Cerkvi, lahko pristojnim predlaga sklenitev ustrezne pogodbe, ki bo tudi materialno oziroma finančno vrednotila njegovo pomoč pri opravljanju verske dejavnosti,« še dodaja Naglič.

Pravilnik je trenutno posredovan v obravnavo notranji in zunanji zainteresirani javnosti, in kot pravi Naglič, so dobrodošle pripombe, ki bodo pravilnik lahko izboljšale in dopolnile.

_______________
Časnik je še vedno brezplačen, ni pa zastonj in ne poceni. Če hočete in zmorete, lahko njegov obstoj podprete z donacijo.


1 komentar

  1. duhovnic in duhovnikov in drugih verskih uslužbencev; določanje pravic in dolžnosti pripadnic ali pripadnikov
    =====================
    Ko zagledam to spakovanje iz jezika, predvsem pa ljudi, (zakaj manjka zgoraj uslužbenk?), neham brat. Hvala, me ne briga več kaj ste napisali.

Comments are closed.