Poročilo o dogodku »i3 – i na tretjo potenco« z Alexandrom Havardom

0
72

PREJELI SMO. V ponedeljek 26. marca 2012 sta Fakulteta za poslovne vede in založba Družina v okviru ciklusa predavanj, poimenovanih »i³ (i na tretjo potenco) – inovativnost & interdisciplinarnost & internacionalnost«, gostila Alexandra Havarda, ustanovitelja inštituta Havard Virtuous Leadership Institute.

Gost je spregovorili o vodenju z vrednotami in je v luči klasičnih vrednot pregledal splošne predpostavke o vodenju ter posredovali nov pogled na kreposti, ki so ključ za uspešno vodenje. Havardov koncept vodenja, ki izhaja iz klasične filozofske tradicije, presega običajno dojemanje vodenja kot zadevo karizme ali tehnike prepričevanja, ki vse preveč pogosto zapadata v manipulacijo.

Po Havardovem mnenju je za dobrega vodjo ključnih šest kreposti, in sicer štiri temeljne (preudarnost, pogum, samonadzor, pravičnost), ki so nujne za življenje nasploh, in dve dodatni, ki ločita vodjo od ostalih (najpomembnejša – velikodušnost oz. velikosrčnost in služenje). Peto krepost,  magnanimity, Havard izpeljuje iz latinske »magnanimitas« oz. grške »megalopsuchia«. Z velikodušnostjo oz. velikosrčnostjo misli na pogled nase kot na osebo, ki je vredna in sposobna visokih ciljev, na odprtost za izzive, na pozitivno razmišljanje, premišljenost. Takšna oseba bo kot dober vodja v drugih ljudeh iskala njihovo nadarjenost in jim pomagala, da se bodo tudi sami razvijali v to smer, da si bodo zastavljali visoke cilje in jih dosegali. Vodenje po njegovem mnenju namreč ni izvrševanje oblasti, ampak predvsem izobraževanje, vzgajanje in pomoč ljudem, da spoznajo svoje talente, jih izkoristijo in nadgradijo. Za to pa je potreben čas in spoznavanje ljudi. V tem smislu je vodenje služenje drugim. Glavni cilj vodenja torej ni doseganje čim boljših poslovnih rezultatov, ampak mora biti usmerjeno v rast ljudi, dobri poslovni rezultati pa so le posledica dobrega vodenja.

V torek 27. marca in sredo 28. marca je Havard na Fakulteti za poslovne vede izvedel tudi seminar “Vodenje: tehnika ali značaj?«

Fakulteta za poslovne vede

Foto: Tatjana Splichal, Družina

Prijava

Za komentiranje se prijavite