Poziv Vladi RS, da umakne zakon o “drugem tiru”

5

ZADEVA: Javni poziv Vladi Republike Slovenije in Državnemu Zboru RS

Alpe Adria Green (AAG), ki naravoslovno deluje » ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK« je že v preteklosti dal pripombe na tako imenovani 5.koridor, ki pa nikoli ni postal resničnost, zaradi odstopa Italijanske strani od tega projekta.

Sedanja razprava v javnosti in državnih organih o projektu »2.tir«, nas spominja na igro »KDO BO KOGA«. AAG se je že pred časom odločil, da podpre projekt, ki ga je predlagala skupina zbrana okoli dr. Duhovnika in v kateri sodelujeta tudi dva člana AAG. Ta projekt je po naši oceni najbolj naravovarstveno usmerjen, energetsko varčen ter ima načrtovana dva tira. S tem obstaja možnost, da se stari železniški tir odseku Čertnotiče – Rižana preneha uporabljati. Vladni predlog, še vedno zagovarja enotirno novo železniško progo s tem, da bi se v prihodnosti zgradila še dodatna proga. Do takrat pa naj bi se ohranila stara proga! Po našem mnenju to niti ni racionalno in bo ta dograditev zopet odvisna od trenutnega razpoloženja vlade, ki bo na oblasti. S sedanjim predlogom trase bi bila uničena še Osapska dolina z izjemno tehnično dediščino, poseže v enega od sedmin najbolj varovanih rezervatov v EU, zaradi česar že uveljavljajo pravice zahodni sosedje, če zanemarimo vpliv na kraški vodonosnik. Posegi v Kraško podzemlje, kot jih predlaga skupina, ki jo vodi dr. Duhovnik, pa bi bili pri izgradnji 4 km tunelov bistveno manjši in lažje nadzorovani, kot pri izgradnji 20 km, kot jih predlaga vlada.

Vladni predlog, da bi po stari progi vlaki vozili v smeri Kopra je zastrašujoč, saj kot nam je poznano, vlaki po strmini zavirajo. Pri zaviranju se iskrijo zavore s tem pa obstaja nenehna možnost požarov. Gasilci na območju Kraškega roba so samo preteklo leto pogasili  15 požarov in nekaj sto v zadnjih letih, ki so jih povzročile vlakovne kompozicije. Če je požarov manj, se v naslednjih letih pojavijo z veliko večjo intenziteto in povzročijo nepredstavljivo škodo. Eden takih je bil požar v začetku avgusta 2016, ko so to območje gasile vse razpoložljive primorske in tudi nekatere druge gasilske enote.

Z dvotirno progo, ki jo predlaga strokovna skupina  bi preprečili vsakoletne požare, ki se dogajajo zaradi vlakov na Kraškem robu, obvarovali bi vodni vir, ki z vodo oskrbuje celotno območje. Ob železnici bi bila med drugim postavljena tudi protihrupna zaščita, kar bi za krajane pomenilo boljše pogoje za življenje, zaščitene živali pa ne bi bile več v nevarnosti.

Znano je, da je območje Kraškega roba pod varstvom Nature 2000. Naravni habitat, ki ga požari ogrožajo, je dom številnih zaščitenih živalskih in edinstvenih rastlinskih vrst. Požari na tem območju imajo izjemno negativen na zimzelene hrastove gozdove in na zaščitene živalske vrste, kot je sova uharica, ki ima gnezdišča prav v skalnih stenah, kjer je besnel avgustovski požar. Veliko požarov letno, povzročena škoda na kmetijskih zemljiščih, nasadih, vinogradih. Na tej trasi z nobenimi ukrepi ni mogoče povsem odpraviti nevarnosti in vzpostaviti večje požarne varnosti. Z ukrepi se možnosti zanje le zmanjšajo.

Železniška proga ne povzroča preglavic le s požarnega vidika, problem so tudi številne povožene zaščitene živali. Tako je na primer v preteklosti odmevala zgodba povožene medvedje družine pri Zanigradu. Po poročanju Zavoda RS za varstvo narave obstoječa proga predstavlja nevarno oviro za migracije živali. (srnjad, medved, volk).

Kot protipožarni ukrep se s totalnimi herbicidi (glifosat!?) tretira širši pas ob železniški progi, ki uničuje vso vegetacijo, ruši prehranske splete občutljivega kraškega ekosistema in kontaminira vodne vire na tem občutljivem območju. Pri projektni rešitvi, ki jo predlaga skupina dr. Duhovnika ta ukrep ni potreben.

Poleg zgoraj navedenega na sedanji trasi med Černotiči in Rižano vlaki, ogrožajo oziroma povzročajo:

– na Kraškem robu so se ohranile redke rastline in živali, med njimi je kar nekaj vrst metuljev, ki pa so zaradi negativnih posledic železniškega prometa ogroženi, čeprav so uvrščeni na seznam najbolj ogroženih vrst v Evropi in so pod varstvom Nature 2000;

– degradirana zemljišča ob progi;

– vlakovne kompozicije povzročajo zaradi kraškega terena in velikih tresljajev podore kamenja nad vasicama Podpeč in Bezovica. Nad Bezovico se je odtrgana od Kraškega roba velikanska skala, ki preti vasi;

– vrednost nepremičnin je nizka zaradi hrupa vlakov, smradu in onemogočenega nočnega miru;

– proga je zgrajena na območju prvega zaščitnega vodnega vira Rižana;

– proga poteka čez zavarovano vodovarstveno območje, kar predstavlja veliko nevarnost zaradi možnosti izlitja nevarnih snovi. Vodni vir bi s tem uničili za nekaj desetletij saj bi izlitje doseglo zajetje v manj kot dveh urah;

– odtoki s proge so speljani znotraj vodovarstvenega območja;

– proga je dotrajana in prekomerno obremenjena in samo vprašanje časa je, kdaj bo prišlo do katastrofe;

– železnica z vsemi njenimi slabostmi zmanjšuje trajnostni razvoj zelenega turizma, ki bi bil brez tega tujka na tem območju, izredno privlačen zaradi naravne in kulturne dediščine.

V medijih zasledimo samo podatke o višini stroškov, katere bi morali davkoplačevalci plačati, za katero od predlaganih variant, nikjer pa nismo zasledili, koliko bomo davkoplačevalci plačali v prihodnjih letih za gašenje, eventualno za sanacijo onesnaženih vod, sanacijo podorov,……v letih ko bomo čakali, da se katera bodoča vlada odloči, da bo zgradila še manjkajočo dodatno progo Koper – Divača. Ravno tako ne najdemo podatka, koliko prostovoljnih ur letno opravijo gasilci za gašenje in koliko jih je bilo pri opravljanju tako nevarnega dela poškodovanih, ko izbruhne požar zaradi »iskrice«, pri zaviranju vlakovne kompozicije. Vse te stroške, bi bilo potrebno prišteti k vladnemu projektu, ker bi le tako lahko prišli do prave višine primerjalnih sredstev, ki bi jih bomo morali davkoplačevalci plačali za posamezni predlagani projekt.

Gasilci to delo več ali manj upravljajo prostovoljno, čeprav bi moralo biti prostovoljstvo tudi nekaj plačano in bi ta strošek morali pokriti pri Slovenskih Železnicah v kolikor je bil požar povzročen po njihovi krivdi. V AAG smo jim izredno hvaležni, za njihovo delo, čeprav so stalno življenjsko ogroženi in utrujeni nikoli ne »jamrajo« temveč iščejo rešitve, kako bi čim prej pogasili požare ob progi, ki ogrožajo tako prebivalstvo živeče na tem področju, kot tudi domače in divje živali ter naravo.

Zaradi vsega zgoraj navedenega pozivamo Vlado RS, da odstopi od projekta »2. Tir«, ki ga je predlagala Državnemu Zboru, ter da sprejme odločitev, da podpira ekološki in energetsko varčen projekt, ki ga predlaga strokovna skupina, ki jo vodi dr. Duhovnik.

V kolikor Vlada RS ne bi odstopila od predlaganega spornega projekta »2. Tir«, pričakujemo od poslancev Državnega Zbora, da zavrnejo predlagan projekt s strani Vlade RS. V kolikor se boste odločali po stroških izgradnje, glede na posamezni projekt, vas prosimo, da pri vladnem predlogu dodate še posredne stroške, ki smo jih navedli zgoraj.

Lep pozdrav!

Predsednik Alpe Adria Green, Vojko Bernard

5 KOMENTARJI

 1. National Grafic je pred dnevi proglasil Slovenijo za državo, ki ima najbolj razvit trajnostni turizem.

  To bi morala biti spodbuda, da na tem področju uredimo še tisto, kar ni urejeno in upoštevano, da bi bili resnično vsem za velik zgled.

  Vlada in državni organi bi se morali temu cilju podrediti.

 2. “Spoštovani! Mislim, da se bomo vsi strinjali, če bom rekel, da je po 20 letih priprav na izgradnjo 2. tira končno prišel čas, lahko rečemo kar skrajni čas, da začnemo v letošnjem letu 2. tir tudi graditi”
  ===============

  … tako je ob danes ob 14. uri odprl SEJO ODBORA ZA INFRASTRUKTURO, OKOLJE IN PROSTOR, minister Peter Gašperšič, ki je pred cca 2 leti dejal (približno po spominu):

  “Drugi tir ne potrebujemo in ga ne bomo potrebovali še najmanj 30 let”

  Zraven ministra sedi arogantni državni sekretar Jure Leben, ki se je proslavil z izjavo na odboru s katerega so vrgli enega izmed članov Duhovnikove ekipe, ki ga je označil z “VI STE IDIOT”
  Namreč, po tem, ko je eden izmed članov Duhovnikove ekipe več kot 10 minut podrobno razlagal kakšni vse so lahko problemi z uporabo tunelov, nevarnosti zaradi požarov, nesreč, … navedel je tudi več primerov iz preteklosti …

  … se je Jure Leben na to odzval z:
  “Pri našem projektu ni teh nevarnosti, ker bo večina proge v tunelih”. 😉 🙂 🙂
  Član Duhovnikove ekipe se ni mogel zadržati in ga je proglasil za idiota, predsednik odbora ga je zaradi tega vrgel iz dvorane.

   • “Naš” zato, ker ga forsira vladna ekipa, ki ji gre za to, da je projekt čim dražji, predvsem pa, da je dražji od drugih projektov ki jih ponujajo “vaši”.
    Če ne zmagajo “naši”, bodo izgubili popolno kontrolo nad denarjem.

 3. Isti ljudje, ki sedaj forsirajo izgradnjo “podzemne železnice” se bodo čez nekaj let, na raznih okroglih mizah, Tarčah, … spraševali kaj je šlo narobe. Kaznovan ne bo nihče, videno že iz primera TEŠ6.

  Sedanje stanje:
  Slovenski železniški t.i. drugi tir, 0 km (z besedami: NIČ km),
  Samo t.i. študije. Cena nekaj čez 55 milijonov. “Študije”, ki so prekopirane ene od druge po celih straneh ne samo odstavkih, še nobene policijske preiskave, 55 milijonov pa je že “pokurjenih”. Banda mafijska!!!

  Kolikšna bo šele cena na km izgrajenega drugega tira, vsekakor kaže da precej več kot pa je cena najmočnejšega pospeševalnika delcev na svetu.

Comments are closed.