Popis prebivalstva na Kranjskem

0

V 18. stoletju se evropski vladarji niso več toliko ukvarjali z osvajanjem novih dežel, ampak so s povečanjem števila prebivalcev hoteli izboljšati gospodarski razvoj svojih držav. Tudi avstrijski monarhiji je vlada pod vodstvom Marije Terezije, hotela imeti čim večji naravni prirastek. Tako je cesarica s posebnim patentom, ki ga je izdala 13. oktobra 1753 naročila popis vsega navzočega prebivalstva po starosti, spolu in stanu. Štetje, ki so ga opravili naslednje leto, je bilo za takratne razmere izredno natančno. Na Kranjskem je takrat živelo okoli 400 tisoč ljudi, na Koroškem 270 tisoč in na Štajerskem okoli 700 tisoč ljudi. 

Foto: Wikipedia