Anton Stres: Poslanci na čelu s člani SD so poteptali pravno državo

60

Poslanci na čelu s člani SD in ministrom Jernejem Pikalom so poteptali pravno državo Republike Slovenije.Najbolj brana ali gledana javna glasila (časopisi in televizije) nas zavajajo, če prikazujejo več let trajajoče »nategovanje« okoli financiranja zasebnih osnovnih šol, kakor ga je že pred skoraj petimi (!) leti določilo Ustavno sodišče RS, kot normalno merjenje moči političnih strank, kjer zmaga, kdor je močnejši, se pravi, kdor ima več glasov v parlamentu. Tudi pravna stroka opozarja, da gre za veliko več: ali smo ali nismo demokratično urejena in pravna država? Naloga medijev je, da to jasno izpostavijo, ne pa da zavajajo že tolikokrat zavedene slovenske volivce. Upam, da jih vsaj med bralci Časnika ni veliko.

Seveda je normalno, da v svobodni družbi – brez zloglasnega »verbalnega delikta«, s katerim nam spet grozijo – svobodno zagovarjamo različna stališča. Ta tudi niso vedno povsem razumna. Ljudje imamo pač privzgojene predsodke proti temu ali onemu. Zato nam niso po volji rešitve, ki bi bile tistemu, ki ga ne maramo, v prid. Proti njemu navajamo razloge, ki jih prikazujemo kot logične, čeprav ni čisto tako. Nerazumnih, čustvenih nagibov si ne priznamo. Povrh so tu še naše vrednote, ideali in želje. Vse skupaj sestavlja to, kar imenujemo »predsodki«, brez katerih ni nihče. To je mešanica razumskih razlogov, ki se jih da razumsko logično zastopati, in drugih nagibov, ki stopnje razumske utemeljenosti niso dosegli ali pa je nikoli ne bodo.

Tukaj so še »intuicije« in »izkustva« ter ne nazadnje stališča, ki jih nekdo zagovarja iz solidarnosti do članov svoje družice in rodbine, stranke, cerkve, tradicije in celotne svoje kulture. Skratka, vse to vpliva na to, kako se opredeljujemo do številnih osebnih in družbenih izbir.

Pritlehna »dokazovanja«

To učinkuje tudi ob odprtem vprašanju državnega financiranja zasebnega osnovnega šolstva. Tistim, ki jim iz tega ali onega razloga gre Cerkev v nos, bodo že vnaprej temu nasprotovali. Svoja stališča pa bodo skušali prikazati kot čisto razumskost, čeprav so vse prej kot to.

Tako eni dokazujejo, da v nekaterih državah zasebno šolstvo nima izdatnejše državne podpore. To je res. A vprašanje ni v tem. Vprašanje je, kaj v njihovi državi zahteva ustava in kako se tega držijo.

Drugi trdijo: če hočejo imeti verniki zasebne šole, naj si jih plačajo. Tudi to je zavajanje. Navadno privlečejo na plan obrabljeno sklicevanje na davkoplačevalski denar, ki bi se po njihovem smel porabljati samo za stvari, ki jih potrebujemo in uporabljamo vsi. To je eno najbolj pritlehnih, nesolidarnih in neumnih dokazovanj. Če bi to držalo, ne bi smeli z denarjem tistih, ki sami ne vozijo po avtocestah, le-teh graditi. Tudi ne vzdrževati koncertnih dvoran in dejavnosti z denarjem tistih, ki sami ne hodijo na koncerte, ker nimajo posluha ali pa gredo raje na nogometno tekmo. Tudi zdravstveno blagajno bi morali po tej njihovi logiki polniti samo tisti, ki iz nje prejemajo. Solidarnost namreč ni v tem, da participiram pri stroških dejavnosti, od katerih imam sam korist, ampak da podpiram tudi tiste storitve, ki jih sam ne potrebujem, potrebujejo jih pa drugi in imajo do njih legitimno pravico. Ampak vse to v primeru financiranja zasebnih osnovnih šol sploh ni odločilno.

Vprašanje pravne države

Odločilno je troje:

 1. Po naši ustavi je Slovenija pravna država. Ta pa se začne ravno v trenutku, ko to, ali mi je kaj po volji ali ne, ni odločilno. Odločilno je, kaj zahteva zakonodaja in na prvem mestu ustava. O tem pa odloča ustavno sodišče.
 2. Naša ustava pravi, da je izobraževanje svobodno; kar pomeni, da izobraževanje, ki ga ponuja država, nima monopola, ampak lahko pri izobraževanju državljanov sodelujejo tudi drugi.
 3. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in ga staršem zato v celoti financira država. Če ga torej na osnovi načela »svobode izobraževanja« izvaja kakšen zasebnik, ga mora tudi v tem primeru staršem plačevati država.

Na osnovi tega je ustavno sodišče odločilo, da sedanja šolska zakonodaja ne spoštuje ustavnih določil glede financiranja osnovnošolskega izobraževanja in je že pred petimi leti naročilo, da se to ustrezno popravi. Iz čistih ideoloških razlogov in iz želje po ohranitvi šolskega monopola, ki je neustaven, so dosedanje vlade to čisto preprosto ignorirale: Najprej so prišle na idejo, da bi spremenile samo ustavo, sedaj pa je minister Pikalo »namilil« še boljšo rešitev: finančno stanje zasebnih osnovnih šol bi občutno še poslabšal, kar ni drugega kot brezobzirna oblastna objestnost in porogljivo norčevanje tako iz ustavnega sodišča kakor iz staršev, ki svoje otroke pošiljajo v katoliške in druge zasebne šole.

Poslanci na čelu s člani SD so poteptali pravno državo RS

Ali tega ne vedo poslanci, ki so podprli propadli popravek sedanjega šolskega zakona, na čelu s člani stranke SD, kateri pripada šolski minister Pikalo, ki je predlog pripravil? Verjetno vse to vedo, a so to hoteli namenoma poteptati. Hoteli so poteptati pravno državo Republiko Slovenijo in uzakoniti nekaj, kar ni v skladu z ustavo, je pa v skladu z njihovo staro komunistično ideologijo, po kateri je treba religijo, posebej pa še katoliško, izkoreniniti. V Sloveniji bi torej naj ne imela zadnje besede ustava, ampak stara komunistična ideologija. Slovenija bi torej naj ne bila pravna država, zgrajena na ideji človekovih pravic in posledično celovite verske svobode, ampak ideološka država, kakor je bila rajnka SFRJ, zgrajena na komunistični in posledično ateistični ideologiji. Za to gre. Nič več in nič manj.

Nad samovoljo večine je še ustava, katere glavni del je poglavje o človekovih pravicah.

Tukaj je treba priznati, da je SMC edina stranka sedanje vladne koalicije, ki se je uprla ideološkemu diktatu postkomunistične SD in SAB ter ohranila obraz demokratične moderne stranke, ki ve, da so tudi preštevanju glasov v parlamentu postavljene meje. Demokracija namreč ni diktatura večine. Naši komunistični izrojenci jo pojmujejo tako. Zato ne sodijo v demokratični parlament. Nad (samo)voljo večine je še ustava, katere glavni del je poglavje o človekovih pravicah. Kaj to zahteva, pa ve povedati ustavno sodišče in sodišče o človekovih pravicah v Strasbourgu.

Lakmusov papir demokracije

Vsa ta zgodba okoli financiranja zanemarljive peščice zasebnih osnovnih šol je torej več kot samo to. Je lakmusov papir naše demokracije in Slovenije kot pravne države. Sedaj se ve, kdo je na tem preizkusu padel. To so vsi, ki so glasovali za Pikalov predlog in so ravnali protiustavno. Spodkopavali so ustavno ureditev Slovenije kot pravne države. Mednje sodita tudi predsednik vlade in njegova stranka.

Seveda se ne bomo slepili. »Vrana vrani ne izkljuje oči.« Vemo, kje smo. Kar pa kljub vsemu preseneča, sta ministrova aroganca in nesramno zavajanje. S kako mirnostjo govori neresnice: češ, kaj mi pa morejo. Ali bodo pod vplivom medijev na prihodnjih volitvah državljani Republike Slovenije kot volivci vse to pozabili. Bodo med njimi tudi bralci Časnika.

Vir: Slovenski čas/avgust 2019

60 KOMENTARJI

 1. Vsako zadevo se da predstaviti na način, ki nekomu bolj ustreza. Jaz imam samo eno vprašanje: Ali je prav, da me sodišče prisili, da plačujem zasebnika? In še to: če bi lahko izvedli referendum glede tega, bi se vsaj 90% prebivalstva odločilo, da so proti financiranju zasebnikov.

  • Kar ni zasebno, je javno. Javno financiranje pomeni izključno samo to, da se iz javnih sredstev financirajo programi (šolski, zdravstveni, kulturni itd.), ki jih predpiše oziroma definira država (standardi, normativi in drugi minimalni pogoji), izvajajo pa jih lahko tako državne ustanove kot tudi zasebniki ali kombinirano oboji.
   Vračam vprašanje: Ali je prav, da me sodišče prisili, da dam otroka v izključno državne šole, da zame skrbi izključno državno zdravstvo, da moram celo gledati državno TV in jo financirati, in tako dalje v nedogled. Malo logike, prosim. In poštenosti. In od kod vam prepričanje, da bi 90 % prebivalstva podprlo državne javne storitve? Potem dajte na referendum tudi vprašanje, ali smo za ustavno ureditev ali diktaturo.

  • Zivo,
   ne smešite se s trapastimi vprašanji – seveda vas sodišče lahko prisili, da plačujete zasebnika, ki svoje delo opravlja v vašo korist.

   Obvezni program, ki ga predpisuje šolsko ministrstvo, izvajajo tako na javnih kot na zasebnih osnovnih šolah.
   Staršem osnovnošolcev v javnih šolah ni potrebno doplačevati za izvedbo predpisanega programa, ker se ta poplačuje iz državnega proračuna, ki ga polnimo vsi davkoplačevalci.
   Davkoplačevalci so tako starši otrok, ki hodijo v javne šole, kot starši otrok, ki hodijo v zasebne šole.

   Pravično in skladno s slovensko zakonodajo bi bilo, ko bi izvajanje predpisanega programa, kakor ga država plačuje javnim šolam, v celoti plačevala tudi zasebnim izvajalcem istega programa. Samo to bi zagotovilo enakost državljanov pred zakonom. Ustavno sodišče je že pred petimi leti tako tudi odločilo!

   Vemo pa, da slovenskim levičarjem dol visi za slovensko Ustavo in za pravičnost. Takšna je že tradicionalna drža slovenskih levičarjev, saj prav z delitvijo državljanov na prvo in drugorazredne vzdržujejo kontinuiteto s proslulim komunističnim režimom. Že tedaj so obstajali izbranci, ki jih je režim določil kot bolj enakopravne od ostalih državljanov. Pod oblastjo socialistov sta se in se še bohotita samo kraja in korupcija.

   Dokler bodo Sloveniji vladali levičarji, državna oblast ne bo pravična in poštena.

   • Če se pri pravici do financiranja izobraževanja iz javnih sredstev sklicujete na to,
    da plačujete davke, potem naj se vaša pravica financira samo iz VAŠIH davkov
    in ne iz davkov tistih, ki izobraževanja v zasebni šoli ne uporabljajo.
    Če pa se ne strinjate s principom, da se z mojim davkom financira samo tisto,
    kar jaz uporabljam, pa ne govorite, da vaša pravica temelji na vplačanih davkih.

  • Zivo! Gre za spoštovanje ustave in za spoštovanje pravne države. Če ne spoštujemo ustave in jo vlada zavestno krši, država ni več pravna država. Tu sploh ne gre za zasebnika, zasebništvo, marveč za pravno državo.

   PS
   Provociraj pred spomenikom revolucije!

 2. Spoštovani nadškof, vse lepo in prav, a tudi Cerkev je del tega fijaska: verniki vseh slovenskih Cerkva že 80 let dosledno volijo komuniste. Kakšna je torej formacija verstva, kakšna je teologija izza tega? Po sveti maši v nedeljo, po obhajilu, iti na volišča in tričetrt stoletja voliti Cerkvi in Kristusu nasprotne? Mar to ni popoln defekt občestva?

  In s strani Cerkve nič reči pred volitvami, v slogu poljske Cerkve: Ne volite vseh sort komunistov, ker so pravzaprav antikristi! To se je dalo storiti do Šarca, odtlej pa ni več mogoče niti tega reči, kajti verniki so socialisti in socialisti so verniki. Taki pa nazunaj tolerirajo Cerkev, navznoter pa jo sovražijo.

  Ni kaj, začel se je padec Cerkve in naroda. Če bi npr. na volitvah bolj podprli Janšo (pa sem volil DOM), kaj bi bilo danes: zagotovo prekinjana islamizacija in nasilno naseljevanje s proti-kristusovimi tujci; Cerkev bi imela veliko več opore, če bi pokazala, da ji je mar narodova identiteta; zagotovo bi bilo financiranje katoliških šol kvečjemu boljše, ne pa slabše; kajti gospodarstvo bi dobilo zamah. Vse temelji na spodobnem gospodarstvu. Ki pa ga naš katoliški socializem po Šarčevo očitno ne zmore.

  Ali “sudbina nihje htjela”? Gospod je dovolil, da se nam dogaja, kar smo si sami izvolili: sociopatsko vodstvo države. Zdi se mi, da nam ostane le potrpežljivi križ, in če bomo res iskreni v čistih srcih, bo ostala mala čreda katakombičnih Božjih otrok. Narodu pa so šteta leta. S Protikristusom se bo razredčil do nespoznavnosti. Tudi Cerkvi v gorje.

  • Gospod David,
   najprej moram zapisati, da je vse, kar napišete res. Je pa tudi res, da zvenite nekako napadalno do uradne Cerkve. Mogoče bi bilo bolje, če bi škofa opomnili, da se mora najprej Katoliška Cerkev na Slovenskem izboljšati, šele potem to lahko pričakujemo od ostale družbe.

 3. Seveda ne gre za nikakršno financiranje ZASEBNIKOV ALI ZASEBNIH ŠOL !! Naslov ni povsem točen….
  Država prav nič ne financira ZASEBNIKE ALI ZASEBNE ŠOLE !! Država v višini 85 % plačuje OBVEZNO OSNOVNOŠOLSKO ŠOLANJE ZA OTROKE SLOVENSKIH DAVKOPLAČEVALCEV, DRŽAVLJANOV SLOVENIJE.
  Državljani SLO plačujemo vse mogoče davke, vsi, po takih in drugačnih osnovah in predpisih.
  Tisti z nižjimi plačami malo, tisti z višjimi pa več ali bistveno več. Od plače,pri vsakem nakupu itd itd….
  V skupni žakelj gre denar. Ta skupni žakelj po Ustavi in zakonu plačuje stroške šolanja. Ta ŽAKELJ veliko več plača za javne šole kot za zasebne. “Lastnik” zasebne šole mora šolo namreč zgraditi sam in jo sam vzdrževati, koliko to stane, najbrž ve skoraj vsak. Iz žaklja se za šolanje v zasebnih šolah – teh je komaj za vzorec- daje 85 % za izvajanje šolskega programa, obveznega za vse šole. Niča pa za samo zgradbo- lastnik ima seveda velikanske “dobičke” in komaj čaka da bo zgradil novo stavbo, recimo kako sodobno osnovno šolo za 10 mio evrov….Komaj čaka, saj ne ve kam z denarjem !
  Žakelj plačuje v javnem šolstvu vse, stavbe, graditi mora nove, vse vzdrževati, ter plačevati 100 % šolski program.
  Starši otrok v zasebnih šolah so preko davkov v žakelj prispevali ves denar za 100 % šolanje svojih otrok, ne samo 85% za šolski program, kot dobijo zdaj ! Tudi za samo stavbo, v kateri poteka šolski program na zasebni šoli ! In starši morajo poleg vseh davkov ki so jih že plačali, še dodatno plačati vsak mesec 60 evrov za šolanje svojih otrok v zasebni osnovni šoli.
  Kar sem zgoraj napisal, bi moralo biti vsakomur razumljivo, če le hoče pošteno razmišljati.
  Ustavno sodišče, najvišja pravosodna inšt. v demokratični državi ( tudi v Yugi so bila ustavna sodišča, ki pa so jih komunisti brez ugovora spoštovali !!!- zanimivo kajne…) je sprejela odločitev, da je skladno z Ustavo, da država plačuje 100 % obvezno šolanje, torej v osnovni šoli, tudi na zasebnih šolah.
  Kar bi zneslo manj kot 400.000 evrov več kot doslej LETNO ! Za vseh 5 ali 6 zasebnih osnovnih šol….
  No, toliko dobi peta rezerva v KOŠ. klubu Cedevita Olimpija letne plače…!
  Ali pa nek fuzbalist Maribora, za katerega še nihče ni slišal…
  Vlada , ki pod velikim poštenjakom Cerarjem ni spoštovala zdaj že 5 let stare odločbe US in sedanja klovnovska vlada , ki enako izigrava ustavo, sta iz Slovenije dokončno naredili pravno džunglo. V enem letu bi morali zagotoviti staršem, da ne doplačujejo za obvezno šolanje svojih otrok ! Torej tam leta 2015 ali 16…

  • ljubljana!
   “….je sprejela odločitev, da je skladno z Ustavo, da država plačuje 100 % obvezno šolanje, torej v osnovni šoli, tudi na zasebnih šolah.
   Kar bi zneslo manj kot 400.000 evrov več kot doslej LETNO !”
   _____________________________
   Bratuškova je nedavno začela zbirati podpise za še en referendum o financiranju privatnega šolstva. Referendum državo stane okoli 4 milijone evrov.
   Ni važen denar, važna je ideologija. Mi, komunisti, imamo denarja ko pečka, če je vmes ideologija!

 4. Problem teh sol ni toliko, da so zasebne sole. Vse to nagajanje in oviranje ter norcevanje iz principov vladavine prava se dogaja predvsem, ker so te sole katoliske. Dejansko so liberalci ze davno v Jeglicevem casu delali vse mogoce, da v Ljubljani ne bi bilo katoliske gimnazije. Pa ceprav prve gimnazije v slovenskem jeziku. Nemogoce protikatoliske zadrgnjence imamo mnozicno v tej dezeli. V nobeni sosednji drzavi te atmosfere ni. Ne vem, s cim smo si zasluzili, da smo strafani z raznimi Pikali, Bratuskami, Kociprami…

  • Ja, nekaj zelo hudega je kriv ta folk, da plačuje tako kazen !
   A vedno nastradajo tisti najbolj delavni in resni, taki ki jim JE MAR…

  • Gospod IF,
   mislim, da je vaše vprašanje napačno. Vprašati bi se morali, zakaj smo štrafani z raznimi Stresi, Zoreti, … Zakaj nimamo škofov kot npr. Poljaki, kjer je Škof Stanislav dal življenje v boju s pokvarjenim oblastnikom.

   • Ah, zakaj neki. Zato da že enkrat odrastemo in nehamo za vsako težavo tekat k mamici državi ali pa npr. k očku nadškofu. In se v svoji lenobi zanašat na to, da bo že on rešil, kar je treba.

    • Drzi, kristjani laiki so predvsem poklicani, da se v takem primeru javno postavijo za svoje pravice in seveda med njimi posebej starsi soloobveznih otrok.

   • Ti imaš tnalo verjetno kar s sabo ves čas in samo čakaš priložnost, da položiš glavo gor.

 5. Spoštovani dr. Stres, s tem vašim prispevkom se seveda popolnoma strinjam. Napisali ste ga v maniri visokoetičnega človeka, obzirno in z zelo sofisticiranim izražanjem. Žal tega naši oblastniki, pa naj se ponašajo z ne vem kakšnimi doktorati, ne razumejo prav dobro. No, tudi brali ga ne bodo na tem portalu. In tudi ne na kakšnem drugem. Ker mislijo, da se jih to ne tiče. ker so po Dolančevo prepričani, da če ne bodo vladali oni, bo pač nekdo drug, vendar se to nikoli ne bo zgodilo. Ker mislijo, da jim ni treba služiti v dobrobit svojih državljanov. Zato je včasih bolje bolj po kmečko zarobantiti in jim v obraz reči, da so pokvarjeni, da so barabe!

 6. Gispod Stres, kaj pa vaš potop mariborske nadškofije?

  Gospod Stres, primer s cesto je zgrešen. Pravilno je takole: vam niso všeč javne ceste, zato želite svojo lastno. Hkrati pa naj bi jo financirali vsi.

  • Če se že gremo tvojo logiko: Zakaj sem jaz prisiljen financirati zanikrno javno cesto, če se vozim po privatnih?

   Komunisti bodo do konca uničili državo. Postala bo tako neučinkovita, da je nihče ne bo uporabljal, razen revežev. S svojimi valutami že prihajajo velika tehnološka podjetja.

   • Zagovarjam tezo, da ni treba. Ampak seveda s tem pade, da ne smete uporabljati nobene skupnostno financirane storitve ali infrastrukture. Ampak potem se je treba nemudoma odpovedati vodovodni napeljavi, kanalizaciji, elektriki, dovozu do doma, spletu in vsaki stvari, ki jo celo samo posredno financira državni proračun.

    Če se gremo to logiko to absurda, seveda pristanemo v fevdalizmu, česar pa si verjetno ne želimo.

    • Ti nič ne razumeš o delovanju sveta, tako da nikar ne zagovarjaj nobenih tez. Nimaš pojma v čem je razlika med vodovodi, kanalizacijo ipd. in šolstvom, zdravstvom.

   • Država rabi konkurenco, zato so zasebniki zelo dobrodošli.
    Pa vsi skupaj imamo radi svobodno izbiro.
    Pa zakaj bi onemogočali zasebne entuzijaste, da kaj dobrega naredijo malo po svoje?

 7. To se lahko dogaja, ker se oblast in državljani premalo zavedamo suverenosti v medsebojnih odnosih, zlasti pa v odnosih z državno oblastjo.
  Brez suverenosti vseh dejavnikov v državi ni pravne države in pravica je samo za predrzne in ne odgovorne.
  Postanimo suvereni in zahtevajmo suvereno obnašanje v državi, da bo suverena !!!!

 8. Tudi pri tej zadevi gre za to, da oblastniki menijo, da se je treba vrniti nazaj. V krasne diktatorske čase. In nazaj v enoumje. Brez zasebnih šol, brez zasebnega zdravstva. Tudi drugi zasebniki so nezaželeni, zato jih je treba močno obdavčiti. Vse mora biti pod našim nadzorom in brez našega privoljenja se ne sme nič zgoditi. Skratka, nazaj v prelakirano komunistično diktaturo.

  V evropskem parlamentu so 19 septembra 2019 izglasovali resolucijo Pomembnost spominjanja na prihodnost Evrope. V njej se izenačuje nacistične in komunistične režime, navedeno je, da so vse države članice obvezne raziskati zločine obeh režimov, izražena je zaskrbljenost, da so v nekaterih državah še vedno spomeniki, imena trgov in ulic, ki poveličujejo totalitarni režim, izražena je potreba po mednarodni obsodbi zločinov totalitarnih režimov idr.

  Toda to se nas ne dotakne. Mi gremo v obratno smer. A to, kot je za enkrat videti, ne zadeva niti EU niti naših volivcev. Mi so v EU in hkrati nismo, smo v NATO-u in hkrati nismo. Ni jasno, kje smo, gotovo smo pa v mafijski državi apatičnih volivcev.

   • Če bi volitve lahko kaj spremenile, bi bile prepovedane. Primer so referendumi. Ko so začeli z referendumi spreminjati odločitve vladajočih, so zaostrili referendumske kriterije.

 9. Ne vemo, kaj imamo še vsaj nekaj in ne vemo, kaj pomagamo uničevati. Ne le, če pustimo zavajati, ker smo pasivni in raje beremo puhlične casopise, kjer so med vrsticami ali odkrito proti cerkvene vsebine. Smo pomagači tedi če pasivni, namesto aktivni braniki demokracije in Cerkve. Če to izgubimo,, ker menimo da so “vsi enaki”, potem ne bo brez strahotnega trpljenja. Odprli smo potem namreč vrata zlu v človeški in duhovni podobi.

 10. Neverjetno! Ne le da so vladajoči poslanci na čelu s člani SD poteptali pravno državo! Če kdo še dvomi, da levičarska politika obrača razmere v Republiki Sloveniji v smer totalitarnega režima, namesto v smeri demokratične vladavine, je tu dokaz: slovenski režimski ovaduhi vohunijo po spletu ter cenzurirajo vsebine, ki aktualnemu levičarskemu oblastnemu režimu niso povšeči! Na Facebooku so režimski ovaduhi poteptali pravico nadškofa Stresa do svobodnega izražanja!

  https://mobile.twitter.com/Casnik/status/1180884290395103232

 11. Če se pri pravici do financiranja izobraževanja iz javnih sredstev sklicujete na to,
  da plačujete davke, potem naj se vaša pravica financira samo iz VAŠIH davkov
  in ne iz davkov tistih, ki izobraževanja v zasebni šoli ne uporabljajo.
  Če pa se ne strinjate s principom, da se z mojim davkom financira samo tisto,
  kar jaz uporabljam, pa ne govorite, da vaša pravica temelji na vplačanih davkih.

  • Zakaj naj bi nekdo, konkretno starsi otrok v celoti placevali davke drzavi za izvajanje drzavno odobrenega in enotnega javnega vzgojnoizobrazevalnega programa, potem bi pa za solanje svojih otrok v z drzavno koncesijo pooblascenih zasebnih solah za prav ta isti program morali placevati dodatno se iz lastnega zepa?

   Zakaj bi oni morali placevati dvakrat, fiat lux? Saj so ze placali prav to z davki! Zato, ker morajo biti strafani, ker zelijo za svojega otroka solanje v ustanovi, ki je katoliska in je 80 letni levicarski monopol v tej drzavi ne doseze, kajneda?!

   Namesto naj bo svetloba, si v svoj nick postavi raje: naj bo tema!

   • IF, na Vaše vprašanje je delno odgovoril že dr. Stres:
    davki nimajo s pravicami nobene zveze.
    Davek moram plačati kljub temu, da tistega,
    kar se z njim financira, ne uporabljam. Po drugi strani pa
    ne morem zahtevati neke pravice na osnovi plačanega davka.
    Zato ne vidim nobenega problema v tem,
    da morajo starši dodatno plačevati izobraževanje v zasebni OŠ.
    Tudi gledališče se financira iz proračuna,
    pa moram kljub temu kupiti vstopnico.

 12. Med kaksnimi obsedenimi in agresivnimi rdecimi blaznezi zivimo, dokazuje cenzura na facebooku, o kateri poroca Vanja! Zdaj cenzurirajo ze nadskofa in uglednega dolgoletnega univerzitetnega profesorja Stresa. Ki mu se rezimska trobila v casu komunizma niso zapirala usta, ampak so ga vsaj obcasno vabili na intervjuje!

  Kaksen poden od podna so ti spiclji, tozibabe in cenzorji, ki iz Slovenije sugerirajo facebooku, cesa ne objavit? Marsikaj to pove o facebooku samem in Marcku Zuckerbergu, da takim ljudem slepo zaupa. Ampak vir tega zla, te bolestne agresivnosti, je v Ljubljani. Pa to so boljseviki, to so stalinisti! A kdo ve imena in priimke ljudi, ki to pocnejo?! To mracnjasko stalinisticno druscino je treba razkrinkati, ce ne nam bojo na koncu v resnici se ukradli svobodo, ce ne, se bomo znasli v klescah ali celo za resetkami te mentalno zblojene maloumne diktatorske bande!

 13. Na slovenski desnici se cesto omenja strice iz ozadja in je pogled izkljucno usmerjen k ostarelim upokojencem prejsnjega rezima, recimo na Murgle h Kucanu in Zemljaricu. Mislim, da se nepotrebna spregleda druge strice, katerih dejavnost je mnogo intenzivnejsa, vezana na nove tehnologije, da gre lahko za cele time v drzavno placanih sluzbah. Namesto v Murgle bi bilo morda bolje pozornost posvetiti raznim timom s FDV in njihovim sodelavcem, t.I. Spletnemu ocesu npr.

  Sam Metternich ni imel na voljo mocnejsih ekip ko so ti drzavni placanci kvazi raziskovalci in kvazipedagogi, v resnici ocitno predvsem tajna ideoloska policija slovenske levice. Novodobni udbasi z lastnim “znanstvenim institutom”. Prmejdus, da so nevarnejsi od Kucana s vsemi njegovimi lovkami vred!

 14. Odločilno je, kaj zahteva ustava, pravi dr. Stres. Res je! Ampak ustava ne zahteva,
  da mora biti izobraževanje plačano iz javnih sredstev tudi v zasebni osnovni šoli.

  • Ustava doloca enakopravnost vseh drzavljanov, torej vseh starsev in vseh otrok. Kjer je drzavna oz javna koncesija dana zasebniku, morajo glede financiranja oz brezplacnosti veljati enaka pravila za vsakogar, ki ta isti program izvaja.

   Torej kot je samoumevno, da se ne doplacuje za obisk druzinskega zdravnika koncesionarja in za uporabnika veljajo isti pogoji kot pri obisku zdravnika v zdravstvenem domu, bi bilo edino logicno in ustavno skladno, da enako velja za uporabnike javno verificiranih in s koncesije odobrenih obveznih programov v okviru obveznega solanja.

   Vsako razlikovanje in diskriminacija otrok in starsev na tej podlagi je torej globoko protiustavna. Torej ce se doloci doplacevanje, se mora dolociti za vse. Ce za obisk zdravnika koncesionarja, enako in v isti visini za obisk zdravnika v ZD. Ce bojo doplacevali za javni program starsi otrok v zasebnih solah, morajo v istem znesku doplacevati v drzavnih solah.

   To, kar se pocne, je protiustavna kulturna vojna proti zasebnemu solstvu. V ozadju pa je patoloska averzija do vere in Cerkve.

   • Točno to, patološka averzija do vere in Cerkve. Zdi se mi, da bi nekateri podprli kar razpustitev katoliške Cerkve v Sloveniji. Tega niso bili zmožni niti komunisti v najtemnejših časih.
    Sicer sem sam nasprotnik ideje o katoliških šolah kot zasebnih. Katoliške šole so javne! Tako kot bi bile tudi bolnišnice ali sirotišnice. Vendar je to stališče vpeljal nadškof Uran, če se ne motim, in od takrat se tega nismo mogli rešiti.
    Vse je kot kaže pri nas ali državno ali zasebno. Javnega sploh nimamo, ali kako. Manjka nam državnost na mnogih področjih.

 15. Dr. Stres razume ustavno določbo tako,
  da je treba vsako osnovnošolsko izobraževanje
  avtomatično financirati iz javnih sredstev.
  Ta razlaga je prispevek k socialnemu razslojevanju.
  Premožne družine bodo tudi z javnim denarjem
  za svoje otroke ustanavljale odlične osnovne šole in
  v obliki individualnega pouka svojim otrokom priskrbele
  odlično osnovno izobrazbo,
  ki je v javni šoli z 20 učenci v razredu ni možno doseči.
  Otroci iz elitnih zasebnih šol bodo ohranjali prednost pred otroki
  iz javnih šol do mature in vpisa na priznane univerze.
  Prav, ampak zakaj bi bil ta elitizem plačan iz javnih sredstev!
  Moja razlaga 57. člena je drugačna. Po moji razlagi
  namen zakonodajalca ni bil financiranje elit,
  ampak možnost brezplačnega šolanja otrok.
  In ko je ta namen dosežen, obveznost države ugasne.
  Torej, od trenutka, ko ima vsak slovenski otrok zajamčeno
  brezplačno osnovnošolsko izobraževanje,
  nima država nobenih drugih obveznosti več.

  • Nobene ustavne podlage za stalisce, da mora drzava brezplacno ( zelo pogojno v resnici brezplacno) obvezno solanje zagotavljati samo prek mreze drzavnih sol. Nikjer ustava ne navaja k razlicnemu polozaju drzavne ali zasebne sole. Nikjer. Koncno bi bile lahko vse sole privatne in ne bi bilo v tem nic protiustavnega. Vsekakor je pa ustavna in spkosno veljavna starsevska pravica, da izberejo za svojega otroka solanje, ki je v skladu z njihovimo vrednotami. Ergo je nazorska pluralnost solstva ustavna vrednota, ki jo mra drzava spodbujati in jo podpirati. Po ustavi nismo vec komunisticna drzava in pika!

   • Imate prav: nobene ustavne podlage ni za stališče,
    da mora država brezplačno šolanje zagotavljati samo prek mreže
    državnih šol. S tem se popolnoma strinjam!
    Sami ste tudi povedali tisto, kar sem jaz hotel povedati:
    vse šole bi lahko bile privatne in ne bi bilo v tem nič protiustavnega.
    Ravno to ves čas govorim:
    ustava ne določa niti, kaj mora biti financirano
    niti, kaj ne sme biti financirano.
    Ustava določa samo,
    da osnovnošolsko izobraževanje NEKJE mora biti financirano
    iz javnih sredstev. Odločitev, kje bo financirano,
    pa ustava prepušča zakonodajalcu.
    Podobno kot ustava nikjer ne določa omejitev hitrosti
    v cestnem prometu in to prepušča zakonodajalcu.
    Zakonodajalec lahko hitrost v naselju omeji na 300 km na uro,
    pa bo to še vedno skladno z ustavo.
    Torej, ravno zato, ker ustava ne zahteva nič drugega kot to,
    da mora biti osnovnošolsko izobraževanje NEKJE
    financirano iz javnih sredstev
    (kjerkoli, ali samo v javni šoli, ali samo v zasebni šoli, ali v obeh),
    zakon ni v neskladju z ustavo, če le zakonodajalec uzakoni
    eno od teh treh možnosti.

    • Cudna interpretacija. Preprican sem, da je najbolj smiselno in v duhu ustave, da je temeljni in bistveni del osnovnosolskega izobrazevanja, ki je javno strokovno in politicno verificiran kot solski kurikulum, solidarno in proracunsko financiran kjerkol se preverjeno korektno izvaja. Tako velja npr tudi za zdravstvene storitve. Ekstra ponudba oz program, specificna za neko solo naj pa se prepusti financiranju iz lastnega zepa zainteresiranih. Pri cemer osebno vidim celo kot psiholosko in socialno sporno, ce je v okviru sole ponudbe, ki jo lahko izberejo starsi le glede na socialni oz materialni status, veliko. Npr solske ekskurzije v tujino, ki si jih lahko privoscijo le otroci situiranih starsev, so gotovo sporna stvar.

    • Kdo je pa sedaj tale fiat lux?! Razpisal se je kot nek vsevedni ateist, pa se zgoraj sprašuje zakaj nas je Bog štrafal…
     Kakšne nelogičnosti in brezveznosti.
     Po tem kar ste ugotovili v tem komentarju, se spomnite, da je država dolžna plačati šolanje po odločbi Ustavnega sodišča, ker je šolanje obvezno.
     Če pa izpodbijate odločbo ustavnega sodišča, pa se s tem sami ukvarjajte.

     • Kar zadeva upoštevanje odločbe Ustavnega sodišča
      je pa takole:
      Odločbo Ustavnega sodišča je treba upoštevati tudi,
      če je napačna.
      Zato podpiram Pikalov predlog zakona,
      ki je izvršil odločbo Ustavnega sodišča.

    • fiat lux: “Ustava določa samo, da osnovnošolsko izobraževanje NEKJE mora biti financirano iz javnih sredstev. Odločitev, kje bo financirano,
     pa ustava prepušča zakonodajalcu.”
     ===================
     Ker je osnovno šolanje zakonsko predpisano kot obvezno in ker je financirano iz davkov, ki jih plačujejo vsi davkoplačevalci in ker Ustava določa enakopravnost državljanov:
     Bi ob neizpolnjevanju odločitve Ustavnega sodišča, za kar se sedanja vladajoča politika trudi na vse kriplje, bili starši otrok, in tudi celo otroci sami, tistih, ki se šolajo v privatnih šolah postavljeni v diskriminatorni, neenakovredni položaj v nasprotju s tistimi, ki se šolajo v javnih šolah.

     • Ne morete govoriti o diskriminaciji,
      če imajo starši učencev osnovne šole Alojzija Šuštarja
      vsak trenutek možnost diskriminacijo odpraviti
      in prepisati otroka v javno šolo,
      kjer ne bo diskriminiran!

     • Ta komentator ima popolnoma prav. Ateistično šolanje bi morali zagrabiti s čisto drugačnimi prijemi. Recimo … zavreči darvinistično ideologijo kot znanost … zgodovino očistiti z oznanjevanjem EU resolucije, kjer se enači komunizem z nacizmom in ga navaja kot krivca za II. svetovno vojno …

     • fiat lux:”Ne morete govoriti o diskriminaciji,
      če imajo starši učencev osnovne šole Alojzija Šuštarja
      vsak trenutek možnost diskriminacijo odpraviti …”
      ================
      Diskriminacijo mora, kot ji je naložilo Ustavno sodišče, odpraviti država ne pa starši z odpovedjo.

     • Torej “diskriminacija” vendarle ni tako huda,
      če bi jo starši lahko odpravili, pa je nočejo?
      Sicer pa, res je: Država bi jo morala odpraviti!
      Saj jo bo! V naslednjem sklicu Državnega zbora,
      ko bodo imele SDS, Nova Slovenija in SLS večino
      v Državnem zboru.

      Moramo pa videti tudi koristno stran “diskriminacije”.
      Starši otrok osnovne šole Alojzija Šuštarja jo vidijo,
      saj drugače ne bi tako trdovratno vztrajali v šoli,
      v kateri je njihov otrok diskriminiran.

      Starši za 60 evrov šolnine tudi nekaj dobijo.
      Dobijo veliko, izstopata pa dve stvari.
      Osnovna šola Alojzija Šuštarja je zelo razkošna.
      Če kvadraturo prostorov delite s številom učencev
      in primerjate kvociente, boste videli,
      da so javne šole kokošnjaki v primerjavi z osnovno šolo
      Alojzija Šuštarja. Gneča pa povečuje stres.
      Druga oblika “diskriminacije” je struktura sošolcev.
      Sošolci so vsi Slovenci in v glavnem katoličani.
      Za otroke iz katoliških družin predvidevamo,
      da so lepše vzgojeni.
      Zato je statistično v osnovni šoli Alojzija Šuštarja
      višji higienski nivo in manj nasilja.
      V OŠ AŠ se ne zgodi, da bi morala učiteljica
      s kretnjami komunicirati z učencem,
      ki je Albanček in ne razume niti ene slovenske besede.
      In se cel pouk ukvarjati z njim,
      med tem ko se slovenski otroci dolgočasijo.
      V osnovni šole Alojzija Šuštarja otroci petega razreda
      ne hodijo z noži v šolo, kot se dogaja v javni šoli.

      Bi bili starši učencev osnovne šole Alojzija Šuštarja
      pripravljeni za vse to plačati 120 evrov šolnine?
      Seveda bi!
      Starši pa to, za kar bi bili pripravljeni plačati 120 evrov,
      dobijo za 60 evrov!
      Torej jim “diskriminacija” vsak mesec navrže 60 evrov!
      Ne v denarju, pač pa v obliki varnosti njihovih otrok,
      v psihološko ugodnem okolju itd.
      Zato se starši učencev osnovne šole Alojzija Šuštarja oklepajo “diskriminacije” kot klop.
      Toliko o “diskriminaciji” otrok v osnovni šoli Alojzija Šuštarja.

     • A ja,
      še tole sem pozabil napisati glede diskriminacije otrok
      v osnovni šoli Alojzija Šuštarja:
      Morda se bodo pa diskriminirani otroci zasmilili Cerkvi
      in jim bo nehala zaračunavati šolnine.

     • Tale komentator pa ni od muh! Spet je zabil gol s temo: “Ali je krščanska ali elitna pola?” Naj nu sam škof da pošten odgovor! Da bo videl!

     • fiat lux: “… Morda se bodo pa diskriminirani otroci zasmilili Cerkvi
      in jim bo nehala zaračunavati šolnine.”
      ==================
      Lep dokaz vašega nasprotovanja za uveljavljenje odločitve Ustavnega sodišča zaradi zadrte ideološke zaslepljenosti.
      Kot vem je samo ena izmed 7 zasebnih šol katoliška.

  • fiat lux: “Premožne družine bodo tudi z javnim denarjem
   za svoje otroke ustanavljale odlične osnovne šole in
   v obliki individualnega pouka svojim otrokom priskrbele
   odlično osnovno izobrazbo, …”
   =================
   To razumem kot vaše priznanje, da je privatno šolstvo boljše od javnega.
   To razumem kot vašo težnjo po tem, da ne bi imeli boljšega šolstva kot je,
   v socialističnem duhu: “enakost v revščini”.

   • Pravilno ste me razumeli: privatno šolstvo je kvalitetnejše od javnega.
    Zato menim, da bi morala država to razliko zmanjševati
    z dodatnim vlaganjem v javno šolo,
    ne pa da s financiranjem zasebnih šol to razliko še povečuje.

    • Tipična socialistična misel: “Vzeti dobremu in dati slabemu!” Vzeti tistemu, ki nekaj ustvari in dati onemu, ki zapravlja.

     V dejanskem življenju se seveda zgodi, da dobrih, od koder bi jemali, kaj hitro zmanjka, nastopi revščina in VENEZUELA, PRIHAJAMO!

     • No, če dobro premislim, imate prav:
      Vzeti tistemu, ki ustvari in dati onemu, ki zapravlja,
      res ni v redu.
      Zato gornjo izjavo, da mora država razliko
      med javno in zasebno šolo zmanjševati
      z dodatnim vlaganjem v javno šolo,
      preklicujem.

    • Če je privatno šolstvo bolj kvalitetno od javnega, potrebujemo bistveno več privatnih šol, če hočemo imeti boljše šolstvo. Ker zgledi vlečejo, konkurenca pa spodbuja, bo tako tudi javno šolstvo boljše.

     Jasno kot beli dan. Toda tu žal ni v ospredju kakovost šolanja, temveč enoumna ideologija iz totalitarnih časov, ki nas vleče k dnu.

 16. fiat lux: “… Zato menim, da bi morala država to razliko zmanjševati
  z dodatnim vlaganjem v javno šolo, …”
  ================
  Z vlaganjem v javno šolstvo z namenom izboljšati ga, bi država morala vlagati v javni program, ker npr. sama zamenjava zaves na oknih ne bi prinesla izboljšave.
  Ker pa je izenačitev financiranja javnega programa v javnih in zasebnih šolah zahteva Ustavnega sodišča, bi to pomenilo tudi povečanje sredstev za javni program v zasebnih šolah.

 17. fiat lux .. ali meniš, da ima obstoječa oblast zares interes izboljšat javno šolstvo, v smeri kot navajaš ?
  Ali pa ji bolj ustreza javno šolstvo, kjer oblikuje program po svoji lastni podobi (ideologiji) ?

  • Slovensko javno šolstvo ni odlično, je pa dobro. Jaz imam nanj dve kritični pripombi.

   Prva kritika je metodika poučevanja.

   Metodika poučevanja je zastarela. Računalniki in kopirni stroji
   za slovensko osnovno šolo ne obstajajo.
   Zanjo obstajajo samo zvezek, pisalo, tabla in kreda.
   Otrok si med poukom izdeluje svoj lastni učbenik,
   drag in kvaliteten učbenik pa je na koncu šolskega leta nedotaknjen,
   kot da bi ravnokar prišel iz trgovine.
   Še vedno, kot v času Marije Terezije, učiteljica učencem narekuje snov v zvezek,
   ali pa otroci prepisujejo snov s table v zvezek.
   Namesto da bi naredila 30 kopij in jih razdelila učencem, čas pa porabila za razlago.
   Otroci pišejo, namesto da bi poslušali.
   Da se s pisanjem po nareku otrok že nekaj nauči, je zmota. Otrokova pozornost
   ni usmerjena v vsebino, ampak v pretvarjanje zvočnih signalov v grafične znake.

   Slovenska osnovna šola ne razume tega:
   Ni tako pomembno, da si otrok informacijo ZAPOMNI;
   mnogo pomembneje je, da zna informacijo POISKATI.
   Ni tako pomembno, da zna otrok informacijo REPRODUCIRATI;
   mnogo pomembneje je, da jo zna UPORABITI.

   Slovenci smo slabi govorniki in slabi poslušalci. To je tudi posledica osnovne šole,
   ki zanemarja pomen (učiteljeve) razlage in (učenčevega) poslušanja.
   Razlaga je namenjena poslušanju, ne zapisovanju!

   Druga moja kritika slovenske osnovne šole je
   ideološki monopol komunistov v vzgoji in izobraževanju.

   • Ja, se strinjam, in še bi se našlo …
    Skratka, vzgoja naj bi vzpodbujala tisto kar je človeku dano, ne pa tisto uničevala in ga spreminjala po željah oblastnikov.

Comments are closed.