Pomemben Idrijčan

1

Slovenski tiskar in založnik Jožef Blaznik se je rodil 07. februarja 1800 v Idriji. Tiskarske obrti se je izučil v Ljubljani in se izpopolnjeval v Avstriji in Nemčiji. Leta 1824 se je zaposlil v Retzerjevi tiskarni v Ljubljani kot stavec. Iz skromnih začetkov je s strokovnim znanjem vseh panog tiskarstva, s podjetnostjo in varčnostjo razvil podjetje v najboljšo takratno slovensko tiskarno. Tiskal je knjige v metelčici in v gajici, pa tudi za Indijance v Baragovi škofiji v Ameriki.

Tiskal je nemške in slovenske knjige vseh vrst, med drugimi tudi Kranjsko čbelico, Prešernov Krst pri Savici in Poezije, Linhartov Ta veseli dan ali Matiček se ženi, Vodnikove Pesmi in Kuharske bukve, Bleiweisovo Slovensko berilo, Levstikove Pesmi in drugo…Izmed časopisov pa je tiskal Kmetijske in rokodelske novice, Slovenski cerkveni časopis – Zgodnja Danica, Slovenija in Ljubljanski časnik. Umrl je 23. Junija 1872 v Ljubljani.

Foto: Wikipedia

1 komentar

  1. “… in se izpopolnjeval v Avstriji in Nemčiji.” To je tako kot, če bi danes za nekoga rekli , da se je izučil v Kranju in se izpopolnjeval v Sloveniji in Nemčiji. Dežela Kranjska je bila Avstrija, še bolj natančno del Avstrije in naši dedje so bili Avstrijci, pa če je to mnogim Slovencem tako mučno.

Comments are closed.