Posvet ZA VSE ČASE

53

stop-cenzuraV sredo, 7., in četrtek, 8. decembra bo v Škofji Loki, v Galeriji Franceta Miheliča v Kašči, potekal mednarodni znanstveni posvet ob svetovnem dnevu človekovih pravic z naslovom Človekove pravice in temeljne svoboščine: ZA VSE ČASE!

V uvodnem panelu, danes, 7.12., ob cca. 17.15 bodo nastopili:

 • Marko Novak, Človekove pravice v samopostrežbi
 • Jože Štukl, Loški grad v 20. stoletju in usoda njegovih lastnic
 • Helena Janežič, STOP, CENZURA! Prepovedana literatura in knjižnice 1945–1991

Objavljamo povzetke njihovih referatov.

Dr. Marko Novak, ČLOVEKOVE PRAVICE V SAMOPOSTREŽBI

Danes so človekove pravice in njihovo varstvo ena od osrednjih vrednot modernih ustavnih pravnih sistemov. V sistemih ustavnih demokracij jim ob bok lahko postavimo kvečjemu še načeli pravne države in demokracije. To je sicer za nas že zgodba stara vsaj petindvajset let, ni pa povsem še jasno, kako tretirati njihove kršitve kot pravne kršitve – predvsem v simbolnem družbenem kontekstu, javni diskusiji, ko terjamo tudi politično odgovornost različnih nosilcev oblasti. Kar se tiče konkretnih pravnih postopkov, je sicer natančno opredeljeno, kaj pomeni kršitev človekovih pravic, ki pomeni kršitev Ustave RS, na kar morajo paziti in sanirati že redna sodišča in na koncu te sodne linije še Ustavno sodišče.

Načeloma se verjetno vsi strinjamo, da le dosledno spoštovanje človekovih pravic vodi k pravični, torej legitimni, stabilni in urejeni družbeni skupnosti. Toda ni dobra rešitev, da jim damo neko iracionalno totemsko veljavo in že vnaprej tabuiziramo vsakršno kršitev v smislu najhujšega ne glede na vrsto kršitve. Kršenje človekovih pravic nikoli ni opravičljivo, toda bolj ko gremo v detajle, več problemov se odpira.

Med kršitvami človekovih pravic kot ustavnimi kršitvami so razlike, lahko tudi velike. Najhujše so tiste kršitve človekovih pravic, ki pomenijo kršitve temeljnih civilizacijskih norm, ki ne prestanejo test Radruchove formule in pomenijo nepravo. Ena takšnih najhujših kršitev je gotovo kršitev pravice do življenja, ki se v množini imenuje genocid, Gre za kršitve, ki se dogajajo v absolutnih, totalitarnih, despotskih sistemih. Naslednje vrste kršitev človekovih pravic se dogajajo v »pravnem svetu«, kjer gre sicer navidezno za demokratične države, toda za masko demokracije se dogajajo tudi hude kršitve človekovih pravic v smislu mučenja, množičnega neustavnega omejevanja svobode, kršitve temeljnega človeškega dostojanstva, prepovedi zbiranja in združevanja, itd. Poleg teh dveh oblik obstajajo tudi kršitve človekovih pravic v bolj ali manj urejenih demokracijah.

Ker torej obstajajo različni nivoji kršitev človekovih pravic, se zdi prav, da v javno debato o kršitvah človekovih pravicah nujno uvedemo vsaj še pridevnike, ki bi opozarjali na intenzivnost njihovih kršitev. Torej, ali gre za »najhujšo kršitev« človekovih pravic, »hudo kršitev« človekovih pravic ali (le) »kršitev« človekovih pravic. To pa zato, da se s tako pomembno družbeno vrednoto, kot je varstvo človekovih pravic, ne zavajamo javnosti.

Mag. Jože Štukl, LOŠKI GRAD V 20. STOLETJU IN USODA NJEGOVIH LASTNIC

Uršulinke so postale lastnice Loškega gradu leta 1890 in ga v naslednjih letih preuredile v vzgojni zavod. S šolsko dejavnostjo so se ukvarjale vse do 31. marca 1941, ko je bil šolski pouk prekinjen, grad pa spremenjen v vojaško bolnišnico. Jugoslovanska vojska je Loški grad zapustila že 9. aprila 1941. Ko so 13. aprila prišli v Škofjo Loko Italijani so redovnice grad ponovno spremenile v vzgojni zavod, da ga ne bi zasedli Italijani. Italijanska zasedba Škofje Loke je bila kratkotrajna, saj so jih že 17. aprila zamenjali Nemci, ki so 23. aprila 1941 zasegli Loški grad in samostan, samostansko skupnost pa razpustili. Del razkropljene škofjeloške uršulinske skupnosti se je oktobra 1941 zbral na Babnem polju, kjer so vzele v najem Čopov lovski dvorec. Tu je 16 redovnic ob pomoči ljubljanske uršulinske skupnosti in številnih dobrotnikov vztrajalo vse do 9. aprila 1942, ko so najele posestvo Lanšprež pri Mirni na Dolenjskem. Sestre so na posestvu s 16ha obdelovalne zemlje, uspešno gospodarile. Ukvarjale so se s poljedelstvom in živinorejo ter s pridelki zalagale Ljubljanski uršulinski samostan ter Baragovo semenišče. V letu 1944 so začele celo s šolskim poukom, ves čas pa so pomagale tudi vsem pomoči potrebnim.

Nemci so Loški grad in Škofjo Loko zapustili v začetku maja 1945. Še v istem mesecu je Loški grad in del samostana zasedla Slovenska OZNA, ki je tu ustanovila koncentracijsko taborišče. Po avgustu 1945 so bili vse do leta 1948 tu zaprti nemški vojni ujetniki, ki so na gradu organizirali tudi vojno bolnišnico. Med leti 1949-50 je bilo na Loškem gradu žensko taborišče za DKD, v letih 1950-58 pa moški KPD. Po ukinitvi moškega KPD je leta 1959 na Loškem gradu začel z delom Loški muzej.

Po koncu 2. svetovne vojne so se uršulinke začele vračati v Škofjo Loko. To seveda ni bilo lahko, ker sta bila grad in samostan zasedena in opustošena. Z lastnim trudom in ob pomoči nemških vojnih ujetnikov so si zagotovile osnovne možnosti za bivanje. Z vzgojno-izobraževalnim delom se niso smele več ukvarjati. Za preživetje so kmetovale, pletle in izdelovale predmete ljudske obrti. Mlajše sestre so se zaposlile kot pisarniške uslužbenke v podjetjih ali državnih uradih. Leta 1955 jih je nova oblast razlastila in jim vzela grad in samostan. Uršulinska skupnost se je spet razkropila. Pod skupno streho so se ponovno zbrale šele leta 1961 in sicer v Ajmanovem gradu pri Svetem duhu, kjer prebivajo še danes.

Helena Janežič, STOP, CENZURA! PREPOVEDANA LITERATURA IN KNJIŽNICE 1945 -1991

Prispevek predstavlja osnove za nastanek skrivnih fondov prepovedane literature v knjižnicah, kar je v nasprotju z dejstvom, da cenzura v SFRJ uradno sploh ni obstajala. Temeljni kamen za nastanek tako imenovanih »bunkerjev« je bil položen že aprila 1945, ko je na osvobojenem ozemlju nastal načrt, po katerem bi po vojni obveljal omejen dostop za nekatere slovenske knjige, izšle pred in med vojno. Maja 1945 so začasno prepovedali prodajo vseh knjig, revij in drugih publikacij v vseh knjigarnah na Slovenskem, julija pa je komisija, ki jo je imenoval minister za prosveto, objavila prvi seznam prepovedanih knjig. Sledila sta še dva, zadnji novembra 1945. Prvi seznam je obsegal 8 tipkanih strani s približno 200 avtorji, od tega je bila tretjina slovenskih. Vse neprimerne knjige seveda niso imele sreče, da bi na boljše čase počakale v bunkerjih knjižnic, svoj obstoj so zaključile na rezalnih strojih v papirnicah. Ocena števila uničenih izvodov je skorajda nemogoča, ljudski glas pa govori o številnih kamionih, ki so knjige vozili v Papirnico Vevče. Seznami so predstavljali vodilo, katero literaturo izločiti iz prometa, prav tako pa se je od knjižničarjev pričakovalo, da opozorijo na knjige, ki jih na seznamu ni, pa bi se tam morale znajti, bodisi zaradi vsebine ali pisca.

V prispevku je predstavljenih nekaj primerov knjižničnih skrivnih fondov, posebej pa se posveča t. i. D fondu, ki je v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) nastajal vse od leta 1945, uradno pa je bil ustanovljen leta 1978. NUK je že v svojem ustanovnem aktu oktobra 1945 dobila nalogo zbiranja tudi tiste literature, katere razpečevanje je iz kakršnihkoli razlogov prepovedano, hkrati pa jo je obvezoval zakon o tisku, ki je prepovedoval razširjanje tovrstne literature. Knjige in periodiko so zbirali načrtno, ostala pa je zaprta in težko dostopna za uporabnike. V 45 letih, kolikor je D fond obstajal, se je vanj steklo skoraj 700 knjižnih naslovov in več kot 140 naslovov periodičnega tiska.

Prepovedano literaturi so skrivoma zbirali še v Univerzitetni knjižnici Maribor, v knjižnici Teološke fakultete ter na Inštitutu za zgodovino delavskega gibanja. Knjige pa so s polic v kleti ali na druga nedostopna mesta umikali tudi v splošnih knjižnicah.

53 KOMENTARJI

 1. Cenzure v Sloveniji je veliko, ker vlada komunistična mentaliteta na obeh straneh. Avtorji in novinarji se kot prostitutke prodajajo eni zastavi.
  Mediji imajo vedno bolj vlogo enosmerne propagande. Sem spadajo tudi avtorji, ki zaklepajo komentiranje svojih člankov.

 2. Pavel,
  kaže, da hudo trpite po ukrepu, ki vam je preprečil, da bi se pošteno izbruhali pod Pozničevim člankom. Vsaj dvakrat bruhniti vam je pa le uspelo.

  Vzemite nekaj proti slabosti, če je prehudo 😉

  • Čudno, da vi vsebinsko kritični komentar razumete kot bruhanje. Pa ravno zadnjič si mi pridigal o koristnosti kritike. Seveda, če je realna. Navijači enega ali drugega moštva težko drugim dajejo REALNO kritiko.

   • Z nekom ste me zamenjali, Pavel – že dolgo vam ne “pridigam”, saj moj “pridigarski” trud ni imel koristnih učinkov.

    Prav nasprotno, “moraliziranje” (kot ste večkrat označili moje odzive na vaše komentarje) vas je le še podžigalo k še večjemu razkladanju nestrpnih in neargumentiranih stališč o vaših političnih nesomišljenikih ter k podeljevanju vseh vrst žaljivih zmerljivk vsem, ki vam oporekamo :

    Povejte, kaj je v vašem komentarju (ki naj bi se nanašal na VSEBINO članka ‘Bogu hvala, da je december’) VSEBINSKO kritičnega:

    Pavel: “Zavist je lastnost socialistov.
    Jamranje je lastnost razvajencev. Črnogledost je lastnost ateistov.
    Zloraba vere za ideološko triumfiranje je lastnost satanistov.
    Ljudomrznost je lastnost psihopatov.
    Sovraštvo do polovice (ali celo več) naroda, je recept za državljansko vojno.
    Mi smo najboljši in edini pravi, je lastnost narcisoidnih.”

    • Vsi stavki so premišljena vsebina. Veljajo v večini za skoraj vsakega Slovenca. Za enega kaj bolj kot drugega. Ni pljuvanje ene skupine Slovencev in ni povzdigovanje druge skupine, kar delajo politkomisarji.
     Tudi zame veljata vsaj 2 do 3 oznake v določeni meri.

     • Namesto da bi konkretno pojasnili lastne besede, ponujate nekakšen prikladno posplošen izgovor.

      A naravnost vam povem, da kdor pozna vaš destruktivni komentatorski slog, razume dotični komentar predvsem kot osebni napad na pisca članka, pod katerim ste komentar objavili.

      Takšno domnevo ste še podkrepili v svojem prvem komentarju zgoraj pod tem člankom, ko ste zapisali, da avtorji, ki zaklepajo komentiranje svojih člankov, spadajo med enosmerno propagando.

      Po moji presoji iz takšnega razumevanja vaših besed izvira blokada komentarjev pod omenjenim člankom. Povsem utemeljena.

     • Jaz osebnih napadov na avtorje tekstov nimam, gotovo ste me zamenjali s kom izmed vaših kolegov, navijačev.
      Jaz članek skušam razmišljeno obdelati, argumenirati, seveda kaj pohvalim, če najdem (a pri politkomisarjih in navijačih je to res težko). Gotovo pa sem večkrat večino komentatorjev pohvalil za kako misel kot oni mene. Ter seveda kritizirati, kjer povem zakaj mi kaj ni bilo dobro. Da sta zavist in sovražnost značilni kolektivni čustvi socialistov, sem že velikokrat napisal. Da je ljudomrznost in nesposobnost sočutja lastnost psihopatov tudi. Nisem pa še napisal, da je črnogledost lastnost ateistov, da je jamranje lastnost razvajencev in da je zloraba vere v politične namene lastnost satanistov. Napisal sem za bralce, da sami skozi te kriterije prevprašajo sebe in skozi to prizmo zmorejo gledati novinarje in avtorje. Gotovo se v tem najdejo v celoti predvsem komunisti in fašisti.

     • Lastnost udbovcev je, da podtikajo laži, polresnice in slamnate može. Jaz sem že za marsikaterega avtorja na časniku zapisal, da je socialist in to argumentiral. Ali da je populist ali da je provincialec. Itd. Veliko komentatorjev ves čas grozi, da bi me morali cenzurirati. S tem o svoji komunistični mentaliteti največ povedo.

     • Kolikor znate biti do drugih kritični, ste pa do sebe zelo nesamokritični, Pavel.
      Sodeč po vaših komentarjih, namreč menim, da za vas v celoti velja vseh sedem karakterizacij na vašem spisku 😀

      Zavist – besno napadate vse, pri katerih samo slutite, da podpirajo stranko SDS, ker gojite zavist do močnejšega političnega konkurenta. Če morete, preštejte svoje verbalne napade na račun te stranke, njenega predsednika in njunih zagovornikov na tem forumu v zadnjih dveh letih (mislim, da je te napade nemogoče prešteti).

      Jamranje – ne mine dan brez vaših pritožb in stokanja nad čemerkoli že. Če pa kdaj kaj ali koga pohvalite, je to očitno pomotoma, saj svojo hvalo kasneje običajno snedete. Ozrite se npr. na svoj pretekli in sedanji odnos do ekonomista Brščiča.

      Črnogledost – ne mine dan brez vašega najtemačnejšega upodabljanja slovenske stvarnosti in tudi prihodnosti.

      Zloraba vere za ideološko triumfiranje – sebe razglašate za kristjana, kot katoliški laik pa se venomer postavljate nad duhovnike ter najbolj kritizirate tiste, za katere menite, da ne delijo enakih političnih stališč kot vi. Te označujete kot pripadnike novega Ciril-metodijskega društva in jih na različne načine verbalno omalovažujete in ponižujete.

      Ljudomrznost – vaša napadalna retorika do sokomentatorjev kaže svojevrstno ljudomrznost do tistih, ki se ne strinjajo z vami.

      Sovraštvo – kažete ga z neprikritim prezirom do vseh članov, volivcev in podpornikov (tudi samo domnevnih) stranke SDS.

      Mi smo najboljši in edini pravi – tako se po novem promovirate pristaši stranke NSi.

     • Gospa Vanja je očitala gospodu Pavlu: “… duhovnike … verbalno omalovažujete in ponižujete.”

      Ja, to je pa res! Še dobro, da ne ve:

      – da je Anton Jamnik član nadzornega sveta podjetja MC Medicor d.d.,
      – da je Nadškofija Ljubljana 7 odstotni lastni (ali nekaj takega) omenjenega podjetja,
      – da je dr. Metka Zorc, predsednica uprave podjetja MC Medicor d.d.,
      – da je to tista zdravnica, ki je uradno potrdila, da sloviti košarkar Bavčar zaradi slabega zdravja ne more v zapor.

      Matr bi to verbalno poniževal in omalovaževal duhovnike. Sram ga naj bo!

     • AlFe: “Gospa Vanja je očitala gospodu Pavlu: “… duhovnike … verbalno omalovažujete in ponižujete.””
      ========================

      Ne drži in je zavajanje!!
      Vanja omenja samo nekatere izmed njih, tiste, s katerimi se pavel politično ne strinja …

      Vanja: “… ter najbolj kritizirate tiste, za katere menite, da ne delijo enakih političnih stališč kot vi. Te označujete kot pripadnike …”
      =====================

     • Riki,
      ne trudite se razlagati AlFeju, saj ta velikokrat površno prebere tuje besede in si napačno razlaga zapisano, nato pa njegov komentar nima nikakršne povezave s tistim, na kar je hotel nekaj pripomniti. Tako tudi tokrat.
      Drži pa, da je AlFe danes prišel zelo zgodaj v službo, njegov delodajalec Pavel se ni še niti prebudil 😀

      AlFe,
      če se že greste svojo igrico nerazumevanja, razložite ostalim, ki se takšnih igric ne znamo igrati, kaj ste hoteli s svojimi navedki sporočiti?
      Ali morda pripovedujete, da nadškof Jamnik, kot član nadzornega sveta, odloča, kdo bo operiran v Medicorju in kdo ne?
      Ali ste hoteli povedati, da nadškof naroča dr. Zorčevi, kakšno strokovno mnenje mora napisati o posameznem pacientu?
      Povejte, kaj ste pravzaprav hoteli povedati?

      Ali pa se greste samo igrico umazanih namigovanj o nadškofu Jamniku, ki sploh ne temeljijo na stvarnem dogajanju?

     • Gospa Vanja,
      kaj ni res, kar sem napisal? Napisati bi moral še, da so:
      – Janez Jamnik, znani manipulator iz propadlega SCT
      – Borut Jamnik, bančnik in skriti stric iz ozadja
      – Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof
      bratje?

     • Ja, in kaj potem, če je res, kar ste napisali?

      Tudi vi imate morda brata, sestro, strica, bratranca ali katerega koli sorodnika, ki je npr. alkoholik, pa to še ne pomeni, da ste alkoholik tudi vi, kajne, Alfe?

      Še vedno vas sprašujem, kaj ste hoteli s temi podatki povedati oziroma sporočiti?

     • “Še vedno vas sprašujem, kaj ste hoteli s temi podatki povedati oziroma sporočiti?”

      Kako še vedno? To je prvič, da ste me to vprašali!?

      No torej, hočem sporočiti, če vam bo gospdo Pavel kaj takega pisal, mu ne verjemite, ker je sovražni. In še, če bo dopisal, da kaj takega, kot je z brati Jamnik, v Ameriki, na Švedskem pa še kje ni mogoče. NI MOGOČE! Ker ima kri močnejši pomen kot formalna pripadnost neki družbi. Ja! Če bo kaj takega napisal, mu mirne duše ne verjemite! Ker vas hoče v nekaj prepričati! Si mislite, sovraži in vas prepričuje! Ali je to dobro? NEEEE!

     • AlFe,
      znova ste bili površni pri branju tujih komentarjev, sicer bi že prvič morali videti moje povpraševanje po vaši razlagi, kaj ste hoteli s svojimi navedki sporočiti.

      Povrh vsega navajate napačne podatke, na kar je spodaj opozoril komentator Bimbo. To močno zmanjšuje vašo verodostojnost.

      S tem, kar ste napletli v odgovor na moje vprašanje, seveda niste nič pojasnili. Povejte konkretno, kaj očitate škofu Jamniku in dr. Zorčevi?

    • Oh, gospod Riki! Besedica “najbolj” vam ne da prav. Ampak! To ni pomembno! Pomembno je, da vi niste dojeli sporočila. Se vam pogosto dogaja, da zaradi dreves ne vidite gozda?

     • AlFe 8.12.2016 15:14

      Gospa Vanja,
      kaj ni res, kar sem napisal? Napisati bi moral še, da so:
      – Janez Jamnik, znani manipulator iz propadlega SCT
      – Borut Jamnik, bančnik in skriti stric iz ozadja
      – Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof
      bratje?

      G. Alfe, na vem ali zaradi nevednosti(kar vas poznam izključujem) ali zaradi nagajanja navajate napačne podatke in zavajate glede bratov Jamnik.

      Trije bratje Jamnik so :
      – škof Anton
      – Alojz Slavko
      – Janez

      Ti trije z Borutom Jamnikom niso v nobenem sorodstvu. Borutova teta je Pečanka iz Izole.

      Alfe to pot, ko ste hoteli zaščititi vašega varovaca na tem forumu, ste ga močno v kamen.

     • Oppppsss! Pa res zgrešil eno ime. Ampak bistvo pa obstaja:

      Bratje Jamnik vir težav?
      V društvu opozarjajo, da v NLB še vedno ni sankcij za odgovorne za nasedle naložbe, med katerimi je pereča tudi tista v SCT. “Že vrabci na drevesih čivkajo, da je bivši član uprave NLB Alojz Slavko Jamnik ‘odgovoren’ za večino kreditov podjetju SCT, kjer je finančnik in eden od treh zdaj odhajajočih lastnikov njegov brat Janez Jamnik. To velja tudi za večino ‘ugodnih kreditov’ in zdaj dolgov cerkvenih holdingov Zvon Ena in Dva, katerih skupni vezni člen je še tretji brat – ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik, ki je pred kratkim celo predaval ‘o morali in etiki’, a del tega predavanja zagotovo ni bilo ‘poslovno sodelovanje bratov Jamnik’ in tudi ne dejstvo, da je večino cerkvenih gradbenih del opravil kdo drug kot SCT.” http://www.zurnal24.si/drustvo-vezni-clen-tezav-skof-jamnik-clanek-123626

      Torej, kateremu Jamniku se moram opravičiti?

   • Zunaj polov ? …
    Morda bi moral presečt sovraštvo ki ga nezavedno gojiš. To čustvo ti onemogoča bit zunaj polov, ker zamegljuje realni pogled.
    Prositi za Milost Odpuščanja.

    • Gospa Amelie,
     občudujem vas, ker vidite v srce človeka kar preko interneta. Ni namreč vsako drugačno mnenje že sovraštvo in vi znate ločevati!

     Ali jaz tudi sovražim? 😮

     • V Pavlovih komentarjih zaznavam to že dalj časa, pa mislim da tukaj nisem edina.
      Seveda se vi o tem vzroku ne sprašujete, saj kot razumem, teče voda direktno na vaš mlin !

     • Gospa Amelie,
      občudujem vas, ker vidite v srce človeka kar preko interneta.

      G. Alfe, ni to prvi primer na tem forumu, do sedaj jih je že bilo veliko, da nekdo kar preko iterneta vidi v srce in osebost sogovornika, da ga na podlagi tega ožigosa in popredalčka, pa do sedaj še nikoli nisem doživel vašega občudovanja ob tem dejstvu.

     • Pa mi vi povejte, kaj po vaše poganja komentatorja, da dnevno napiše na desetine mnenj, vse usmerjene proti eni sami osebi.
      Morda vas bom potem tudi jaz občudovala, če se mi bo zdel vaš razlog sprejemljivejši od mojega.

 3. Človekove pravice se pri nas žal močno kršijo tudi sedaj, pri čemer prednjači pravosodni sistem, tj. tisti, ki bi jih po definiciji moral braniti. A mnogi v tem ne vidijo težav (dokler se človekove pravice kršijo nenašim).

  Prav tako v najbolj vplivnih medijih obstajata cenzura in samocenzura. Ne samo cenzura, tudi polresnice in laži o vsakemu, ki lahko ogrozi monopole, niso tuje medijem, pod nadzorom udbomafijskega omrežja. Mnogi tudi tu ne vidijo težav, dokler vse to leti na nenaše.

  Nenačelnost, dvojna merila in vsegliharstvo so žal postale stalnice, ki spodkopavajo temelje zdravega sistema.

  • Slovenski pravosodni sistem je poln rakavega tkiva, katerega učinki se kažejo v številnih kršitvah zakonodaje in temeljnih človekovih pravic. Bolno tkivo bi morali odrezati in mu onemogočiti škodljivo delovanje.

   Nenavadno, da tisti, ki se na tem forumu razglaša za največjega političnega in gospodarskega liberalca, skoraj nikoli ne oznanja, da je pravna država TEMELJ kapitalizma in klasičnega liberalizma in se kritike slovenskega pravosodja sploh ne loteva.

   Najbrž taisti slovenskega pravosodja ne kritizira, ker je tudi njegova najljubša politična opcija branila slovenski pravosodni sistem, češ da ta z zaprtjem Janše ni ustvaril političnega zapornika, temveč samo “politika v zaporu”, kljub temu, da je bil Janša zaprt po krivici.

   • Na pravo se zelo malo spoznam. Ima pa Demos ogromno pravnikov. Ki niso nobenih reform naredili, zakaj?
    Zadnjič sem nekje prebral, da bi morali postaviti tuje sodišče, ki bi bilo nekaj let konkurenca našemu, sploh za primer dolgih zaostankov in čudnih sodb. Sodniki, ki 5 do 10 sodb rešijo slabo, bi morali izgubiti trajno funkcijo.
    Janša je bil politik v zaporu. Samo komunisti vnaprej vedo, da so nedolžni.

   • Primer Milko Novič sem debatiral s pravnikom, psihiatrom in forenzikom. Sledovi smodnika na rokah, znaki psihopatske osebnosti, slabi alibiji. Mislim, da je hladnokrvni morilec. Tudi njegov obraz kaže trde poteze, sovražnost in brutalnost.

    • Danes ob 9 uri je bila obravnava, ne vem kaj se je dogajalo. Vem samo toliko, da bodo obravnavali poročilo nemških forenzikov, za katere se govori, da bodo ovrgli obtožbe proti Noviču.
     Sem pa bil na prejšnji obravnavi, prvič in kaj sem doživel, kaj takega res nisem pričakoval, da se lahko zgodi.
     Ko je obramba “odrecitirala” svoje, zelo prepričljivo, obravnavali so se posnetki z nadzornih kamer s katerih se ni dalo razbrati, da bi se kje pojavljal Novič. Neverjetno po skoraj dveh letih se niso nikamor premaknili.
     Skratka na zelo prepričljivo obrambo se je odzvala tožilka (približno takole po spominu).

     “Dokaz, da je Novič kriv je pravnomočna obtožnica. Ker je obtožnica pravnomočna nekaj že mora biti”

     http://uploads.publishwall.si/imgsmedium_2/2016/12/06/publishwall_resized_1481009472_4900392.jpg

     Imela je priložnost, da bi bila tiho pa je ni izkoristila. Izgubila je živce, ker je bila obramba prepričljiva pa se je spozabila s tako neumno izjavo.
     V bistvu je povedala, da nima nikakršnih dokazov, in da ne more “ojačati” obtožnice s kakimi novimi izsledki in da samo čaka na “čudež” iz Nemčije.
     Istočasno pa se je sklicevala na svojo obtožnico, ki so jo potrdili drugi, ki naj bi že vedeli, “da nekaj je”, in so jo zaradi tega potrdili, skratka, da vedo več kot pa ona sama, ki je obtožnico spisala.

     Sodnica je nato določila naslednje okvirne termine, zgodilo se ni nič ker izvidi iz Nemčije še niso prispeli in je šla ena razprava v nič. Vse je izgledalo kot, da gre za prvo razpravo ne pa da je minilo že skoraj dve leti od začetka.

     Novič je tudi že trikrat predlagal, da se ga zasliši na poligrafu pa je sodišče vsakokrat odklonilo.

     Sedaj nestrpno čakam novic z današnje obravnave. Pričakujem podobno kot je zgoraj opisano z dodatkom, da bodo nemški forenziki sporočili, da ne morejo okriviti obtoženca.

     Moje mnenje:
     Ne samo, da nimajo ničesar, nobenega dokaza proti njemu, menim, da ni kriv in do ni on morilec.
     Umor so mu skušali podtakniti, ker stanuje blizu (cca 1,5 km stran) in se naj bi pred 5 leti nekaj preklal z Jamnikom.

    • pavel: “Primer Milko Novič sem debatiral s pravnikom, psihiatrom in forenzikom. Sledovi smodnika na rokah, znaki psihopatske osebnosti, slabi alibiji.”
     =========================

     Novič je redno hodil streljat na strelišče, poznam še dva človeka ki tudi uživata v tem športu, eden celo tako, da si je nabavil svojo napravo za izdelavo (polnjenje s smodnikom) patronov (precej ceneje kot stalno kupovati nove patrone). Celo policija je pri njemu nabavljala, ne vem če še.
     Da bi kemijski strokovnjak šel izvajati umor, ne da bi se zavaroval pred sledovi smodnika, pa kdo verjame v take pravljice.

    • pavel: “Primer Milko Novič sem debatiral s pravnikom, psihiatrom in forenzikom. Sledovi smodnika na rokah, znaki psihopatske osebnosti, slabi alibiji.”
     =========================

     Pravzaprav je čudno, da sodišče ne izkoristi takih genijev (pavla in njegove psihiatre in forenzike), bi bil Novič že davno tam kamor si ga tako želijo strpati.

    • Berem o dokazih za krivdo: “Tudi njegov obraz kaže trde poteze, sovražnost in brutalnost.”

     Hm … to pa še pri meni ne bi šlo skozi pa tudi če bi obravnavali Janeza ali Tonina!

     • AlFe: “Hm … to pa še pri meni ne bi šlo skozi pa tudi če bi obravnavali Janeza ali Tonina!”
      =================

      Če parafraziram Amelie:
      To pomeni, da je nekaj vode pač steklo mimo vašega mlina.

 4. “Prejšnji teden smo izvedeli, da so poslanci poleg plače, ki naj bi znašala med 3.600,00 in 5.500,00 evrov bruto oziroma med 2.000,00 in 2.900,00 evrov neto, več let prejemali še med 500 in 800 evrov neobdavčenega pavšala. ”
  Sodnikom in politikom je vlada potihem dvigovala plače. Kuštrin se je izpogajal samo za višje plače zdravnikov mafijcev, fevdalcev, starcev, ki imajo po 6x višje plače kot mladi zdravniki, sužnji.

 5. Sloveniji sta oba pola medijev zmenjena o čem se sme sporočati, o čem pa mora biti blokada. Koga lahko namočijo za grešnega kozla.
  Ni čudno, da večino koristnih korakov na vseh področjih ne naredi ne pozicija in ne opozicija, še manj birokratski strokovnjaki. Ampak outsiderji: tako pri zgodovinarjih, novinarjih, doktorjih, itd.

 6. Običajni zdravniki imajo 1.500e plače, stari zdravniki, ki so splezali na vrh birokratskih lestvic in so razni šefi koljoznih fevdov, pa imajo med 8.000e in 15.000 evrov neto plače. Kuštrin je član SDS. Možina ima 8.000 evrov plače.

  • pavel: “Me zanima koliko mladih ljudi bi prišlo v SLO na referendum, ki bi zahteval umik Kučana in JJ iz politike. 80% udeležba, 70% za.
   ===========================

   Itak je protiustavna pobuda, ampak če že:
   Lep uvod v nov SZDL in fašizem.

 7. Spoštovani Pavel !
  V demokraciji velja pravičnost, poštenost in odgovornost. Prosim, da se poslužite teh pojmov in namesto, da z sarkazmom mešate pojme in zmerjate vse udeležence portala, napišete avtorski članek in dopustite drugim komentirati vaš prispevek- seveda v duhu odgovornosti in spoštljivosti. Naj vlada mir med nami !!!, da bo prevladala razumnost !!

 8. G. Zabukošek, zahtevate skoraj nemogoče. Vprežno kljuse ne more biti lipicanec. Za to je potrebna popolna sprememba lastnega bitja.

  Razumnost zahteva srčno in umsko inteligenco. Pot do tja je dolga. Mnogi je ne dosežejo. Želim sicer, da bi jo tudi Pavel nekoč dosegel.

 9. pavel: “Primer Milko Novič sem debatiral s pravnikom, psihiatrom in forenzikom. Sledovi smodnika na rokah, znaki psihopatske osebnosti, slabi alibiji. Mislim, da je hladnokrvni morilec. Tudi njegov obraz kaže trde poteze, sovražnost in brutalnost.”
  ===========================

  Mnenje nemških balističnih strokovnjakov postavlja dvom v trdnost dokazov zoper Noviča

  http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Novice.aspx?id=184235

  • Pavel glede na to,da je g.M.Noviču odpravljen pripor,ti svetujem,da ga obiščeš in
   dobil boš vse informacije in odgovore na tvoja predvidevanja!

   Andrej Briški

 10. Primer Milko Novič sem debatiral s pravnikom, psihiatrom in forenzikom. Sledovi smodnika na rokah, znaki psihopatske osebnosti, slabi alibiji. Mislim, da je hladnokrvni morilec. Tudi njegov obraz kaže trde poteze, sovražnost in brutalnost.
  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

  1.Nihče od naštetih ni vreden počenega groša,če je dajal kakršne koli izjave v zvezi z
  osumljencem ker jim to prepoveduje etični kodeks v dejavnosti vsakega od naštetih!
  Sklepam,da se nihče ni hotel pogovarjati o domnevnem storilcu,oziroma osumljencu!
  Zakaj ne navedeš mnenja vsakega,ki naj bi sodeloval v “debati s teboj”-amaterskim
  psihoanalitikom?
  2.Prilepi svoj portret k tvojemu morebitnemu odgovoru/repliki/,na moje pisanje.Ocenil te bom po tvojem kriteriju!Pavel v dno duše te je lahko sram,da si jemlješ pravico ocene
  značaja osumljenega človeka glede na njegov izgled v javnem mediju,kar spletni forum Časnika je!Človek preživlja verjetno hude traume,če je kriv ali ne in ti v svoji zlobi ne
  moreš molčati,še več okarakteriziral si ga kot zločinca!Bog se usmili obeh,tebe in osumljenega človeka!
  Pavel v vednost,Mlku Noviču so danes namreč odpravili pripor!

  Andrej Briški

 11. Veliko jih anonimno piše, da je v Sloveniji demokracija še zelo omejena v praksi.
  Kdor ne verjame in ne zaupa nikomur v demokraciji, se poluži samocenzure in anonimnosti.
  Brez zaupanja v denokracijo ne more biti pravega napredka.
  Skrito tarnanje ne prispeva veliko k odpravi samocenzure in ne veliko k razvoju demokratične kulture.

Comments are closed.