Poziv za sklic izrednega kongresa Slovenske ljudske stranke

11
Foto: almamater.si.

1. SLS včeraj, danes in jutri

SLS je slovenska zgodovinska stranka srednjega sloja in vseh svobodoljubnih ljudi, grajena od spodaj navzgor, ki vključena v zmagovito Evropsko ljudsko stranko (ELS), s pravnimi in političnimi sredstvi po načelu pravičnosti uresničuje nacionalne, gospodarske in kulturne vrednote Slovencev. SLS ni začasna, lokalna, populistična stranka »odvisnih« ljudi, zato ni grajena od vrha navzdol in zavrača kult osebnosti ter kratkoročne pragmatične interese sebičnih posameznikov in »novih« obrazov. SLS povezuje osveščene posameznike: kmete, delavce, študente, gospodarstvenike in inteligenco, ki vsi, vsak v okviru svojih zmožnosti, razvijajo in gradijo gospodarsko, kulturno in politično identiteto Slovencev v skladu s trajnimi vrednotami slovenske kulture. Tudi predhodnica SLS, SKZ kot prva demokratično organizirana politična stranka po polstoletnem centralističnem enoumju, ustanovljena 12. maja 1988, je že na ustanovitvenem kongresu povezala kmete, delavce, študente, gospodarstvenike in izobražence iz mesta in podeželja v politično stranko, ki se je dve leti kasneje preimenovala v SLS in nato prevzela tudi uradno nasledstvo zgodovinske SLS.

2. Kje je danes SLS?

Slovenska ljudska stranka, kot najstarejša demokratična stranka na Slovenskem, je v resni nevarnosti, da po naslednjih volitvah za vedno izgine s političnega prizorišča! Javnomnenjske raziskave žal kažejo, da bi v tem trenutku SLS ostala izven Državnega zbora ali pa se morda za las prebila vanj! Ta perspektiva preprosto ni sprejemljiva! Po 2,5 letih dela sedanjega vodstva stranke je rezultat še slabši, kot je bil ob izpadu iz DZ!

3. Kriza vodenja

Pred kratkim so člani Strokovnega sveta pri predsedniku stranke odstopili, ker več ne vidijo smisla v sodelovanju s predsednikom SLS, ki večine predlogov ne sprejema, ampak drvi v populizem najbolj cenene vrste. Ožje vodstvo stranke ne deluje več na ravni evropskih ljudskih oziroma krščansko-demokratskih strank, temveč zapada v radikalni populizem in neargumentirano napadanje izpostavljenih politikov Evropske ljudske stranke (ELS) – svoje širše evropske družine! Ožje vodstvo stranke drugačna stališča sočlanov razume kot  osebni napad nase in kot »rušenje stranke«. Vse pozive k notranji organizacijski in kadrovsko-politični prenovi razume kot nepotrebne, delo organov stranke pa zamira! Pravijo, da z obiski po volilnih enotah po Sloveniji »kompenzirajo« delo strankinih organov, kar pomeni, da so začeli delovati avtokratsko in nedemokratično. Seje organov so večkrat nesklepčne ali vsebinsko slabo pripravljene, tako da kakovost dela znotraj stranke pada. Še bolj zaskrbljujoče je, da je sestajanje in delovanje organov za ožje vodstvo stranke očitno vse manj potrebno. Izvršilni odbor (IO) se sestaja vse redkeje (in tudi ko se, so sestanki vse manj produktivni), Glavni odbor (GO) se kot najvišji organ med kongresoma ni sestal že več kot štiri mesece, s čimer je neposredno kršen statut stranke. Devet mesecev po izključitvi predsednika Slovenske narodne zveze pri SLS (SNZ) in posledičnem izstopu ostalih članov organov SNZ, s strani ožjega vodstva ni bil napravljen noben korak v smeri ponovnega zagona delovanja SNZ oziroma izpeljave občnega zbora za vzpostavitev novega vodstva. Medtem njeni člani prejemajo položnice za plačilo članarine, kot da SNZ vmes ni prenehala delovati. Ožje vodstvo SLS se v svojem delovanju in komunikaciji z javnostjo ne ozira na sprejete dokumente o vrednotah in programu SLS ter priporočila s strani pristojnih organov stranke. Krši celo strankin statut in z javnim vmešavanjem v volitve v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) celo slovensko zakonodajo.

4. Politično stanje stranke

Posledica so slabi rezultati v javnomnenjskih anketah. To opažamo vsi, ki smo člani SLS od njenih sodobnih začetkov oziroma v njej vztrajamo že zelo dolgo. Ker upada kakovost dela navznoter, upada tudi naš ugled navzven! Slovensko volilno telo nas ne prepoznava več kot resno, vsebinsko prepričljivo in politično zrelo stranko, kar nas vodi tja, kjer smo sedaj in kjer je npr. končala LDS! SLS si ne more privoščiti ponovnega izpada iz DZ, zato je potrebno nujno spremeniti način dela in še marsikaj! SLS svoje organizacijske sheme, ki izvira še iz časov slovenske demokratizacije, ni dopolnjevala v skladu z načeli modernega in kakovostnega vodenja ustanov in podjetij ter ni uspela vzpostaviti višje ravni delovanja v svojem razvoju. Še vedno je stranka, organizirana okoli predsednika, namesto da bi prerasla v profesionalno vodeno stranko, organizirano okoli programa. Premalo je cenila strokovne kompetence svojih ljudi in njihove moralno-etične kvalitete. Po zadnjih volitvah smo realizirali samo programsko prenovo, ki pa je sedanje vodstvo ne razširja po stranki do njenih najnižjih struktur (lokalnih odborov), ker je preprosto ne razume! »Dober gospodar« ne pomeni samo, da se s parolami za las prebiješ v DZ, temveč da v njem in v vladi storiš tudi vse za dokončanje tranzicije iz postsocialistične države v razvito demokratično državo, ki je v službi svojih državljanov. Žal smo tudi zaradi naših lastnih napak v preteklosti ostali na ravni postsocialistične družbe, ne pa razvite demokratične države. Volitve na vseh ravneh se bližajo, SLS pa se pogreza v vse slabše stanje (glede aktivnosti na terenu, notranje organiziranosti, medčloveških odnosov, javne podobe)… Predsednika stranke ni na nobeni lestvici politično zanimivih ljudi in ga Slovenci skoraj ne poznajo. Poleg tega je predsednik stranke tudi v preiskavi zaradi suma storitve kaznivega dejanja gospodarskega kriminala. Očitajo mu, da naj bi zlorabil svojo funkcijo za pridobitev velike premoženjske koristi. S takšnim bremenom je zelo tvegano iti na volitve, zato bi bilo od predsednika pričakovali, da stranke ne bo imel za ujetnico svojega kazenskega postopka. Z njegove strani bi bilo zato odgovorno, da odstopi z mesta predsednika, saj že sam obstoj sodnega postopka zmanjšuje možnosti za uspeh stranke na volitvah. Tako dejanje zahteva pokončnega in pogumnega človeka! V SLS (za razliko od nekaterih preteklih praks) sicer vztrajamo na domnevi nedolžnosti posameznika, dokler mu ni dokazano nasprotno! Ne pristajamo na vnaprejšnjo moralno in premoženjsko diskreditacijo kateregakoli našega člana! Če mu ni nedvoumno v demokratičnih postopkih pravne države dokazana krivda, smo mu dolžni stati ob strani. Korektno je tudi povedati, da je sedanji predsednik dobršno mero poguma pokazal že s tem, da je SLS prevzel v času velike negotovosti za njeno prihodnjo usodo. Žal tudi drugih v ožjem vodstvu stranke, z izjemo evropskega poslanca Francija Bogoviča, politične ankete ne zaznajo. Ožje vodstvo vključuje premalo kakovostnih in prepoznavnih ljudi v delo stranke, zato malodušnost narašča! Potrebujemo pač uspešnejše vodstvo in bolje organizirano stranko, v kateri bodo naši številni in prizadevni člani po vsej Sloveniji zopet začutili ustvarjalno energijo, ki je pred časom krasila naše skupno delovanje!

5. Nedoslednost sedanjega dela SLS

Ugotavljamo, da SLS ne sledi dovolj uvodoma naštetim načelom desnosredinskih strank, niti svojemu lastnemu statutu in programu:

– namesto, da bi izhajala iz lastnega in odličnega razvojnega programa, se na dnevne izzive odziva z zamudo in prepirljivim populizmom,
– namesto široko zasnovane programske stranke kmetov, delavcev, gospodarstvenikov, študentov in inteligence, grajene od spodaj navzgor, se stranko vodi populistično, od zgoraj navzdol, po načelih samoljubja in kulta osebnosti,
– namesto vključevanja uglednih, vplivnih, strokovnih ljudi, ki bi ponosno in strokovno uresničevali program v politiki, gospodarstvu, kulturi in javnih ustanovah, najožje vodstvo izhaja le iz sebe in s tem onemogoča razmah kakovostne kadrovske politike,
– namesto vključevanja uglednih, vplivnih, strokovnih in izobraženih ljudi, vodstvo stranke v strahu pred notranjo konkurenco uporablja izključevanje – izključuje vse vplivne nosilce podsistemov kot v primeru vplivnih županov, SKZ, KGZ, ZZS…
– namesto izvajanja dolgoročnega programa v skladu z zgodovinsko tradicijo in programom Evropske ljudske stranke, z zamudo pogreva zgodbe iz rumenega tiska ali nagovarja le lokalne interese,
– zaradi odsotnosti notranje demokracije, strokovnosti in odgovornosti, se vodstvo ne odziva na resnično pomembne družbene probleme, kot so npr. tajkunska privatizacija, razprodaja državnega premoženja itd., ampak postane celo ujetnica lokalnih tajkunskih prevar, kot sta npr. TEŠ 6 ali Drugi tir,
– namesto samokritičnosti in dialoga, v skladu z načeli zrele znotrajstrankarske demokracije, se v primerih dobronamerne kritike in predlogov najožje vodstvo brani z napadi, prikrivanjem in izključevanjem ter tako stranko spreminja v centralistično, dogmatično in populistično organizacijo kulta osebnosti,
– namesto prepoznavanja in odpravljanja lastnih napak, stranka postopoma, iz mandata v mandat, izgublja svoj ugled, negativni trend pa se stopnjuje,
– stranka se v vseh elementih oddaljuje od temeljnih načel demokratičnega vodenja in spreminja v populistično, centralistično, izključujočo, parcialno, lokalno, neambiciozno pragmatično stranko kulta osebnosti.

6. Kaj storiti?

Takšno nejasno, mučno in nepotrebno situacijo moramo odpraviti, zato pozivamo predsednika, da s svojim odstopom ponovno odpre možnost nadaljnjega razvoja SLS! To bi bilo odgovorno in moralno dejanje, saj je stranka po uvodni pozitivni dinamiki pred dobrima dvema letoma zašla v ukvarjanje z manj pomembnimi dnevnimi temami, ključnih težav pa se ne loteva sistemsko, načrtno in kakovostno. Z nekaterimi nepremišljenimi izjavami predsednik SLS izkazuje nizko politično raven, ki odvrača tako naše članstvo kot potencialne volivce. Ni mu uspelo pritegniti uglednih in zanimivih novih članov v stranko in tudi na kadrovsko pomembna mesta v stranki postavlja razmeroma malo poznane in ne dovolj privlačne kadre, čeprav ima stranka za to na voljo bolj sposobne ljudi. SLS torej tone v neko obliko radikalnih narcisoidnih strank, kar je tuje njeni tradiciji, njenim zmožnostim in potencialu! SLS mora biti, in je lahko, zgled ostalim strankam s svojim vodilnim načelom »Dobrega gospodarja«, katerega pa sedanji predsednik zaradi že omenjenega ne more več verodostojno predstavljati.

7. Predlog

Pozivamo vse dobronamerne v stranki, da nam pomagajo odpreti odkrito razpravo o ključnih vprašanjih nujne notranje prenove ter spodbuditi organizacijo izrednega kongresa za organizacijsko in kadrovsko prenovo – tega lahko demokratično skliče le Glavni odbor – na katerem se bo izbralo privlačnejše, zrelejše in perspektivnejše vodstvo, ki bo reaktiviralo delovanje organov ter članov stranke in se bo usmerilo k reševanju potreb državljanov demokratične in samostojne slovenske države! Samo na ta način bo stranka zopet lahko prevzela zgodovinsko odgovornost in kot zmagovita SLS skupaj s sorodnimi strankami gradila uspešno in pravično Slovenijo.

Za obstoj SLS in za boljšo prihodnost Slovenije gre!

Maribor, 15.5.2017

Prvo podpisani: prof. dr. Ludvik Toplak.

Ostali podpisniki: dr. Janez Remškar. Ostale podpisnike bomo objavili v nekaj dneh, ko bo pridobivanje podpore izjave zaključeno.

Pripis uredništva o avtorju:

Na volitvah v družbenopolitični zbor leta 1990 je kandidiral na listi Slovenske kmečke zveze in bil tudi izvoljen v Skupščino Republike Slovenije. Leta 1992 je bil izvoljen v 1. državni zbor Republike Slovenije kot kandidat Slovenske ljudske stranke. 9. novembra 1993 je odstopil kot poslanec, saj je bil imenovan za rektorja Univerze v Mariboru. Funkcijo rektorja je opravljal tri mandate do leta 2002. Leta 2001 je prejel priznanje Ambasador znanosti. Leta 2002 je bil imenovan za veleposlanika Republike Slovenije pri Svetemu sedežu. Po vrnitvi v Slovenijo je dve leti predaval civilno in stvarno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, občasno pa je predaval tudi na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Od leta 2007 je predsednik zasebnega visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor, od leta 2013 pa tudi prorektor mednarodne univerze Alma Mater Europaea s sedežem v Salzburgu.

Bil je član predsedstva Evropske rektorske konference in predsednik Podonavske rektorske konference. Predsedoval je raziskovalno-razvojni komisiji pri slovenskem gospodarskem in raziskovalnem predstavništvu v Bruslju in upravnemu odboru Slovenskega znanstvenega inštituta na Dunaju, bil je guverner Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji. Je redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu. 

 

11 KOMENTARJI

 1. Prav hude “gužve” kandidatov za vodenje stranke pa na zadnjem kongresu SLS ni bilo. Tako, da je imel spoštovani g. Toplak vse pogoje, da bi se na kongresu pojavil kot kandidat za predsednika stranke, bil izvoljen in nato uresničil vse lepe ideje, navedene v tem članku. Člani SLS bi mu bili hvaležni, ker res je to stranka s tradicijo in dobrim programom, ki pa v sedanji politični situaciji v državi ne pride do izraza. Tudi zato ne, ker so bili volivci v preteklosti razočarani zaradi preveč lepega govorjenja in malo narejenega s strani nekaterih predsednikov (SNZ).
  Zaključek: Fajn je imeti lepe ideje, samo potem jih je treba še uresničiti, to gre pa malo težje. Ali: lahko je s tujim ….. po koprivah mahat.

 2. Menim, da glavni problem SLS niti ni več sedanje vodstvo, ampak celotna zgodovina SLS od njene ponovne ustanovitve ob koncu komunizma do danes. Naj spomnim le na na nekaj imen blizu vrha stranke: Podobnik, Vrisk, Žerjav, Šrot, Bogovič, Turnšek. Mnogim izmed nas nekatera od teh imen zbujajo asociacijo na nesposobnost, koruptivnost, prevare volivcev ali celo na kolaboracijo z udbo. Zato naredite uslugo demokraciji v Sloveniji in namesto da SLS na naslednjih volitvah predstavlja le vabo za jalovo privabljanje dragocenih glasov desnice, raje končajte agonijo te nikomur več koristne stranke.

  • To je izključevalna logika, ki se želi znebiti konkurence v svojem – pomladnem političnem prostoru. Prav ta logika je med drugim pripeljala ne samo do padca kvalitete aktivnih politikov in kadrovske suše znotraj pomladne strani, ampak tudi do vse večje apatije volilnega telesa desne sredine in vse nižje udeležbe na volitvah. Kje so časi, ko se je v Sloveniji volitev udeleževalo blizu 80% državljanov? V nekaterih zahodnoevropskih državah so še vedno približno takšni procenti, pri nas gremo pa komaj še čez polovično udeležbo; s tendenco nadaljnega padanja.

   Potreben je obrat- v inkluzivno politiko. Ljudje, ki so sorodno mislijo, so zaželjeni. Kot bolj ali manj aktivni soudeleženci. Kdor ni sam zaprt v sovraštvo do tradicije Demosa, slovenske osamosvojitve, krščanskih in zahodnih vrednot, je lahko dober sodelavec. Volilna zmaga je možna samo, ko privabimo čimveč ljudi. Ne ko jih čimveč obsodimo in odženemo.

   S teorijo zarote ne bo uspehov. Ne z iskanjem in določanjem udbovcev in podtaknjencev na vsakem koraku. Nenazadnje je koalicijsko sodelovanje v vlogi šibkejšega partnerja, če je to že taka domnevna grozljiva peza, možno očitati prav vsem strankam desno od sredine. Tudi trenutno najmočnejši. Paranoja ( in teorije zarote) ne sodijo v politiko, ampak predvsem k psihoterapevtu.

   • Vaš zaključek s paranojo in psihoterapijo je žalosten ad hominem, vseeno pa zasluži odgovor. Prepričan sem, da boste zlahka našli dovolj napisanega o obžalovanja vrednem vplivu P. Vriska na slovensko kmetijstvo, zadružništvo in hranilništvo. Obširno so publicirani tesni odnosi nekdanjega šefa SLS Bogoviča s Silvom Gorencem, enem od stebrov tajne policije v bivšem režimu. Pod vladavino SLSovskih ministrov za promet je korupcijsko poniknilo nevemkoliko miljard v avtocestnem križu. Lahko bi navajal še naprej, a naj zaključim raje s tem: kdor po 26 letih pogubnega vpliva udbovske infiltracije v vse podisteme države, vključno v stranko SLS in zadnja leta žal tudi v NSi, vse to imenuje paranoja, je slep ali pa ne želi videti.

    • Dodal bi, da je SLS pod vodstvom Zagožna skupaj s kontinuitetnimi strankami preprečila uresničitev volje ljudstva, da se sprejme večinski volilni sistem.

     Posledica tega je, da tudi če vlado vodijo desne stranke, ni mogoče izpeljati nobenih resnih strukturnih reform. Doslej jih je preprečil ali Desus ali SLS ali oba.

     Načeloma je dobro, če je na političnem trgu več ponudbe. Za desni pol pa ni dobro in ga slabi, če v desni bazen posegajo stranke, ki so formalno desne, v resnici pa so del kontinuitete in ko je treba kaj res spremeniti, raje potegnejo s kontinuiteto.

 3. Podpiram pobudo dr. Toplaka in podobno razmišljam. Žalostno je za stranko s to zgodovinsko tradicijo in kvaliteto ljudi, ki so bili ali so še vedno v njihovi stranki, da tako deziorentirano caplja nekje na robu. Za kar je odgovorna politika vodstva; ne nujno le aktualnega, a tudi aktualnega. Po mojem bi bilo najboljše za stranko, če se vsi najboljši, kar jih premorejo, usedejo skupaj in temeljito pogovorijo, kako naprej. Tudi taki, ki so že dolgo bolj ob strani ( Toplak, Oman) in tisti, ki so jih v zadnjem času nepotrebno odstranjevali in jih celo izključevali.

  • Sicer meni ni toliko poznan da bi si upala karkoli komentirat, si pa vseeno mislim zakaj ni.

 4. Toplak se je spotaknil ob svojo senco.

  Lastnik učne ustanove, uspešen podjetnik, ki usposablja kadre »z nazivom«, zanimiv politični lik iz visoke slovenske družbe ali morda še višje od nje, pravzaprav nad njo (bi bilo pojmovno bolj logično označeno) in ne nazadnje član SLS, član Slovenske ljudske stranke … pač glede na vse, ker se kot predsednik in “producent” pa programski izvršitelj v lokalnem okolju, v Mariboru, še nisem imel sreče srečati z njim.

  Po tem njegovem apelu nekaterim njegovim »dobronamernim« kolegom v stranki, da naj se streznijo in mu pomagajo umakniti predsednika, Marka Zidanška, pa mi je jasno, zakaj ga ni bilo kot “izpostavljenega” omni člana na sestankih ali mail korespondencah.

  Medtem ko se Marko lahko samo nasmehne nad Ludvikovim traktatom “Apage Zidanšek”, se jaz po potrpežljivem branju, ne morem (več).

  Ne verjamem, da je enako potrpežljiv s pisanjem bil (prvi)podpisnik, ker sumim, da ga je “spesnil” in to dokaj površno nakracal nekdo drugi, ki je z veseljem sprejel nalogo nekritičnega obrekovanja in z navdušenjem sledil napotkom ter delo opravil z aroganco ob totalnem nepoznavanju situacije, dogajanja in projekta današnje SLS.

  A, ker je podpisan Onorevole rektor, je pač naslednje izpraševanje namenjeno njemu in ker se vsak literarni prispevek po lepi maniri začne z motom, naj ga tudi tu nastavim na začetek:

  V Mariboru ne rabiš stricev iz ozadja, če imaš Toplaka izza hrbta…

  V “domači nalogi” je edino besedilo, ki mu znese resnica in se mu da prikimati, le: SLS je slovenska zgodovinska stranka … pol se pa začne nakladanje in dokaj plehka argumentacija pa največ tistega, čemur kategorično “avtor” nasprotuje, ga zavrača in očita pa se nad njim zgraža, do vrednote gnusa: populizem. Populist gor pa dol pa povprek pa spodaj pa med noge; povsod po predsedniku in posledično po vseh nas, ki formiramo zgodbo te stranke; po meni…

  Državljan Toplak razume populizem, pri njegovih letih ga glede na izkušnje najbrž zna uporabljati po nareku: Bodi užiten govorec, bodi okusen pisar in vonj tvoje prisotnosti naj bo omamen. A v besedilu ni nič, ampak čisto nič užitnega; pustim formalnosti v ponavljajočem se nakladanju o tradiciji in zgodovini, ki ga poznavalec preskoči, a drugo prebrano balastno buta v oči in hoče biti zapomnjeno kot pomembno, kot nujno… Da o okusnem ne tipkam; okusnega je v takšnih zadevah v politiki zelo malo, skoraj nič; zato je pa tukaj vsak očitek Zidanšku, brez enega oprijemljivega primera, brez ene njegove “zmedene” izjave, brez enega politično “zagrešenega” dejanja… neokusen, prav nagraužen, še posebej tisti o sumu in pregonu pa pol sluzavem umevanju zaupanja v pravni postopek in usmrajenem izrazu, da do sodbe smo vsi… in tako naprej, nekajkratni podpisani pravnik. Vse je tako na prve žoge, ki jih sklicatelj izrednega kongresa vse po vrsti “fula”. Od brcanja mimo postaja branje prekleto utrudljivo in se hitro prepozna, komu je namenjeno. Nikomur, razen morda medijem, ker so se “podpisniki” itak v naprej dogovorili o svoji razdiralni raboti.

  Očitno je, da profesor razume priložnost – od kod se mu je vzela, ne bom razmišljal – kot nekaj “kar vodo” pije. Samo ne iz našega vodnjaka, gospod. In kaj naj pri tebi, strankin kolega, pije vodo, po tvojih točkah:

  1. SLS včeraj, danes in jutri … odgovarjam ti, da za včeraj se lahko s pepelom posipaš; za danes in za jutri pa pridi poslušat in se pogovarjat o naši politični in družbeni prosperiteti. A bojim se, da ne boš, saj si s tem pisanjem izpričal, da si za v staro politično šaro, predvsem s tem naslavljanjem nas plebejcev s svoje pozicije samooklicanega monarha.

  2. Kje je danes SLS?… zopet: pridi bližje, pogovarjaj se z nami, ki potrpežljivo in preudarno vztrajamo v iskanju prepoznavnosti pa predvsem ponujanju programov s sprotnim odzivanjem na domače in evropske peripetije; pa boš videl. A ti “stari maček” res verjameš tem medijskim anketam in jih eksplicitno na vzorcih 707 ali 1001 pri različnih anketarjih, nosiš na servirnem pladnju “za izredne razmere”.

  3. Kriza vodenja…in: 4. Politično stanje stranke…. ob takih modelih, ki od daleč, pri tebi skoraj že iz nebes, vrednotijo organizacijski koncept in program ekipe, za prisotnost stranke na pravi strani, v izključno relevantnih političnih razmerjih na desni in predvsem vseh polih slovenske strankarske razdrobljenosti, ki jo ohranja SLS kot perspektivno in predvsem realno dejstvo. In s populizmom podčrtuješ vsa njegova in moja, naša dejanja pa se hkrati sam legitimiraš, brez “zapisanega med vrsticami” in ob baročnem kopičenju očitanja, za populista na prvo žogo in to je edina, ki si jo v tem besedilu “trofil”.

  5. Nedoslednost sedanjega dela SLS… dlakocepci, sebi prste odsekajo, sploh če ne cepljivo hočejo na pol dati. Trdno verjamem, da se boš po njih konkretno počil, ker ti nočeš cepit; le sekirco vihtiš za grožnjo in si hočeš s svojim (izpostavljenim) Demšarjem prilastiti tisto edino, ta zadnje, kar je še po tolikih razcepljanjih ostalo. In v komaj zalepljeni, še z žico nepovezan pisker, brcaš… prispodoba za tvoje kraje. In bolj o tradiciji pa ljudski Evropi čipko hinavščine vezeš, manj ti izpade jasno, da so se časi podrugačili, ne toliko spremenili (imaš prav za teh 26 let), a bil si gonilo, eden izmed zobčenikov političnega vrtiljaka pa si zaribal, se umaknil, utihnil… razen za svoje osebne in prestižne interese, seveda. Zdaj se politično opit vzneseno opotekaš med na novo postavljenimi stoli in mizami v naši izbi, lomiš police na katere postavljamo “nove knjige” in nam hočeš vsiliti svoje porumenele podobice. Nak.

  6. Kaj storiti?… In: 7. Predlog… In ti se sprašuješ, po tistih tvojih izpostavljenih letih neuresničenega in zapravljenega (tudi ali predvsem po zaslugi takšnih “intelektualni” tajkunov kot si sam), kaj je tebi in nam storiti. In kličeš, prav dušebrižniško vpiješ po dobronamernih v stranki. Po katerih, tvojih dobronamernih… imaš že svoje, iste čvekače in razdirače.

  Jaz ti predlagam kaj je za storiti: Pridi k meni v Vetrinjsko ulico 5 (Joj, kako avtokratsko, a ne?) ti bom jaz povedal, v družbi članov in simpatizerjev, o danes in jutri za Maribor ter za lokalni in regionalni prostor, iz fokusu SLS, saj veš: stranke na pravi strani in to iz dneva v dan bolj, a »žal« in na srečo, ne pod tvojo zastavo in ne s tvojo »milolažno« pesmico na ustih.

  In če te naš, moj predsednik tako moti, izreži si kakšno sliko iz časnika pa si jo daj na pisalno mizo pa pljuvaj po njej in stranka SLS bo rasla, tako kvalitetno zalita, dvigovala se bo k tebi v nebo kot tisti fižol iz pravljice. Saj res, zdaj pri koncu mi je “kapnilo”, napisal si pravljico… in še priložnostna karikatura iz Mladine (3. 6. 2002 | © Josip Visarjonovič ) na višku tvojih ambicij, ki so se neprestano spotikale ob tvoji lastni senci…

  PS
  Zahvaljujem se za izredno kongresne iztočnice in predvsem (končno) za priložnost, da tako enakovredno pokramljava o prihodnosti (še) tvoje in neomajno moje stranke. Aja, meni ni nihče naročil pisati; jaz sem nor na pisanje in upam, da bova nadaljevala.

  Janez Jemec, predsednik MO SLS Maribor
  Fotografija osebe SLS MO Maribor.

Comments are closed.