Pogovor glede ustavnih institutov o neposredni demokraciji

4

PREJELI SMO. Predsednik Državnega zbora določil 60-dnevni rok za posredovanje pripomb civilne družbe na predlog ustavnih sprememb referendumske ureditve.

Včerajšnje srečanje predsednika Državnega zbora s predstavniki civilnodružbenih organizacij je bilo izvedeno v kritičnem, vendar tudi konstruktivnem ozračju. Kljub nerodnosti glede vabljenja se je srečanja udeležilo precej organizacij civilne družbe, ki skupaj združujejo več sto tisoč članov in podpornikov.

Vsi navzoči predstavniki civilne družbe so odločno in argumentirano nasprotovali predlaganim spremembam referendumske ureditve in predlagali, da se postopek ustavnih sprememb ustavi.

Navzoči predstavniki civilne družbe so izpostavili dejstvo, da je bil postopek referendumskih sprememb ustave voden nedemokratično in netransparentno, v nasprotju s stalno prakso Državnega zbora, s poslovnikom DZ in smernicami Resolucije o normativni dejavnosti. Predlog ustavnih sprememb za mnoga socialno in za družine pomembna področja ukinja demokratično pravico do referenduma, za vsa ostala pa jih radikalno omejuje. S tem bi vsaka vladajoča politika lahko brez nadzora in brez socialnega dialoga sprejemala zakone, ki ne bi imeli podpore med ljudmi. Poleg tega je predlog tudi strokovno nedorečen.

Predsednik Državnega zbora je v duhu Resolucije o normativni dejavnosti na sestanku določil 60-dnevni rok, v katerem naj državljanke in državljani ter civilnodružbene organizacije Državnemu zboru posredujejo svoje pripombe in predloge. Predsednik Državnega zbora je tudi zagotovil, da v tem obdobju ne bo sprožil nadaljevanja postopka v Državnem zboru, razen če ga bodo v to prisilili poslanke in poslanci s svojo uradno zahtevo.

Poslanske skupine v Državnem zboru ob tem javno sprašujemo, ali bodo spoštovale 60-dnevni rok za posredovanje predlogov in pripomb, ki ga je civilni družbi dal predsednik Državnega zbora in v tem času ne bodo zahtevale glasovanja o referendumskih ustavnih spremembah? V Civilni iniciativi za družino in pravice otrok pričakujemo, da bodo poslanke in poslanci spoštovali položaj predsednika Državnega zbora in zavezo, ki jo je dal civilni družbi v Sloveniji.

Aleš Primc

vodja Civilne iniciative za družino in pravice otrok

 


4 KOMENTARJI

 1. Prevelike omejitve pri referendumih, so nesmiselne in bi imele nasproten učinek od željenega.

  Upoštevati je potrebno, da smo Slovenci že od karantanskih časov narod, ki se je odlikoval po demokratičnem čutu.

  Slovenska duša je nežnejša od drugih narodov, zato je nesmiselno, da kopiramo tiste, ki so po značaju povsem drugačni.

  Prav zaradi te mehkejše slovenske duše, je toliko samomorov, ker zanemarjamo, da moramo upoštevati svojo bistveno lastnost, ki je lahko sicer vzor drugim narodom.

  Prišel bo čas, ko se bo Evropa zavedala, da je izhodišče za oblikovanje ustreznega družbenga sistema, slovenska demokratična duša, ne pa nekaj nasprotno temu.

  Slovenska duša, ki rabi v vsakdanjem življenju temeljno duhovnost, bolj ko cvetlica sredi suše.

  Dokler se tega odločilnega dejstva ne bodo zavedali naši strokovnjaki in politiki, bo še ogromno zasebnih in družbenih travm.

  Duhovna in materialna rast naše skupnosti, pa bo trpela.

 2. Da, slovenska duša rabi več pravičnosti, poštenja, resnicoljubja, odgovornosti in solidarnsosti, skratka več ljubezni kot duše drugih narodov.

  To ni slabost, ampak prednost, če jo v vsakdanjem zasebnem in javnem življenju upoštevamo , ne pa izničujemo.

  Naj tudi ustava in zakoni to upoštevajo!

  Naj ne bodo prilagojeni tistim, ki ne spoštujejo temeljno duhovnost, ampak le sledijo svoji sebičnosti in pohlepu!

 3. To svojo sebičnost in pohlep pa prikrivajo na ta način, da se zgledujejo po tistih državah ali mednarodnih pristopih, ki spodbujajo sebičnost in pohlep, temeljno duhovnost pa izničujejo.

  Rezulati slednjega so znani: moralna in finančna kriza ter ustvarjanje revežev kot posebne družbne skupine na eni strani in na drugi strani skupino izrazitih bogatašev.

  Na to družbeno anomalijo tudi zelo goreče opozarja misijonar Opeka.

  In kakšno stališče ima uradna cerkev? Ali svetopisemskega ali…

 4. Ne gre za to, da bi se manjšala naša primerljiva ustvarjalnost v svetu. Ampak nasprotno, da bi se povečala.

  Ustvarjalnost se ne povečuje le z denarjem, ampak tudi z drugimi pogoji dela in življenja, kar se zapostavlja.

Comments are closed.